14
Haia, ta iimola na fiimamanalaa nia ana a Christ e langi kasi ngado ua, lea nia ka dao mai siagamu, muka gonitainia, ma langi musi oolisusuu fai nia sulia na manata nia gi. Haia, teni iimola gi na fiimamanalaa gera e ngado, gera haitamana daka ania go ada fanga eꞌete kwailiu gi sui. Haia, ma teni tooa naa na fiimamanalaa gera langi kasi ngado, gera manata hasa marikona doo kwasi e aabu fuana anilana. Ma na tooa gi na da haitamana daka ania kwalukaela fanga langi daka si manata taꞌa sulia na tooa gi na langi dasi ania mariko. Ka urinae laugo, na tooa na langi dasi ania mariko langi dasi ketoa na tooa na haitamana daka ania kwalukaela fanga. Sulia gera na tooa a God e aalafaafi gera. E langi si bobola fuana gia ka ketoa na tooa ni raoa ta iimola ete. Sulia a God naa na wane baita gera, nia naa ana na tara ka keto gera uria falelana kwaiareia ma langi kwakwaelaa. Ma gera tara daka iili diana, sulia a Lord e bobola uria adomilada eeri daka iili diana.
Haia, ma nia urinae laugo, teni iimola haea tee fe dani e baita ka tasa liufia fe dani ete gi. Ma teni tooa daka haea fe dani gi sui e bobola go ada. Haia, ma nia diana fuana gera sui daka roosulia na taa naa gera manata sulia nia oꞌolo. Ma na iimola na e manata baita ana tee fe dani, nia ka iilia uria na hae initoolaa ana Lord. Ma na iimola na e haitamana ka ania tesi fanga, nia iilia uria hae initoolaa ana a Lord, sulia nia ka baelafea a God fuana fanga nae. Ma ni tei naa e oote nia anilana ta gwounge fanga e iilia uria hae initoolaa ana Lord, ma nia ka baelafea God. Sulia langi ta iimola aga kasi mouri fuana i talana taifilia, ma langi ta iimola aga kasi mae fuana i talana taifilia. Sulia lea gia mouri, gia ka mouri fuana a Lord. Ma lea gia mae, gia ka mae fuana a Lord. Nia naa, so gia ka mouri langi gia ka mae, gia na doo a Lord gi. Sulia a Christ e mae, ma ka tatae uria na mouria haia ka Lord fuana tooa da mouri ma fuana tooa da mae. 10 Haia, ma ni gamu na musi haitamana anilana mariko, muka too faasia na ketolana na waihaasi gamu. Haia, ma ni gamu na mu ania kwalukaela fanga, muka too faasia na sinatailana na waihaasi gamu. Sulia gia sui go tara gia ka take i naona God hai ka keto gia. 11 Sulia na Kekedelaa Aabu e bae urii, <<A Lord e bae urii, <Nia mamana nau naa God momouria. Ma nia mamana laugo urinae, tara na tooa gi sui gera ka boururu i naogu, ma tara gera ka haea i nau a God.>>> 12 Nia naa, gia haitamana tara gia sui go tara gia ka faarongo a God ana taa gi sui go na gia iilida.
Langi musi faagaroa waihaasi gamu gi.
13 Haia, langi gia si keto gia kwailiu lau. Ma e diana fuana gia ka too faasia iililana tesi doo na tara ka aadea waihaasi gia ka aade taꞌa. 14 Sulia na oofuofua nau fai nia Lord Jesus, nau ku haitamana diana ana langi ta fanga kasi bilia ma ka aabu. Sui lea ta iimola ka manata hasa teni fanga e bilia, tama e aabu laugo ana fuana. 15 Ma lea ta waihaasi gamu ka liobukonu sulia si taa naa mu ania, urinae tama langi musi faatainia na rakedianalaa gamu fuana. Langi musi lugasia na fanga na mu ania ka labasia na iimola na Christ e mae usia. 16 Langi musi lugasia ta doo na mu manata haea e diana, daka hae taꞌa ana. 17 Sulia na Initooa a God langi lau na doo sulia fangalaa langi gwoulaa. Ma lau ana, na Initooa a God, nia na doo ana oꞌoloa, ma fanualama, ma na eelea na Aanoedoo Aabu e falea. 18 Ma lea ta iimola ka rao fuana Christ urinae, a God ka eele suli nia, ma tooa eꞌete gi boro gera ka aalafaafia.
19 Nia naa, gia ka hasi uria iililana na doo gi na falea fanualama ma ka faangasilana fiimamanalaa gia kwailiu. 20 Musi tagalangainia na raoa a God sulia fanga. Sui boroi ana na fanga gi sui go e diana uria anilana, nia taꞌa asianaa lea na fanga na mu ania ka faagaroa na waihaasi agamu. 21 Ma si doo e diana so musi ania ta marikona ta doo momouria, langi musi gwoufia ta gwoulaa rigita, ma musi iililana tesi doo lau na haitamana ka talaia waihaasi gamu uria aade taꞌalaa.
22 Haia, muka too faasia na faarailaa sulia na manatalaa gamu sulia na fanga na teni tooa da haea e aabu. Ma lau ana, muka fooa go agamu sulia na doo nae gi. Haia, oilakea fuana iimola na e eele sulia nia ka iilia si taa naa nia haitamana e oꞌolo. 23 Haia, ma lea na iimola na manatana e ruarua sulia si taa naa nia ania, a God ka keto nia, sulia na iimola nae kasi roosulia na taa na nia manata mamana ana e oꞌolo. Sulia lea gia aadea ta doo na gia langi si haitamana nia oꞌolo, tama gia aade taꞌa nae.
Faaelea tooa ete gi, langi lau fuaga i talaga.