6
Taa naa tara golu ka haea sulia na baelaa naa gi ku kededa? Gia tasa dongaa na aga uria iili taꞌalaa eeri a God ka tasa dongaa ana faatailana na rakedianalaa nia fuaga si kada nia manata lukea ana aade taꞌalaa gia gi? Langi! Sulia gia iilingia gia mae sui naa fuana taꞌalaa. E afetai gia ka dooria tasa dongaa ana iili taꞌalaa. Sulia gamu mu haitamana sui naa si doo naa: si kada gia siuabu ana uria na faatailana na oofuofua fai nia a Jesus Christ, gia ka oofu laugo fai nia ana maelana. Ma ana na siuabulaga, gia ka mae fai nia a Christ, ma da aalu gia laugo fai nia, eeri gia ka too ana mouria faalu, iilingia a Christ na a God na Maa e tataea faasia na maea ana mamanaa ana initoo nia.
Sulia lea gia ka oofu fai nia a Christ ana maelana, tara a God ka tatae gia iilingia nia e tataea a Christ. Ma gia haitamana naa, na mouria gia baa i nao e mae naa fai nia a Christ i fafona na airarafolo, eeri na maluta kwali gia gi na e taꞌa ka funu, eeri na taꞌalaa ka langi si initoo faafi gia. Sulia ana si kada iimola e mae, nia langi kasi too i farana rigitaa ana taꞌalaa. Ma sulia gia mae fai nia a Christ, gia manata mamana tara gia ka mouria laugo fai nia. Sulia gia haitamana a Christ e tatae faasia na maea, ma e afetai hasa nia ka mae lau, ma na maea ka langi si baita faafia. 10 Ma sulia a Christ e mae, na taꞌalaa ka langi si bobola uria iililana tee doo fuana. Ma si kada naa, a Christ e mouria naa fai nia a God. 11 Ma urinae laugo, muka manata uri gamu i talagamu iilingia mu mae fuana aade taꞌalaa, ma mu mouri fai nia a God sulia a Jesus Christ.
12 Nia naa, langi musi lugasia na aade taꞌalaa ka baita usia na noni gamu ma langi musi lea sulia na kwaidooria taꞌa gi. 13 Ma langi musi faalamainia ta gula ana noni gamu gi fuana taꞌalaa, ma langi ka roosulia na manatalaa taꞌa gi. Ma lau ana, mu fale gamu i talagamu fuana God iilingia na tooa na a God e tataeda faasia na maea, ma muka lugasia na noni gamu gi ma na mourilaa gamu gi teefou fuana a God haia nia ka iilia na doo oꞌolo gi ana. 14 Nia naa, langi musi lugasia na aade taꞌalaa ka baita ani gamu, sulia gamu langi musi too i farana na kwaieresia gi, ma mu too i farana na rakedianalaa nia a God.
Tooa da rao fuana oꞌoloa.
15 Utaa? Tara golu ka aade taꞌa, sulia golu si too i farana na kwaieresia gi, ma golu too go agolu i farana na rakedianalaa a God? Langi! 16 Haia, ma ni gamu mu haitamana sui na ana lea mu fale gamu fuana ta iimola uria raolaa fuana, muka roosulia, sulia gamu na iimola raoa nia gi. Ma lea so muka fale gamu fuana aade taꞌalaa, tara gamu ka mae. Ma lea so muka fale gamu fuana roosulilana a God, nia tara ka olosi gamu. 17 Gia ka baelafea God! Sulia boroi ana si kada nao na mu rao fuana aade taꞌalaa, ana si kada nae mu roosulia teefou na ana faatolomaia na e mamana mu rongoa. 18 Nia naa, a God e luke gamu faasia na aade taꞌalaa ma muka hau na ana iimola raoa a God gi eeri muka iilia na oꞌoloa. 19 (Nau ku bae urinae sulia na doo naa gi, sulia e afetai molu ka haitamana.) Ana si kada e sui na mai, mu fale gamu teefou fuana aade taꞌalaa eeri muka iilia na manatalaa taꞌa gi. Ma si kada nae, muka fale gamu teefou naa fuana a God eeri muka iilia na oꞌoloa.
20 Si kada mu too farana na aade taꞌalaa, langi musi dooria iililana oꞌoloa. 21 Haia, ma na taa diana gi na mu ngalia faasia na aade taꞌalaa baa gi mu fai buri ada? Na tooa na da iili taꞌa urinae, gera mae. Ma si kada nae, gamu ida sulia na aade taꞌalaa gi na mu iilida i nao. 22 Ma ana si kada nae, a God e luke gamu faasia na aade taꞌalaa, ma muka hau na ana iimola raoa a God gi. Ma sulia muka urinae, oilakea fuagamu sulia mu haitamana roolaa sulia na kwaidoorilaa a God, ma muka ngalia naa na mouria firi. 23 Sulia na aade taꞌalaa ka falea maea, sui na falelaa na God e fale oꞌoni ana i nia naa na mouria firi sulia a Jesus Christ a Lord gia.
Na manatalaa sulia wane aarai fai nia aai na e afe.