7
Oote waihaasi, nau ku haitamana gamu sui go tara muka haitamana taa na tara nau ku haea, sulia gamu sui go mu haitamana na kwaieresia gi. Na iimola na e too i farana kwaieresia gi go ana ana si kada e mouri. E urinae laugo fuana aai na e afe. Sulia si kada na aarai nia e mouri ua, na kwaieresia e haea na aai na e langi si bobola uria na afelaa lau ana ta wane ete. Sui lea na aarai nia ka mae, nia kafi too oni ma ka bobola uria na afelaa lau. Haia, ma lea na aai na ka too fai nia ta wane ete ana si kada aarai nia e mouri ua ana, na aai nae tara gera ka alangia ana aai ooeoe. Ma lea na aarai nia naa ka mae, i nia ka too oni naa, ma langi dasi alangia ana aai e ooeoe lea so nia ka afe lau ana ta wane. Haia, oote waihaasi nau, nia e urinae laugo ani gamu. Sulia si kada a Christ e mae, iilingia gia laugo gia ka mae. I aena naa na gia ka langi si too i farana na kwaieresia gi faasia a Moses. Haia, ana si kada nae, gia na tooa a Christ na a God e tataeda faasia na maea, eeri gia ka bobola uria raolaa fuana a God. Sulia ana si kada gia ka roosulia ua na kwaidoorilaa taꞌa gia gi, gia ka dooria asianaa uria iililana na doo gi na kwaieresia gi haeda da aabu. Ma sulia gia aadea na doo taꞌa gi urinae, gia bobola uria na maea. Haia, ana si kada nae, langi gia si too naa i farana na kwaieresia gi na e kani gia i nao na mai, sulia na mouria gia i nao da mae naa. Haia, ma ana si kada nae, gia ka rao fuana a God ma gia ka lea sulia na tala faalu ana na kwaidooria na Aanoedoo Aabu, ma langi gia si lea naa sulia na tala kwali ana na kwaieresia gi na a Moses e kedea.
Na kwaieresia gi fai nia taꞌalaa gi.
Utaa, na gia ka haea na kwaieresia gi e taꞌa? Langi! Na kwaieresia gi e langi kasi taꞌa, sulia na kwaieresia gi na e aadea kuka haitamana taa na taꞌalaa. Lea so na kwaieresia langi si haea, <<Langi osi dooria doo ta iimola,>> tara nau ku lafusia go agu na gwounge kwaidoorilaa urinae e taꞌa. Ma si kada nau ku haitamana kwaidoorilaa urinae e taꞌa, nau kuka iili urinae ka baita asianaa uria kwaidoorilaa ana doo na tooa ete gi. Lea so e langi go ta kwaieresia, na kwaidooria uria aadelaa taꞌalaa langi kasi rigita. Ana toolagu ua mai si kada kuka lafusia ua na kwaieresia gi, langi kusi dooria go iili taꞌalaa. Sui ana si kada nau ku haitamana na kwaieresia gi, nau ku dooria asianaa aadelana doo taꞌa gi, 10 ma kufi bobola uria maelaa. Na kwaieresia gi na a God e falea uria faamourilana na tooa, nia ka falea maea fuagu. 11 Sulia na taꞌalaa e suge nau ana kwaieresia gi ma ka haungi nau.
12 Haia, na kwaieresia faasia a Moses gi e aabu ma ka oꞌolo ma ka diana asianaa. 13 Nia urinae na kwaieresia diana gi na e aadea nau ku mae? Langi! Na aade taꞌalaa naa e aadea nau ku mae. E iilia ana kwaieresia diana gi. Haia, ma urinae gia ka haitamana na aade taꞌalaa gi e taꞌa teefou.
14 Gia gi haitamana na kwaieresia gi e lea mai faasia na Aanoedoo a God. Haia ma nau, nau na wane go ana, ma iilingia nau na wane rao oꞌoni fuana taꞌalaa. 15 E langi kusi haitamana taa na nau ku iilia, sulia nau langi kusi iilia taa naa nau ku dooria uria kuka iilia, ma kuka iilia agu taa na nau ku oote nau ana. 16 Ma sulia nau ku iilia agu doo na langi kusi doori iilia, nia ka faatainia nau ku aalafaafia na kwaieresia na e diana. 17 Haia, i aena naa langi lau ni nau na ku iilia si doo taꞌa gi, ma na taꞌalaa ana na e too ani nau. 18 Nau ku haitamana na dianalaa langi si too ani nau i laona nonigu. Sulia langi kasi waluda fuagu uria iililana doo diana gi, sui boroi ana kuka dooria iililana doo diana gi. 19 Ma nau langi kusi iilia na doo diana gi na nau ku doori iilia, ma kuka iilia agu na taꞌalaa na nau langi kusi doori iilia. 20 Ma lea ku iilia na doo na nau langi kusi doori iilia, tama nau langi na ku iilia. Ma lau ana, na taꞌalaa na e too i lalo ani nau ana naa e iilia.
21 Haia, nau ku daotoona naa nae: si kada nau ku dooria iililana na doo na e diana, na taꞌalaa i nonigu ka lui nau. 22 Na mourilagu e dooria asianaa iililana kwaieresia a God gi. 23 Sui na taꞌalaa i nonigu ka firu suusia na dianalaa na lao mourilagu. Ma na taꞌalaa na e rao la nonigu e suungai nau uria iililana doo taꞌa gi. 24 Kwaimanatai fuagu nau na wane urii! Tei naa tara ka adomi nau hai kusi roosulia na doorilaa ana noni na e ngali nau uria na maea? 25 Nau ku baelafea God, sulia nia ana naa e adomi nau ana Jesus Christ a Lord gia!
Haia, ana manatagu sui nau na wane raoa God, sui boroi ana na nonigu ka rao fuana taꞌalaa.
Na malutaa faasia na Aanoedoo Aabu.