2
Sosi Vaji Godi Oja Mahunijina
ꞌEne amurijaho na ja ea mahoꞌo punaꞌe jarirame ꞌwaravukúne ja pura raka kaꞌene pivusahu jihipunaꞌe siporua ꞌonahe ꞌee puni siporua ꞌahoꞌa ꞌonahe ꞌee puni ahija ꞌee varapi jihipunaꞌe ꞌone ꞌee teimani ꞌwavuri siporuiji ꞌoꞌavara. ꞌEne Kini epuna ꞌone ꞌee ea mamaꞌina kaꞌene ꞌajohaꞌina puni siporua ꞌojakame nú mamaaꞌe matausahe hine ꞌee arimaa akuaviꞌinaꞌe hihuna. Ikija Godi kaꞌene nú Niꞌajúhiꞌini jihuni unaꞌijaho mamaa ꞌee Hu ura rena paranujina. Hu ura renujaho ea mahoꞌo roe nimaiji hena kame ꞌee maranihunaꞌe ura renu. Ijihunaꞌe Godi nikwinuna ꞌee ea vahanuviꞌina nikwinuna. ꞌEne Godine ꞌee emaa rira muꞌoi vahanuviꞌijaho Jesu Kerisona. Ijihunaꞌe vea nimaa nimaa kaꞌene ꞌwaramajara ro apejume Hu Huni hahijino miharena ja mahoꞌo ꞌimenae ꞌekana. ꞌEne ikehuni hahi na vuꞌa najahiꞌina ꞌee apasoruaꞌe iji pijihana. Ijihunaꞌe na nimaa ꞌwaravu kaivo na iraꞌata paapeju. ꞌEnajihunaꞌe na Jenitaruepo nimaiji nimaa rohunaꞌe najahiꞌina. ꞌEnajihunaꞌe na ura reniujaho parua kaꞌene kwaa arakino hijujija ꞌurine akuaviꞌi ija ahasirime siporua kaꞌene ꞌoꞌavajaho paajiname ꞌee paninakaraviꞌi ꞌoꞌavara. ꞌEne ꞌunama nikwinuꞌina kajino na ura napara ꞌuꞌo ateha mamai same ꞌee puni haha hami amairiarame ohuna kaivo húmata pamuchame ꞌee korutia ꞌee perua unecha ꞌee ateha kaꞌene aneja mamaꞌini ꞌimejujaho pasaꞌavara. 10 ꞌEne napara pu Godi ura renujaꞌinaꞌe vejiꞌina ꞌwavujihunaꞌe pu kara mamaijiru vehuna. 11 ꞌEne napara masuani vuꞌataa hene vuꞌa kaꞌene ꞌwaravu jihipuni hararu hiꞌavara. 12 ꞌEne na napara ruha paaremahuꞌe ꞌurine parua asitahe iki kami vuꞌa najahura. ꞌEnakaivo masuani ajuarasahe hijura. 13 Ijihuni maijaho Godi marakuꞌa Atamu venarena ijiꞌa Iviho venana. 14 ꞌEne Atamu pisimihuna pana kaivo napariji nimaaꞌe pisimiume sisea venana. 15 ꞌEnakaivo naparijija pu nimaa rone oja ꞌekarame ꞌee akume ꞌee arimaaꞌe hiꞌavajaho vea kaꞌene hariha nahejuri veijaho mamaaꞌe renahuna.