3
A'sutmessewin
Nigmatut, ta'sioq getlams'tasultioq, siawi a'sutmessewin glaman Gjisaqamaw ugtagnutmaqanm siawa's'gt'tew aq jaqal se'sa's'gt'tew aq gepmite'tmaten 'st'ge' ta'n teliaqap gilew ta'n te'sioq. A'sutma'tigw glaman Gjinisgam angweiugsitesnen aq ugs'tawugsitesnen ta'n elue'ultijig mimajuinu'g aq ta'nig geggunmi'tij winjiggl uggamlamunual, na negmow ta'n getu amasgipnnugsi'gw. Muta mu te'sigw wen getlams'tasulti'gw na gelu'lg agnutmaqan.
Gatu Gjisaqamaw getlams'tasulti'gw aq gis lita'sultitesnu. Geitu'g negm melgignewa'lugsitoqs'p aq apjiw angweiugsitoqs'p glaman ma mn'tu wissuignemugsiwoq. Gis lita'sualultesnen Gjisaqamawigtug ugjit gilew tla'taqatinew aq siaw tla'taqatitoqs'p ta'n telimuleg. 'Ms't ginu getlams'tasulti'gw Gjisaqamawigtug. Etna na ugjit elita'suanneg aq geitueg tela'taqatioqop aq siaw tla'taqatitoqs'p ta'n telimule'g.
Ninen etamg't Gjisaqamaw siaw ilgwenmugsinew ta'n telgwitgl 'ggamlamunual glaman me' 'gji'tuatoqs'p Gjinisgam ugsaltuaqanm aq wijei telamu'g 'gsaltuaqan guguntoqs'p ugjit igtigig mimajuinu'g. Etamg me' 'gji'tuatoqs'p ta'n Se'suguli gisipugutg'p aq wijei gilew gisipuguttoqs'p.
Amujpa 'ms't wen elugwet
Nigmatut, ta'sioq getlams'tasultioq, na Se'suguli ta'n assumugsi'gw telimip ugjit tlimulinew, “Mut wijitgweiwanew ta'nig getlams'tasultijig gat maloltijig ta'n tel mimajulti'tij, aq mo majulgwatmi'ti'gw ta'n telimg't'pnig aq mo getu 'gtantu'ti'gw ugmimajuaqanmuow.” Gilew weli gji'tuoq ugjit tla'taqatinew 'st'ge' ninen ta'n tela'taqatieg'p. Mo ninen maloltiweg'p ta'n tujiw wijitgweiule'g. Mo ignmuaqatt'p wen angweiugsinen glapis apangitaqaj, awna ninen getantueg'p 'ntmimajuaqanminen. El lugutieg'p aq attignita'ieg'p tepgig aq na'gweg glaman mo wen gesga'tuaqat gilew te'sioq. Na telteg ugjit gilew angweiwinen, gatu na wet tla'taqatieg'p ninen ugjit musga'tulinew majulgwalinen ta'n tla'taqatitoqs'p. 10 Ta'n tujiw wijitgweiule'g i' tlimuleg'p, “Ta'n wen mo getu lugwegw, mo telgitasigw mijjin.”
11 Wet tlueieg ula muta gis nutmaieg eimu'tijig mimajuinu'g gilew te'sioq ta'n maloltijig ta'n tel mimajulti'tij. Mo tal luguti'gw, apji nasgowita'jig igtigig mimajuinu'g ta'n tel lugutilij. 12 Gjisaqamaw Se'suguli ugwisunmg telimugsieg'p ugjit ula tlimulinew. Etna na ugjit melgimg'tjig wegla mimajuinu'g aq gegnua'taqatjig, “Amujpa na gegnu mimajultioq aq getantuoq 'gmimajuaqanmuow.”
13 Gatu gilew, nigmatut, ta'sioq getlams'tasultioq, mut siwia'tinew ta'n teli ula'taqatioq. 14 Etug jel natuen gilew te'sioq ma jigs'tmug ula agnutmaqan ta'n elgitmuleg ula wi'gatignigtug. Ta'n tujiw weltesgatultioq, gnua'tug ta'n goqwei etli opla'toq aq mut wetmitelmanew glaman 'gji'tutew gisi opla'tegej. 15 Mut tle'waw 'st'ge' ta'n wen getan'sg aq masgelm'sg awna tl gnua'tu gsaltuaqanigtug 'st'ge' gitap.
Ugtejgewe'l glusuaqann telimuloqol ula wi'gatignigtug
16 Etamg't Gjisaqamaw ta'n ignmugsi'gw wantaqo'ti ggamlamuninaq apjiw ignmulinew wantaqo'ti ta'n pa tujiw aq ta'n getu tet tami i'mu'tioq. Etamg't Gjisaqamaw apjiw wijitgweiugsitoqs'p, ms't ta'n te'sioq.
17 'Lpa na ni'n npignigtug ewi'gm ula, “Wel'ta'suannoq ni'n Poligap.” Etna na apjiw tel gnugwatm ta'n te's'g 'ntwi'gatign, aq na tel wi'gm.
18 Etamg't Gjisaqamawminu Se'suguli ul'telmugsinew aq ignmugsinew uggelu'lgm. Glapis ap nemulloq, Poligap.