Amgwesewei wi'gatign
ta'n Poligap ewi'gmuatl
Timotial
Gegnugwataqan ugjit ula wi'gatign
Ula na amgwesewei wi'gatign ta'n Poligap ewi'gmuatl Timotial. Timoti na maljewe'j ji'nm ta'n tleiawit E'siaji'je'gati. (Nige' gisgug teluisig Aputapegiejit.) Uggwitl na Lesui'pewi'sgwal aq ujjl Gli'gewa'jl.
Maw lugwejig Poligap aq apoqonmuatl ta'n tel lugowatl Gisitegelitl ta'n se'sa'tun gelu'lg glusuaqan.
Poligap ewi'tatl Timotial na'ngl wi'gatignn ta'n ewi'gig'pnn.
Etl wi'gmuatl Timotial gatu goqwei wesgutg tel gelu'lg ugjit ms't a'sutme'winu'g. Ewi'gas'g ula wi'gatignigtug ta'n telteg mgnanew iganpugultijig ta'n igtigig a'sutme'winu'g. Elt ta'n telteg mgnanew ta'nig getu apoqonmua'tiji Gjinisgam ugtmimajuinumg aq maw ewi'gas'g ta'n tli uli apangituaten.
Timoti amujpa gegnua'tuaji a'sutmessewanew igtigig aq migwite'tmi'tij pas'g newgte'jit Gjinisgam Gisiteget aq pas'g newgte'jit ta'n toqwa'laji Gisitegelitl aq mimajuinu'g. Na ji'nm Se'suguli ta'n teluisit 'Nnuigtug Westaulg gisi tgwa'laji (2.5).
Ta'n goqwei ewi'gas'g ula wi'gatignigtug
Poligap wel'ta'suatl Timotial (1.1-2)
Ta'n goqwe'l Timoti amujpa gegina'muaji a'sutme'winu'g (1.3–3.13)
Ta'n goqwei sa'q a'guteg gatu nige' Gisiteget musga'tuaji ugtmimajuinumg (3.14–4.5)
Poligap telimatl Timotial, ‘Ta'n goqwe'l ewi'gmul se'sa'tu aq gegnua'tu ta'n tli ul lugowates.’ (4.6–6.21)
1
Ni'n, Poligap, epa'si aq ewi'gmul Timoti. Ni'n apostale'witewi ugjit Se'suguli muta Gjinisgam ta'n westawugsi'gw, aq Se'suguli ta'n elita'sulti'gw megenipnig aq elgimipnig.
Teli gsalul pa wijei aq 'ngwis Gjinisgamewigtug muta ta'n tel gina'muei na gi'l getlams'tasin. Etamgig Gjinisgam gujjinu aq Se'suguli, Gjisaqamawminu, ul'telmulinew, ewlitelmulinew, aq ignmulinew uggelu'lgmuow, aq wantaqo'ti 'ggamlamung.
Poligap telimatl Timotial,
“Angweiug nujiegsugina'mua'tijig”
Gesgmnaq eliewaneg Masetoniaewa'gig pipanimulap siawqatmn na 'gjigan Epesus. Alt mimajuinu'g na'te'l al piltu gina'mua'tijig, je mu Nisgamewei glusuaqan, aq gi'l amujpa na telimjig, “Naqita'gw.” Tlim, “Mut piamite'tmnew ugjit gina'masin a'tugwaqan aq sa'qawe'gi'g gujjinaqi'g ugwisunmual.” Etna na ula weji gi'gaita'jig, mimajuinu'g. Mo apoqonmaqwi'tigw ugjit 'gtlams'tasultinew Gjinisgamewigtug. Pualgig uggamlamunual glu'lgtn ta'n teli gsaltultinew aq ugtangita'suaqanmual waqame'gtn, aq ta'n teli gtlams'tasultijig Gjinisgamewigtug ml'gi'gna'tn, mo pas'g wesgiji angamgusultinew. Etna na ugjit wet gnua'tl. Na telteg ula giasgiwewei tl gina'mua'tinew pas'g alt mo tela'taqati'gw. Mo tali ugtapsuninug ta'n goqwei wesgutmi'tij. Getu' gina'matmi'tij Nisgamewei 'tplutaqan gatu we'gaw mo nestasulti'gw ta'n telue'tij aq ta'n goqwei etlewistu'tijig pa wijei aq 'gji'tu'tij ta'n goqwei wesgutmi'tij.
Geitu'g na 'tplutaqan gelu'lg, 'lpa tli e'wa's'g ta'n Gjinisgam tel puatg. Amujpa migwite'tmoq na 'tplutaqann wejitas'g'pnn, mu ugjit welm'tu'tijig mimajuinu'g, gatu ugjit ta'nig sewisga'tu'titl 'tplutaqan aq elistmu'tijig, ta'nig mo jigs'tua'tigul gisna mo emtoqwala'tigul Gjinisgaml, nuji pata'taqatijig, ta'nig ne'pa'tegewinu'g. 10 'Tplutaqann wejitas'gl ugjit ta'nig al sespo'taqatijig aq ta'nig newgtugwa'lugutiji wijei tela'taqatijig, ji'nmug aq wiji ji'nmug sespeiatultijig aq pa na wijei wiji e'pilitl. Wejitas'g ugjit ta'nig nuji gmutnala'tiji mimajuinu'g, ta'nig nujiegsua'tijig, pisului'tmasultijig, gisna tela'taqatijig ta'n mo teltenug teliaqewei gina'masuti. 'Tplutaqann wejitas'g'pnn ugjit negmow. 11 Na giasgiwewei gina'masuti wejitas'g ula gelu'lg agnutmaqan. Ignmuimg'p ugjit tliman mimajuinu'g. Na ula gelu'lg agnutmaqan wejiaq Gjinisgamewigtug ta'n gepme'g aq sape'wit.
Poligap miwatmuatl Westaulgl ta'n weleiatl
12 Miwatmaq Se'suguli Gjisaqamawminu, ilsumiteg tepawgti aq iga'lip ni'n lugowan negm. Miwatmaq ta'n gisi ignmuip ml'gigno'ti ugjit 'ntlgowaqan. 13 Je tlia wini usgumgeg, amasgipnnulgeg milimgeg aq Gjinisgam ugtmimajuinumg amasgipnn'g'pnig. Mo geituap ta'n tela'tegei muta me' menaq getlams'tmuap. Etna na ugjit Gjinisgam ewlitelmip. 14 Aq Gjisaqamawminu pajiji ul'te'tmuip, ignmuip ta'n teli gtlams'tm aq 'gsalan ugtmimajuinumg muta nige' tleiawi Se'suguli. Getloqoq na. 15 “Se'suguli pegising'p ugs'tqamu ugjit ugs'tawian lue'winu'g.” Na teliaq na! Aq 'ms't wen 'gtlams'tmuati'tisoq aq ul'ta'sulti'tis. Ni'n na mawi mtuinuiap lue'winui. 16 Gatu Gjinisgam ewlitelmip glaman Se'suguli gisue'witew aq musga'tua's 'ms't wen ta'n teli pgiji esgmalip ni'n na mawi mtuinuiap lue'winui aq westawip. Me' na igtigig ta'n enmiaq 'gtlams'tasulti'tij 'gjittaq elt negmow gisi msntaq iapjiwewei mimajuaqan. 17 Apji miwatmuanej, emtoqwa'lanej, aq gepmitelmanej Gjinisgam. Negm iapjiwewei elege'wit ta'n ma gis nemiam'g aq ma 'npug. Pas negm na Gjinisgam. Na tliaj.
18 Gwi's Timoti, iganigjitegewinu'g igani usgum'sg'pnig ugjit gi'l. Nige' ula ewi'gmul ta'n tla'tegetes. Migwite'te'n aq e'we'n ula glusuaqann ta'n teli igalsin ta'n tel matnj mn'tu. 19 Apji waqame'gt'j 'gtangita'suaqanm. Apji ml'gita'ien ta'n teli gtlams'tasin. Gat geitu'n goqwei mo tetaputenug, mut tla'tegeiw. Alt mimajuinu'g geitu'tipnig goqwei mo tetaputenug gatu me' siaw tela'taqatijig, aq na tujiw entu'tipnig ta'n teli gtlams'tasultijig. 20 Aimnius aq Alegsantel na tela'tegepnig. Negmow elsumg'pnig Gjimn'tu ugml'gigno'tim ugjit aniapsu'tlugsinew, glaman gnua'tmasitaq puni usgumanew Gjinisgaml winjigigtug.