2
Ta'nig getlams'tasultijig tli emtoqwala'tis Gjinisgaml
ta'n tujiw mawita'tij
Mawi amgwesewei, tlim 'ms't ta'nig getlams'tasultijig, “Munsainnloq apjiw a'sutmesseulg 'ms't ta'n te'sijig. Tamug Gjinisgam ewlitelman, miwatmug ta'n goqwei gis tla'tegej aq me' pem tla'teget. A'sutma'tigw ugjit elege'wijig aq igtigig ta'nig iganpugultijig glaman wantaqtetew ta'n tel mimajulti'gw, aq ma i'gtnug sespena'q, el mimajultitesnu ta'n Gjinisgam tel puatg aq gepmitelmanenu.” Ula gelu'lg aq tetapua'lug Gjinisgam, nujiugs'tawi'wet. Pualaji 'ms't mimajuinu'g ugs'ta'tinew aq 'ns'tasultinew ugteliaqeweim. Pas'g newgte'jit Gjinisgam aq pas newgte'jit ta'n toqwa'laji Gjinisgaml aq mimajuinu'g, na ji'nm Se'suguli. Negm igalsit glaman mimajuinu'g gisi iga'lataq ta'n tli ugtaputi'tisoq ugjit ugtlue'utiwal. Ta'n tujiw tetaputesg iga'q Se'suguli nepgeg, Gjinisgam na tel musga'tuapni mimajuinu'g getu ugs'tawiaji 'ms't ta'n te'sijig. Etna na ula ugjit ni'n elgimimg'p ugjit gina'muan aq apostale'witewin ta'nig mo Lesui'peulti'gw, ugjit tliman ula agnutmaqan ta'n tli gtlams'tasultitaq na teliaqewei. Mo egsuo'qon eigtnug. Teliaq teluei.
Amujpa mimajuinu'g
ta'nig getlams'tasultijig gegnu pmita'jig
Mo teltenug ji'nmug uggwaiultinew gisna gi'gaita'new. Pualgig 'ms't tami waqame'gt'j uggamlamunual. Pualgig a'sutma'tinew, unaqanmnew ugpignual Gjinisgamewigtug. Ji'nmug ta'n Gjinisgaml tetapua'la'titl. Pualgig e'pijig wijei a'sutma'tinew. Amujpa welm'tu'tijig aq amujpa ilpilsultijig. Mo wesgutmu ta'n tel lugwatmi'tij usapunual, gisna ta'n tel nasgmi'tij waiopsgul, gisna mego'tig ta'n tel pilsulti'tij, 10 gatu awna ta'n tel lugwatmi'tij gelu'lgl lugowaqann. Na telteg e'pijig ta'n getlams'tasultijig na tla'taqatinew.
Ta'n telteg e'pijig tlo'ltinew ta'n tujiw tego'tmu'ti'tij
[Na na'gwegl ta'n tujiw Lesui'paq mawalaji ji'nmug igan pemgopultijig gatu e'pijig maw un'jang ugtejg pemgopultijig.]
11 Ta'n tujiw a'sutuo'guomei mawio'mi eimu'ti'tij, telteg e'pijig jigs'tmu'tinew aq mo gimewo'guti'gw ta'n tel gina'masij. 12 Mo wel'te'tmuaqig e'pijig gina'mua'tinew aq iganpugutuanew ji'nmug. Amujpa i'mu'tijig wantaqo'ti'gtug. 13 Muta tmg na ji'nm Ata elu't'p aq na tujiw na e'pit I'pa. 14 Mo ji'nm Ata getlams'tua'gupnn mn'tu'l, awna e'pit I'pa getlams'tuapnn aq sewisga'tuap Gjinisgaml ugt'tplutaqanm. 15 Glaman e'pit 'gsnugwaj aq gitnme'waj ta'n tujiw un'janij gatu saputa'ugsitew. Gitg ji'nmug aq e'pijig ugs'tawiataq ta'n tujiw getlams'tasulti'tij Gjinisgamewigtug aq gegnu pmita'tij 'gsaltuaqanigtug aq wantaqo'ti'gtug.