3
Ta'n telteg iganpugultijig
Gjinisgam ugtmimajuinumg tlo'lti'tis
Na ta'n pas'g wen getu iganpuguij ta'nig getlams'tasultijig, getu patlia'suij, gelu'lg 'lgowaqan getu ugsua'toq. Na teliaq na! Amujpa negm ta'n iganpuguij ta'nig getlams'tasultijig, mo we'jituam'g amsalteg ta'n tel mimajij. Amujpa pas'g newgtunatl e'pilitl, pa'qe'g, nata'we'asit, gepmitelmut, wele'watl ta'n wen wiguaq pegisinnij aq nata' gina'muet. Mo teltenug 'gtigiewinu'juigw. Mo teltenug lugwewaqana'tegegw gisna nata' matnaqqegw gatu awna amujpa na sangewe'g aq welm'toq. Mo weltenug suliewei assumgug. Amujpa gissotg wiguow aq un'jang. Amujpa jigs'tua'titl aq gepmitelma'titl. Gatu mimajuinu mu gis geitug ta'n tlolts wiguow, ma gisi angweiwagwi Gjinisgam ugtmimajuinumg. Atel poqji gtlams'tasij, ma gisi angweiwagwi Gjinisgam ugtmimajuinumg muta 'pqoji me'ge'tew aq ilsumaten 'st'ge' mn'tu tela'lut'p. Amujpa gepmitelmut ta'nig mo getlams'tasulti'gw glaman ma gisi ntaqo'qona'la'tigul aq ma mn'tu gistesguagul ugjit 'lpaqielin lue'utigtug.
Ta'n telteg patlia'sg unaqapemg na apoqonmua'tijig
Gjinisgam ugtmimajuinumg tlo'lti'tis
Na negmow ta'nig getu apoqonmua'tijig Gjinisgam ugtmimajuinumg amujpa wijei gegnu pmita'jig, gepmitelmujig aq gis lita'sualujig. Mo teltenug 'gtigiewinu'ju'ulti'gw aq mo suliewei assumgwi'ti'gw. Amujpa gaq lita'sultijig Gjinisgam ugtagnutmaqanm, aq na tel mimajultijig aq na tel gina'mua'tijig. Ta'n goqwei mo tetaputenug mo tela'taqati'gw. 10 Amujpa na tmg wet lugwalujig aq ta'n tujiw gigwajite'tmugsulti'tij aq saputita'tij na tujiw gisi apoqonmua'ti'tis. 11 E'pijig ta'nig getu apoqonmua'tijig Gjinisgam ugtmimajuinumg amujpa na wijei gegnu pmita'jig aq mu natataqtnugul ugtunual. Amujpa pa'qo'ltijig aq gis lita'sualujig 'ms't goqweigtug. 12 Na ji'nm ta'n getu apoqonmuaji ugtmimajuinumg amujpa pas'g newgtunatl e'pilitl. Aq e'pit getu apoqonmuaji ugtmimajuinumg amujpa pas'g newgtunatl ugji'nmuml. Ingute'jit amujpa na natawe'wajig un'jang aq wiguow. 13 Ta'nig wel lugutijig ne'pa'tu'tij negmow gelu'lg ta'n telpugulti'tij mawi gepmitelmujig aq mo netaqo'lti'gw ta'n telewistu'tij ta'n teli gtlams'tasulti'tij Se'suguliewigtug. Na.
Gis tla'taqatitesnu ta'n Gjinisgam tel puatg
14 Na ta'n tel wi'gm ula wi'gatign ugjit gi'l, angite'tm lien nat nmulin ma 'pgije'nug. 15 Gatu mo smtug liewan ula wi'gatign gnua'tultew ta'n Gjinisgam ugtmimajuinumg telteg tlo'ltinew. Ingute'ji'gw ginu Gjinisgam un'jang aq na telteg gegnu pmita'nenu muta Gjinisgam ta'n apji mimajit wijitgweiugsi'gw aq 'gtinnenaq eig pa na wijei aq ugta'sutuo'guom. Ilgwennugsi'gw ugteliaqeweim aq ginu melgugtmug aq se'sa'tu'tigw. 16 Maw tliaq ta'n goqwei getlams'tasulti'gw maw gelu'lg aq ta'nig mo getlams'tasulti'gw mo gisi ns'tmi'tigw,
“Se'suguli mimajuinualsip aq ugs'tqamu pegisingeg.
Wejuli Nisgam musga'tuapni mimajuinu'g,
mo we'jituamugup goqwei amsalteg.
Ansale'wijig nemia'tipnn.
Ta'n tujiw nepgeg, Gjinisgam wenaqa'lapnn wa'so'q
aq musga'tuapni na Se'susal uggwisl ta'n telue'lipn.
Wesgutg'p ta'n telgi'g ugs'tqamu
ta'n tel milapegsultijig mimajuinu'g.
'Ms't tami getlams'tua'titl aq gepmitelma'titl.”
Na maw tliaq.