4
Nujiegsugina'mua'tijig
Na Wejuli Nisgam giasgiwewei teluet alt mimajuinu'g jiglita'taq ta'n teli gtlams'tasulti'tij enmiaqal na'gwegl. Jigs'tua'titaq ta'nig mn'tu e'waji ugjit nuji egsu gina'mua'tinew aq majulgwatmua'titew ta'n tel piltu gina'mua'ti'tij. Na wet tliaq ula nujiegsugina'mua'tijig, negmow wesgiji angamgusultijig. Tetuji gaqaisg pata'taqatijig, mo nugu 'lpa tal s'tmi'ti'gw. Ula nujiegsugina'mua'tijig teluejig, “Mo gis malie'wiwn, aq mo teltenug malqotmn alt mijipjewei.” Gatu Gjinisgam gisitoqopnn ula mijipjewei ugjit malqota's'gtn ta'nig getlams'tasultijig aq geitu'tij teliaqewei, gisi a'sutma'ti'tij aq miwatmua'tij Gjinisgaml. Ta'n te's'g mijipjewei gisitoq gelu'lg aq mo teltenug tluenenu mo glu'lgtnug. Gisi malqottesnu ta'n tujiw Gjinisgam miwatmug. Muta Gjinisgam ugglusuaqanm aq a'sutmaqan gisa'toq na glu'lgtn.
Ta'n goqwei ewi'gmul se'sa'tu aq gegnua'tu
ta'n tli ul lugowates Se'suguli
Ta'n tujiw 'ms't wegla tlimj ta'nig getlams'tmu'tijig, ta'n goqwe'l ewi'gmul, na ul lugowates Se'suguli. Melgignewalsites ta'n teli gtlams'tasin aq ta'n tel majulgwatmat Gjinisgam ugglusuaqanm. Musga'taji mimajuinu'g ta'n teli gtlams'tasin ta'n tel gegnu pmien. Se'g i'ie'n ta'n goqwe'l winjiggl aq 'gsnugo'qonewe'l a'tugwaqan muta mo tepawgtinugul agnutmn. Melgignewalsi aq siaw gnu'tmasi Nisgamewei mimajuaqan. Gelu'lg ewe'gisgalsin aq melgignewa'tun gaqi, gatu melgignewalsin ta'n teli gtlams'tasin Gjinisgamewigtug me' ap aji gelu'lg muta tla'tegen, Gjinisgam ignmugsi'gw mimajuaqan gitg nige' aq iapjiw. Na teliaq na aq tepawgtig 'ms't wen 'gtlams'tmn. 10 Etna na ugjit attignita'igw aq gitnm'ti'gw muta elita'sulti'gw Gjinisgam ta'n iapjiw mimajit. Nuji ugs'tawiaji 'ms't mimajuinu'g, 'pjiliw negmow ta'nig getlams'tasultijig.
11 Ula al gnua'tu aq gnu'tmu. 12 Mut wen nutgitelmuluij muta maljewe'juin. Gatu nemuli'tij ta'nig getlams'tmu'tijig ta'n telewistun, tel gegnu pmien, teli gsalj, teli gtlams'tmn, aq ta'n tel gelu'lg 'gtangita'suaqanm glaman wijei tla'taqattaq. 13 Glapis 'pgisinan, gite'n aq gnua'tu Gjinisgam ugtwi'gatiqn mimajuinuigtug. Pestune'n aq gina'mua Gjinisgam ugglusuaqanm. 14 Mut tliaptmu na ml'gigno'ti ta'n Gjinisgam ignmasg'p, ugtignmatimgewe'm ta'n geggunmn 'gtinneg. Gjinisgam ignmasg'p ta'n tujiw telimapni iganigjitegewinu'g na negm gisi mgn'sg'p aq iganpugultijig iga'tu'titeg ugpitnual gun'jig. 15 Ula al siaw tla'tega te'sigisg'g, aq ignmate'n ilgwennulnin, glaman 'ms't wen nmitultew ta'n tel piam ul lugwen te'sigisg'g. 16 Ango'te'n ta'n tel mimajin aq ta'n tel gina'muen. Ulaal siaw tla'tega, muta tla'tegen na westawi'sites aq ta'nig nutasgig.