5
Uleiug igtigig ta'nig getlams'tasultijig
Mut majiaqtaw gisigu gatu gepmitelm ta'n tel glul'j pa wijei aq gujj. Ul glul ji'nmug ta'n tetpo'ltioq pa wijei aq 'gjignamg. Gisigui'sgw tleiw pa wijei aq 'ggij aq e'pijig ta'n tetpo'ltioq aq maljewe'jg pa wijei aq 'ggwe'ji'jg. Gepmitelm e'pijig aq e'pite'sg. Mut winitelmaw. Jigla'si ta'n goqwe'l mo weli angamgugtnugul.
Ta'nig getlams'tasultijig amujpa angweiwa'tiji na sigu'sgwaq ta'n mo gegguna'tigul wen apoqonmaqutaq. Gatu sigu'sgw ta'n geggunaji un'januaq gisna uji'jg, amujpa na negmow angweiwanew aq ule'wanew ungi'guaq gisna umijgamitl, aq ugumitl. Amujpa na angweiwa'tij pa na wijei aq nige' ta'n teli angweiwatipnig aq apat apangitmu'ti'tij. Na tla'taqati'tij, tetapua'latal Nisgamal. Gatu ula sigu'sgw ta'n mo wen geggunagul angweiagun, elita'sitl Gjinisgaml aq siawi a'sutmat aq etamatl ugjit apoqonmaqun tepgig aq na'gweg. Gatu igtig ta'n tela'teget al sespo'teget, ala'sit alta'q ugtun, algwilg ta'n tl gise'tew. Tela'teget ta'n teli gsatg. Gis nepg pas'g menaq gewiegw. Tlim ala ta'nig getlams'tasultijig amujpa angweiwa'tiji sigu'sgwaq na wo'qomaq glaman 'gji'tutaq aq tla'taqattaq ta'n goqwei tetaputeg. Ta'n pas'g wen mo angweiwawg wo'qomaq aq pjiliw ta'nig wi'g tle' musga'tugsi'gw ejigla'sit ta'n teli gtlams'tasij. Ma'muniw opla'teget je mu ta'nig mo getlams'tmu'ti'gw. Na.
Pa na sigu'sgw getu wit toqwalaj gisigu sigu'sgw aq ta'n tel luguti'tij ugjit apjiw ango'tasin ta'nig getlams'tasultiliji amujpa na asugom te'sisgegipuna't aq je me'. Amujpa newgt tepqatg aq mo toqona'si'gw piluei ji'nmul. 10 Geju't ta'n teli nta' ula'tegej aq wel gisigwenapni un'jang. Amujpa wele'waji ta'n weni wiguaq peita'liji. Wel'te'tg apoqonmuen aq ta'n pas'g goqwei lugwatmn. Apoqonmuaji ta'nig gitnm'tijig. Gaqais wela'tegep.
11 Gatu mut amwa'lanew maljewe'jg sigu'sgwaq muta etug jel jiglapasuattaq ta'n teli tplumsultipnig Se'suguli ugjit tleiaultijig pas'g negm aq na tujiw il malie'ultitaq. 12 Etna na tujiw oplattaq muta sewisga'tutaq amgwesewei ta'n teli tplumsultipnig. 13 Maljewe'jg sigu'sgwaq pm malo'ltitaq aq we'gaw ugtunual alta'qal aq ugsisqonual nasa'tu'titl ta'n mu tleiawinug. Wesgutmi'tij ta'n goqwei mo teltenug usgutmnew. 14 Tel'te'tm me' glu'lgt'tew ugjit maljewe'jg sigu'sgwaq il malie'ultinew un'janultinew, aq ango'tmnew wiguowal. Glaman ma wen gis talueg ugjit sigu'sgwaq aq maw ginu. 15 Eimu'tijig alt sigu'sgwaq pem jiglita'pnig ta'n teli gtlams'tasulti'tij aq majulgwala'titl Gjimn'tu'l. 16 Gatu na mimajuinu ta'n getlams'tasit i'mlij sigu'sgwaq ta'n wo'gumaq amujpa na angweiwaji aq mo ignmagwi igtigi angweiwanew. Glaman negmow gisi angweiwatitaq na sigu'sgwaq ta'n newgtugwa'lugutijig.
Iganpugultijig a'sutuo'guomg 17 Na iganpugultijig ta'nig getlams'tasultiliji ta'n ul lugutijig, 'pjiliw na negmow ta'nig melgi lugutijig, gitg pestunmu'tijig aq egina'mua'tijig, tgwangatej ta'n teli apangitua'tij. 18 Gjinisgam ugtwi'gatiqn gis wi'gas'g, “Mut glpinmuow ugtun wen'jitia'm ta'n tujiw iltesg'g gulumgl glapis gaqa mnitaq. Gatu awna ignmu malqotmn ta'n getutg,” aq ap se'g ewi'gas'g. “Ta'nig etl lugutijig te'pmi'tij ugtapangitueweimuow.” Na. 19 Pa na wen 'lsutmuaj iganpuguilitl, mut jigs'tuanew glapis 'pgisulaj tapusiliji gisna nesisiliji ta'ni nemia'tipnn. 20 Ta'n wen gis pata'teget majiaqa'lut mimajuinuigtug glaman igtigig ma opla'taqati'gw.
21 Telimul, jigs'te'n ta'n telimul aq na gegnu'tmu. Gjinisgam, Se'suguli, aq sape'wijig ansale'wijig nemisgig. Jigs'te'n ta'n gis telimul aq mut piamitelmaw wen newgte'jit aq mut 'gtanaw igtig ta'n tel mila'tegen. 22 Mut getage'n wen 'mgnan aq iga'tun 'gpitnn un'jig ugjit iganpugua'sin Gjinisgam ugtmimajuinumg. Mut wijitgweiwaw ta'n wen opla'teget glaman ma 'lsutmulm'gl ugtlue'uti'l. Jigla'si ta'n goqwe'l mo weli angamgugtnug.
23 Muta apji gsnugwasg 'gtlaminu mut pas'g samqwan samqwaw gatu ugsua'tu ta's'ji'j moqopa'q ugjit apoqonmulin.
24 Alt mimajuinu'g nmiates opla'taqatijig aq geitu'n Gjinisgam ilsumataq gatu igtigig mimgwa'tu'titl ugtlue'utiwal aq glapis we'jituaten. Na tujiw ilsumaten. 25 Pa na wijei ta'n goqwei gelu'lg mimajuinu'g tela'taqati'tij nmiaten aq ta'n goqwei gelu'lg mo nemitas'gtnug na we'jitas'gt'tew glapis.