Na gelu'lg agnutmaqan
ta'n Sa'n ewi'g'g'p
Gegnugwataqan ugjit ula wi'gatign
Ula na gelu'lg agnutmaqan ta'n Sa'n gis wi'gig'p ugjit Nujiugs'tawi'wet ta'n teluisit Westaulg. Ewi'gig'p ugtejg ula wi'gatign, “Ula gelu'lg agnutmaqan ewi'gas'g glaman mimajuinu ta'n nutg gisna egitg gisi gtlams'tuatal Westaulgl ta'n Gjinisgam Gisiteget uggwisl. Na tujiw guguntew iapjiwewei mimajuaqan wa'so'q.”
Gatu wen ta na Nujiugs'tawi'wet ta'n telui'tut “Westaulg”? Sa'n telimugsi'gw, Westaulg telui'tut na Gjiglusuaqan ta'n apji mimajit. Na negm gisitoqop ms't goqwei aq gisa'latl ms't wen mimajilin. Mimajuinualsip aq siawqatg ula ugs'tqamug ta'sipunqeg. Sa'n Sapatis wesgumatl Westaulgl, “Ula na Gjinisgam ugjijgluewji'jml ta'n ejigla'toqol mimajuinu'g ugtlue'utiwal.” Pilip ta'n tujiw weltesguateg Westaulgl telimatl Natanielal, “Negm na newgte'jilitl ta'n Mowis aq iganigjitegewinu'g wesguma'tipnn.” Nataniel teluet, “Negm na Gjinisgam Gisiteget uggwisl na Lesui'paq ugtelege'witemual.”
Na tujiw Sa'n telimugsi'gw na mesgi'gl lugowaqann aq paqalaiwaqann ta'n Westaulg elugwatg'pnn. Na tel musga'tugsi'gw 'gjitmei na Nujiugs'tawi'wet ta'n Gjinisgaml petgimtl. Tleiawit na 'Nnu'g ta'n teluisultijig Lesui'paq. Wo'gumaq na Jutaewaq.
Ula wi'gatignigtug ewi'gas'g ta'n Se'sus na Westaulg teluep aq gis tla'teget mimajuinuigtug. Gisi gji'tutoqsp negm ta'n wenij pas'g jigs'tmn gisna egitmn ula wi'gatign.
Etna na Samaliaewi'sgwal ta'n Westaulg ignmuatl samqwan ta'n mimajulugutal. Elt na e'pit ta'n wesua'lut etl sespo'teget. Elt ewi'gas'g ugjit Westaulg witapal Lasalas. Nepg'pnaq gatu Westaulg minua'lapnn. Elg na unagapeml Tuma ta'n megt'g na Westaulg apaji minunsit.
Me' pugwelg agnutg Sa'n ugjit Se'susal na Westaulgl je mu ala igtigig. Wesgutg ta'n Gjinisgam pualatl tla'tegen. Agnutmugsi'gw na Westaulg na newgte'jit ta'n gis la'lultesnu wa'so'q aq teliaq telimugsi'gw aq gis sespete'lmatesnu. Iapjiwewei mimajuaqan wa'so'q gisi ignmugsitesnu.
Sa'n telimugsi'gw pugwelgig mimajuinu'g poqji gtlams'tua'titl Westaulgl na Nujiugs'tawi'wet aq pem majulgwala'titl gatu alt getana'titl. Ewi'gas'g ta'n goqwe'l gis tliaq ta'n tujiw Westaulg aq unaqapemg mawatalultijig Siawa'timgewei Wela'gewe'l, ta'n getu ajipjuluaji, ta'n goqwe'l telimaji, aq ta'n a'sutmessewaji gesgmnaq wessua'lut.
Sa'n ewi'giget ta'n ilsumut aq gujjiewto'tg aq utqutalut. Gatu jiniw minunsit aq unaqapemg maw e'pijig nemia'titl.
Sa'n telimugsi'gw na wej wi'giget ula wi'gatign glaman gisi gtlams'tasulti'gw Se'susewigtug aq gisi ugs'tawiatesnu.
Gatu tal tliaqt'tew? Westaulg asita'puguet ta'n tujiw telimatl Nigotimasal, Sa'n 3.16:
“Gjinisgam na tetuji gsalaji mimajuinu'g, petgimapnn newgtunatl uggwisl nplin ugjit ugtlue'utiwal glaman ms't wen getlams'tuatl ma mn'tua'gig liegw gatu awna iapjiwewei mimajuaqan guguntew wa'so'q.”
Ta'n goqwei ewi'gas'g ula wi'gatignigtug
Westaulg ta'n telui'tut na Gjiglusuaqan (1.1-18)
Sa'n Sapatis ta'n etl pestung (1.19-34)
Westaulg megnapni newgtisgegsiliji je ta'pu unagapemg (1.35-51)
Na lluigneg te's'gl paqalaiwaqan ta'n Westaulg elugwatgl (2.1–12.50)
Ugtejgewe'l na'gwegl Westaulg siawqatg awiw Selusalemg. Wesua'lut, ilsumut, aq ne'po'tg (13.1–19.42)
Westaulg ta'n tel minunsit (20.1-10)
Westaulg ap musgalsit ta'n unaqapemg eimu'tijig (20.11-25)
1
Westaulg ta'n telui'tut na Glusuaqan
[Westaulg elg telui'tut na Waseteg muta pas'g negm gisa'lataq mimajuinu'g gisi ns'tmi'tij teliaqewei ugjit Gjinisgam.]
Gesgmnaq ugs'tqamu gisita's'gtnugweg, negm ta'n telui'tut na Gjiglusuaqan gis eig'p, na Westaulg. Toqqwatg'pnig Gjinisgaml aq negm Gjinisgamewit. Na. Mujga mawi amgweseweieg, Westaulg ta'n telui'tut na Gjiglusuaqan, toqqwatg'pnig Gjinisgaml. Gisitoqop 'ms't goqwei negm. Mo na goqwei gisita's'gtnuisoq mo negm gisitugs'pn. Etna na negm ta'n telui'tut na Gjiglusuaqan, gisa'toqop 'ms't goqwei mimajigtn aq gisi ignmuataq mimajuinu'g iapjiwewei mimajuaqan. Negmow ta'n gisi msnmi'tij ula iapjiwewei mimajuaqan guguntaq Gjinisgam Ugtwasetegm ilgwengutaq pa na wijei aq waseteg oqonitpa'qigtug. Ula Waseteg siaw elaseg oqonitpa'qigtug aq na oqonitpa'q ma gisi nqa'suatug gatu gis siaw wasetetew. Na ta'n tujiw tetaputesg iga'q, Gjinisgam petgimapnn ugtagnutmewinuml na ji'nm teluisit Sa'n. Pegising ugjit tliman mimajuinu'g ugjit na waseteg, glaman 'ms't wen nuttaq na agnutmaqan aq 'gtlams'ttaq. Mu na negm na ula waseteg, negm pas'g pegising tliman mimajuinu'g ugjit na waseteg. Westaulg na ula teliaqewei waseteg ta'n wejiaq wa'so'q aq elaseg mimajuinu'g ula ugs'tqamug. Ilgwenaji mimajuinu'g glaman weji gji'tutaq teliaqewei ugjit Gjinisgam.
10 We'gaw negm ta'n telui'tut na Gjiglusuaqan gisitoqop ugs'tqamu, na ugs'tqamugewaq mo na nenua'ti'gw ta'n tujiw pegisinniteg. 11 Je tlia ugmaqamigemg elieteg aq ugtmimajuinumg, na Lesui'paq, mo menuege'tigupnn. 12 Gatu na ta'n wenig menuege'titl aq getlams'tua'titl ignmuaji ugjit Gjinisgam un'janin. 13 Ta'nig getlams'tasulti'tij minui ugs'tqamultijig, mu 'st'ge' ginu ta'n teli ugs'tqamulti'gw gn'gi'guinaq. Ta'n tel minui ugs'tqamultijig mo ji'nmul ta'n ujjult'pn gatu Gjinisgam negm ujjl. Gjinisgam gisa'laji un'janin. 14 Etna na negm ta'n telui'tut na Gjiglusuaqan mimajuinualsip aq eig'p ula ugs'tqamu ta'n wigulti'gw ta'sipunqeg. Apjiw uleiugsi'gw aq teliaqewei telimugsi'gw ugjit Nisgaml. Ta'sieg nemitueg'p uggepmite'lgaqanm aq ta'n paqtateg. Ula gepmitelgaqanm mesng'p muta pas'g negm na Wegwisit Nisgam newgte'jilitl un'jann.
15 Na Sa'n na wesgumatl. Gesigawwet, “Etna na ula negm ta'n wesgumg'p ta'n tujiw telueianeg, ‘Ugtejg ni'neg 'pgisintew ji'nm. Me' espe'g aq ni'n muta igan i'g'p gesgmnaq ni'n ugs'tqamuiwaneg. Aq nige' neialsit. Se'sus na.’ ” Na teluet Sa'n ugjit Se'sus. 16 Na 'ms't welapetmu'g ta'n pugwelgl goqwe'l ignmugsi'gw gelu'lgl aq tetuji pugwelgt'tal muta maw muni gsalugsi'gw Se'sus. Ma gis maw gitmun aq ma gaqianugl. 17 Gjinisgam ignmugsi'gup mimajuinu'g na 'tplutaqan wet sapu tl lugwet Mowiso'q aq amujpa gaq jigs'tmugul gisna ugtap'titesnu. Gatu ignmugsi'gw ugt'gsaltuaqanm aq apigsigtugsi'gw wet sapu tl lugwet Se'sugulial aq gegina'mugsi'gw teliaqewei. 18 Menaq wen nemiagul Nisgaml gatu newgte'jilitl un'jann na uggwisl nemitl. Negm Nisgamewit aq e'taqatijig ujjl aq telimugsi'gup ugjit negm.
Sa'n Nutsign'tuet ugtagnutmaqanm
(Matiw 3.1-12; Malg 1.1-8; Lu'g 3.1-18)
19 Na tujiw na Lesui'paq iganpugultijig ta'nig eimu'tijig Selusalemg elgima'tiji patlia'sg aq alt ta'nig apoqonmua'tiji 'gjia'sutuo'guomg na Sa'neg, ugjit pipanimanew, “Wenin ta gi'l? Tali ugsualsin Nujiugs'tawi'wetewin, ta'n Gjinisgam petgimatal ugjit ilgwenan ugmimajuinumg?” 20 Sa'n na megt'g aq angam tlimaji, “Moqwa', mu na ni'n Nujiugs'tawi'wetewiw.” 21 Pipanima'titl, “Gatu gi'l wenin? Gi'l ta iganigjitegewinu Ilaija?”
Asitemaji, “Moqwa' mu na ni'n.”
Pipanima'titl, “Gi'l ta iganigjitegewinu ta'n Mowiso'q wesgutg'p?”
Asitemaji, “Moqwa'.”
22 Telima'titl, “Tlimieg ta'n wenin. Amujpa na apaja'tueg glusuaqan ugjit ta'n wenig petgimugsieg'pnig. Gatu gi'l taltelsin?”
23 Sa'n na teli asitemaji,
“Teli ugsualsi ni'n
na ta'n wen gesigawewistoq
paqtaqamigtug.
‘Gjisaqamaw wejgu'et.
'Ms't ta'n te'sioq gisgajo'ltigw!’
Etna na ula ta'n iganigjitegewinuo'q
Aiseiao'q teluepnaq.”
24 Na tujiw negmow ta'nig elgimut'pnig Palasiaq 25 pipanima'titl, “Gatu gi'l mo Nujiugs'tawi'wetewiwn gisna Ilaija gisna iganigjitegewinu ta'n Mowiso'q wesgutg'p, goqwei wet sign'tuen?” 26 Sa'n asitemaji, “Samqwan e'wm ta'n tel sign'tuei. Gatu mawpugua'tioq na newgte'jit ta'n gilew mo nenuawoq. 27 Nige' toqosip poqji gji'jioq. Negm no'q espe'g aq ni'n. Mo tepawgtiw je we'gaw oqolomgwaqwa'sin aq apgwa'tuan umugsnapi'l.” 28 Na ula 'ms't teliaqap na gutan Pettani ta'n eteg qame'g na sipu Jol'tan, ugjipenug. Sa'n etl sign'tuet na'te'l.
Gjinisgam ugjijgluewji'jml
29 Na wapgeg Sa'n nemiatl Se'susal wejgu'elitl negmeg aq teluet, “Ge' lapita'gw, ula na Gjinisgam ugjijgluewji'jml ta'n ejigla'toqol mimajuinu'g ugtlue'utiwal. 30 Etna na ula negm wesgumg'p ta'n tujiw telueianeg, ‘Ji'nm ugji pgisintew, me' espe'g aq ni'n muta igan i'g'p gesgmnaq ni'n ugs'tqamuiwaneg.’ 31 Mo gejiaqap ta'n wenitew. Gatu pegisinap ugjit nut sign'tuan samqwanigtug glaman 'ms't Lesui'paq gisi gji'jiataq.” 32 Na tujiw Sa'n telimaji, “Nemi'g'p Wejuli Nisgam nisa'sit pa wijei aq ples wejiet wa'so'q aq eig Se'suseg Westaulgeg. 33 Gesgmnaq telianugweg mu nenuaqap gatu Gjinisgam ta'n petgimip ugjit sign'tuan samqwanigtug telimip, ‘Gi'l nmiates Wejuli Nisgam nisa'sitew aq i'ttew na ji'nmul. Etna na negm ta'n sign'tuetew e'watal Wejuli Nisgaml.’ ” 34 Sa'n siaw tluet, “Ni'n nemituap tlian aq nige' telimuloq na negm na Gjinisgam uggwisl.”
Amgweseweieg na unaqapemg ta'n majulgwala'titl Se'susal
35 Na wapgeg Sa'n ap eig'p na'te'l na sipug Jol'tan ugjipenug maw tapusiliji unaqapemg. 36 Ta'n tujiw nemiateg Se'susal pemielij, teluet, “Ula na Gjinisgam ugjijgluewji'jml.”
37 Tapusiliji unaqapemg nuta'ti'titeg teluet ula aq wije'wa'titl Se'susal. 38 Se'sus gawasg'pugua'sit aq nemiaji pem majulgwalji aq pipanimaji, “Goqwei puatmoq?” Teli asitema'titl, “Tami wigin, Lapai?” (Na glusuaqan Lapai telueg, “Nujigina'muet.”) 39 Asitemaji, “Wije'wi aq nat nmitug.” (Na'tami ne'w ajiet gis mewlia'gweg.) Na wije'wa'titl aq nemitu'titl ta'n wigilij aq siaw wijitgweiwa'titl esgwiaq na'gweg. 40 Newgte'jit na ula ji'nmug teluisit Antle', Simon Pie'l wijigatijig. 41 Smtug Antle' gwiluatl wijigumatl Simon Pie'lal aq telimatl, “Gisi weltesgaqat na Nujiugs'tawi'wet ta'n Gjinisgam megnatl ilgwenan ugtmimajuinumg.” 42 Na tujiw pegisulatl Simonal Se'suseg. Se'sus angamatl aq teluet, “Gi'l na Simon, Sa'n gujj, tlitulten ‘Sipas’.” (Na ula wisun pa wijei aq Pie'l, telueg, “gun'tew.”)
Na Se'sus wigumaji Pilipal aq Natanielal
43 Na wapg Se'sus gisita'sit lien Galaliewa'gig. Weltesguatl na Pilipal aq telimatl, “Jugu'a, wije'wi.” ( 44 Na Pilip tleiawit na gutan Petse'ta ta'n Antle' aq Pie'l tleiawijig.)
45 Na tujiw Pilip gwiluatl Natanielal aq telimatl, “We'jig'tt'p na Nujiugs'tawi'wet ta'n Mowis ewi'gig'p na wi'gatign 'tplutaqanei aq na ta'nig iganigjitegewinugi'g ewi'gmi'tip. Negm na Se'sus, So'sepal ujjl, Nasaletgewa'j.” 46 Nataniel na teli asita'puguet, “Nat wen etug ugjietew Nasaletg ta'n gelu'sit?”
Pilip asitematl, “Wije'wi aq naji angam.” Na tujiw wije'watl Pilipal.
47 Ta'n tujiw Se'sus nemiateg Natanielal wejgu'elitl negmeg, na ula teluet ugjit negm, “Ula wejgu'et tetapu'et Isle'lewa'j ta'n sangewite'lmut. Getmite'tg 'ms't goqwei. Gegnu pmiet ji'nm.”
48 Nataniel na pipanimatl, “Tal gisi nenuin?”
Se'sus asitematl, “Nemu'lap ta'n tujiw eimneg pi'gmenaqsigtug gesgmnaq Pilip wigumulugweg.” 49 Nataniel asitematl, “Nujigina'muet, gi'l na Gjinisgam uggwisl, na Isle'laq ugtelege'witemual.”
50 Se'sus teluet, “Etugjel weji gtlams'tmn muta pas'g gis tlimul nemu'lap ta'n tujiw eimneg na pi'gmenaqsigtug? Teliaq na telimul, me' 'ms'gi'gt'tew ta'n goqwei nemitun je mu ula.” 51 Na tujiw telimaji, “Telimuloq, nmittoqs'p wa'so'q pana's'g aq Gjinisgam ugtansale'witemg toqjuitaliji aq wejgu nisita'liji ni'neg ta'n mimajuinualsiap. Teliaq na telimuloq.”