2
Na malie'uti gutanji'j teluisig Gena
Na gis tapuguna'gweg, malie'uti wesgowa's'g gutanji'j teluisig, Gena, Galaliewa'gig aq Se'sus uggwitl eimlitl. Aq Se'sus maw unaqapemg wigumut'pnig na malie'uti. Na ta'n tujiw moqopa'q gaq samqwolti'tij, na toqotesip Se'sus uggwitl telimtl, “Ga'qanma'titeg na moqopa'q.”
Se'sus na teli asitematl, “Giju', me' menaq tetaputestnug ugjit mesgi'gl goqwe'l tla'tegen gatu mut sespete'tmu.”
Mali telimaji na lugowinu'g, “Tla'taqatigw ta'n Se'sus telimugsioq!” Na na'te'l epultijig asugom te'sijig samqwano'q gun'teweie'g. Te's newgte'jit samqwano'q tel pisoqol aqataig malige'w. Wegla samqwano'q e'wmi'tij ta'n tel gisapa'tu'titl ugpitnual mijjulti'tij aq gesispa'laji aq ta'n pas'g goqwei ta'n telteg Lesui'pewei 'tplutaqan. Na tujiw Se'sus telimaji lugowinu'g, “Ugjupego'lug negla samqwano'q samqwan.” Na tujiw tetpepego'la'tiji. Na toqo tujiw Se'sus telimaji, “Nige' 'nqana'mug samqwan aq la'tug na ji'nm ta'n iganpuguit malie'waqan.” Toqo negmow ela'tua'tij. Na iganpuguit wett'g ula samqwan ta'n gis gawasga'tas'g moqopa'qigtug. Mo geitug's ta'n ula moqopa'q wejiaq (pas'g na lugowinu'g ta'n gisi nqanigmi'tij na samqwan, na negmow geitu'tij). Na tujiw iganpuguit wigumatl na ji'nmul ta'n atel gis malie'wilitl. 10 Telimatl, “Tmg 'ms't wen gis lugoug mujgajewei moqopa'q toqo ta'n tujiw ul samqwolti'tij lugoug anawgtig moqopa'q. Gatu geggunmn gi'l mujgajewei moqopa'q glapis ugtejgewei.” 11 Se'sus gaqa lugwatg amgwesewei ta'n mawi ms'gi'g 'lgowaqan na gutan Gena, Galaliewa'gig. Na na'te'l musga'toq ugml'gigno'tim aq unaqapemg getlams'tua'titl.
12 Na malie'waqan gaqiaq, Se'sus aq uggwitl, ugjignamg, aq unaqapemg el'ta'jig Gapelniamg aq eimu'tijig na'te'l ta'suguna'q.
Se'sus eliet Gjia'sutuo'guomg
(Matiw 21.12,13; Malg 11.15-17; Lu'g 19.45,46)
13 Na tujiw Se'sus eliet Selusalemg muta pem gigja's'g Lesui'paq ugpestiewtimuow teluisig, “Siawa'timgewei.” 14 Na'te'l 'gjia'sutuo'guomg nemiaji ji'nmug etli ntuisgelatiji wen'jitia'mug, jijgluewji'jg, aq plesg, aq maw nut sa'se'wa'taqatijig suliewei, pemgopultijig ugpatautimuaq. 15 Se'sus na pugumaqan el'toq apapiei aq ejigltesguaji 'ms't wi'sisg 'gjia'sutuo'guomg, gitg jijgluewji'jg aq wen'jitia'mug. Aputasgate'gl ugpatautimual aq ugsulieweimual se'sa'tegl. 16 Aq telimaji ji'nmug etli ntuisga'tiliji plesg, “Tuo'lug negla. Mut nujj wiguow tli e'wmuanew 'st'ge' etli ntuisga'timg.” 17 Na tujiw unaqapemg migwite'tmi'tij ta'n sa'q tel wi'gas'g'pneg Gjinisgam ugtwi'gatign, “'Ntnisgamum gesatmul giguow aq ta'n tela'taqati'tij giguaq mawi asgaiwijig. Tetuji uggwai pa wijei aq sisuei.”
18 Na Se'sus ula gis tla'tegej na Lesui'paq iganpugultijig pipanima'titl Se'susal, “Wen gi'l ignmasg iganpuguin? Goqwei mesgi'g gis tla'tegen ta'n gis musga'tuitesnen telteg ugjit gis tla'tegen na?”
19 Se'sus na teli asitemaji, “Gis gaqsuisga'tuoq ula a'sutuo'guom, nesuguna'q gisi apajitutes.” 20 Telima'titl, “Ne'wisgegipunqeg'pnn jel asugom we'gaw gaq gisitu'titeg ula a'sutuo'guom na gi'l tl'te'tmn gisi apajitutes ula a'sutuo'guomg nesuguna'q?” Aq sigti paqalaiultijig.
21 Gatu na ula a'sutuo'guomg ta'n Se'sus wesgutg'p na negm wa'qi. 22 Ta'n tujiw nepliteg aq apaji minunsiteg, unaqapemg migwite'tmi'tij ula na teluelis aq getlams'tmi'tij Gjinisgam ugtwi'gatign aq Se'sus ugglusuaqanml.
Se'sus gaqi gji'tuaji mimajuinu'g ugtangita'suaqanmual
23 Na ge's eigeg Selusalemg Siawa'timgewei pestie'umg, wesgo'tmi'tip aqantie'uti, pugwelg'pnig getlams'tua'titl ta'n tujiw nemitua'titeg ta'n goqwe'l Se'susal gis tla'tegelij. 24 Gatu Se'sus mo ignmuagwi assumgun muta weli gji'jiaji 'ms't mimajuinu'g. 25 'Lpa mo puatas'gnug wen tlimgun ugjit mimajuinu'g muta gis gaqi gji'tuaji mimajuinu'g ugtangita'suaqanmual.