10
Na a'tugwaqan ta'n jijgluewjig nuji angweiwaji
Se'sus teluet, “Telimuloq, na mimajuinu'g ta'n mo e'wmug ga'qana'tas'g gatu asisapegit na 'llutaqan ugjit gim pisgwa'n ta'n jijgluewjig eimu'tilij, negm na gmutnes. Na ji'nm ta'n weji pisgwa'j ga'qana'tas'g na negm nuji angwe'waji jijgluewjig. Nujisgaqanet pana'tuaj na ga'qana'tas'g ugjit negm. Na jijgluewjig nutua'titl ta'n tujiw wigumaj aq ugjijgluewjmg el'ta'jig negmeg. Majulgwala'titl, ewi'tmuaj ugjijgluewjmg ugwisunmuaq aq tewo'lajig. Igana'sit aq ugjijgluewjmg majulgwaljig muta nestua'titl. Ma majulgwala'tigul wen pilue'l gatu awna ugsmugtua'tital muta mu nestua'tigul. Teliaq na telimuloq.”
Se'sus mimajuinu'g telimaji ula a'tugwaqan, gatu mo nestua'tigul ta'n goqwei etl tlimgwi'tij.
Se'sus na negm ta'n nuji angwe'waji jijgluewjig
aq wele'waji
Se'sus ap teluet, “Telimuloq, ni'n pa wijei aq na ga'qana'tas'g ugjit na jijgluewjig ta'n i' tli angweiatiji wela'gw. Igtigig igan peita'pnig gesgmnaq ni'n. Negmow gmutnesg gatu na jijgluewjig mo jigs'tua'tigupni.”
[Na mimajuinu ta'n getu pisgwa't wa'so'q, amujpa weji pisgwa't ni'neg.]
“Ni'n pa wijei aq na ga'qana'tas'g aq na mimajuinu'g pa wijei aq jijgluewjig. Ta'n wen getu pisgwa't wa'so'q amujpa weji pisgwa't ni'neg. Na ugs'tatew, pisgwa'tew aq tu'etew aq ul smaten. Pa na wijei aq jijgluewjig asuita'jig ga'qana'tas'g aq uls'maten. pa na wijei ni'n na ga'qana'tas'g ugjit mimajuinu'g wa'so'q aq weli angweiaqig aq ugs'tawia's. 10 Gmutnes pegising ugjit gmutnen, ne'pa'tegen aq seioqwa'tegen. Ni'n weji pgisinap glaman gisi msnmu'titoqs'p iapjiwewei mimajuaqan aq ula mimajuaqan mujgajewei wajui guguntoqs'p. Na teliaq telimuloq.
11 “Ni'n na menaqqajewei nuji angweiaqig jijgluewjig. Gelu'sit nuji angwe'waji jijgluewjig ul'te'tutew iga'tun ugmimajuaqanm ugjit ugjijgluewjmg. Etna na ula ta'n ni'n wel'te'tm tla'tegen. 12 'Lgowinuj ugsmugwatew ta'n tujiw nemiaj paqtesml wejgu'elij aq nqalataq jijgluewjig muta mo negmeweg aq negm angweiwaji jijgluewjig ugjit pas'g apangitugsin. Etna na ugjit weji ugsmugwat. Na tujiw paqtesm wenaqietuajig aq se's'tesgua'jig jijgluewjig. 13 'Lgowinuj ugsmugwatew muta pas'g negm 'lgowinuj aq mo tali el'te'lmagwig jijgluewjig. 14-15 Ni'n na mujgajewei nuji angweiaqig jijgluewjig. Ta'n tel nenuij Nujj, aq ni'n ta'n tel nenaq na wijei nenaqig ntjijgluojmg. Negmow nenuijig, aq ni'n wel'te'tm iga'tun ntmimajuaqanm ugjit negmow. 16 Ap eimu'tijig jijgluewjig ta'n ni'newe'g gatu mu eimu'ti'gw ula tet. Amujpa ni'n jugwo'la's. Negmow jigs'tuitaq. 'Ms't maw mawo'la's aq ni'n nuji angweiwa's.
17 “Nujj gesalit muta wel'te'tm iga'tun ntmimajuaqanm ugjit negmow glaman ntmimajuaqanm gisi apaji msntes. 18 Mo wen gisi ugsua'tuigw ntmimajuaqanm glapis ni'n tli ul'te'tman. Iga'tutes ntmimajuaqanm muta ni'n 'lpa na tel puatm. Geggunm ml'gigno'ti ugjit iga'tun aq geggunm ml'gigno'ti ugjit ugsua'tun. Nujj gisi ignmuip ml'gigno'ti ugjit na ula gis tla'tegen. Maw gigwajiaq telimuloq.”
19 Ta'n tujiw wegla gis tlueteg na Lesui'paq ap nigtuita'jig ugjit ugglusuaqanml. 20 Pugwelgig teluejig, “Negm mn'tu'l geggunatl! Elue'wiet! Goqwei wet jigs'tuoq?”
21 Gatu igtigig teluejig, “Ji'nm mn'tu'l ugtinneg pisilij ma gis tlewistu 'st'ge' ula! Ma mn'tu gisa'laqul nepapigwa'litl ji'nmul nemitegelin.” Mo wijei teli angita'sultijig. Etna na ugjit nigtuita'jig.
Ta'n tujiw Se'susal mo menuege'tigul
'gjia'sutuo'guomg Selusalemg
22 Na miawipug Se'sus eig'p Selusalemg ugjit na pestie'umg 'gjia'sutuo'guomei Selusalemg. Ula pestie'umg migwite'tmi'tij ta'n tujiw ujjuaqi'g ili tepgisa'tu'tipnig 'gjia'sutuo'guomg ugjit Gjinisgam. 23 Newgt na'gweg ala'sit 'gjia'sutuo'guomg, na'te'l Salamano'q ugtusatimg. 24 Na Lesui'paq mawita'titl ta'n eimlij aq maw gigtoqopugutua'titl. Teluejig, “Tali pgije'tew we'gaw elugwalieg? Telimieg ta'n wenin. Pa na gi'l na Nujiugs'tawi'wet ta'n Gjinisgam petgim'sg ugjit ilgwenan ugmimajuinumg, na menaqqajewei tlimieg!”
25 Se'sus asitemaji, “Gis tlimuloqop gatu mo getlams'tuiwoqop. Ta'n goqwei tela'tegei Nujj ugwisunmg musga's'gt'tal ta'n weni. 26 Gatu gilew ma 'gtlams'tmu'tiwoq muta gilew mo ntjijgluewjmg. 27 'Ntjijgluewjmg nutuijig aq nenaqig aq negmow majulgwalitaq. 28 Ignmaqig iapjiwewei mimajuaqan aq ma' 'lta'gwig mn'tua'gig. Ma wen gisi ugsua'tuigwigw. 29 Muta Nujj gisi ignmuipnig aq negm me' espe'g je mu ta'n pas'g wen. Ma wen gisi ugsua'tuigwigw muta nujj ugpitng epultilijig. 30 Ni'n aq Nujj newgte'jieg.”
31 Mjit newgt na Lesui'paq megnmi'titl gun'tal ugjit gun'teugta'new. 32 Na tujiw Se'sus telimaji, “Gis tela'tega'pnn pugwelgl 'lgowaqann 'gsisguaq ta'n Nujj ignmuip tla'tegen. Goqwei weji 'gtu gun'teugte'ioq ugjit ula ta'n tela'tega'pn?”
33 Na Lesui'paq asitema'titl, “Mo getu gun'tewto'lueg ta'n tel tla'tege't'p gelu'lg 'lgowaqan gatu ugjit ta'n teli egsuaqanimt Gjinisgam aq anmima'mt aq mo gepmite'lmawt. Gi'l na pas'g ji'nm gatu teli ugsualsin 'st'ge' Nisgamewin.”
34 Se'sus asitemaji, “Ewi'gas'g Gjinisgam ugtwi'gatigng ta'n Gjinisgam teluet, ‘Nisgameultioq.’ 35 Geitu'g ta'n Gjinisgam ugtwi'gatign telueg na teliaq iapjiwewei. Gjinisgam telui'tapni, ‘nisgameultijig’ na mimajuinu' ta'n ignmuapni ugtagnutmaqanm. 36 Gatu ugjit ni'n, Nujj megnip aq petgimip ula ugs'tqamug. Tal gis gilew tlueioq egsuaqanimt Gjinisgam muta ni'n telueiap ni'n na Gjinisgam uggwisl? 37 Mut 'gtlams'tuinew, mo tla'tegewan nujj ugtlgowaqann. 38 Gatu tla'tegeian, je tlia mo 'gtlams'tuiwoq, 'gtlams'tmugoq ntlgowaqann glaman 'gji'tutoq nujj ni'neg eig aq ni'n eim negmeg. Na tujiw me' uli gji'tugoq.”
39 'Mjit newgt wejo'tmi'tij ugsua'lanew. Pas'g mo gis tla'taqati'gw muta ejigla'sit aq naqalaji.
40 Na tujiw Se'sus ap apaji asoqoma'sit na sipu teluisig Jol'tan, ta'n Sapatis i' tl sign'tuep aq siawqatg na'te'l. 41 Pugwelgig mimajuinu'g peita'jig negmeg, telimtultijig, “Sa'n mo tela'tegegupnn mesgi'gl 'lgowaqann, gatu ta'n te's'g goqwei teluep ugjit ula ji'nm na teliaq.” 42 Aq pugwelgig mimajuinu'g na'te'l getlams'tua'titl.