11
Lasalas nepg
Etna na ula ji'nm teluisit Lasalas, gesnugwat. Wigit na gutanji'j teluisig Pettani. Mali aq umisl Malta na Lasalas wijigatijig. Mawgatmu'tijig. ( Me' enmiaq na ula Mali guta'tuatew amjaqto'suti Se'susal uggwatg aq ga'smuatl uggwatl usapun e'w'g. Etna na ugjignaml Lasalasal ta'n gesnugwalitl.) Na wijig'tijig e'pijig elgitmua'tij Se'susal ula agnutmaqan, “Gjisaqamaw, na gitap ta'n gesalt mawi gsnugwat.”
Ta'n tujiw Se'sus nutgeg ula agnutmaqan na teluet, “Ta'n teli gsnugwaj wet tliaqap ugjit Gjinisgam uggepmitelgaqanm. Musga's'gtn glaman Gjinisgam uggwisl 'gjigepmitelmaten. Etna na ugjit mo Lasalas etl gaqiegw na'te'l.”
Na Se'sus gesalaji Maltaal, uggwe'ji'tl aq Lasalasal. Gatu ta'n tujiw mesngeg agnutmaqan Lasalas 'gsnugwan, me' siawqatg ta'n eig tapuguna'q. Na tujiw unaqapemg telimaji, “Apaita'nej Jutiaewa'gig.”
Unaqapemg asitema'titl, “Nujigina'muet, gejigew Lesui'paq iganpugultijig getu gun'teugtesg'pnig aq ap nige' gisita'sin apaja'sin na'te'l?”
Se'sus telimaji, “Te's na'gweg newgtisga'q jel ta'pu ajietl etegl ta'n waseteg. Pa na ji'nm ala'sij miaw na'gweg ma ali pjitaqamagw muta waseteg. 10 Gatu ta'n tujiw ala'sij tepgig 'pjitaqamatew muta oqonitpa'q. Mo gis nemitegegw. Amujpa ala'si aq elugwatm 'ntlugowaqanm ge's gis tla'tega's.” 11 Ula na Se'sus telimaji. Toqo ap angu tluet, “Gitapinu Lasalas nepat gatu ni'n lia's aq tugwa'la's.”
12 Unaqapemg asitema'titl, “Amuj pem ila'sit, na tli uli npaj.”
13 Getloqo Se'sus wesgutg'p ugjit Lasalas 'npmn gatu negmow tel'ta'sultijig pas'g 'npanin. 14 Etna na ugjit menaqqajewei telimaji, “Lasalas nepgaq. 15 Ugjit gilew wel'ta'si mo eimu ta'n tujiw nepgeg glaman 'gtlams'tmuitoqs'p ta'n tujiw nemituoq ta'n tliatew. Gatu nige' 'lta'nej negmeg.”
16 Na Tuma (ta'n telui'tut, 'Tqope'j), telimaji ap igtigig unaqapemg “Wije'wanej nujigina'muet glaman mawi 'npu'titesnu maw negm.” Na tujiw naqtmi'tij.
Se'sus na negm ta'n apaji unaqo'lata mimajuinu'g
aq mimajuaqan ignmuataq
17 Ta'n tujiw Se'sus pegisingeg Pettani telima'titl, Gis ne'wguna'q Lasalas gis utqutalugsin. 18 Weja'tegemg Selusalemg glapis Pettani maw suel tapu'gl loqtnn. 19 Aq pugwelgig Lesui'paq gis peita'pnig ugjit nat nmianew Maltaal aq Malial. Getu' apgnua'lanew ta'n teli nplij ugjignamual.
20 Ta'n tujiw Malta nutgeg Se'susal wejgu'elitl, tewiet aq naji a'suguatl, gatu Mali siawqatg wiguaq. 21 Malta telimatl Se'susal, “Gjisaqamaw, I'mu's'p 'njignamaq mo 'npmuisoq. 22 Gatu geitu, je tlia nige', Gjinisgam ignmultew ta'n goqwei pipanimj.”
23 Se'sus telimatl, “Gjignam apaji unaqa'sitew utqutaqane'gati aq apaji minunsitew. Geitu'n?”
24 Malta teli asitematl, “Geitu minunsitew ugtejgewei na'gweg ta'n tujiw Gjinisgam apaji minua'laj mimajuinu'g.”
25 Se'sus telimatl, “Ni'n na ta'n gisi apaji unaqo'la's mimajuinu'g aq ignmua's iapjiwewei mimajuaqan. Ta'n wen getlams'tasit ni'neg, mimajitew je tlia np'g. 26 Ta'n wen mimajit aq getlams'tasij ni'neg, ugtejgewei na'gweg iga'q aq apaja'sian, ma 'npug. Ula getlams'tasin?”
27 Teli asitematl, “Gjisaqamaw, teliaq teluen. Getlams'tasi gi'l na Nujiugs'tawi'wet ta'n Gjinisgam petgimapnn ugjit ilgwenan ugtmimajuinumg, Gjinisgam uggwisl ta'n wen sa'q esgmalg't.”
Se'sus eliet Lasalas utqutaqanmg aq atgitemit
28 Ta'n tujiw Malta gis tlueteg ula na apaja'sit aq apsgwa'sit wiguaq aq gim wigumatl uggwe'ji'tl Malial. Gimewistoq aq telimatl, “Nujigina'muet pegising aq getu nmi'sg.” 29 Ta'n tujiw Mali nutgeg ula, smtug tewiet aq naji a'suguatl Se'susal. ( 30 Se'sus menaq iga'qus na gutanji'j gatu me' eig'p ta'n Maltaal etli ultesguapnn.) 31 Na Lesui'paq ta'n eimu'ti'tij na wen'ji'guomg maw Mali etli apgnua'la'titl Malial. Ta'n tujiw nemia'titeg wenaqa'silitl aq jaqal tu'elitl na majulgwala'titl. Tel'ta'sultijig elielitl utqutaqanmg naji gsigawtemilitl.
32 Mali pegising ta'n Se'susal eimlij. Nemiaj na el nutgul'pa'sua'latl aq na teluet, “Gjisaqamaw i'mu's'p ula tet mu 'njignamaq 'npmuisoq!”
33 Se'sus nemiatl etli gsigawtemilitl aq na Lesui'paq ta'n pejuwije'wa'titl gesigawtemultijig. Na tujiw ewlgwija's'g uggamlamun aq ewlite'lmaji. 34 Pipanimaji, “Tami tet etli utqutaloqos?” Na teli asitema'titl, “Gjisaqamaw jugu'a aq nat nmitu ugtutqutaqanmg.”
35 Na tujiw Se'sus ugsagpigunml guta'tigul. 36 Etna na ugjit Lesui'paq teluejig, “Nemituoq ta'n tetuji gsalaj.”
37 Gatu alt teluejig, “Gisa'lapnn nepapigwa'litl ji'nmul nemitegelin. Goqwei ugjit mo gisa'laqusnn Lasalasal mu 'nplin?”
Lasalas apaji mimajua'lut
38 Ula telueliteg, Se'sus me' piam ewlgwija's'g uggamlamun. Eliet ugtutqutaqanmg ta'n gun'tew sapalqe'g, 'npuinu lame'g elising. Mesgi'g gun'tew gep'joqteg ta'n weji pisgwita'mg. 39 Se'sus melgimaji, “Jigla'tug na gun'tew!” Malta ta'n ugjignaml neplipna, teli asitematl, “Gjisaqamaw gis ne'wiguna'q gisi utqutalut. Gis poqji sugul'gat aq wejima't.”
40 Se'sus telimatl, “Migwite'te'n na ula telimulap! Nmitutes Gjinisgam ugml'gigno'tim, 'gtlams'tmn.” 41 Na tujiw ejigl te't'pja'tu'tij gun'tew. Se'sus wenaqapa'sit aq teluet, “Nujj miwatmul ta'n tel jigs'tuin. 42 Geitu apjiw jigs'tuin gatu wet tluei ugjit na mimajuinu'g ta'n eimu'tijig, glaman 'gtlams'tmu'titaq gi'l petgimip.” 43 Ta'n tujiw ula gis tlueteg, gesigaw wigumatl, “Lasalas 'gtaqqa'si!” 44 Na ji'nm ta'n nepg'p getaqqa'sit. Te'tepjepilasit ta'n telgi'g wape'g atla'wegn. Ugpitnn aq uggwatl tepgisi ajijgopitegl atla'wegnigtug aq atla'wegn ajijgopiteg ugsisgug. Se'sus telimaji, “Apgwa'lug aq iga'lug.”
Lesui'paq iganpugultijig
gisita'sultijig ne'pa'new Se'susal
(Matiw 26.1-5; Malg 14.1,2; Lu'g 22.1,2)
45 Pugwelgig Lesui'paq ta'n peji mittugwala'titl Malial ugjit apgnua'lanew nemitu'tij ta'n Se'sus tela'teget aq getlams'tua'titl. 46 Gatu alt apaita'jig ta'n Palasiaq eimu'tilij aq telima'tiji ta'n Se'sus gis tla'tegej. 47 Na tujiw Palasiaq aq iganpugultijig patlia'sg mawi ultesgatultijg. Pipanimtultijig, “Tala'taqatitesnu? Ula ji'nm 'lpa tela'tegetl pugwelgl paqalaiwaqann. 48 Siawi ignmug tla'tegen ula paqalaiwaqann 'ms't wen 'gtlams'tuataq aq majulgwalataq. Na tujiw Lo'mewaq assusultijig peita'taq aq gaq seioqwattaq 'gjia'sutuo'guomg aq seioqwa'lataq ta'n te'sijig 'gmimajuinuminaq.”
49 Newgte'jit negmow teluisit Gaiapas, na espe'g patlia's na newgtipunqeg, teluet, “Elue'wia'tioq! Mo goqwei geituoq? 50 Me' gelu'lgt'tew ugjit ginu pas'g newgte'jit ji'nm 'np'g ugjit mimajuinu'g je mu 'ms't mimajuinu'g gaq seioqwa'toq.” 51 Mo negm gisite'tmug'p ta'n tel tluej. Negm na espe'g patlia's na newgtipunqeg. Igan gnua'teget ta'n Se'sus tli np'tew ugjit Lesui'paq 52 Aq mo pas'g ugjit negmow gatu elg ugjit mawo'lan Gjinisgam ugtmimajuinumg ta'n al se's'ga'tmu'tijig ula ugs'tqamug.
53 Weja'tegemgeg na na'gweg na Lesui'paq assusultijig angite'tmi'tij ta'n tl ne'pa'new Se'susal. 54 Se'sus puni ala'sit mimajuinuigtug aq naqt'g Selusalemg. Mo ala'sigw Jutiaewa'gig gatu eliet na gutanji'j teluisit Eplaim ta'n gigjiw eteg paqtaqamigtug. Aq na'te'l wijitgweiwaji unaqapemg.
55 Tel gne'ji'j na Lesui'paq ugpestiewtimuoq Siawa'timgewei pem gigja's'g aq pugwelgig mimajuinu'g weita'jig ta'n telgi'g Lesui'pewa'gig. El'ta'jig Selusalemg ugjit tla'taqatinew ta'n telteg 'tplutaqan. Amujpa waqama'sultitaq Nisgamewigtug, gesgmnaq na pestie'uti iga'qtnug. 56 Getu' nemia'titl Se'susal aq ge's al mawita'tij 'gjia'sutuo'guomg na pipanimtultijig. “Tal'ta'sioq? Ma ta 'pgisinug ula pestie'umg?” 57 Na iganpugultijig patlia'sg aq Palasiaq tewaggitmi'tij na glusuaqan ugjit ta'n wen gejiatl ta'n Se'susal eimlij amujpa gegnua'teget glaman ugsua'lataq.