14
Se'sus na negm ta'n la'lugsitesnu wa'so'q
[Se'sus wesgutg ta'n teli np'tew, na tujiw unaqapemg sespetelma'titl aq ewlgwijultiji.]
Se'sus telimaji, “Mut ignmatmnew 'ggamlamunual ewlgwija's'gtn. Lita'sualug Gjinisgam aq elg lita'sualig ni'n. Pugwelgl wen'ji'guoml etegl ta'n nujj wigij aq eliei nat gisgaja'tuloqol ugjit gilew. Mo gis tlimuliwoq ula mo tlianug. Ta'n tujiw lia'n aq nat gisgaja'tuloqol ta'n i'mu'titoqs'p, apaja'sites aq la'lultoqs'p ugjit i'mu'tinew ta'n eim. Geituoq ta'n eliei aq ta'n tli 'lta'toqs'p.”
Tuma telimatl, “Gjisaqamaw, mo geju'lueg ta'n elien. Tali gjitutesnen ta'n tli 'lta'tesnen?”
Se'sus asitematl, “Ni'n pas'g newgte'ji ta'n gis la'lultoqs'p nujjeg aq ma wen piluei. Ni'n telimuloq teliaqewei aq gis lita'sualitoqs'p. Ni'n na ta'n ignmultoqs'p iapjiwewei mimajuaqan. Ma wen gis liegw Nujjeg glapis ni'n la'l'g. Nige' gilew gi's gis nenuioq. Gatu menaqqajewei nenuioqosn, nenuaqoqpnn elg nujj. Nige' weja'tegemg gejioq aq gis gis nemioq.”
Pilip telimatl, “Gjisaqamaw musga'tuieg Gujj, na pas'g tel puatmeg.”
Se'sus asitematl, “Pilip, menaq ta nenuiwn, je tlia gis teli pgiji wijitgweiuloq? Ta'n wen nemi'p, nemiapnn nujjl. Goqwei wet tluen, ‘Musga'tuin Gujj’? 10 Mo ta getlams'tmun, Pilip, ni'n eim Nujjeg, aq Nujj eig ntinneg? Na glusuaqann ta'n gisi usgutmuloqopnn mo wejianugupnn 'ntangita'suaqanm. Nujj ta'n eig ntinneg ugtlgowaqan elugwatg. 11 'Gtlams'tmu'tigw ni'n eim Nujjeg aq Nujj eig ntinneg. Gatu ma gisi gtlams'tmu'tiwoq ugjit ta'n gis tlimuloq na tujiw 'gtlams'tuigw muta mesgi'gl ta'n goqwe'l gis lugwatman. 12 Ta'n wen getlams'tasit ni'neg, na 'lgowaqan tla'tegetal ta'n ni'n gis tla'tega'p. Tla'tegetal me' mesgi'gl 'lgowaqan muta ni'n eliei Nujjeg. Teliaq telimuloq. 13 Ta'n goqwei Nujj gelutmat, 'ntwisunmg e'wman, ni'n tla'tega's, glaman ni'n na uggwisl gepmitelma's Nujj. 14 Glutmuin ta'n pas'g goqwei 'ntwisunmg, na tla'tega's, na teliaq telimuloq.”
Se'sus teplumaji petgitmuanew na Wejuli Nisgaml
15 “Pa na 'gsalioq jigs'tmuitoqs'p ta'n ni'n telimuloqol glaman mimajuinu'g emtoqwalataq Gjinisgam. 16 Pipanima's nujj aq negm ignmugsitoqs'p ap igtigl nuji apoqonmuelitl ta'n wijitgweiugsitoqs'p iapjiw. Ma 'nqalugsiwoq. 17 Etna na negm Wejuli Nisgam ta'n musga'tugsitoqs'p teliaqewei. Na mimajuinu'g ta'nig mo getlams'tasulti'gw ni'neg ma gisi menuege'tigul muta mo gwilua'tigul aq mo nenua'tigul gatu gilew nenu'luoq aq nige' Wejuli Nisgam maw mimajultioq aq ma 'pgije'nug 'gtinnewaq i'ttew.
18 “Ma 'nqaluloq newgtugwa'lugutioq pa wijei aq mijua'ji'jg ta'n mo ungi'gwig ta'n angweiagutaq. Apaja'sites gilew ta'n eimu'tioq. 19 Apugjige'l na mimajuinu'g ula ugs'tqamug ma nugu nemi'gwig gatu gilew nmitoqs'p, muta me' apaji wijitgweiultoqs'p. Apaji minunsites. Elt apaji minua'lultoqs'p gilew. 20 Ta'n tujiw na na'gweg iga'qt'tew ta'n tujiw minunsian, ugjigji'tutoqs'p na ni'n eim Nujjeg aq gilew eimu'tioq 'ntinneg aq ni'n eim 'gtinnewaq.
21 “Ta'n wen wesua'tuitl 'nt'tplutagnml aq jigs'tmuitl na negm ta'n gesalit. Nujj 'gsalatal ta'n wen gesalit, ni'n 'gsala's aq musgalsites negmeg.”
22 Na tujiw Suta (mu Suta Isgaliot) teluet, “Gjisaqamaw, tal gis musgalsites pas'g ninen aq ma nmu'lu'g igtigig mimajuinu'g?”
23 Se'sus asitematl, “Ta'n wen gesalit 'ntglusuaqanml, jigs'tmuital, aq nujj 'gsalatal. Ni'n aq nujj lattesnen ugtinneg aq wigitesnen. 24 Ta'n wen mo jigs'tmuigul 'ntglusuaqanml, mo gesaligw. Na agnutmaqan ta'n telimuloqop mo wejianugup 'ntangita'suaqanm gatu wejiaqap Nujjewigtug ta'n petgimip.
25 “Wegla wet tlimuloq ge's wijitgweiluloq. 26 Gatu ta'n tujiw nqalultoqs'p Nujj petgimatal nuji apoqo'nmuelitl na Gjinisgam ugtottml na Wejuli Nisgaml 'ntwisunmg. Wejuli Nisgam gina'mugsitoqs'p 'ms't goqwei aq gisa'lugsitoqs'p migwite'tmnew ta'n te's'g goqwei gis tlimuloqop.
27 “Naqtmuloq ignmatimgewei. Ignmultoqs'p wantaqo'ti 'gtangita'suaqanm aq 'ggamlamunuaq aq iapjiwtetew. Mo teli ignmuluoq ta'n mimajuinu'g teli ignmugsioq. Mut ignmatmnew 'ggamlamunuaq ewlgwija's'gtn gisna sespeta's'gtn aq mut jipasultinew. 28 Nutuioqop telimuloq, ‘'Nqaluloq gatu ap apaja'sites gilew ta'n eimu'tioq.’ 'Gsalioq ul'ta'sultigoq ta'n tel liei Nujjeg muta negm me' espe'g aq ni'n. 29 Nige' wet tlimuloq wegla gesgmnaq tlianug glaman ta'n tujiw tliaq 'gtlams'tuitoqs'p. 30 Ma piam mamun glululuoq muta mn'tu ta'n iganpuguit ula ugs'tqamu wejgu'et. Gatu ma gis tala'ligw. Mo telgi'g ml'gigno'ti geggunmug 'st'ge' ni'n. 31 Tla'tega's ta'n pas'g goqwei Nujj tel puatg glaman na mimajuinu'g 'gjittaq ta'n tetuji gsalj Nujja. Jugwita'gw, maita'nej.”