15
Se'sus na negm ta'n gisa'laji mimajuinu'g mimajultlin
aq Nisgamewigtug ligutilin
gatu amujpa siawqatmu'tijig negmeg
“Etna na ni'n Se'sus ta'n gisa'l'gig mimajuinu'g mimajultinew aq ligutinew Nisgamewigtug, pa wijei aq gle'pmenaqsi gisa'toqol nipispaqan nigwen. Nuji iga'taqug gigji ango'tg gle'pmenaqsi aq pa na wijei nujj gigji angweiwaji ugtmimajuinumg. Nujj jigla'toqol ta'n goqwe'l mo gelu'lgtnugl ugmimajuaqanmuaq glaman ulataqatitaq ta'n tel mimajultijig Nisgamewigtug. Pa wijei aq nuji iga'taqug temo'toqol nipispaqanji'j ta'n mo gle'pl el nigwenugl aq wegla ta'n wel minigl waqama'toqol glaman me' pugwelgt'tal gle'pl ta'n minigt'tal. Ni'n mimajuinu'g ignmaqig iapjiwewei mimajuaqan. Pa wijei aq nuji iga'taqug waqamo'toqol nipispaqan, Nujj waqama'tuaj ugmimajuaqanmuaq aq nige' ligutinew Nisgamewigtug. Pa wijei aq nuji iga'taqug temo'toqol nipispaqanji'jl ta'n mo gle'pl el nigwenugl aq wegla ta'n wel minigl waqama'toqol glaman me' pugwelgt'tal gle'pl minigt'tal. Na agnutmaqan ta'n telimuloqop gis gisa'lugsioq waqamo'ltinew Nisgamewigtug. Na nipispaqan ta'n gis tmta's'g gle'pmenaqsi ma gis nigwenug goqwei glapis siaw nasteg gle'pmenaqsigtug. Pa na wijei gilew ma gis tla'taqatiwoq ta'n Gjinisgam tel puatg glapis siawqatmu'tioq ni'neg. Siaw mawgatmu'tigw ni'neg aq ni'n siaw wijitgweiultoqs'p.
“Ni'n na pa wijei aq gle'pmenaqsi aq gilew pa wijei aq nipispaqann. Ta'n wen siawqatg ni'neg aq ni'n negmeg etna na negm ta'n pugwelgt'tal tla'tegetal ugjit ni'n. Pa na ni'n mo eimu 'gtinnewaq aq mo ni'n apoqonmuluoq ta'n goqwei tela'taqatioq ma tepawgtinug Nisgamewigtug. Ta'n wen mo siawqatmug ni'neg ejigla'lut, pa wijei aq nipispaqan ta'n weji tmta's'g gle'pmenaqsigtug aq gaqi gispateg. Wegla nipispaqann mawo'tas'gl aq elo'tas'gl pugtewigtug ugjit nu'gwa'tas'gtn. Siawqatmu'tioq ni'neg aq 'ntglusuaqanml siaw jigs'tmuigw aq majulgwatmui na tujiw pipanigesultioq ta'n tel puatmoq aq 'msntoqs'p.
“Etna na ula Nujj gepmite'lmaten ta'n tujiw tela'taqatioq ta'n tel puatg aq pejo'loq igtigig Nisgamewigtug. Na tla'taqatitoqs'p tel musgalsultioq nnaqapemultinew. Teli gsaluloq ta'n Nujj teli gsalij. Migwite'tmug ta'n teli gsaluloq aq na tl mimajultigw. 10 Jigs'tmuioq ta'n telimuloq, na tl siawqatmultoqs'p 'ntgsaltuaqanm aq siawi gsalultoqs'p. Pa na wijei aq ni'n ta'n tel jigs'taq Nujj ta'n telimij aq na tl siawqatm ugt'gsaltuaqanm aq negm siawi gsalit.
11 “Wet tlimuloq ula glaman ulgwijultitoqs'p ta'n ni'n teli ulgwijin. 'Ntwelgwijuaqanm ignmultoqs'p 'ggamlamunual glaman 'ggamlamunual pajiji ulgwitt'tal. 12 Etna na ula ta'n telimuloq. ‘Gsaltultigw ta'n ni'n teli gsaluloq.’ 13 Ta'n mawi ms'gi'g ugsaltuaqan mimajuinu gis neia'tuataq witapaq na iga'tutew ugmimajuaqanm ugjit negmow. Ma gis piami gsalugsiwoq wen st'ge' ula. 14 Aq gilew na nitapaq, tla'taqatioq ta'n telimuloq. 15 Nige' gisgug mu nugu telui'tuluoq 'ntlugowinumg muta lugowinu mo geitug ta'n ugtassusiteml getu tla'tegelij. Gatu awna telui'tuloq nitapaq muta gaq tlimuloqol ta'n te's'g goqwei nutmap Nujjewigtug. 16 Mo gilew megniwoqop. Ni'n megnuloqop aq iga'luloqop ugjit munso'ltinew tla'taqatinew ta'n tel pualuloq aq gina'mug mimajuinu'g ugjit majulgwalinew. Na tujiw iapjiwewei mimajuaqan guguntaq aq iapjiw majulgwalitaq. Tla'taqatioq na Nujj ignmugsitoqs'p ta'n pas'g goqwei gelutmuoq 'nwisunmg. 17 Etna na ula ta'n melgimuloq, ‘'Gsaltultigw!’ ”
Wegla mimajuinu'g ta'n mo tleiaulti'gw Nisgamewigtug
masgelmugsitoqs'p
18 “Pa na mimajuinu'g ta'n mo tleiaulti'gw Nisgamewigtug masgelmugsioq, amujpa migwite'tmoq, tmg ni'n masgelmipnig. 19 Gatu ni'n weji mgnuloqop ula ugs'tqamu ta'n mimajuinu'g eimu'tijig aq mu nugu tleiaultiwoq. Etna na ugjit ula mimajuinu'g masgelmugsioq. Gatu tleiaultioq ula mimajuinuigtug, na tujiw ula mimajuinu'g 'gsalugsitoqs'p ta'n teli gsala'tiji un'januaq. 20 Migwite'tmug ta'n telimuloqop. Mo na gisteju me' espeiug aq ugtassusiteml. Ta'n teleiwipnig na wijei gilew tleiugsitoqs'p. Amasgipnnipnig ni'n aq elt gilew amasgipnnugsitoqs'p. Jigs'tmui'tisnn 'ntglusuaqanml, jigs'tugsitoqs'p elt gilew 'gglusuaqanmual. 21 Gilew tleiaultioq ni'neg, etna na ugjit tla'lugsitoqs'p ula ta'n te's'gl goqwe'l muta mo nenua'tigul nujjl ta'n petgimip. 22 Ma ilsumam'gig ta'n tel pata'taqati'tij ta'n mo menuaqaligupnig mo jugu'ewasn aq gluluaqasn. Gatu nige' wejgu'eiap aq gelu'lg'pnig aq nige' geitu'tij ta'n tel pata'taqati'tij aq ma nugu gisi iga'tu'titl ugtlue'utiwal. 23 Ta'n wen masgelmit masgelmatl elt nujjl. 24 Weji pgisin ugjit mesgi'g lugowaqan lugwatmn ta'n menaq wen pa tela'tegegw. Nemi'pnig ta'n gis tla'tegei pas'g mo jigs'tuigupni awna masgelmipnig aq maw Nujjl. Etna na ugjit tli ilsumaten. 25 Amujpa na wet tliaq glaman ta'n goqwei ewi'gas'g Gjinisgam ugtwi'gatign tliatew, ‘Mo goqwei geggunmi'ti'gw ta'n tel masgelmi'tij.’ Pisuiw masgelmijig.
26 “Nujjeg ugji petgima's Nuji apoqonmuet na Wejuli Nisgam. Ta'n tujiw 'pgising gina'mugsitoqs'p teliaqewei ugjit Gjinisgam aq usgumitew. 27 Aq elt gilew usgumitoqs'p, muta wijitgweioq mawi amgweseweieg al gina'muaneg.”