5
Tanoo' u tze'ecbel a hermano a ma' yanoo' u su'tal.
Pues te'i. Tan u yaalbül ti yan a c'ac'as cüjtal ta yaame'exe. Ma'ax tu yaamoo' a ma' hermanojo, ma' ta jil cüxtique'ex a cüjtal a jabix abe'e. Le'ec a winiqui, u yütantaj u yütan u tat, le'ec u süc na'.* Ca'ax yan a jabix ti baalo' ta yaame'exe, tane'ex ilic a betic jabix top qui'e'exe. Yaje'ex cuchi a wool u men abe'e, asto ti joc'sabi cuchi ta yaame'ex mac u cüxtaj u sip'il abe'e. 3-4 Ca'ax ma' que'enen ta yaame'ex, tan in betic jabix cuchi que'enen te'i. U men u yanil a Noochtzil a Jesusu, ac in wadaj tun u sip'il a winic abe'e. Le'ec ti much'a'ane'exe, bete'ex jabix cuchi que'enen ta yaame'exe. Etel u muc' ti Noochil a Jesusu,** yan u c'ubbul a winic abe' ti'i a quisin ti'i ca' u c'ümü' a yaja, ti'i ca' c'aac u winiquil yoc'ol u sip'il, ti'i ca' sa'albüc u püsüc'al le'ec ca' uduc ti Noochil a Jesucristojo.*
Pues te'i. Ma' ca' qui' a wadique'ex a qui'il ta bajile'ex ti yan to a sip'il abe' ta yaame'exe. Ma' wa a weele'ex ti le'ec a sip'ili, jabix a tz'etz'eec a levaduraja. Walac u xaabtic u bajil tulacal ichil a harinaja.* Joq'uese'ex jabix a uchben harina a yan u levadura ti'i ca' p'aatüque'ex jabix a tumul harina a ma' yan u levadurajili, u men baalo' ti que'ene'ex cuchi. Le'ecoo' aj Israele, u quimsajoo' a carnero* ti'i u c'ajsabeebal ti mani u yaj xa'num a Dios ti ca'an yoc'oloo' uchi. A carnero abe'e, u p'is ti quimi a Cristo tiqui woc'lal.* Jabix ilic ti jantabi a carnero abe' etel a waj harina a ma' yan u levadurajili, baalo' ilic ino'ono. Yan ti c'ajsic a Cristo etel jabix a tumul harina a ma' yan u levadurajili. Le'ec abe' a toj na'ata, etel a jaja. Yan ti p'ütic a jabix a uchben harina a yan u levadurajili, le'ec a c'asa, etel a sip'ili.*
Pues te'i. In tz'iibtaj te'ex ichil a carta ti ma' a wet'octique'exoo' aj ma'su'taloo'o.* 10 Aj ma'su'tal in tzicbaltaja, hermanojoo'. Ma' in tzicbaltaj a ca'ax macac yoc'olcab te'i a walacoo' u betic a ma'su'tala, wa a top jac'a, wa a walacoo' u xuuch'u, wa a walacoo' u c'ajsic a dios a betabiji. Ma' yan biqui a cuntale'ex yoc'olcab wa ma' ta wet'octique'exoo' a ca'ax macac abe' ma'ax tz'etz'eeque.* 11 Jadi' in tz'iibtaj te'ex ti ma' a wet'octique'exoo' a mac a tan u chiitbil jabix hermano wa u cüxtaj u sip'il jabix aj ma'su'tal, wa jac', wa walac u c'ajsic a dios a betabi, wa walac u pulic u t'an ti c'as, wa walac u caalül, wa walac u xuuch'. Ma' a beele'ex a wet'octoo' ma'ax ti janal xan.* 12 ¿C'u' in yanil ca' in wiloo' u sip'il a ca'ax macac yoc'olcaba? C'u' betiqui, tz'abi to'on ca' ti tz'a'oo' u sip'il a hermanojo.* 13 Ti'i Dios a cuenta abe'e, le'ec u yilbil u sip'il a ca'ax macac yoc'olcaba. Joc'se'ex abe' a c'ac'as winic ta yaame'ex u men te'ex a cuenta abe'e.*
* 5:1 Ef 5:3; Dt 27:20; 2 Co 7:12 * 5:3-4 Col 2:5 * 5:3-4 Mt 18:18 * 5:5 Job 2:6 * 5:6 Ga 5:9 * 5:7 tümünyuc * 5:7 Is 53:7; Jn 19:14 5:8 tümünyuc * 5:8 Ex 12:15; Dt 16:3 * 5:9 2 Co 6:14 * 5:10 Jn 17:15 * 5:11 Mt 18:17; Ro 16:17; 2 Jn; 10; Ga 2:12 * 5:12 Mr 4:11; Col 4:5; 1 Ti 3:7 * 5:13 Ec 12:14; He 13:4