12
Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³hxi²ka¹tũ¹nhẽ³jau³su²
Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³hxi²ka¹tẽ³ju³ta² ũ³hũ¹ne³kxa² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wa². A³la³kxi²si¹nx2ta¹jau³su² ĩ³tih³nxe³nx2ta¹tu¹wa². Ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹jau³xa²sa¹, a²kxã³nhxĩ¹nai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah²lxa³nhĩ¹nai³tã² txah³lxa³kxa² sũ̱³nu²su² ki³lxo³jah³la² so¹lxi³ sa²yxo²we¹jah³lxin¹jah¹lo²lo³jah³lxi³to³hin¹tai¹ti²tu³wa², hxi²kan¹txi³ e³kxi¹nx2ti³xa³kxan²ti³na². Tĩh³na² ko̱³nxe³ tĩh³na² so¹lxi³ ã³nxai³yah³lxin¹tĩh³na²lot3txa²lxi³sa²ki³lxo³jah³lxi³to³hin¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²a² ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²li² ko̱³nxe³ti³hin¹na³li¹. A²ta³ai²la¹wi¹. Nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau²nxa³wa². Yxãn¹ta¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² a²hxi²kan¹ti³su² jah¹lai²la¹wi¹. Nxe²e³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² so¹lxi³ ĩ³tih³nxe³jah¹lo²su² hĩ̱³nx2na³la².
Ĩ³tih³nh³nxe³kxai²nãn²tu̱³ ĩ³hxi²ka¹tẽ³ju³ta² ĩ³la³kxi²te²lo³tũ¹nhẽ³ju³ta² yxo²ha³kxa¹ yau³ka³lxa²na³la². Yxãn¹ta¹ ka³lxa¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² a²ĩ³yau¹ũ³nẽ³jah¹la² ka³na³ka³na³tã³la². Te²yã¹nxe³sxã³ txa²wã³tã̱³nãu³xa² ã³nhĩ²nũ¹nũ³si¹ki̱³jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³la³kxi²te²lo³tũ¹nhẽ³kxa² nxe³ju³ta² ka³lxa²na³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ka³na³ka³na³jah¹lai²la¹wa². Te²yã¹nxũn³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hxi²kat1si¹nhẽ³jut3su² ĩ³la³kxi²te²lo³tũ¹nhẽ³kxa² ka³lxa²na³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hxi²kat1tẽ³jah¹la² ka³na³ka³na³tã³la². Nxe³sxã³ yxo²ĩ²te²ki̱³na¹xai²na² ĩ³hxi²nũn¹si¹nhẽ³jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txa² ũ³yhe³ka¹tũh¹xai³nẽ³na³la². Ĩ³hxi²ka¹txa²xai³nẽ³ju³ta² ũ³yhe³ka¹tũh¹xai³nẽ³na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² hi²sen³su² wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ²li³te² ĩ³nxa² a²hoh³lxi³su² ju³ta² ĩ³hxi²ka¹ta²lxi³ha²kxai³ ãh¹ ĩ²li³te² ĩ³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lain²txi³ wa³lxe³jau³nũ³a² a³la³kxah¹lxin¹ju³ta² ĩ³hxi²ka¹ta²lxi³ha²kxai³, Ãh¹ ĩ²li³te² ĩ³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lain²txi³ yxo²ĩ²yah³lxin¹jut3su² ĩ³hxi²ka¹ta²lxi³ha²kxai³ ãh¹ ĩ²li³te² ĩ³nxa² ĩ³ta³ka³txa² wã³nxĩn¹sxã³ we²txi²kxi³ju³ta² ĩ³hxi²ka¹ta²lxi³ha²kxai³, 10 Ãh¹ ĩ²li³te² ĩ³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lain²txi³ wã³nxĩn¹khai¹nxe³sxã³ kãi³ju³ta² ĩ³hxi²ka¹ta²lxi³ha²kxai³ ãh¹ ĩ²li³te² ĩ³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lain²txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³nxa²lxi³ju³ta² ĩ³hxi²ka¹ta²lxi³ha²kxai³ ãh¹ ĩ²li³te² ĩ³nxa² ĩ³hxi²ka¹ta²lxi³ju³ta²su¹ a²nũ²a² ĩ³li³te²na² kãi³ju³ta² ĩ²kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³hxi²kat1si¹jut3su² ta̱³nxa² ko̱³nxe³te² yãu³ka³txa² ĩ³hxi²kat1si¹jut3su² ta̱³nxa² wain³txi³ a³ya³txi²ju³ta³nũ³a² ĩ³hxi²ka¹ta²lxi³ha²kxai³ ãh¹ ĩ²li³te² ĩ³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lain²txi³ wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti³ a²nũ²a² ĩ³yau¹ũ³xa³jau³su² e³si¹jau³su² ĩ³hxi²ka¹ta²lxi³ha²kxai³ ãh¹ ĩ²li³te² ĩ³nxa² wãn³txa² yau³ã̱³xa² a²si³yxau³tãu³khai³xa² ĩ³yau¹ũ³ju³ta² ĩ³hxi²ka¹ta²lxi³ha²kxai³ nxe²xai³hĩ̱³nx2na³la². 11 Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ka³na³ka³na³jah¹lo²su² kxan²ti³ nxe² ĩ³hxi²ka²ta²xai³nẽ³na³la². Nxũh¹ ĩ²sxã³ a²ten³jut3su² ju³ta² ha³na³ka³lxi³ ĩ³hxi²ka²ta²xai³nẽ³na³la².
Kris²tu³jah¹la² a²nũ²khai³xa² sa²we¹nyhu¹si¹nhẽ³jau³su²
12-13 Jã¹nxe³jut3su² txa²wã¹nũ²khai³xa² ka³na³ka³na³tã³la². Ka³na³ka³na³kxan²ti³ txa²wã¹kãi²ne³kxi²nẽ³tãu³ai²na² ka³lxan¹ta³kxi²nẽ³na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ txa²wã¹kãi²ne³kxi²nẽ³tãu³ai²na² ka³lxan¹ta³kxi²nẽ³kxan²ti³ txa²wã¹nũ²khai³xa² ka³na³ka³na³tã³la². Te²yã¹nxe³jut3sũ̱³na³la². Txa²wã¹nũ̱³ka̱³txi³ki³nãu¹xa² Ju³te²a²jah¹la² yũ³ha²kxai² Ju²te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²a² yũ³ha²kxai³ a²wa³kxẽn³yah³lo²lo³nha²sxã³ yxau²xai³te²a² yũ³ha²kxai³ ã³wa²sut1sxã³ yxau³te²a² yũ³ha²kxai³ nxe³ki̱³tã³la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lain²txi³ ũ³hũ¹nhãn²nẽ³na³la². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²ki̱³na¹xai²na² ka³na³ka³nat3sxã³ sa²we¹nyhu¹si¹nha²nẽ³na³la². Nxe³te²hũ̱³sxã³ Kris²tu³jah¹la² a²nũ²khai³xa² sa²we¹nyhu¹si¹nha²nẽ³na³la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau²xai³nẽ³na³la², yxo²ĩ²te²ki̱³nãu¹xai²na²sa³. Jã¹nxe³sxã³ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² a²nũ²a² ka³lxa¹ki̱³tã³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² hi²sen³su² a²nũ²a² ka³na³ka³na³ti³hi¹tẽ³na³la².
14 Te²yã¹nxe³sxã³ txa²wã¹nũ²nãu³khai³xa² ka³na³ka³na³tẽ³lxa³wa². Ka³lxan¹ta³kxi²nẽ³na³la². 15 Nxa²ha¹te¹ txa²wã¹yu̱³kxi³su² e³te³an¹jau³kxai³lu¹ e³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹hxi²ki³su² te²txã³wi¹. Nxe²nxa³ha²kxai³ hai³txi³ txa²wã¹nũ²nãu³khai³xai²na² hai³txi³ te²txã³wi¹. Nxe²e³kxan²ti³ txa²wã¹nũ²nãu³khai³xai²na² ã³nhai²ta³lxã¹kxi²nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa². 16 Te²yã¹nxe³sxã³ txa²wã¹ne³nxẽn³su² e³te³an¹jau³kxai³lu¹ e³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹yen³su² te²txã³wi¹. Nxe²nxa³ha²kxai³ hai³txi³ txa²wã¹nũ²nãu³khai³xai²na² hai³txi³ te²txã³wi¹. Nxe²e³kxan²ti³ txa²wã¹nũ²nãu³khai³xa² ã³nhai²ta³lxã¹kxi²nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa². 17 Txa²wã¹nũ²ai²na² whãi²na¹ txa²wã¹ye³na² so¹lxi³kxai²nãn²tu̱³ ĩh¹nxet3sxã³ ain³kxi²nha²hĩ̱³ki̱³te²la¹xã³? Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹nũ²nãu³ai²na² whãi²na¹ a²ne³nxẽ³na² so¹lxi³kxai²nãn²tu̱³ ĩh¹nxet3sxã³ ĩ³nxũn³sain³nha²hĩ̱³ki̱³te²la¹xã³? 18 Nxe³ha²kxai³la¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² txa²wã¹nũ²nãu³ai²li² ĩ²li³te²nãu³ai²na² ha³na³ka³lxi³ we¹ta²lxi³kxi²nẽ³lha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³ju³ta² sa²we¹ta³lxi³kxi²nẽ³nĩn²ta²wa². 19 Txa²wã¹nũ²nãu³ai²li² ka³lxan¹ta³kxi²nẽ³lxa³ke³la³te²kxai³ txa²wã¹nũ²a² yũ³nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa². 20 Nxe³yãn¹ta¹ txa²wã¹nũ²nãu³ai²na² ka³lxan¹ta³kxi²nẽ³kxan²ti³ txa²wã¹nũ²nãu³a² ka³na³ka³na³tẽ³na³la².
21 Nxa²ha¹te¹ txa²wã¹yen³nãu³a² e³te²sxa³yu²hẽ³la². E³sxã³ txa²wã¹hxi²ka² ain³kxi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Txai²na² a²ye³na¹xai²na² hxi²kan¹khai¹nxa¹ha²kxai³ wxãi²na² a²hxi²kxah³lho³ ĩ³nxai²na² hxi²ka¹nxa³lxi¹. Nxe³ha²kxai³ ten³nxa²hxa³nhai¹. Nxe² e³te²sxa³yu²hẽ³la². Te²yã¹nxe³jut3su² txa²wã¹ne³ki³su² e³te²sxa³yu²hẽ³la². E³sxã³ txa²wã¹yu³kxa² ain³kxi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Txai²na² a²ne³ki³na¹xai²na² hxi²kan¹khai¹nxa¹ha²kxai³ wxãi²na² a²yu³kxah³lo² ĩ³nxai²na² ten³nxa²hxa³nhai¹. Nxe² e³te²sxa³yu²hẽ³la². 22 Nxe³yãn¹ta¹ ya²la³tu̱³ txa²wã¹nũ²nãu³khai³xai²na² ĩ²li³te²a² sĩ̱³nxũ̱n³nxa³ju³ta² ũ³whi²lã³nhã¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹ti³ ã³yat1sxã³ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³sxa³wa². 23 Nxe³sxã³ txa²wã¹nũ²nãu³khai³xa² ĩ²li³te²a² jũ¹nxe² ã̱³lxi³kxe³su² kxan²ti³ wã²la²ka³lo³a² ũ³whi²kxi²nha²sxã³ ũ³tĩ¹kxi²nha²ki̱³te²ju²hẽ³la². Ĩ²li³te²nãu³a² wi¹nẽ³lxa³kxai²nãn²tu̱³ ã²la² wi¹lĩ²nha²ki̱³tã³la². 24 Txa²wã¹nũ²nãu³ai²na² ĩ²li³te²a² wi¹nẽ³te²su² ã²la² wi¹lha²kxai³ ĩ²li³ju³ta² wã²nxũ̱h¹ hau³ko³nha²hĩ̱³nx2na³la². Nxe³ki̱³ju³tai²li² txa²wã¹nũ²nãu³a² hau³ko³nhã²nxa³ju³ta² so¹lxi³ wi¹wi¹nxe² hau³ko³nha²hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³kxi³ju³tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² txa²wã¹nũ²nãu³khai³xa² nxe² we²ta³lxi³kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². 25 Nxe³nha²ki̱³sa²kxai³ txa²wã¹nũ²nãu³khai³xa² hai³txi³ ã³nhai²ta³lxã¹nha²hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Hãi¹nxe³sxã³ txa²wã¹nũ²nãu³a² yxo²ha³kxa¹ wi¹lo²la³kxi²waun¹nyhe²hĩ̱³ki̱³tã³la². Hai³txi³ ã³nhai²ta³lxi²te²ten³txi³ o²la³kxi²hĩ̱³ki̱³sxa³wa². 26 Nxe³nxa²ha¹te¹ txa²wã¹nũ²nãu³a² sĩ̱³nĩ³ton³nẽ³nha²kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a²nãu³ai²na² a²sĩ̱³na² whãi²na¹ khãuh³lxa³tẽ³nha²hĩ̱³ki̱³tã³la². Txa²wã¹nũ²nãu³a² ĩ²li³te²a² ĩ³wi¹lain³kxi²nha²kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a²nãu³ai²na² a²sĩ̱³na² whãi²na¹ ĩ³wi¹lain³kxi²nha²hĩ̱³ki̱³tã³la².
27 Jã¹nxe³jut3su² txa²wã¹nũ²khai³xa² a²sĩ̱³na² yã¹nxe² wxãi² ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² Kris²tu³jah¹la² a²sĩ̱³na² yãx1yah³lxi¹lxa². Kris²tu³jah¹la² a²nũ²nãu³khai³xa² ĩ²li³te²a² yã¹ yxah³lxi¹lxa². 28 Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² yxo²ĩ²ũh¹tũ̱³ka̱³txa² wain³txi³ ĩ³hau³ko³ta³wxe³na²hẽ³la². A²wi¹lhĩ¹nãn¹te²a²su² a²hxi²kan¹te²la³je³na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sxã³ sa²so¹tũ̱³ka̱³txa² ũh³wxe³na²hẽ³la². óta³lo³hẽ¹tũ̱³ka̱³txa² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txi³la³ ũh³wxe³na²hẽ³la². Ãh¹ã³ta³lo³hẽ¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³a² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ĩ³yau¹ũ³te²nãu³xa² ũh³wxe³na²hẽ³la². Ãh¹ã³ta³lo³hẽ¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³a² wã³nxĩn¹sxã³ o²la³kxi²te²su² te²na² ũh³wxe² ãh¹ ã³ta³lo³hẽ¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³a² ĩ³ta³ka³txa² we²txi²si¹kxi³nũ³su² te²a² ũh³wxe², Ãh¹ ã³ta³lo³hẽ¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³a² a²nũ²a² ã³non²ta³kxi²te²su² te²a² ũh³wxe², ãh¹ ã³ta³lo³hẽ¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³a² hxi²kan¹txi³ a²nũ²a² hau³ko³te²su² te²a² ũh³wxe² a²ne³ki³san¹tũ̱³ka̱³txan²tu̱³ hxi²kan¹txi³ a²nũ²a² wãn³txa² ya̱u³xã̱³lxa³txi³ e³te²su² te²a² ũh³wxe² nxe²xai³na²hẽ³la². 29 Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sxã³ ĩ³sa²so¹nẽ³tũ̱³ka̱³txi³su² ka³lxa¹nẽ³lxa³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txi³su² ka³lxa¹nẽ³lxa³ha²kxai³ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ĩ³yau¹ũ³hain¹tũ̱³ka̱³txi³su² ka³lxa¹nẽ³lxa³ha²kxai³, wã³nxĩn¹sxã³ o²la³kxi²tũ̱³ka̱³txi³su² ka³lxa¹nẽ³lxa³ha²kxai³, 30 Ĩ³ta³ka³txa² we³txi²si¹tũ̱³ka̱³txi³su² ka³lxa¹nẽ³lxa³ha²kxai³, wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti³ e³kxi²tũ̱³ka̱³txi³su² ka³lxa¹nẽ³lxa³ha²kxai³, yau³ã̱³lxa³ti³ wãn³txi³la³ a²si³yxau³tãu³khai³xa³ ĩ³yau¹ũ¹tũ̱³ka̱³txi³su³ ka³lxa¹nẽ³lxa³ha²kxai³ nxe³ki̱³tã³la². 31 Nxe³ki̱³sa²kxai³lu¹ ha³lo²a² wi¹ju³tai²na¹ ã²la² hxi²kan¹kxi²ju³tai²na¹ ã³ten³jah¹lxi³hẽ¹la². Nxa²ha¹te¹ tĩh³na² ã²la² wi¹tĩh³na² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹tu¹wa².