14
Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³hxi²ka¹tũ¹nhẽ³jau³su²
A³lxi²waun¹nyhu¹ah³lxin¹ju³ta² ã³ten³jah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lai²na² hxi²kan¹te²lo³tũ¹nhẽ³ju³ta² yxo²kwa̱in³jah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txa³kxain¹yah³lxin¹ju³ta² yxo²kwa̱in³khai¹nxe³jah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³sxã³ wãn³txa² yau³ã̱³lxi³ti³ e³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ne³nxẽ³na² so¹lxi³ ain³kxi²sxã³ ã³ne³wxe³hĩ̱³nx2na³la². A²nũ²a² hai³txi³ ain³kxi²nha²hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Hxi²kan¹txi³ ã³ne³wxe³te²sxa³yu²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³hxi²kat1sxã³ ya²la³lyau³xan²tu̱³ hãi³wã²nxĩn¹jau³xan²tu̱³ e³kxi²te²ju²hẽ³la². Yxãn³ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² hãi¹nxe³ti³xa¹ ain³kxain¹jau³su² hĩ̱³nx2na³la². ónon²ta³kxi²jau³su² ha²kxai³, ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹jau³su² ha²kxai³, sa²ye³kwẽ²kxi²jau³su² ha²kxai³ nxe³hĩ̱³nx2na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti³ e³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² nũ¹hxi²kan¹ti³lon³te²ju²hẽ³la². Jã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹jah¹lai²na² sa²kxai³lu² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² hãi¹nxe³ti³xa¹ a²hxi²kan¹nũh¹nũ³nyhai¹nhĩ̱³nx2na³la².
Wxa²nũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti² e³yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² te³nhĩ̱³na¹wa². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹yhah³lxin¹ju³ta² ten³khaix1sa³nha²wa². Nxe³sxã³ wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti² e³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ã²la² wi¹khaix1jau³la³ hĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³jut3su² yau³ã̱³lxa³ti² e³kxi²sxã³ ain³kxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wãn³txai²li² a²si³yxau³tãu³khai³xa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³jah¹la² yũ³kxai²nãn²tu̱³ wi¹na³la². Yxãn¹ta¹ yũ²nxa³kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ a³la³kxah¹lxi³hĩ̱³nx2nxã³lxa². Nxa²ha¹te¹ txa²wã³tã̱³nãu³xa² yã¹yxah³lxi¹lxa². Nxe³sxã³ wxã³sĩ²nx2ta¹tãu³a¹ wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti² jau³jau¹xai²na² so¹lxi³ e³kxi¹nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹ti³ ã³non²ta³kxi¹nx2ti³nxa³lho³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ta¹jau³su² ta̱³nxa² a²hoh³lxi³sa²jau³su² ta̱³nxa² wãn³txa² wi¹jau³su² ĩ³hen³txi³nx2ta¹jau³su² ta̱³nxa² nxe³nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³hxi²ka¹txa²lxi³hĩ̱³na¹wa².
Nxa²ha¹te¹ yau³tã̱³xa²sa¹, yen³kxa² ka³te̱³nxa³te²na²sa¹, wãi²lhũ̱³ka³txa² ta̱³nxa² ar²pa²kax3su² ta̱³nxa² hain³kxai²nãn²tu̱³ wain³txi³ wxa²hai³nxa³kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ã̱³xa² ain³kxi²nẽ³jah¹la² hxi²kan¹ti³ a²si³yxau³tãu³khai³xa² ain³kxai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². Te²yã¹nxũn³sxã³ kwa³jan³ta² so³ta²to² nũ̱³ka̱³txa² he¹li³te³lhxã³ ai³ain¹te²ju²hẽ³la². Nxe³te³na¹ wãi²lhũ̱³ka³txa² trũ³be²ta²kax3su¹ nxe³ka³txa² tẽ³sxã³ ĩ³hain³te²ju²hẽ³la². Wi¹lhain³kxai²nãn²tu̱³ a²si³yxau³tãu³a² ã³ne³wxe³ha²kxai³ he¹lain¹te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ wain³txi³ hai³nxa³kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nhai¹nxa³ha²kxai³ hãi¹sxã³ he¹lai¹nxa³ka³tu̱³ yxau³ain¹te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe³jut3su² wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti³ e³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²si³yxau³tãu³a² ã³ne³wxe²nxa³kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ wi³ti³he¹nxẽ²nxa³wa². Wxa²wãn³txa² ha³lo²a² kwa² he¹sa³tĩ¹hĩ̱³nx2na³la². 10 Yuh³xan¹ko³xai²na² whãi²na¹ a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² ka³lxa¹khai¹xain¹na³la². Wãn³txai²li² yau³ã̱³lxa³ti³ e³xi²xai³ain¹te²ju²hẽ³la². E³xi²xai³ha²kxai³ a²si³yxau³tãu³a² ha³na³ka³lxi³ nxe² ai³te²ju²hẽ³la². 11 Nxe³sxã³ e³jau³xai²na² ã³ne³wxe³sa²nxa³kxai²nãn²tu̱³ ã̱³lxin³tã¹. Ai¹nhĩ̱³na¹wa². Te²yã¹nxũn³sxã³ txa²wãn³txa² e³a¹jau³xa² ã³ne³wxe³ai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ ã̱³lxin³tai¹. Sai¹nhĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxũn³sxã³ ã³ne³wxe³ai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². 12 Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³hxi²ka¹tẽ³ju³ta² ten³yah³lxi¹nha²kxai³ ã²la² wi¹ju³ta² ã³ten³jah¹lxi³hẽ¹la². Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²na² ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹sxã³ a²hi²ka¹txa²lxain¹ju³ta² ten³jah¹lxi³hẽ¹la².
13 Nxe³yãn¹ta¹ wãn³txa² yau³ã̱³xa² hxi²kan¹txi³ e³te² ĩ³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wã̱³txi¹jah³lxi³hẽ¹la². Wãn³txai²li² a²si³yxau³tãu³a² ĩ³wã̱³txi¹jah³lxi³hẽ¹la², ĩ³yau¹ũ³nxa²lxi³si¹yhah³lxin¹jau³nũ³sa³. 14 Wãn³txa² yau³ã̱³xa² e³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²na¹kxai²nãn²tu̱³ txa²yãu³ka³txa² so¹lxi³ e³kxi²hĩ̱³nx2na³la². Hai³txi³ txai²na² a²hoh³lxi³sa¹ju³ta³la³. 15 Nxe³jut3su² ha²kxai³ ĩh¹nxe² kãi³a¹lhon³ku² nxa¹nha²wa². Yau³ha¹li¹ e³a¹tu¹wa². Txa²yãu³ka³txai²na² wãn³txa² yau³ã̱³xa² e³i² txa²ẽ¹nãu³ai²na² wãn³txi³khai³xa² e³i² na¹tu¹wa². Te²yã¹nxe³sxã³ txa²yãu³ka³txai²na² hain³jau³xa² yau³ã̱³xa² hai³ni² txa²ẽ¹nãu³ai²na² hain³jau³khai³xa² hai³ni² na¹tu¹wa². 16 Ĩ³wi¹lxon³kxah¹lxin¹jau³xai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxah¹lxin¹tãu³a¹ a²yãu³ka³txi³khai³xa² e³kxi²kxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² yau³ã̱³xa² so¹lxi³ e³kxi²kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² a³la³kxi²nxa³te²a² wxã³sxã³ ã³yã³nũ²kxi¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ e³kxi²jau³xai²li² hxi²kan¹ti³ ã³ne³wxe³ai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². Hxi²kan¹txi³ ã³ye³yxo²nũ¹nxa²lxi³jau³la³ e³ya³nx2ti³xa³lho³la². Hai³txi³ ã³ne³to³ti³he¹nxai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². 17 Ĩ³wi¹lxon³kxah¹lxin¹jau³xai²li² wi¹khaix1kxan²ti³ a²nũ²a² a³la³kxi²nxa³te²a² hai³txi³ ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹hĩ̱³nx2nxa³wa², ã³ne³wxe³ai¹nxa³ha²kxai³la². 18 Txai²na² sa²kxai³lu² wãn³txa² yau³ã̱³lxi³jau³xa² ã²la² yxau³ka³lxa¹txi³ e³khai¹nxa¹wa². Nxe³na¹ju³tai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³wi¹lxo³kxi²na¹wa². 19 Nxe³na¹kxan²ti³ yxo²ĩ²ki̱³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² ã³yã³nũ²kxi²ki̱³tãu³a¹ txa²wãn³txi³khai³xa² wãn³txa² ã³ne³wxe³ain¹jau³xai²na² yau³ha¹li¹ yau³ha¹li¹ ka³na³ki¹ ĩ³yau¹ũ³na¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ wãn³txa² yau³ã̱³lxi³ jau³jau¹xai²li² wãn³txa² ã³ne³wxe³ai¹nxa³jau³xa² yau³ka³lxa¹txi³ ĩ³yau¹ũ³ai¹na¹kxai²nãn²tu̱³ wai³nhĩ̱³nx2nxa³wa². Nxe³ha²kxai³ ã³ne³wxe³ain¹jau³xai²li² ã²la² te³nhĩ̱³na¹wa².
20 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ĩ³kãi²non³nyhah¹lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² wãn³txa² yau³ã̱³xa² e³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wẽ³son³txi³sxã³ hain³nyhah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Jã¹nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Wxi²kan¹sxã³ hain³nyhah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² e³yah³lxin¹jau³nũ³a² ã³ne³wxe³ain¹tu¹wa². 21 Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² e³na²hẽ³li¹. E³te³nah¹lxi¹: “Txa²nũ̱³ka̱³txi³khai³xa² ĩ³hen³txi³na¹tu¹wi¹. A²nũ²a² ã̱³xa² wãn³txa² ĩ³ye³kxai¹na¹tu¹wi¹. Nxe³ai¹na¹kxan²ti³ ã³ne³to³sai¹nhĩ̱³nx2nxa³wi¹.” Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² nxe³na²hẽ³li¹.
Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
22 Jã¹nxe³jut3su² wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti³ e³kxi²kxai²nãn²tu̱³ yxo²ĩ²xa³te²a² ĩ²yau¹ũ³jau³su² hĩ̱³nx2na³la². Yxo²ĩ²te²a² ĩ³yau¹ũ³jau³sxa³wa². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³kxai²nãn²tu̱³ yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ĩ³yau¹ũ³jau³su² hĩ̱³nx2na³la². Yxo²ĩ²xa³te²na² ĩ³yau¹ũ³jau³sxa³wa². 23 Nxe³ha²kxai³ ĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² ã³yã³nũ²kxi²yah³lxin¹tãu³a² a²nũ²ai²na² a³la³kxi²nxa³te²su² ta̱³nxa² yxo²ĩ²xa³te²su² ta̱³nxa² wxã³sxã³ ã³yã³nũ²kxi¹nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³kxai²nãn²tu̱³ wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti³ e³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ jah¹lai²na² sa²kxai³lu² ã³ne³wxe²nxa³jau³su² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Tũ̱³ka̱³txai²na² wen¹tũ̱³ka̱³txi³sin²tã¹. Nxai¹nhĩ̱³nx2na³la². 24 Yxãn¹ta¹ hãi¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³nyhu¹ah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ yxo²ĩ²xa³te²la³ ta̱³nxa² a³la³kxi²nxa³te²su² ta̱³nxa² ã³yã³nũ²kxi¹nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi¹nx2tain¹kxai²nãn²tu̱³ a²ko̱³nxe³ti³ kãi³nha²ju³ta² ĩ²nha²sxã³ ã³yxo²o³tũ¹hain¹tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi¹nx2tai¹nha²kxai³ ã³yxo²o³tũ¹hain¹tu¹wa². 25 A²ẽ¹na² a̱in³nha²jau³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² e³lxah²lxi³ye²tu¹wa². Nxe³sxã³ ã³ka³ti³wxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²tu¹wa². Sa²nẽn¹kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ya²la³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² yxau³a³nhẽ³lin²tai¹. Nxe³tu¹wa².
Yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³lain¹tũ̱³ka̱³txa² wain³txi³ o²la³kxain¹jau³su²
26 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹tu¹wa². Ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹te³nah¹lxi¹, yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² ã³yã³nũ²kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nxũ²kwa̱i³lxũ¹nyhu¹ah³lxin¹ju³ta² so¹lxi³ o²la³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Ka³na³ki³ hain³jau³xa² yũ³yah³lxi¹nha²kxai³ ka³na³ki² ĩ³yau¹ũ¹nyhah¹lxin¹jau³xa² yũ³yah³lxi¹nha²kxai³ ãh¹ ka³na³ki² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² tah²yau³xa² yũ³yah³lxi¹nha²kxai³ ka³na³ki² wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti³ e³te²a² yũ³yah³lxi¹nha²kxai³ ka³na³ki² yau³ã̱³lxi³jau³xa² a²si³yxau³tãu³a² ĩ³yau¹ũ³ju³ta² hxi²kan¹te²a² yũ³yah³lxi¹nha²kxai³ nxe³jah³lxi³sxã³ ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nyhah¹lxin¹ju³ta² kãi³jah³lxi³hẽ¹la². 27 Nxe³sxã³ ka³na³ki² wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti² e³ti³ten³nxa²lxi³kxai²nãn²tu̱³ ha¹lin¹ta̱³nxa² ha¹li¹ ka³na³ki¹ ta̱³nxa² jau¹xai²na² so¹lxi³ e³xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Nxe² e³xai³yah³lxin¹ka³tu̱³ wãn³txa² jau¹xai²na² a²si³yxau³tãu³a² ĩ³yau¹ũ³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². 28 Yxãn¹ta¹ ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³jah¹la² yũ²nxa³kxai²nãn²tu̱³ ko̱n³ton³jah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³sxã³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². 29 Te²yã¹nxe³sxã³ ha¹li¹ ta̱³nxa² ha¹li¹ ka³na³ku² te² ĩ³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nx2ti³jau³xa² yũ³kxai²nãn²tu̱³ a²wã³kxi³ ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² ka³nahx2sxã³ yxau³sxã³ ain³kxi¹txai¹yah³lxi³hẽ¹la². Ya²la³tu̱³ jau³su² ta̱³nxa² ki³han³jau³su² ta̱³nxa² a³ya³txi²yah³lxin¹tu¹wa². 30 Ã³wxe³te²a² ĩ²li³te² ĩ³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² kwẽn¹ta² ain³kxi²nha²kxai²nãn²tu̱³ a²wi¹lhĩ¹na² e³jah¹la² sa²kxai³lu² ã³na¹sxã³ ã³wxe³sẽ¹la². Nxẽ¹kxai²nãn²tu̱³ kwẽn¹ta² wxã³jah¹la² ĩ³ye³ ã³si³wxe³txai²la². 31 Wxãi² ĩ³nxa² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nyhu¹sxã³ ĩ³yi²lho¹kxa² ai³jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txai²li² ã³ne³wxe³yah³lxin¹tu¹wa². Yxah³lxi¹nha²kxai³ ã³nxũ²kwa̱i³lxũ¹nyhah¹lxin¹tu¹wa². 32 Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wã²nxũ̱h¹ ĩ²nha¹yah³lxi³sxã³ wain³txi³ hau³hau³kot3sxã³ ĩ³yau¹ũ¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². 33 Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ĩ²sxã³ ĩ³kaix1so¹nẽ³te²jai¹ti²tu³wa². Ku³kuh³nxa² kãi³ki̱³ju³ta² te³nxa³wa², Txa²wã¹sũ̱³na²sa³. Wain³txi³ hau³ko³ki̱³ju³ta² ten³na³la². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ¹hai¹nhxai²na¹hẽ³la². 34 Txa²wã¹sũ̱³na² sa²nẽn¹kxi²te³lhxã³ ã³yã³nũ²kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ txu¹ti³nãu³xai²na² ka³nahx2nxe³sxã³ yxau³sxã³ ain³kxi²si¹hai¹na¹jau³su² kwa³na³ai¹na¹wa². E³xa² yxau³ain¹kxai²nãn²tu̱³ wai³nxa³wa². Nxe³jau³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxai³tã² nxe² ĩ³yau¹ũ³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². 35 Nxe³sxã³ wãn³txa² wã̱³txi³jau³su² yũ³kxai²nãn²tu̱³ a²sxi²nhãu³a² a²wẽ³sãi¹yah³lai²li² ĩ³wã̱³txi³txai¹la². Jã¹nxe³sxã³ yxo²ĩ²yah³lxin¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ã³yã³nũ²kxah³lxin¹tãu³a¹ txu¹ha³ ĩ³ye³ye¹nx2ti³ju³ta² wai³nxa³wa².
36 Yxãn¹ta¹ wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yũ³nxa²lxi³ji¹wa²? Wxa²nũ̱³ka̱³txi³nãu³ ĩ³nxai²na² so¹lxi³ ĩ³tih³nxe³nx2ti³te²la¹xã³? Hai³txi³ ti³he¹nx2nxa³wa². 37 Nxe³ha²kxai³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³jah¹lo²sa¹xã¹. Wã³nxĩn¹khai¹nxe³ju³ta² txai²na² so¹lxi³ ũ³hũ¹sa²na³nã¹. Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ txa²wãn³txa² ain³kxi²khaix1sah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² kwa³na³nẽ³jau³xa² ũ³hũ¹sa³ha²kxai³ ũ³wha²li¹lye¹nx2ta¹wa². 38 Yxãn¹ta¹ txa²wãn³txa² ain³kxi²sa²nxa³jah¹lo²su² yũ³kxai²nãn²tu̱³ a²nxe³jah¹lai²na² wãn³txa² ain³kxah¹lxi³txa³hẽ¹la².
39 Jã¹nxe³jut3su² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹ju³ta² ã³ten³khai¹nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ wãn³txa² yau³ã̱³lxa³ti³ e³jah¹la² ĩ³kwa̱i²kxah¹lxi³txa³hẽ¹la², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³su² nũ¹kxan²ti³na². 40 Jã¹nxe³ha²kxai³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ĩ²li³ju³ta² hau³hau³kot3sxã³ o²la³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Ku³kuh³nxe² o²la³kxi²yah³lxi³txa³hẽ¹la².