2
Ka²na³thĩ³na², in³txa² txu¹ha² wa²ko̱³li²nyha¹jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³la²ni²ka³tu̱³, nũ¹ã¹thĩ³na² a²ĩ³lxa² Ka²na³thĩ³na², Ka³li³le²a²ko³xa² nxũ²kwa̱i³ye³lan¹thĩ³na² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³thĩ³nãu³a¹ a²nũ²a² txu¹ha² wa²ko̱³li²ta¹hxai²hẽ¹la². Wa²ko̱³li²ju³tan¹te²ka³ya̱³tu̱³txi¹ a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² yain³txa² ĩ³yai³ni², yain³txa³yau³xa² ĩ³na², nxe³te³lhxã³ ka²la¹tain¹sxã³ ĩ³kaix1tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta² Je³su²jah³la² a²hã³ka³nũ²la³ he¹yain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, a²wa³kxẽn³yah³la² sa²kxai³lu² ĩ³yain³te³lhxã³, Je³su²jah³lain²txi³ ĩ³ka²la¹ti², Je³su²jah³la² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xain²txi³ whãi²na¹, ĩ³ka²la¹ti² yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³na¹ ĩ³yai³nain¹te³na¹ a²yain³txi³yau³xa² hxan³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Hxan³kxain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² a²hã³ka³nũ²su² te²kxai³lu¹ a²ki³lha³lxa² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²yain³txi³yau³la³ hxan³kxain¹na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Ta¹:
— Hã³ka³nãi³. Nxe³sa¹nxi¹. Ĩ³kwa³na³sa²sãn²txa³hẽ¹ni¹. Txa²ha³lo²a² hau³ko³nxa³xi¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, a²hã³ka³nai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, sxi²ha² wa³kxẽn³yah³la² a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² a²ten³jau³jau¹xai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ sa²yxo²we¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta², kwa³ta³la² tah³lxẽn³su², nẽ³nha¹li¹ nẽ³nha¹li¹ nẽ³nha¹li¹ ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Kãin²khai¹nxe³tẽn³su² tam3bo²rẽ³tẽn³yã¹nxe³tẽn³su², ĩ̱³yau³xa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² wxa²hi̱³la³kxi²nha²jau³nũ³su² wxe³tẽn³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, sxi²ha² a²wa³kxẽn³yah³la² a²sa³wi³ha³lxai²na² ĩ³kwa³na³te³nah¹lxi¹:
— Ĩ̱³yau³xa² ũ³whi¹sai¹sxã³, tẽ¹nai²na² yxo²ha³kxa¹ ã³nẽ¹ne³ki¹jah¹lxi³hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ ã³nẽ¹ne³ki¹ki¹khaix1ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³ta¹:
— Tẽ¹nai²nãn¹jau³xa² ũ³whi¹sai¹jah³lxi³sxã³, ĩ³yai³nain¹tũ̱³ka̱³txai²na² wxa²hau³ko³jah¹la², tẽ³sxã³ ũ³hũ¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la². Nain¹ka³tu̱³ sxi²hai²na² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu², jã¹nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, ĩ³yai³nain¹tũ̱³ka̱³txai²na² wa²hau³ko³jah¹lai²na² a²yau³xai²na² ĩ³na²sain³tãu³:
— Yain³txi³yau³xa² wi¹jau³xai²la¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, ĩ̱³yau³xa² so¹lxi³ Je³su²jah³la² sa²yat1sxã³ sa²we¹jau³su², ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, ju¹tai²na² a³la³kxain¹nxa³kxe³su² wxa²hau³ko³jah¹lai²na² ĩ³na²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta², a²sxi²ha² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² so¹lxi³ a³la³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Nxe³nxa²ha¹te¹, wxa²hau³ko³jah¹lo²su² te²kxai³lu¹, ĩ³ye³sxã³ a²wẽ³sãi¹yah³la² ĩ³kaix1sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxet3sã¹lxi¹. A²yain³txi³yau³xa² wi¹khai¹nxe³jau³xai²la¹i¹. A²nũ²a² ã̱³xa² o²la³kxain¹jut3su² nxe³te³nah¹lxi¹: A²wi¹lhĩn¹khai¹xa² a²yain³txi³yau³xa² wi¹khai¹nxe³jau³xa² ũ³hũ¹nẽ³sãn²ka³tu̱³, hã²wxãn³txa³, kãin² ĩ³na²nũ²la², ã³ta³lo³hẽ²ti²jau³xan²tu̱³, kũ³we²ki²la² o³nxa³jau³xan²tu̱³, ĩ³na²te³lhxã³ ũ³hũ¹nẽ³te²ju²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹ wxãi²li² nxe²nxã̱³lxi¹. A²yain³txi³yau³xa² wi¹khai¹nxe³jau³xa² ũh³wxe³sã²nĩn¹ka³tu̱³, hã²wxãn³txa³ kwẽn¹tai²na² so¹lxi³ wi¹khai¹nxe³jau³xai²na² ũ³hũ¹sa¹nhĩn¹te¹ni²ti¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
11 Nxe³ju³ta², Je³su²jah³la² Ka²na³thĩ³na² Ka³li³le²a²ko³xa² nxũ²kwa̱i³ye³lan¹thĩ³na² yxau³sxã³ nũ̱³kxũn³txi³ kãi³ju³tai²na², nũ̱³kxũn³ ã³si³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Kãi³ain¹te³na¹, Je³su²jah³la² a²wxi²kin³ti³ton³ju³ta² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ²i², a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²i² nain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
12 Nũ²la², ye³jen³nãu³a¹ Je³su²jah³la² a²hã³ka³na² a²lon³ti³tãu³xa² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ain¹sxã³ Ka³far³na³ũ²thĩ³na² tẽ³li³yhu¹sxã³ aun³ti² si³ka³la³hxi²sxã³ ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ ye³ka³lxa¹txi³ a³la²nain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² ã³wih¹sxã³ o²la³kxi²jau³su²
13 Nũ²la² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³yãn³ki³nũ²kxi²xi²sxã³ ĩ³yain³yah³lxi³ju³ta² ha³lo²a² ya̱u³son³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Yãn³tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ã³wa²to²hi²sxã³ nũ̱³kxũn³txi³ sa²hau³ko³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tu¹ta²kxai³lu² sa²wa²lha²so¹xi²sxã³ ain³kxi¹xi²te³lhxã³ ĩ³yain³yah³lxi³to³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³je³na³kxa² a²ĩ³lxa² Pas²kwa²nxe³je³na³kxa², ha³lo²a² yain³te³lhxã³ ah³lxi³je³na³kxa³, ya̱u³son³ye²yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹, Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² wa²li³nhẽ¹ka³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 14 Ain¹ka³tu̱³ ka³yxuh³xa² ũ³yho²hain¹tũ̱³ka̱³txa² yxau³sxã³, po¹na² ũ³yho³hi², o³ve²a² ũ³yho³hi², kwa³sxa³xa² ũ³yho³hi², nxe³ju³ta² Je³su²jah³la² ĩ²ha²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xa² ũ³yho³hi²ki̱³ta³ka³lo³nũ³a² sa²yat1sxã³ o²la³kxi², nxe³ju³ta² Je³su²jah³la² ĩ²ha²kxai³ ta¹hxai²hẽ¹la². 15 Ĩ²ain¹tãu³ Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ hu³kxẽ¹ha² wẽ³sa² so¹sxã³, ka³yxuh³xa² ĩ³si³wxai¹ki̱³tĩ³nha²nũ³a² sa²xu³kxi²sxã³ we¹ta¹hxai²hẽ¹la². Wet1sãn²nũ²la² a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yo²la²tã³ha³lo²sai¹xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ka³yxuh³xa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yo²la²tã³ha³lo²sai¹xi², ũ³yho³hi²ki̱³ta³ka³lo³a² sa²ya¹tũ̱³ka̱³txa² yxau³ain¹ta³ka³lo³a² nũ̱³kxũn³txi³ wxa²wa²yat1sa²tã³si³ka³la²kã¹kxai¹ni², ũ³yho³hi²ta³ka³lo²ai²na² wxa²sa²tã³yxu¹kã³kxai¹ni², yain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Nxe³ka³tu̱³ kwa³sxa³xa² ũ³yho³hi²tũ̱³ka̱³txa² yxo²xũn³txi³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩ²sah¹lxi³sã²lxi¹. A²yen³kxai²na² yxo²ha³kxa¹ sa²so¹sxã³ ha³lo²a² wa²li³jah³lxi³hẽ¹li¹. Txa²wĩ³na² sxi²ha² ã³yat1jah³lxi¹lxi¹. Thĩ³nã̱³xa² ũ³yho³hi²yah³lxin¹thĩ³na² ĩ³ya¹kxah¹lxi¹lxi¹. Hxai²kxi²ai¹jã¹nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² nxe²e³kxi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la².
17 Nxe³ju³ta², a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu² ĩ²ain¹ka³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² a²ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xa² sa²wa²lho¹xi²sxã³ ain³kxi¹xain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
— Txa²wĩ³na² sxi²ha² a³lxi²khaix1sa³nhai¹, ĩ³ya²lut1sain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³nũ¹. Ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Nxe³jau³xau³hxai²tẽx1tã² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² ain³kxi¹xi²te³nah¹lxi¹:
— Nxe²na³na¹. Je³su²jah³lai²na² nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³ a²wĩ³na² sxi²ha² a³lxi²khaix1jah¹lo²su² na³na¹. Nxe²e³kxi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la².
18 Nxe³nxa²ha¹te¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³te²nãu³xa² wãn³txi³kxai³lu¹, Je³su²jah³la² ũ³sa²nũ̱¹xain¹jau³xa²sa¹:
— Ĩh¹te²ta̱³ hxi²kan¹txi³lo³txa²ha²kxai³ kãi³in¹thi²li¹? Wã³nxĩn¹sxã³ kãi³ju³ta² kãi³sxã³ ũ³hũ¹sa²sĩ¹nhẽ³li¹, wxa²hxi²ka¹nhĩn¹ju³ta² ũ³yhe³kat1sa²sĩn¹sax3ku¹. Ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 19 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²hai²na² sa²nai¹hxat3jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³la²ni²ka³tu̱³, sxi²ha² ta²hĩ³na² sa²ton³ta³lu²na¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
20 Nxe³nxa²ha¹te¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³te²nãu³xa² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Kwa²nhi¹lxi¹. Ye³ko³ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²hai²na² kãin²yãx1sĩn¹na³lai². Nxe³thĩ³na² ton³ki̱³ju³ta²sa¹: In³txa² wẽ³sa² a³li³la¹hĩ¹na¹ sxi²hai²na² ton³ãn³si³wxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hau³hau³kon³sxã³ wẽ³sain²txi³ to̱¹ni², sxi²hain²txi³ a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² to³ni², nxe²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ta¹ hu³, hã²wxãn³txa³ wẽ³sai²na² a³li³la¹jah¹lain²txi³ yah³lo¹ni², sxi²hain²txi³ ta³lu²ni² nxe³hĩ̱³nx2na³li¹. Jã¹nxe³ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ha²kxai³, Je³su²jah³la² ĩ³nxai²na², ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³la²ni²sxã³ wa³ko³nĩn¹kxai²nãn²tu̱³, ton³ta³lun²ti³he¹nxe³sĩ¹nxãn³tho³li¹. Ki³han³nhi¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
21 Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³la² wãn³txa² hãi³jau³xa² ĩ³ye³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na² a²si³yxau³tãu³khai³xa²sa¹:
— Txa²nũ²ai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²hũ̱³na³li¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³ ya³lu²na¹kxai²nãn²tu̱³, ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ a³la²ni²ka³tu̱³, ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²na¹tu¹wi¹, a²si³yxau³tãu³a²su¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³xa² hãi³jau³xai²na², a²nũ²a² ain³kxi²te²su² te²nũ̱³ka̱³txa² ã³ne³wxe³ain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 22 Yxãn¹ta¹ kxã³nxũn³tãu³a¹ Je³su²jah³la² ya³lu²ju³ta² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ta³lun²tãu³a¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu² wãn³txai²na² sa²wa²lho¹xi²sxã³ ain³kxi¹xain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³ ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xai²na² yxo²ĩ²i², Je³su²jah³la² wãn³txai²na² yxo²ĩ²i² ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la², a²nũ²a² a²ẽ¹nãn¹jau³xa² a³la³kxi²jau³su²
23 Nxe³nxa²ha¹te¹ Pas²kwa²nxe³je³na³kxa², Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² Je³su²jah³la² yxau³hĩ¹na², yxau³sxã³ wã³nxĩn¹sxã³ kãi³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta² a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ²ain¹ka³tu̱³, Je³su²jah³la² wãn³txa² yxo²ĩ²ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 24-25 Ain¹ta¹ Je³su²jah³la² a²ẽ¹nãu³a¹ wi¹ko̱³nha²sxã³ a³la³kxi²te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Tũ̱¹ka̱³txai²na² yxo²ĩ²ũ¹hain¹nxa³lho³na¹. Na¹ju³ta² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a̱u³txi³ a²ẽ¹nãn¹jau³su² jau³xa² wã²nxũ̱h¹ a³la³kxi²ta³lu²na¹nhã¹. Na¹ha²kxai³ na¹xã¹. Nxe³na¹jut3su², hai³txi³ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³hen³txi³sa²ju³ta³la³ yũ³sa²nxa³kxan²ti³ a³la³kxi²khai¹nxe³hĩ̱³na¹nhã¹, txai²lã¹. Nxe³nha²ta¹hxai²hẽ¹la².