5
Ĩ̱³ye³na² a²yxo²ka³te̱h³nãu³a¹ yxau³jah¹la² ĩ³we²txi²jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ kwẽn¹ta²kxai³lu¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³yã³nũ¹tain¹sxã³ ĩ³yai³ni², Sũ̱³na² ĩ³wã³nxĩn²kxi², nxe³ain¹je³nãu³wa³kxa² hau³kon³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³te³lhxã³, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹, Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² wã²ka³la³sxã³ a³li³nhẽ¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³thĩ³nãu³a², sxih²yxo²a² o³ve²a³ nũ̱³ka̱³txa² ã³wi²xi²ta̱³yxo²a² yũ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ta³yxo²a² a²yxo²ka³te̱h³nãu³a², ĩ̱³ye³na² a²ĩ³lxa² Be³te³sa²ta²yau³xa² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³je³nai²na² a²yxo²ka³te̱h³nãu³a², sxi²ha² ha¹li¹ ha¹li¹ ka³na³ki¹ thĩ³na² yũ³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³thĩ³nãu³a¹, a²nũ²a²nãu³xa² ĩ³ton³tũ̱³ka̱³txa² ye³han³tũ̱³ka̱³txa², su³kan²ta³kxi²tũ̱³ka̱³txa², txa²wã¹nũ²ai²na² whãi²na¹ kan²ta³kxi²tũ̱³ka̱³txa² sxa²ho³hain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Sxa³sxã³ wah³nxe² sxa³na¹nhã¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wã²nxũ̱h¹ ĩ³yĩ¹li²nũ¹nhẽ³ju³ta² hau³kon³na³na¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² a²sa³wi³sa² oh³xan¹jah¹la² a³ka³nxi²xi²sxã³ wxã³nũ²la² ĩ̱³yau³xai²na² sa²ta³kãu³ta³kãu³nxe²na³na¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² ĩ³ton³te²su² ĩ²li³te²su² te²an²tu̱³ ã³nxai³lhxã³, a²nũ²a² ã̱³xa² yxo²ha³kxa¹ ã³ne³ka²ta¹sai¹sxã³ ã³nxai³kxai²nãn²tu̱³, ĩ̱³yau³xa² ã³nũ̱¹nha²na³na¹. A²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, we²nxi²ta³lu²nai¹nhĩ̱³nx2na³na¹. Kxãn³su² te²yã¹nxe³to³hxai²na²hẽ³na¹. Jã¹nxe³nẽ³tũ¹xã¹. Nxe³tãu³a¹, ĩ̱³yau³xa² ã³nũ̱¹sa²sxã³ we²nxi²sa²ju³ta², txai²li² ten³sa³nhã¹. A²nũ²a² ĩ³ton³tũ̱³ka̱³txa² wãn³txa², a²ẽ¹nãu³a¹ ĩ³ye³kxi²nha²sxã³, nxẽn³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³ sxa²ho³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na², in³jah³la² ye³ha¹li¹ ka³na³ki¹ hxi²ka² hxan³sxã³ ye³ha¹li¹ ye³ha¹li¹ wxa²sa²wa²li³ki²sxã³ nxe³ko³xa², kan²ta³kxi² sxa²xai³kwẽ³kon³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² a²nũ²a²nãu³xai²na² nxũ²kwa̱i³ye³ye³lo³tãu³a¹ sxa³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ ya̱u³son³ye²ka³tu̱³, sxa³yain¹jah¹la² ĩ²i², a³lu²txi³ ĩ³ton³ju³ta² ã³ne³wxe², ai¹nha²kxai³ ĩ³wã̱³txi³te³nah¹lxi¹:
— We²nxi²ti³ten³khai¹nxe³nxa²ji¹wi¹? Je³su²jah³la² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Nxet3sã¹lxi¹. We²nxi²txi³ ten³khaix1sa³nhai¹. Na¹ha²kxai³ yxau³sxã³ ĩ̱³yau³xai²na² ãn³ta³kãu³ta³kãu³ju³ta³nũ³a² wah³nxe³to³ha¹i¹. We²nxi²sa²txai²li¹. Na¹ta¹ a²nũ²a² ĩ²sa³te²la³ yũ²nxa³i¹. Sa²nxa³kxe³su², ĩ̱³yau³xai²na² ã³ta³kãu³ta³kãu³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ a²nũ²a² sa²ha³lxo¹so¹sa²sxã³ ĩ̱³ye³na² ũ³nhũ̱¹sa²te²la³ yũ³sa²nxa³kxe³su², ã³nxai³lhxã³ ã³nũ̱¹a¹tũ¹xã¹. Nxe³na¹te²i³, a²nũ²a² ã̱³xa² so¹lxi³ ã³ne³ka²ta¹sain¹sxã³ ĩ̱³yau³xa² ã³nũ̱¹ain¹ka³tu̱³, we²nxain¹na³li¹. Yxãn¹ta¹ txai²na² ã³nũ̱¹sa²sxã³ we²nxi²sa³ju³ta³la³ yũ³sa²nxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩ³sa²yxau³sxã³ wxa²sxan¹ka³lo³ai²na² sa²sot1sxã³ ã³nxai³txu¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Ai¹nha²kxai³, in³jah³lai²na² sa²kxai³lu² kwẽn¹ta²kxai³ we²nxi²ta³lu²ni²ka³tu̱³, a²sxa³ka³lo³a² wã²nxũ̱h¹ sa²so¹sxã³, a²yu³kxa² ã³nxai³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹na¹, Sa²ba³to³ nxe³ju³ta², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye¹nxi²yhain¹to³ju³ta² ti³wa³ki³lon³ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Nxe³nxa²ha¹te¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹txi³nãu³xa² ã³nhai¹tũn³tũ̱³ka̱³txa² wãn³txi³kxai³lu¹, in³txa² we²nxi²jah¹lai²na² ĩ²sxã³ ĩ³ye³kxain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Hĩ¹na² sa²ba³to³ nxe³ki̱³tã³li¹. Ki̱³sa²kxai³, ha³ya³kxa² wxa²sxan¹ka³lo³ai²na² tẽ³sxã³ ã³nxai³sĩn¹txa²hẽ¹li¹. On³sxã³ kãi³xa³lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
11 Yxãn¹ta¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— A²nũ²a² ĩ³we²txi²sa³jah¹la² ĩ³ye³kxi²sa²te³nah¹lxi¹: “Wxa²sxan¹ka³lo³ai²na² sa²so¹sxã³ ã³nxai³txu¹li¹.” Sain¹na²li¹. In³jah³lai²na² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la².
12 Nxe³nxa²ha¹te¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩh¹te²ta̱³ ĩ³ye³kxi¹nxain¹thi²li¹? “Wxa²sxan¹ka³lo³ai²na² sa²so¹sxã³ ã³nxai³sẽ¹li¹.” Nxe³nxain¹tẽ³nũ¹tai²li² ĩh¹te²khaix3ta̱³ ĩ³ye³kxi¹nxain¹thi²li¹? Ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Yxãn¹ta¹, we²nxi²jah¹lai²na², Je³su²jah³la² a²ĩ³lxa² a³la³kxi²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³ju³ta²sa¹: Ha³la³je¹nĩn³kxai³, a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² ã³yãn³ki³nũ²kxai¹nha²kxai³, Je³su²jah³la² hãi³a² ĩ³ha²li²si³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, Je³su²jah³la² he¹yai¹nxa³ha²kxai³, we²nxi²jah¹lai²na² sa²kxai³lu² ko̱³nxe² ĩ³yi¹li²hain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la².
14 Nxe³nxa²ha¹te¹, ye³jen¹nãu³kxai³lu¹, Je³su²jah³lo²kxai³lu¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha²nãu³a¹ he¹ain¹tãu³kxai³lu¹, in³jah³lai²na² ĩ³ha¹txain¹ka³tu̱³, ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Hĩ¹nai²li² wi¹lain³kxi²nhãn¹nhai¹. Nĩ¹nha²kxai³, a²wẽ̱n³txa³ ko̱³nxe³ju³ta³la³ kãi³xi²sxã³ yxau²xai³txa³hẽ¹li¹. Kãi³in¹kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² ã²la² khãuh³lxa³thin¹khai¹nxe³ju³ta² a³ya³tin¹kxa²ya̱n³ti³su² ya³nxa²ha¹i¹. Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
15 Nxe³ka³tu̱³, in³jah³lai²na² sa²kxai³lu² a³li³sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hãi¹tũn³te²nãu³xa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩ³we²txi²sa³jah¹la² a²ĩ³lxa², Je³su²jah³lai²na² ĩ³we²txi²sa³hẽ²li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Nxe³ju³kxai³lu¹, Je³su²jah³lai²na² sa²ba³to³ nxe³ju³ta² ĩ³we²txi²ju³kxai³lu¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²hãi¹tũn³te²nãu³xa² sa²kxai³lu¹ kãin² ĩ³xa̱n³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³xa̱n³tai¹nha²kxai³, Je³su²jah³la² khãuh³lxa³tain¹ju³ta² te³ni², Je³su²jah³la² ĩ³su²lhã³te³lhxã³ o²la³kxi², ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³si¹hain¹jau³su², Je³su²jah³la² a³ya³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
17 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wĩ³na² wa³kon³na²wi¹. Ha³ya³kxa² wa³kon³ti³he¹xai¹nxa³wi¹. Ai¹nha²kxai³, Txai²na² sa²kxai³lu² wa³kon³nũ³na¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
18 Ain¹nxa²ha¹te¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nhãi¹tũn³te²nãu³xai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² ĩ³su²lhã³ti³ten³khaix1ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ain¹jau³xa²sa¹:
— Je³su²jah³lai²na² sa²ba³to³ nxe³ju³ta² sa²yxo²ã³sxã³ wa³kon³nãn³khi³. Nain¹jau³su²: “Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ Txa²wĩ³nai²la¹i¹.” Ain¹na³li¹. Ain¹sxã³ te²yã¹nxe³te²lox3nha²sxã³ ã²la² ko̱³nxe³khai¹nxe³ju³ta² kãi³nãn³khi³. Nain¹jau³su², ĩ³su²lhã³te³lhxã³ ã²la² ten³khaix1ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² hxi²kan¹khai¹nxe³jau³su²
19 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— A²ya³la³tu̱³ wãn³txan²tu̱³ ĩ³ye³ya³nx2ta¹i¹. Hai³txi³ A²tah²na¹xai²na² a²yen³kxa² nũ̱h¹ kãi³a¹ju³ta² yũ²nxa³i¹. Hxi²kan¹txi³ nũ̱h¹ kãi³sa²hxai²nxa³hẽ¹li¹. Na¹ha²kxai³, hãi¹sxã³ Txa²wĩ³na² yen³kxa² kãi³ju³ta² so¹lxi³, A²tah²na¹xai²na² ĩ²sxã³ kãi³a¹i¹. Txa²wĩ³na² kãi³ju³ta² ha³kxa¹ kãi³hxi²so¹ya³nx2ta¹i¹. 20 Jã¹nxe³jau³su², Txa²wĩ³na² a²ẽ¹nãn¹jau³xa²sa¹: “Txa²ki³lha³lxa² a³lxi²na¹nhã¹. Na¹ha²kxai³, a²yen³kxa² kãi³a¹ju³ta² ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³ai¹nhxai²na¹hẽ³na¹.” Sa²na³li¹. Nxe³sa²ju³ta², hĩ¹na² ĩ³ton³jah¹la² we²txi²ye¹nx2ta¹te¹ni²ti¹. Ye¹nx2ta¹ha²kxai³, a²yen³kxa² nũ̱³kxũn³te²a² kãi³ya³nx2ta¹te¹ni²ti¹. Yxãn¹ta¹, ye³jen¹na² a²yen³kxa² ã²la² nũ̱³kxũn³khai¹nxe³te²a² ka³lxa¹te²a², Txa²wĩ³na² ĩ³yau¹ũ³sa³tu¹wi¹. Sa³kxai²nãn²tu̱³, kãi³ya³nx2ta¹tu¹wi¹. Na¹ju³tai²nãn²tu̱³, wxa²nũ̱³ka̱³txai²nãn²tu̱³, ĩ²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³: “Nũ̱³kxũn³khai¹nx2nxãn³ko¹. Jã¹nxũn³nxa³ko¹.” Wxãi²kxai³ yah³lxin¹tu¹wi¹. 21 Jãx1nha¹ju³tai²nãn²tu̱³ta¹, txa²nũ̱³kxũn³nha¹ju³tai²nãn²tu̱³ta¹: Txa²wĩ³na² hxi²ka², a²nũ²a² ya³lu²kxan²ti³, hxi²kan¹txi³ ĩ³we²ti¹xi²sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ye²ha²kxai³, ka³te̱n³su² we²txi²jah¹lai²la¹i¹. Jã¹nxe³sxã³ A²tah²na¹xai²na² a²nũ²a² a²te³na¹kxa² so¹lxi³, ya³lu²ju³ta² ka³te̱n³txi³ we²txi²jah¹lo²sa¹i¹. 22 Jã¹nxa¹jau³xai²nãn²tu̱³ta¹, txa²hxi²kan¹txi³ ha³lo²a² wã²nxũ̱¹ha̱in³nha¹ju³tai²nãn²tu̱³ta¹: A²nũ²a² ha³lo²ai²na² yxau³ai¹nhĩ¹na² kãi³yxau²xai³lain¹ju³tai²nãn²tu̱³, Txai²na² A²tah²na¹xai²na², yxan¹nãu³a¹ ha³lo²a² wã²nxũ̱¹hĩ²sxã³ wã²nxũ̱¹ha̱in³nha¹tu¹wi¹. Na¹ka³tu̱³, kãi³ain¹kxa² yã¹nxe³sxã³, wi¹lhin¹te²nũ̱³ka̱³txa² wi¹lhin¹sxã³ ĩ³yĩ¹li²na¹ha²kxai³, ha³na³ka³lxi³ ĩ³lxi³thi¹nxa³tũ̱³ka̱³txa² ĩ³lxi³sxã³ ĩ³yĩ¹li²nxa³ha²kxai³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ nxe²xai³lai¹na¹tu¹wi¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wĩ³na² hxi²kan¹txi³lot3sa²sxã³ ha³lo²a² wã²nxũ̱¹ha̱in³nha¹tu¹wi¹. Nxe³ju³ta²su¹, Txa²wĩ³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹: “Txai²li² hai³txi³ a²nũ²a² kãi³yxau²xai³lain¹ju³ta² ĩ³yĩ¹lain¹nxa³lho³na¹. Yxãn¹ta¹, Txa²tah²hai²na² so¹lxi³ ĩ³yĩ¹lain¹tũ¹xã¹.” Sain¹na³li¹. Sai¹nha²kxai³, ha³lo²a² hxi²kan¹txi³ wã²nxũ̱¹ha̱in³nha¹tu¹wi¹. 23 Na¹ha²kxai³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³sa²nẽn¹kxi²sain¹tu¹wi¹. Txa²wĩ³na² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹kxa² yã¹nxe³sain¹tu¹wi¹. Ju¹ta² Txa²wĩ³na² ten³na³li¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ĩ²li³te²nãn²tu̱³, A²tah²na¹xai²na² ĩ³sa²nẽn¹kxi²sai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³, te²yã¹nxe² Txa²wĩ³nãin²txi³ ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lain²txi³ ĩ³sa²nẽn¹kxai¹nhĩ̱³nx2nxa³i¹.
24 A²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ e³kxi¹nx2ta¹i¹. A²nũ²a² a²ten³te²su² te²an²tu̱³, txa²wãn³txa² ain³kxi², Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lu¹tai²na² yxo²ĩ²i², nxe³sain¹sĩn¹kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ a²lhun³tu² yxau²xai³lain¹na³li¹, kwẽn¹tai²nah¹lxi¹. A²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, wi¹wi¹nxe² kwẽn¹tai²na² ya³lu²tãu³ã¹ a³li³ã³ya¹ka³tu̱³, ka³te̱n³nãu³a² sa²kxai³lu² ã³sa²ha³ti³sa²sai¹sxã³ yxau³ain¹na³li¹. A²nxe³jah¹la², yxan¹nãu³a¹ hãi¹nxe³sxã³ wi¹lhin¹sxã³ ĩ³yĩ¹lain¹nha¹tu¹wi¹. A²hĩ¹na², kãi³ yxau²xai³lain¹ju³ta², ain¹nha¹tu¹wi¹. 25 A²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹i¹. A²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹te²su² te²an²tu̱³, ya³lu²te²hũ̱³sxã³ Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ yxau²xai³lain¹tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³li¹. Yxãn¹ta¹ ha³lo²a² hau³kon³tu¹wi¹. Nxe³tãu³a¹ a²nũ²a² ya³lu²te² yã¹nxe³tũ̱³ka̱³txai²nãn²tu̱³, Txa²wãn³txa² Sũ̱³na² Tah²na¹xai²na² wãn³txa² ain³kxi²sain¹kxai²nãn²tu̱³, a²ha¹ ain³kxi²sain¹te²a² whãi²na¹ tah²lxi³ ka³te̱n³su² yxau²xai³lain¹tu¹wi¹. Kwẽn¹tai²na² ha³lo²a² hau³kon³na³li¹. 26 Nxe³ju³ta² Txa²wĩ³na² ka³te̱³na² six3ka̱³ti³yah³lo²khai³xai²la¹i¹. Nxe³te²sa²kxan²ta¹ ai¹nha²kxai³, A²tah²na¹xai²na² ka³te̱³na² si³ka̱³ti³na²kxa² yã¹nxe³te²su² te²yã¹nxe³sxã³ ti³hit1sa³na²hẽ³li¹. 27 Jã¹nxa¹jut3su² Txa²wĩ³na² ĩ³ye³kxi²sa²te³nah¹lxi¹: “Wxãi²na² a²nũ²a² Tah²si¹lxi¹. Nxa²ha¹i¹. Nxa²ha¹ha²kxai³ hxi²kan¹txi³lo³txa²ha¹i¹.” Txa²wĩ³na² sa³na²hẽ³li¹. Sa³ha²kxai³ Txai²na² hxi²kan¹txi³ a²nũ²yxo²ha³kxa¹ kãi³yxau²xai³lain¹ju³ta² wã²nxũ̱¹ha̱in³nha²sxã³ ĩ³yĩ¹lai¹na¹tu¹wi¹. Txai²na² a²nũ²a² Tah²sa¹i¹. Txa²wĩ³na² Tah²nũn³sa¹i¹. Na¹ha²kxai³ ai¹na¹tu¹wi¹.
28 Txa²wãn³txai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xai²na², ĩ³wã̱³wã̱³txi³yhah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. “Ĩh¹nxe³jau³ta̱³ e³ji¹ku¹.” Sah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. Ha³lo²a² nxe²xai³tu¹wi¹. Nxe³tãu³a¹ a²nũ²a² e³la² ya³lu²hã̱in¹kxi²te²su² te²a² txa²wãn³txa² ain³kxi²sain¹tu¹wi¹. Sain¹kxai²nãn²tu̱³ ka³te̱n³su² a³li³ain¹tu¹wi¹. 29 A³li³ain¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² wi¹lhin¹sxã³ kãi³ain¹te²nũ̱³ka̱³txa² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²sxã³ ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³lain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ĩ³lxi³thi¹nxa³txi³ kãi³ain¹te²nũ̱³ka̱³txa² ha³na³ka³lxi³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²sxã³, Sũ̱³na² ĩ³hi³txain¹ju³ta² ã³yu¹kã³ain¹tu¹wi¹.
Je³su²jah³la² a²hxi²kan¹ju³ta² wxa²ye³ka¹tẽ³jau³su²
30 Txai²li² hxi²kan¹txi³ a²yen³kxa² nxũ¹hĩ²sxã³ kãi³te²txã³xi¹. Yxãn¹ta¹, Txa²wĩ³na² wãn³txa² ain³kxi²so¹sxã³ wã²nxũ̱¹ha̱in³nha²sxã³ ĩ³yĩ¹lai¹na¹i¹. Na¹ha²kxai³ wain³txi³ wã²nxũ̱¹ha̱in³nha¹i¹. Na¹ha²kxai³ hai³txi³ txa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ te³na¹jau³la³ o²la³kxi²te²txã³i¹. Yxãn¹ta¹ Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lo²nu¹tai²na² te³nain¹jau³xa² so¹lxi³ o²la³kxi²te²sa¹i¹.
31 Txa²yen³kxa² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³te³lhxã³ na¹i¹. Wãn³txa² so¹lxi³ e³kxi¹nx2ta¹i¹. Yxãn¹ta¹: “Wxa²wãn³txa² wãn³txi³sxa³i¹.” Nxe³sah²lxin¹nhai¹. Nxe³na¹jau³xai²na² nũ̱h¹ txai²na² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³ye³yxo²nũ¹sai¹nxa³kxe³su² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³wã̱³ti³sah¹lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. 32 Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ã̱³jah¹la² txa²yen³kxa² ĩ³hen³txi³nxa²lxi³si¹sain¹jau³su² e³na³li¹. A²nxe³jah¹lai²na² wãn³txa² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³ye²sain¹jau³xa² wãn³txi³khai³xai²la¹i¹. 33 Jã¹nxa¹jau³su², Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² ĩ³ye³sxã³, txa²yen³kxa² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³na²hẽ³li¹. Nxe³jut3su², ha³la³je¹nai³tã² wxa²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ĩ³sa²si¹hã³ain¹yah³lxin¹tai¹ti²ti¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² wãn³txa² ain³kxain¹tai¹ti²ti¹. 34 Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ĩ³ye³yxo²nũ¹si¹sain¹jau³su² yũ³sa²nxa³kxan²ti³ wain³txi³ e³a¹wi¹. Na¹ta¹ Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² ĩ³ye³sxã³ txa²yen³kxa² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³na²hẽ³li¹. Ya³nx2ta¹i¹. Nxe³na¹jau³xai²na² ain³kxi¹xi²si¹nx2ta¹jau³su² wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² sa²wa²sut1si¹nx2ta¹jau³su² e³kxi¹nx2ta¹i¹.
35 Jã¹nxa¹jau³su², Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai¹tã² wi¹sa²ko²ko²kxi²nẽ³te²hũ̱³nxe² yxau²xai³la³kxi¹nx2tain¹to³tai¹ti²ti¹. Nxe³nx2txai¹nha²kxai³, jũ¹nxe² kxãn³su² wxa²sa²kĩ³kxi¹nx2tain¹ju³tai²na² wi¹lxon³kxi² yxau²xai³la³kxain¹yah³lxi³to³hin¹tai¹ti²ti¹. 36 A²nxe³jah¹la², txa²yen³kxa² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³tai¹ti²ti¹. Na¹ka³tu̱³ Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² wãn³txa² hxi²kan¹ju³ta² yũ²na³li¹. Nxe³ju³ta²sa¹: Txai²na¹xai²na² ha³lo²a² kãi³ya³nx2ti³to³ha¹i¹. Txa²wĩ³na² wa³ka³li³yu³ta² kãi³ta³lun²si¹sa²jau³su² ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³li¹. Nxe³si¹sa²jau³su² kãi³ya³nx2ti³to³ha¹i¹. Ya³nx2ta¹ha²kxai³ Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jau³xa² wxa²ye³ka¹txa²lxa¹i¹. Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² wãn³txa² txa²yen³kxa² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³kxa² yã¹nxe², txa²kãi³a¹ju³ta² ã²la² hxi²kan¹khai¹nxe² wxa²ye³ka¹txa²lxa¹i¹. 37 Jã¹nxe³jut3su², Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹lo²nu¹tai²na² ĩ³ye³sxã³ sa²wxi²kat1sa³na²hẽ³li¹. Txa²wĩ³na² sa²wxi²kat1si¹sa²jau³xai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³si¹sain¹to³nha²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Txa²wĩ³na² wãn³txa² ain³kxah¹lxa³nha²kxai³, Txa²wĩ³na² ĩ²yah³lxa³nha²kxai³ yah³lxi³hxai¹nhẽ³li¹. Yah³lxin¹kxan²ti³ ĩ³ye³kxi¹nx2ti³jah¹lai²la¹i¹. 38 Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na², hai³txi³ Txa²wĩ³na² wãn³txi³la³ wxa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ ã³wih¹ti³he¹nxe³nx2ti³xa³i¹, Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²kxah³lo²su² na¹xai²na² sa²yxo²wet1sah²lxa³nha²kxai³lu¹. 39-40 Jã¹nxa¹jau³su², wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² kxã³nxai³tã² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ti³jau³xu¹tai²na², kãin² o²la³kxah¹lxi³to³hin¹tai¹ti²ti¹. “Txãx1ti³xai²na² a³la³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ a³ya³ti²ki̱³tũ¹xã¹.” Nxe³yah³lxi³to³hin¹tai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, nxe³ta³nxã³nxai²nãn¹jau³xa² nxe³te³nah¹lxi¹: “ ‘Ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ a³ya³ti²na¹tũ¹xã¹.’ Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² te²a², wxã³sxã³ ĩ³ye³kxi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹.” Ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ha²kxai³, wxa²yu³ta², wxã³sah¹lxin¹ke³la³te²kxai³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ ũ³yen³kxi¹nx2ti³hĩ̱³na¹i¹. Yxãn¹ta¹ wxã³ti³he¹yxah²lxan³tai¹ti²ti¹. Nxe³ha²kxai³ ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ ũ³yhen³kxi¹nx2ta¹ju³ta² yũ²nxa³i¹.
41 Txai²li² a²nũ²a² wi¹lhin¹si¹sa²jau³la³ yxo²kwa̱in³sa²nxa³nhai¹. 42 Na¹ta¹, wxa²ẽ¹nãn¹jau³la³ ĩ²ta³lun²nx2ta¹i¹, Txai²li². Wxa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³, hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a³lxi²ti³hex1yah³lxi³to³hxa³lxi¹. 43 Yah³lxi¹nha²kxai³, Txa²wĩ³na² ĩ³kwa³na³sa³ha²kxai³ wxã³sxã³ yxau³ya³nx2ta¹i¹. Ya³nx2ta¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³ en²syah¹lxin¹tai¹ti²ti¹. Nxe³yãn¹ta¹, a²nũ²a² ã̱³lxi³te²su² te²an²tu̱³, nũ̱h¹ hxi²kan¹txi³lo³nha²jah¹lan²tu̱³ wxã³ya³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, te²su² ten³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxi¹. 44 Wi¹lhin¹si¹nhyah¹lxin¹jau³xa² so¹lxi³ ten³kxi²nhyah¹lxi³to³hi¹lxi¹. Yah³lxin¹kxe³su², wi¹lhin¹si¹ye²yhu¹jau³su² wxa²yxo²a² so¹lxi³ e³yah³lxi¹lxi¹. Yah³lxin¹ta¹, Sũ̱³na² Si³yxau³ka³txa² ka³na³ka³nat3so¹lxin³jah¹la² wi¹lhin¹si¹nx2ti³jau³la³ ten³kxah¹lxi³to³hxa³lxi¹. Yah³lxi¹nha²kxai³, ko̱³nxe² Sũ̱³na² Si³yxau³ka³jah¹la² sa²yxo²we¹jah²lxan³tho³li¹. 45 Txai²li² wxa²ẽ¹nãn¹jau³su² yuh³lxa³kxi²nhyah¹lxin¹jau³su² a³la³kxi²na¹nhai¹. Nxe³yah³lxin¹jau³su² te³nah¹lxi¹: “Je³su²jah³lai²na² ĩ³ye³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²yen³nãu³a¹ ko̱³nxe³thin¹si¹nhẽ³jau³la³ ĩ³ye³kxain¹tũ¹xã¹. Jã¹nxe³te³lhxã³ txã²nãn³khi³ ki̱³nhã¹.” Wxa²ẽ¹nãu³a¹ sah¹lxi³hxai¹nhẽ³li¹. Jã¹nxe³sah¹lxi³txa³hẽ¹li¹. Hai³txi³, txai²la³ ko̱³nxe³thin¹si¹nx2ta¹jau³la³, Txa²wĩ³na² ĩ³ye³kxain¹nxa³lho³li¹. Yãn¹ta¹, a²nũ²a² ã̱³xa² Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² on³si¹nx2txai¹nxa³jau³su² e³na³li¹. Nxe³ju³ta², wxa²ẽ¹nãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹: “Wi¹lhin¹sxã³ yxau²xai³ki̱³tũ¹xã¹. Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² a²wãn³txa² o²la³kxi², a³la³kxi², to³ki̱³tã³na¹. Ki̱³sa²kxai³, ki̱³tã¹xã¹.” Yah³lxi³to³hi¹lxi¹. Jã¹nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Moi³se²ah³lu¹tai²na² on³si¹nx2txai¹nxa³jau³xa² e³na³li¹. Wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² wãn³txa² sa²yxo²ã³yah³lxi¹nha²kxai³ nx2na³li¹. 46 Nxe³ju³ta² sa²kxai³lu¹, kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² sa²kxai³lu² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹lain¹jau³xa², Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²ju³ta² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹ sa²yxo²ã³yah³lxi³hxai¹nhẽ³li¹. A²nxe³jau³xa² Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² wãn³txai²na² sa²yxo²we¹tain¹yah³lxin¹ke³la³te²kxai³ txa²wãn³txain²txi³ sa²yxo²wet1sah²lxi³nũ³nhĩ̱³nxa¹lxi¹. 47 Yxãn¹ta¹ Moi³se²ah³lo²nu¹tai²na² wãn³txa² sa²yxo²ã³yah³lxi³hxai¹nhẽ³li¹. Ain¹yah³lxin¹kxai²lẽ¹, hai³txi³ txa²wãn³txi³la³ sa²yxo²wet1sah²lxin¹ju³ta² yũ²nxa³i¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².