4
Je³su²jah³la² Sa³ma³ri³tã²nãn¹ta¹ka³lxa² e³kxi²nyhu¹jau³su²
Nxe³nxa²ha¹te¹ fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² a²ne³nxẽ³na² ain³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ a²sa³wi³ha³lxi³lo³ti², ka³lxa¹txi³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹yhu¹i², ain¹na³li¹. Yxãn¹ta¹ hai³txi³ Jo³ãu² Ba³tis²jah³lo²la³ a²nũ²a² a²sa³wi³ha³lxi³lot3sxã³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹yhu¹kxe³la³ ka³lxa²nxa³wi¹. Nxe³jau³xai²na² ain³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³yãn¹ta¹, a²ya³la³tu̱³ Je³su²jah³la² a²kxã³nxa¹ a²sa³wi³ha³lxi³nũ̱³ka̱³txi³su² te²a² so¹lxi³, a²nũ²a² ã̱³xa² hxi²ka² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Hai³txi³ Je³su²jah³lo² hxi²ki³la³, a²nũ²a² ũ³hũ̱¹kxi²sa²sai¹yhain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, fa³ri³se²a² nũ̱³ka̱³txa² a²ne³nxẽ³na² ain³kxain¹jau³xai²na², Je³su²jah³la² ain³kxi²sxã³ a³la³kxi²ka³tu̱³, Ju³te²a²ko³nãu³a¹ ã³na¹sxã³ wa²li³ta¹hxai²hẽ¹la². Wa²li³ka³tu̱³, nũ¹ã¹ Ka³li³le²a²ko³xa² a³wa̱³li²te³lhxã³ ai³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³, ka̱³nxũ³nxãn¹ko³xa² Sa³ma²ri²a²ko³xa² ã³ha³tih³sa²sai¹sãn²te³lhxã³ ai³ta¹hxai²hẽ¹la².
A²nxe³ko³xa² ã³nxai³ka³tu̱³, Si³ka²thĩ³na², Sa³ma²ri²a²ko³xai²na² nxũ²kwa̱i³ye³lan¹thĩ³na² ya̱u³so³nxi²ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³thĩ³nai²na² kxã³nhxĩ¹nu¹ta²kxai³ Ja³ko²ah³lu¹ta²kxai³ yxau³ta³ko³u¹ta²kxai³ u̱n²ta³kxi²nxa³thĩn³su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³ko³u¹ta²kxai³ Ja³ko²ah³lu¹ta²kxai³ yxau³sxã³, a²ki³lha³lxa² Jo³se²ah³la² ũ³si³wxẽ̱³no̱³tũ¹hain¹ko³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³thĩ³nai²na² Si³ka²thĩ³nai²na², kxã³nxu¹ta²kxai³ ĩ̱³yau³xẽ¹na² po²su²tẽ³na² u¹khai¹nxe³tẽ³na², Ja³ko²ah³lu¹tai²na² u̱³sxã³ we¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹, u²lxã³nxai³nxa²ha¹te¹, ai³hxi²tha³nha²ka³tu̱³ ĩ̱³yau³xẽ¹nai²na² a²yxo²ka³te̱h³xa² ã³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³kat3sxã³ ã³wxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
ówxe³tẽ³na¹, txu¹ha² Sa³ma²ri²a²ko³xan¹ta¹ka³lxu³su² te²kxai³lu¹ tĩ̱³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Ũ³whi¹sai¹te³lhxã³ tĩ̱³xi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹ txu¹ha³ka³lxai²na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹sẽ¹ni¹. Ĩ³na²te³lhxã³ nxa¹nhi¹. Nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹na², Je³su²jah³lai²na² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² he¹yain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Yain³txa² yo³hi²sxã³ so¹kxi²te³lhxã³, sxi²jen³nãu³a² aun³ta² hxa³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ Je³su²jah³la² so¹lxi³ nũ̱h¹ yxau³ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹, Sa³ma²ri²a²thĩ³nãn¹ta¹ka³lxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹ Je³su²jah³lai²na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³yah³lo²si¹lxi¹. Txai²lẽ¹. Nxẽn²nxa³i¹. Sa³ma²ri²a²thĩ³nãn¹ta¹ka³lxu³sa¹i¹. Nxe³ki̱³sa²kxai³, ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ĩ̱³yau³xa³ ĩ³na²kxi²sa²te³lhxã³, nĩn¹ji¹wi¹? Hai³txi³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² Sa³ma²ri²a² nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² wi¹lĩ³we¹yhu¹ki̱³ju³ta³la³ yũ²nxa³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
10 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxet3sã¹nxi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² a²yen³kxa² wi¹te²a² ũ³hũ¹nxa²ti³ten³na³ni¹. Ta¹, ã³ne³wxe²nxã̱³nxi¹. Hai³txi³ wxãi²li² ĩ²sa²te²sxã³nxi¹. Ĩ²sa²te²sin¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ̱³yau³xa² ĩ³na²kxi¹nxa²te³lhxã³ nxe³na¹te³na¹xai²na², ĩ²sa²te²sin¹kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² yen³kxa² a³la³kxin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ye³kxi²sa²hĩ̱³nxã̱¹nxi¹. “Ĩ³na²te³lhxã³ ũ³hũ¹sẽ¹li¹.” Nxe³sa²hĩ̱³nxa¹nxi¹. San¹kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² ĩ̱³yau³khai³xa² ũ³hũ¹nxa²hĩ̱³na¹xĩ¹. A²nxe³jau³xai²na² ĩ³nãn¹kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³lhĩ̱³nxã̱¹nxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
11 Nxe³nxa²ha¹te¹, txu¹ha³ka³lxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Hxi²kan¹jah¹lãi³. Ĩ̱³yau³xa² u¹khai¹nxe³sxã³ si³hẽ³ta³nĩ¹khai¹nxe³ha²kxai³, wxãi²na² kwa³ta³lẽn³ta³ ũ³whi¹sai¹ki̱³tẽn³ta³ yũ³nxãn²nxa³ha²kxai³, nxe²na³li¹. Nxe³kxa²yu³su², ĩh¹nũ¹la³ta³ Sũ̱³na² ĩ̱³yau³khai³xai²na² ũ³whi¹sai¹sxã³ ũ³hũ¹sa²hĩ̱³nxãn¹ji¹ku¹, nxa²ha¹nhai¹. 12 Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Ja³ko²ah³lu¹tai²na², txa²sũ̱³nu²su² sĩn¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. A²nxe³jah¹lo²nu¹tai²na² wxa²xu³sxã³ ĩ̱³yau³xẽ¹nai²na² wet1sxã³ ũ³hũ¹sain¹sĩn¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. A²nxe³jau³xai²na² jah¹lu¹tain²txi³ ĩ³na²ha²kxai³, a²wẽ³ha³lxi³nãu³xu¹tain²txi³ ĩ³na²kxai¹nha²kxai³, a²ka³yxuh³nãu³xu¹tai²na² a²wãi²lo³tain¹kxe³nãu³xu¹tain²txi³ ĩ³na²kxai¹nha²kxai³ ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Ja³ko²ah³lu¹tai²na² hxi²kan¹khaix1ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Nxe³kxan²ti³ a²wi¹lhĩ¹na², “Ĩ̱³yau³xa² ũ³whi¹sai¹na¹tũ¹xã¹.” Nain¹kxai²nãn²tu̱³, hãi¹sxã³ ĩ̱³yau³xẽ¹na² wxa²xu³sãn²sxã³ ũ³whi¹sai¹ain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, wxãi²na² ã²la² hxi²kan¹khaix3nhĩ̱³nxãn¹te²la¹ku², nxa²ha¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wa²lũ³xi²te³nah¹lxi¹:
— Ĩ̱³yau³xai²na² ũ³whi¹sain¹jau³xai²na² ĩ³nãn¹kxai²nãn²tu̱³, hã²wxãn³txa³ ya̱³lxu¹xi¹nxa²tũ¹xĩ¹. 14 Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ĩ²li³te²su² te²an²tu̱³, Sũ̱³na² ĩ̱³yau³khai³xa² ũ³hũ¹ai¹na¹jau³nũ³a² ĩ³na²kxi²sain¹kxai²nãn²tu̱³, a²ẽ¹nãu³nũ¹na² ĩ³na²wxe³nha³kxi²sain¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ̱³nũ̱³sa³la³la³kxi³hũ̱³jau³la³ hãi¹nxe² ko̱n³jau³hũ̱³nxe² yen³kxi³hai¹nhĩ̱³nx2na³ni¹. A²ẽ¹nãu³a¹ yen³kxi³hai¹nhĩ̱³nx2na³ni¹. A²nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, ya̱³lxu²xi²ti³he¹nxa³ha²kxai³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³lai¹nha²kxai³ ai¹nhĩ̱³nx2na³ni¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
15 Nxe³nxa²ha¹te¹ txu¹ha³ka³lxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Hxi²kan¹jah¹lãi³. Nxe³jau³xai²na² ũ³hũ¹sẽ¹li¹. San¹kxai²nãn²tu̱³, ya̱³lxu¹xi²sa²nxa³kxe³su² ũ³whi¹sai¹xi²te³lhxã³ ã³wxã³ti³hex1toh³nxa³lho³li¹. Nxe³te³lhxã³ nxa¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
16 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Ĩ³txu¹ni¹. Nĩn¹ka³tu̱³, wxa²wẽ³sãi¹ah³la² ĩ³kaix1son¹ka³tu̱³, te²a² wxãi²na² wa̱³li¹ja³hẽ¹ni¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
17 Nxe³to³ta¹:
— Txa²in³txi³la³ yũ³te²txã³i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 18 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹, txu¹ha³ka³lxai²na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Wxa²wãn³txai²na² a²wẽ³sãi¹yah³la² yũ³nxa²nxa³jau³xai²na² wãn³txi³khai¹xai²la¹xĩ¹. A²wẽ³sãi¹a² ha¹li¹ ha¹li¹ ka³na³kin¹jah³la², tẽ³sxã³ yxau²xai³li¹nhẽ³ni¹. Tẽ³sxã³ yxau²xai³lhxã³ ã³to³hi¹nhẽ³ni¹. Nĩn¹ka³tu̱³, a²ha² kwẽn¹tai²na² tẽ³in¹jah¹lai²na², hai³txi³ wxa²wẽ³sãi¹sxa³xĩ¹. Nxe³ha²kxai³ wãn³txi³tu̱³ ĩ³ye³i¹nxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
19 Nxe³nxa²ha¹te¹, txu¹ha³ka³lxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Hxi²kan¹jah¹lãi³. Hĩ¹na² ĩ²a¹i¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² a²wãn³txa² ĩ³hen³txi³jah¹lo²su² ye¹lxi¹. 20 Jã¹nxa¹jau³su², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³wi¹lxon³kxi²si¹ki̱³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³sẽ¹li¹. Ĩh¹ti¹la³ta̱³ o²la³kxi²hĩ̱³ki̱³te²la¹ku², nha¹nhai¹. Nxe³ju³ta²su¹, kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² txa²sũ̱³nũ²nãu³xu¹tai²na² wã³la³ka³txai²na² so¹lxi³ o²la³kxain¹to³sĩn¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹, wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi²yah³lxi³to³hin¹tai¹ti²ti¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³wi¹lxon³kxi²si¹ki̱³ju³ta²su¹. Yah³lxi¹nha²kxai³: “Ĩ³wi¹lxon³kxi²si¹ki̱³jau³su² o²la³kxi²na¹tũ¹xã¹.” Nha¹kxai²nãn²tu̱³, ĩh¹ti¹la³ta̱³ wain³txi³ o²la³kxi²hĩ̱³nha¹te²la¹ku², nha¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
21 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Nxet3sã¹nxi¹. Txa²wãn³txai²na² yxo²ĩ²sẽ¹ni¹. Ha³lo²a² hau³kon³tẽ³na³ni¹. Nxe³tãu³a¹: “Txa²wã¹wĩ³na² ĩ³wi¹lxon³kxi²si¹ki̱³jau³la³ o²la³kxi²na¹tũ¹xã¹.” Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ wã³la³ka³ta²nãu³ai²na² so¹lxi³ o²la³kxah¹lxa³nha²kxai³, hai³txi³ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² so¹lxi³ o²la³kxah¹lxa³nha²kxai³, yah³lxin¹tũ¹xĩ¹. Yxãn¹ta¹, ha³lo²a² ĩ²li³jut3sũ̱³ju³ta² he¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, nxe³yah³lxin¹tãu³a¹ sa²wai³wait3sxã³ Txa²wã¹wĩ³na² ĩ³wi¹lxon³kxi²si¹yah³lxin¹jau³la³ o²la³kxah¹lxin¹tũ¹xĩ¹. 22 Yxãn¹ta¹, kwẽn¹tai²na² Sa³ma³ri³tã²na² nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na²: “Txa²wã¹wĩ³na² ĩ³wi¹lxon³kxi²si¹ki̱³jau³su² o²la³kxi²sĩ¹na¹xã¹.” Yah³lxin¹kxan²ti³, hai³txi³ Txa²wã¹wĩ³na² wi¹lĩ²tũ̱³ka̱³txi³sah²lxa³nxi¹. Yxãn¹ta¹, txa²nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² Txa²wã¹wĩ³na² wi¹lĩ²tũ̱³ka̱³txi³su² sĩ¹na¹xĩ¹. Nxe³sĩ¹na¹ju³ta²sa¹: Txa²wã¹wĩ³na² a²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² jah¹la² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³jah¹lo²su² na³ni¹. A²nxe³jah¹la² wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ha³lo²an¹tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² a²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² wxa²wa²su¹txa²lxi³tu¹xĩ¹. Nxe³ha²kxai³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² Txa²wã¹wĩ³na² wi¹lĩ²tũ̱³ka̱³txi³sĩ¹na¹xĩ¹. 23 Yxãn¹ta¹ ha³lo²a² hau³kon³tũ¹xĩ¹. A²ha¹kwẽn¹tai²na¹ hau³kon³na³ni¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³: “Txa²wã¹wĩ³na² wain³txi³ wi¹lxo³kxi²ti³hi¹ta¹tũ¹xã¹.” Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ wi¹la̱in³nha²sxã³ wi¹lxo³kxi², wãn³txi³tu̱³ wi¹lxo³kxi² nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, wain³txi³ wi¹lxo³kxi²ti³hit1hĩ̱³ki̱³tã³ni¹. Jã¹nxe³sxã³, wain³txi³ o²la³kxi²ti³hi¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹wĩ³na² ten³nẽ³kxe³su² hĩ̱³nx2na³ni¹. 24 Nxe³ju³ta² sa²kxai³lu¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ txa²wã¹ye³na² ĩ²ki̱³kxah³lo²su² nxa³xĩ¹, txa²wã¹sĩ̱³na² yũ²nxa³jah¹lo²su² ha²kxai³lu¹. Nxe³kxan²ti³, ka³te̱³na² a²si³yxau³tãu³su² ha²kxai³, txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ ĩ²ta³lu²nẽ³jah¹lo²su² ha²kxai³, nx2na³na¹. Nxe³ha²kxai³: “Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wi¹lxon³kxi²txai²lã¹.” Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ whãi²na¹ wi¹la̱in³nha²sxã³ wi¹lxo³kxi², wãn³txi³tu̱³ wi¹lxo³kxi² nxe³si¹ki̱³jau³su² o²la³kxi²ya³sa³ni¹. Ju¹ta² so¹lxi³ wain³na³ni¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
25 Nxe³nxa²ha¹te¹, txu¹ha³ka³lxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² te²a², a²ĩ³lxa² Me³si²ah³la², wxã³nũ¹nhẽ³tu¹wi¹. Jau¹xai²na² so¹lxi³ ã³ne³wxe³sa³nhai¹. Wxã³nũ¹nhẽ³kxai²nãn²tu̱³ a²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³nhẽ³tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu¹.
— Txai²na², ĩ³ye³kxi¹nxa²ha¹te³na¹xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3sa²jah¹lo²sa¹xĩ¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Nxe³hĩ¹na¹, ĩ³ye³ta³lu²nxa³hĩ¹na¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ã³wa̱³li² tĩ̱³xi²sxã³ Je³su²jah³lai²na² txu¹ha³ka³lxai²na² ĩ³ye³kxi²yhu¹ju³ta² ĩ²ain¹ka³tu̱³, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² sa²kxai³lu² ĩ³wã̱³txain¹kxan²ti³ ko̱n³ton³ti² yxau³yain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
— Yã¹te²ta³ ten³nxa²ji¹wi¹? Nxe³jau³xa² ĩ³ye³kxai¹nxa³ha²kxai³:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ txu¹ha³ka³lxai²na² ĩ³ye³kxai¹nĩn¹ji¹ku¹, nxe³nxa²nha¹nhai¹. Nxe³jau³xa² ĩ³ye³kxai¹nxa³ha²kxai³, ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Nxe³te³na¹, txu¹ha³ka³lxai²na² a²kwa³ta³lẽ³na² ã³sxã³ sxi²yhe³na² ĩ³xi²ka³tu̱³, a²nũ²a² sxi²yhe³nai²na² yxau³ain¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
29 — Ne³ka²ki²sah¹lxi³sa¹lxi¹. Nũ¹ã¹ in³txa² yxau²na³li¹. A²nxe³jah¹la², txa²si³to¹na¹tãu³su² tãu³a¹ kãi³to³ha¹ju³ta² yxo²ha³kxa¹ ĩ³tih³nxe³sain¹na²li¹. Wxã³sxã³ ĩ²jah¹lxi³hẽ¹li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²sin²ta²i¹, jah¹lai²na²su¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 30 Nxe³te³na¹, tũ̱¹ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² sxi²yhe³na² aun³ti² wa²li³ain¹ka³tu̱³, Je³su²jah³la² a³ya³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
31 Nxe³nxa²ha¹te¹ a³ya³tain¹nxa³ta̱³lxa¹ a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu¹, Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Ĩ³yain³txa²sĩ¹nhẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
32 Yxãn¹ta¹:
— Txa²yain³txi³la³ ĩ³yai³na¹tũ̱³la³ yũ²na³li¹. Yxãn¹ta¹, ã³ne³wxe³yah²lxa³lxi¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
33 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² e³lain¹ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— A²nũ²a² ã̱³xa² yain³txa² tẽ³sxã³ ũ³hũ¹ain¹te²tãn²ku², ki̱³nhai¹. Nẽn³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
34 Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— “Ĩ³yain³sxã³ ũ³kxi²sa³nhã¹.” Na¹kxai²nãn²tu̱³, ka³li³sa²hĩ̱³nx2na³li¹. Ju¹ta² yã¹nxe³sxã³ Txa²wĩ³na² ĩ³sa²si¹hã³sa²jah¹la² a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ te³nain¹jau³su² sa²yxo²we¹tai¹na¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wĩ³na² wa³ka³li³yu³ta² ta³lu²na¹kxai²nãn²tu̱³, ka³li³sa²hĩ̱³nx2na³li¹. “Ĩ³yain³sxã³ ũ³kxi²sa³nhã¹.” Na¹ke³la³te²kxai³, ju¹ta² yã¹nxe² ai³sxã³ ka³li³sa²hĩ̱³nx2na³li¹.
35 Jã¹nxa¹jau³su², wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³ye³yah³lxin¹te³nah¹lxi¹: “I³la³kxa² ki³ha¹li¹ ki³ha¹li¹ sa²tã³tĩ¹tãu³a¹ so¹lxi³, ka³ya̱³txa² kan¹tãu³a¹ wxa²nãu²so¹jah³lxi³hẽ¹li¹.” Nxe³yah³lxi¹lxi¹. Yxãn¹ta¹, txa²wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹jau³xa² sa²kxai³lu¹: “Ta¹wi¹. Ha³na³ka³lxi³ ten³sa²ka²la¹sxã³ ha³lo²ai²na² ĩ²sa²sai¹jah³lxi³hẽ¹li¹. A²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² wxã³ain¹na³li¹. Txa²wãn³txa² te³nain¹jau³su² wxã³ain¹na³li¹. Wãn³txi³khaix3tu̱³ ĩ³yau¹ũ³hain¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³, tũ̱¹ka̱³txai²na² ye³jen¹na² sa²yxo²wet1sain¹tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, ha³lo²a² kã̱u³ki̱³jut3sxan³tai¹. Hau³kon³khai¹nx2na³li¹. Ka³ya̱³txa² kan¹ta³lun²sxã³ ĩ³si³sa³te³kxi²na³na¹. Nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³, tũ̱¹ka̱³txai²na² sa²yxo²wet1sa²te³lhxã³, nxe³sain¹ju³ta³nũ³a² hau³kon³na³li¹.” 36 Jã¹nxa¹jau³su², yain³txa² wxa²nãu²so¹te²su² te²an²tu̱³, a²yo³ha² yũ³tu¹wi¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³tu¹wi¹. Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², a²nũ²a² sa²yxo²wet1si¹hain¹yah³lxin¹jau³nũ³su² o²la³kxi²yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³tũ̱³ka̱³txa² sa²yxo²wet1sain¹tũ̱³ka̱³txi³nũ³a², ka³te̱³na² wi¹tãu³a² yxau²xai³lain¹tu¹wi¹. Nain¹kxai²nãn²tu̱³, wxãi²na² sa²kxai³lu² ka³lih³yah³lxin¹tu¹wi¹. Yain³txa² wxa²nãu²so¹te²su² te²a² ka³li³hain¹kxa² yã¹nxe² yah³lxin¹tu¹wi¹.
37 Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² Txa²wĩ³na² wa³ka³li³yu³ta² wa³kon³ki̱³jut3sũ̱³na³li¹. A²wi¹lhĩ¹nãn²tu̱³ txa²sa³wi³ha³lxi³su² te²an²tu̱³, txa²wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³ye³sxã³ a²nũ²a² ĩ³yau¹ũ³hain¹sãn²kxai²nãn²tu̱³, hã²wxãn³txa³ a²si³yo³nãn²ta̱³ txa²sa³wi³ha³lxi³ ã̱³su² te²kxai³lu¹, te²yã¹nxe³sxã³ txa²wãn³txa² wi¹jau³xa² ãh¹ ĩ³ye³sxã³ ĩ³yau¹ũ³hain¹to³kxai²nãn³tu̱³, ha³lo²a² hau³kon³na³na¹, nxe³kxai²nãn²tu̱³, ain³kxain¹tũ̱³ka̱³txai²na² sa²yxo²wet1sain¹tu¹wi¹. Nxe³ju³ta² jut3sũ̱³nxe² txa²sa³wi³ha³lxa² a²wi¹lhĩ¹na² txa²wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³ye³sxã³ a²nũ²a² ĩ³yau¹ũ³hain¹sãn²tũ̱³ka̱³txa² yain³txa³ki³a² ũ³whĩ̱¹tũ̱³ka̱³txi³hũ̱³tũ̱³ka̱³txi³sai¹nha²kxai³, hã²wxãn³txa³, ha³na³ka³lxi³ txa²sa³wi³ha³lxi³ ã̱³su² te²a² sa²kxai³lu¹, ãn³ta³lo³hẽt1sxã³ txa²wãn³txa² wi¹jau³xa² a²nũ²a² ãh¹ ĩ³yau¹ũ³hain¹ka³tu̱³, ain³kxain¹tũ̱³ka̱³txa² sa²yxo²wet1sain¹tu¹wi¹. A²nxe³te²a² sa²wi³ha³lxi³ ã̱³xa² ã³ta³lo³hẽt1sxã³ wãn³txa² wi¹jau³xa² e³te²su² te²nũ̱³ka̱³txa² ka³ya̱³txa² kan¹ta³lun²te²ki³a² wxa²nãu²so¹tũ̱³ka̱³txi³hũ̱³tũ̱³ka̱³txi³sai¹nha²kxai³ nxai¹nhĩ̱³nx2na³li¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, txa²sa³wi³ha³lxa² yain³txa³ki³a² ũ³whĩ̱¹te²hũ̱³te²ain²txi³ ĩ³ka³li³hi², ha³na³ka³lxi³, txa²sa³wi³ha³lxi³ ã̱³xa² ka³ya̱³txa² kan¹ta³lun²te²ki³a² wxa²nãu²so¹te²hũ̱³te²ain²txi³ ĩ³ka³li³hi², nxe³hĩ̱³nx2na³li¹. Ha³lo²a², nxe³jut3sũ̱³na³li¹. Nxe³ju³tai²na², Sũ̱³na² wãn³txa², kxã³nxãn¹jau³xa² ã³si³wxẽ̱³no³tẽ³jau³xu¹tai²na², nxe³te³nah¹lxi¹: “A²nũ²a² yain³txa³ki³a² ũ³whĩ̱¹i², a²nũ²a² ã̱³su² te²an²tu̱³, yain³txa² wxa²nãu²so², ain¹tu¹wi¹.” Ta¹hxai²ti³ai¹ti²ti¹. Nxe³jau³xai²na², a²ya³la³lyau³tu̱³ jau³xai²la¹i¹. 38 Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², Sa³ma³ri³tã²na² nũ̱³ka̱³txai²na² txa²wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, sa²yxo²wet1sain¹tu¹wi¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na², kxãn³su² a²nũ²a² ã̱³lxi³tũ̱³ka̱³txa² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³hai¹nhxai²na²hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, kwẽn¹tai²na² so¹lxi³ ha³lo²a² hau³kon³yain¹na³li¹. Ain¹ka³tu̱³, wxa²wãn³txa² ain³kxi¹nx2tain¹ka³tu̱³, sa²yxo²wet1sain¹tu¹wi¹. Sain¹kxai²nãn²tu̱³, wxa²nũ̱³ka̱³txai²nãn²tu̱³, a²wi¹lhĩ¹na² o²la³kxah¹lxan³kxan²ti³, ha³lo²a² wi¹ju³ta² a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²yxo²wet1sain¹ju³ta³nũ³a² a³ya³ti²yah³lxin¹tu¹wi¹. Yah³lxin¹ju³ta² jut3sũ̱³nxe², a²nũ²a² ka³ya̱³txa² wxa²nãu²so¹te²hũ̱³nxe² a²yain³txa²ki³a² ũ³whĩ̱¹xa³kxan²ti³ wxa²nãu²so¹te²hũ̱³nxe², yah³lxin¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
39 Nxe³nxa²ha¹te¹, ye³jen¹nãu³kxai³lu¹, a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² Si³ka²thĩ³nai²na² yxau³ain¹tũ̱³ka̱³txa² ãn³yã³nhai¹tũn³tũ̱³ka̱³txi³su² te²kxai³lu¹, Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² ha³la³je¹na² txu¹ha³ka³lxai²na² wãn³txa² ain³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain³kxain¹jau³xa² sa²kxai³lu¹:
— Je³su²jah³lai²na², txa²ha³lo²a² txa²wẽ³son³ti³na¹hĩ¹nãn²tu̱³ kãi³xi²yxau²xai³la¹ju³ta² hu³, yxo²ha³kxa² nũn²ta¹ ĩ³ye³kxi²tĩ̱¹li³ũ³sa³na²li¹. Txu¹ha³ka³lxai²na² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na², a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ain³kxain¹ka³tu̱³, Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
40 Ain¹ka³tu̱³, Sa³ma³ri³tã²na² nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu², Je³su²jah³la² ĩ³ha¹txain¹ka³tu̱³, ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Kan²txi³, txa²sxi²ha² yxau³ya³sa²sãn²sĩ¹nhẽ³li¹. Yhain¹ka³tu̱³, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ ye³ha¹li¹ a³lan²yain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
41 Yain¹ka³tu̱³, ha³na³ka³lxi³ Si³ka²thĩ³nai²na² wã³kon³tũ̱³ka̱³txa² ãn³yã³nhai¹txe̱³nũn³tũ̱³ka̱³txa² ka³lxa¹nũn³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu², Je³su²jah³la² wãn³txa² ain³kxain¹ka³tu̱³, sa²yxo²we¹tain¹nũn³ta¹hxai²hẽ¹la².
42 Nxe³te³nah¹lxi¹, tũ̱¹ka̱³txai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, txu¹ha³ka³lxai²na² ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxet3sãn²si¹nxi¹. Hĩ¹na² sa²yxo²we¹tain¹nha¹xĩ¹. Je³su²jah³la² a²yxo²wãn³txi³khai³xa² ain³kxain¹nha¹ka³tu̱³ sa²yxo²we¹tain¹nha¹xĩ¹. Kxãn³su², wxa²wãn³txa² so¹lxi³ ain³kxi¹nxa²to³nha¹tai¹ti²tu³ni¹. Yxãn¹ta¹, hĩ¹na² wxa²wãn³txain²txi³ ain³kxi², Je³su²jah³lai²na² wãn³txain²txi³ ain³kxi², nxe³sa²sĩn¹jau³su² wi¹wi¹nxe² sa²yxo²we¹tain¹nha¹xĩ¹. Nha¹ka³tu̱³, Je³su²jah³lai²na² Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² na³na¹. Yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² ko̱³nxe³thin¹ki̱³ju³ta² sa²wa²su¹tẽ³jah¹lo²su² na³na¹. Jau¹xa² a³la³kxi²nha¹xĩ¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² a²hxi²kan¹jah¹la² ki³lha³lxa² ĩ³we²txi²jau³su²
43 Nxe³nxa²ha¹te¹, ye³ha¹li¹ a³lan²ti³kxai³lu¹, Je³su²jah³la² wa²li³ka³tu̱³ ha³lo²a² Ka³li³le²a²ko³xa² ã³wih¹ta¹hxai²hẽ¹la².
44-45 Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³jah¹lai²na², a²ha³lo²khai³xa² ã³wih¹sxã³ ĩ³xi²kxai²nãn²tu̱³, a²ka³lxa¹ti³khai³xa² ĩ³wet1si¹nyhain¹jau³la³ yũ³ai¹nxa³i¹. Jãx1sain¹nũn³na³li¹. Je³su²jah³la² wãn³txa², ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³, Ka³li³le²a²ko³xa² ã³wih¹ka³tu̱³, Ka³li³le²a²ko³xan¹tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³sa²nẽn¹kxain¹ju³tai²na²sa¹:
— Je³su²jah³lai²na² wi¹kãi³jah¹lo²su² na³na¹. Ha³la³je¹nhĩ¹nai³tã², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² ãn³yãn³ki³nũ²kxi¹xain¹sxã³ ĩ³yai³ni², Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ka²li¹te³lhxã³ o²la³kxi², ain¹tai¹ti²tu³na¹. Nxe³hĩ¹nai³tã² Je³su²jah³lai²na² yxau³ya³nhẽ³lain¹sxã³, ha³lo²a² nũ³kxũn³ju³ta² so¹lxi³ kãi³ya³nhẽ³lain¹tai¹tu³na¹. Ĩ²ta³lun²ki̱³tai¹tu³na¹. Wi¹kãi³jah¹lo²su² na³na¹. Ka³li³le²a²ko³xan¹tũ̱³ka̱³txai²na² wãn³txa², nxe³nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³, Je³su²jah³lai²na² ĩ³sa²nẽn¹kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
46 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹, sxi²yhe³na² Ka²na³thĩ³na² ã³wih¹xi²ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³thĩ³nãu³ai²na², ha³la³je¹nhĩ¹nai³kxai³ Je³su²jah³la² ĩ̱³yau³khai³xa² ã³sa²yãt1sxã³ yain³txi³yau³ wi¹khaix1jau³xa² sa²wet1ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³thĩ³nãu³a¹, hĩ¹na² ã³wih¹xi²ka³tu̱³, a²nũ²a² a²hxi²kan¹jah³lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Ka³far³na³ũ²thĩ³na², Ka²na³thĩ³nai²na² kũ³we²ki²la² un²ta³kxi²nxa³thĩ³na² yxau³jah¹lo²su², ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² a²ki³lha³lxa² ĩ³ton³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
47 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²wĩ³nai²na² sa²kxai³lu² a²ẽ¹nãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Hĩ¹na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ain³kxi²na¹nhã¹. Je³su²jah³la² he¹na³na¹. Ju³te²a²ko³xa² a³li³ka³tu̱³ Ka³li³le²a²ko³xai²na² he¹na³na¹. Ĩ²sxã³ ĩ³ye³kxai¹na¹tũ¹xã¹. Ain¹ka³tu̱³ a²wĩ³nai²na² sa²kxai³lu² Je³su²jah³la² ĩ³ha¹txi²sxã³ kãin² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²wẽ³sa² ya³lu²saun³kxi²sa²na³li¹. Kan³si²sxã³ ĩ²sxã³ we²txi²sxũ³xi²sẽ¹li¹. A²wĩ³na² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
48 Nxe³nxa²ha¹te¹, Je³su²jah³la² wãn³txi³kxai³lu², ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— A²yen³kxa² nũ̱³kxũn³te²a² ĩ²yah³lxan³kxai²nãn²tu̱³ yxo²ĩ²sah¹lxin¹ju³ta² ten³ti³hex1yah³lxa³lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
49 Nxe³nxa²ha¹te¹, a²hxi²kan¹jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Hĩ¹na² kan³sxã³ wxã³sẽ¹li¹. Kã̱u³kxi²txa³hẽ¹li¹. Txa²wẽ³sa² ya³lu²kxi²sa²ju³ta²ya̱n³txi³su², na¹nhai¹.
50 Yxãn¹ta¹:
— Ã³nxĩ³xi²txu¹li¹. Wã̱i³lxa² wi¹we²nxi²sxã³ wi¹yxau³ye³nx2na³li¹, hĩ¹na²su¹. Je³su²jah³la² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na², a²wĩ³nai²na² sa²kxai³lu¹ ain³kxi²ka³tu̱³ ã³nxĩ³xi²te³lhxã³ nxe²xai³ta¹hxai²hẽ¹la². 51 Ai³ka³tu̱³, tĩh³na² kan³si²ka³tu̱³, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² sa²kxai³lu¹, a²hxi²kan¹jah³lai²na² sxi²ha² yxau³sxã³ a³li³ain¹te²nãu³xa² sa²kxai³lu¹, ĩ³ha¹txi²sxã³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxa²wẽ³sa² wi¹we²nxi²sxã³ ka³te̱n³ti³ yxau³na²li¹. Nain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
52 Ain¹ka³tu̱³, a²hxi²kan¹jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹, ĩ³wã̱³txi³sxĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³hĩ¹nai³tã¹ we²nxi²lhai¹li¹? Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nxa²ha¹te¹, ĩ³wa²lũ³xain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Sũn²ta³tai³tã² u³je³na³ka² ã³ni²lã³ni²hĩ¹nai³tã² wẽ³sa² ĩ³sũ²kxi²sxã³ ĩ³we²nxi²khaix1sĩn¹na²hẽ³li¹. A²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
53 Nxe³ju³ta², a²wĩ³nai²na² ain³kxi¹xi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Hã³xã¹. Sũn²ta³tai³tã² te²yã¹nxe³hĩ¹khai³xai³tã², ti¹kxai²na² son³txi³ai³tã², Je³su²jah³lai²na² ĩ³ye³kxi²sain¹na²hẽ³na¹. “ónxĩ³txu¹li¹. Wxa²wẽ³sa² we²nxi²sxã³, ka³te̱n³ti³ yxau²na³li¹.” Sain¹na²hẽ³na¹. Wain³na³na¹. Je³su²jah³la² yxo²ĩ²a¹xã¹. A²wĩ³na² a²ẽ¹nãn¹jau³la³ ĩ³ye³kxi²nha²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ a²wĩ³nãin²txi³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ yxo²ĩ²i², a²sxi²ha² ya̱³lxi³hain¹tũ̱³ka̱³txain²txi³ yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ yxo²ĩ²i², ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
54 Nxe³ju³tai²na² Je³su²jah³la² nũ³kxũn³txi³ kãi³ain¹ju³ta², Ju³te²a²ko³xa² wa²li³sxã³ Ka³li³le²a²ko³xa² ã³wih¹sxã³ yxau³hĩ¹na¹ kãi³ain¹ju³ta¹, ã³ta³lo³hẽ²ti²sxã³ nũ³kxũn³txi³ kãi³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².