3
In³txa² txu¹ha² tẽ³nyhu¹te²a² yxau²xai³nyhu¹kxi³ju³ta²
1-2 Jã¹nxe³sxã³ a²hĩ¹nai²na² txu¹ha² in³txa² tẽ³yah³lxin¹ta¹ka³lxu³nãu³ ĩ³nxa² so¹lxi³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹xa². Wxa²wẽ³sãi¹ah³la²nãu³xai²na² sa²yxo²we¹jah³lxi³hẽ¹na². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wxa²wẽ³sãi¹ah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ai¹nxa³te²su² kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² ãn³si³tẽ³si¹hain¹yah³lxin¹jau³su² ĩ³ye³ye³kain¹yah³lxi³txa³hẽ¹na². Hãi¹nxe³sxã³ sa²yxo²we¹ti², wi¹kãi³i², nxe³je¹txain¹yah³lxi³hẽ¹na². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wxa²wẽ³sãi¹ah³lai²na² ĩ²so¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, sa²wa³ti̱³nha²sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²yah³lxin¹kxa² yã¹yxe¹nx2ti³tũ¹xa². Jã¹nxe³ya³nx2ti³te³lhxã³ ya³nx2ta¹xa². Ain¹sxã³ wxa²wẽ³sãi¹ah³la² a²ẽ¹nãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Txa²sxe³xa³ka³lxai²na², hai³txi³ Je³su²jah³la² sa²yxo²wet1si¹sa²jau³su² ĩ³ye³kxi²sa²hxai²nxa³hẽ³na¹. Sa²nxa³kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹ti³ten³sa³nha¹. Nxe³sa³ku¹. Txa²sxe³xa³ka³lxai²na² wi¹lhi¹ni², yxo²ĩ²nha², Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²o²nha²sxã³ yxau²xai³li², nx2na³na¹. Ta¹ka³lxai²na² A²sũ̱³na² wi¹lhin¹khai¹nxe³jah¹lo²su² yũ³hĩ̱³nx2na³na¹. Na¹ha²kxai³, sa²yxo²we¹ti³ten³sa²nũ³nha¹. Wxa²wẽ³sãi¹ah³la² nxe³yu³nx2ti³hĩ̱³nx2na³na². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Wã²la² a³lxi²khai¹nxe³ka³lo³a² ũ³whi²kxi²nha², kãi³lxa² a³lxi²khai¹nxe³ti³nha² ou²ra³ka² we¹kxa² ũ³yhe²ta³kũ¹nha², ũ³hxi²kũ¹nha², txa²ne³kĩ̱³sa² wi¹khai¹nxe³nha², na¹tũ¹xã¹. Na¹ha²kxai³ wi¹khai¹nxe³sa³tũ¹xã¹. Nxe³nyhah¹lxi³txa³hẽ¹na². A²nxe³te²a² a²txai²na¹ a³lxi²khai¹nxe³ye²te²a² yuh³xai²nãn¹te² yen³kxai²la¹xa². Kã̱u³sxã³ hxan³kxi¹nx2ti³hĩ̱³nx2nxa³xa². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² a̱u³txi³ wxa²ẽ¹nãu³a¹ whãi²na¹ tah²lxi³ we¹txa²lxi³kxai²nãn²tu̱³, wi¹khai¹nxe³sxã³ ĩ³yxai¹hxa³sxã³ thã̱i³ti³la² nxe³yah³lxi³hĩ̱³nxã¹nxa². A²nxe³te² wi¹lyah³lxin¹ju³ta³nũ³ai²na² hxan³kxi¹nx2ti³xah³lo³na².
— Nxe³ju³ta² so¹lxi³ a³lxi²khaix1na¹ju³tai²lxã²na³na¹. Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³hĩ̱³nx2na³na². Jã¹nxe³ju³ta², a²ha² kxã³nãu³u¹tai²na² txu¹ti³nãu³xu¹tai²na² wi¹lhin¹ta¹ka³lxu²nãu³xu¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²i²:
— Txa²sũ̱³nãi³. A̱u³txi³ txa²ẽ¹nãu³a¹ whãi²na¹ tah²lxi³ wet1sẽ¹li¹. Ĩ³wi¹lha³tai²li¹. Ain¹jau³su², a²wẽ³sãi¹yah³la² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹na². Jã¹nxe³sxã³ Sa²ra³ka³lxi³nu¹tai²na² sa²kxai³lu², a²wẽ³sãi¹yah³la² A³bra³ãu²ah³lo²nu¹tai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹na².
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Nxe² ĩ³hen³txain¹ta¹hxai²hẽ¹na². Jã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹na². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Ta¹ka³lxu¹jã¹nxe² wain³txi³kãi³a¹tũ¹xã¹. Ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² yuh³lxin²nxa³lho³na¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Sa²ra³ka³lxi³nu¹tai²na² a²ka³ne³lhũ̱³yah³lxi³hĩ̱³nxã̱¹nxa².
Te²yã¹nxe³te²hũ̱³te²lxi³, a²wẽ³sãi¹yah³lo²nãu³ ĩ³nxai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Wxa²sxe³xa³ka³lxa² tẽ³yah³lxin¹ta¹ka³lxa² kũ³we²ki²la² nũ̱³kxũn³yai¹nxa³ju³ta² a³la³kxi²sxã³ yxau³je¹jah³lxi³hẽ¹la². Wxãi²na² in³txi³ ĩ³nxai²na² so¹lxi³ ã³sen³sai¹sxã³ nũ̱³kxũn³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ³yxo²o²lhxã³ wxa²sxe³xa³ka³lxa² ã³nhxi²nũ¹nũ³jah³lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² thã̱i³ti³la² a³lxi²nẽ³lhxã³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ ũ³yhen³kxi²nẽ³na³la². Wxãi²na² a²wẽ³sãi¹yah³lo² ĩ³nxãin²txi³ ũ³yhen³kxi¹nx2ti³ha²kxai³, wxa²sxe³xa³ka³lxain²txi³ ũ³yhen³kxi²ha²kxai³, nxe³nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³nx2ti³ha²kxai³, a³la³kxi²yain¹yah³lxin¹jau³su², wxa²sxe³xa³ka³lxa² a³lxin¹sxã³ yxau³je¹jah³lxi³hẽ¹la². Yah²lxan³kxai²lẽ¹. Wãn³txa² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²yah³lxin¹jau³su² hai³txi³ ain³kxi¹nx2ti³hĩ̱³nx2nxa³wa². Jã¹nxe³yah³lxin¹kxa²ya̱n³ti³su² ye¹nx2ta¹wa².
Wi¹kãi³ki̱³kxa²yo³su² khãuh³lxa³ti³hit1tẽ³jau³su²
Hãi¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², wxa²yu³ta² yxo²ha³kxa¹, Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³syah¹lxi¹lxa². Nxe³ha²kxai³, a²wã³tã̱³nãu³xa² a³lxi²waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lĩ³we¹nha²yhu¹i², ĩ³ãin²ta³kxi²nha²yhu¹i², ĩ³yan³ta³ki²nha²yhu¹i² ĩ³sa²nẽn¹kxi²nha²yhu¹i² nxe³sxã³ wi¹lĩ³we¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³, a²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ a²yoh³la³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ũ¹xah¹lxi³txa³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³, ko̱³nxe³ti³hit1sxã³ ĩ³ye³kxi¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ a²yoh³la³ ko̱³nxe³ti³hit1sxã³ ĩ³ye³kxain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³, ha³lo²a² wi¹ju³ta² so¹lxi³ kãi³ũ¹hi², ĩ³ye³kxi², nxe³sxã³, ũ³yho³hi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³nx2ti³si¹jau³su², Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² wi¹ju³ta² so¹lxi³ ha³lo²lot3si¹nx2ti³jau³su², wã²nxa³kxa² so¹nx2ti³ta¹hxai²hẽ¹la². 10 Kxã³nãu³u¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ ka³lih³tãu³a¹ ten³sa³nhã¹. Ha³lo²a² wi¹ju³ta² so¹lxi³ ĩ²ti³ten³sa³nhã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ha²ya̱³kxa²ti³sxã³ wxa²yxo²a² ko̱³nxe³ti³ ĩ³ye³i², ta²ko¹ta²kon¹txi³ ĩ³ye³i², nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹.
11 Jã¹nxe³sxã³, a²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ã³ta³lo³ta³wxe³sxã³ ã³na¹i², wain³txi³ kãi³ju³ta² so¹lxi³ kãi³i², nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³: “ónhãu²no³nha²yhu¹ki̱³ju³ta² ten³khaix1sa³nhã¹.” Nxe³nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹.
12 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãn¹jau³xa²sa¹: “Txa²ye³nai²na², a²nũ²a² wain³te²a² wi¹lĩ²i², txa²ne³nxẽ³nai²na² a²nũ²a² wain³te²a² ĩ³ye³kxi²sa²jau³xa² wi¹lain³ki², na¹xã¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³te²su² te²lẽ¹ en²khaix1jah¹lo²sa¹xã¹.”
Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² nxe³ ta¹hxai²hẽ¹li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
13 Nxe³ha²kxai³:
— Sa²wai³wait3sxã³ wain³txi³ kãi³a¹tũ¹xã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³, a²nũ²a² ã̱³xa² khãuh³lxa³ti³hi¹txa²lxi³sxã³ hxa³txa²lxi³hĩ̱³nx2nxa³wa². 14 Yxãn¹ta¹:
— Wi¹kãi³to³ha¹xã¹. Na¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, khãuh³lxa³ti³hit1sa²na³na¹, a²nũ²ai²na²sã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ka³lih³ti³hit1nx2ti³tu¹wa². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Ka³li³sa³nhã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ka³lih³ti³hit1sa³ha²kxai³, a²nũ²a² kuh³lxa³thin¹te²a² yuh³lxin²nxa³i², hxi²waun³ta³kxin²nxa³i², nxe³jah¹lo²sa¹xã¹. Nxe³jah³lxi³hẽ¹la². 15 Hãi¹nxe³sxã³:
— Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹la² kãin²khai¹nxe², wi¹lhin¹khai¹nxe², nxe³jah¹lai²la¹xã¹. Jah¹la² so¹lxi³ yxo²o²nha²sxã³ yxau²xai³yai¹na¹tũ¹xã¹. Nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² ĩ²li³te²a² ĩ³wã̱³txi³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹jah³lxin¹ji¹wi¹? Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, Je³su²jah³lai²na² sa²yxo²we¹jah³lxin¹ju³ta² a²nũ²ai²na² ĩ³yau¹ũ³nha¹je¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Nxe³sxã³ win¹ta²te²lxi³ yxo²ĩ²nha²sxã³, a³la³kxi²yxau³sxã³, ĩ³yau¹ũ³nha¹je¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². 16 Yxãn¹ta¹, wxa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ wi¹lĩ³ye³ki²nha²sxã³ wxa²ha³lo²a² ĩ³yau¹ũ³nha²je¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²ai²na² ko̱³nxe³ti³hit1sxã³ ĩ³yĩ¹li¹nx2ti³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ ĩ³ãu²lxi²to³nha²hĩ̱³nx2na³la².
— A²ya³la³tu̱³, jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² sa²yxo²wet1sxã³ wi¹kãi³jah¹lo²su² na³na¹. Nxe³kxi¹nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². 17 Jã¹nxa¹jau³su², wain³txi³ kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Wain³txi³ kãi³to³hxai²na¹hẽ³na¹. Na¹ta¹, a²nũ²a² khãuh³lxa³ti³hit1sxã³ ũ³yho³hi²sa²na³na¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ju¹ta² wi¹lhĩ̱³nx2na³la², Txa²wã¹sũ̱³na² ten³jau³xa² yã¹nxe³jau³lxi³ khãuh³lxa³txi³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³ta². Yxãn¹ta¹, ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ju¹ta² wi¹lhĩ̱³nx2nxa³wa², a²nũ²a² khãuh³lxa³ti³hit1sxã³ ũ³yho³hi¹nx2ti³ta̱³nxa², ũ³yho³hi¹nx2ti³xa³ta̱³nxa² nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³nũ¹. 18 Jã¹nxe³sxã³, Je³su² Kris²tu³jah¹la² wain³khai¹nxe³jah¹la² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² ko̱³nxe³ti³ kãi³te²ki̱³na¹xai²na² wxa²wa²sut1hxa³tẽ³te³lhxã³ ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².
— A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ã³ya̱³lxih²xi²yhu¹tai²lã¹.
Nxe³kxi²nẽ³jau³su², Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Jah¹la², txa²wã¹sĩ̱³na² wen¹sxã³ yxau³nũ²la² ya³lu²ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nũ̱³kxũn³txi³ ka³te̱n³ti³hit1sxã³ ĩ³sa²yxau³xi²ti³hi¹ta¹hxai²hẽ¹la2. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ta¹ te²yã¹nxe³sxã³ ya³lu²kxi²nẽ³ju³ta³nũ³a2 yũ²nxa³lho³la2. 19 Nxe³sxã³, Je³su²jah³lo²su² jah¹lai²na2 Txa2wã¹sũ̱³na2 Yãu³ka³jxah¹lai²na2 ã³nũ²nxi²sxã³, a2nũ²a2 ya³lu²te²a2 yãu³ka³txi³nãu³xa2 he¹ain¹ta³ko³nãu³a¹ ãn³tĩ̱³xain¹sxã³, Txa2wã¹sũ̱³na2 wãn³txa2 ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la2. 20 Nxe³ju³ta2, yãn³tai²na2 No³e²ah³lo²nu¹tai²na2 a2ka³te̱³nhĩ¹nu¹tai²na2, a2yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txu¹tai²na2 yxo²ha³kxa¹, Txa2wã¹sũ̱³na2 sa2yxo²ã³sa2tẽ³sxã³ yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la2. Nxe³ha2kxai³, Txa2wã¹sũ̱³na2 hxi²ki³kxai³lu² wẽ³ha2yau³xa2 ha³nxeh³lxi³jau³xa2 kãin² sa2yxu¹na³ũ¹hain¹sxã³ ĩ³lon³txa2 hxa³nain¹ta¹hxai²hẽ¹la2. A²nxe³te²u¹tai²na2 a2ya³lu²te² yãu³ka³txi³nãu³xa², a²hĩ¹nai²na² Je³su²jah³la² ĩ³tih³nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yãn³tai²na² No³e²ah³lo²nu¹tai²na² na³vi²o²tẽ³na² ar²ka³tẽ³na² wet1sa²tẽ³i², hau³hau³kon³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² win¹ta²te²lxi³ wah³nxe²sa²tẽ³i²:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³tai²na² ã³na¹ain¹sxã³, ka²no¹a² ka³lo³ai²na² ã³wih¹tai²lã¹. Ain¹ta¹, kxãn³su² ain¹ta¹, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txu¹tai²na² hãi¹nxe³sxã³ sa²yxo²ã³sa²tẽ³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, ya²lu¹ta³lxi²hxa³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³, ha¹li¹, ha¹li¹, ha¹li¹, ha¹lin¹tũ̱³ka̱³txa² so¹lxi³, wã³kon³sxã³ ĩ̱³yau³xa² ne³ka³nah²nãu³u¹tai²na² ka²no¹ai²na² yxau³sxã³ ka³te̱n³ta³ yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 21 A²nxe³te²u¹tai²na² ĩ̱³yau³xu¹tai²na² ũ³hũ̱¹ki²sa²sai¹nẽ³jau³hũ̱³jau³xai²la¹wa². A²nxe³jau³xai²na² a²hĩ¹nai²na² ũ³hũ̱¹ki²sa²sai¹nẽ³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ã³wa²su¹tẽ³tu¹wa².
— Nũ̱³kxũn³txi³ sa²hxan³kxi²ti³sẽ¹li¹. Nxe³nẽ³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ txa²wã¹nũ²ai²nãn¹te²a² a²nã̱³txai²na² so¹lxi³ kwa² wxa²hi̱³la³ki²nẽ³jau³nũ³su² e³kxin²nxa³wa². Yxãn¹ta¹, a̱u³txi³ txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ whãi²na¹ ko̱³nxe³ti³ e³ki̱³ju³txai²na² ã³nhan³ka²ti²sa²sai¹nẽ³jau³nũ³su² e³kxi²na¹wa². Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² e³ki²ki̱³te³nah¹lxi¹:
— Txa²sũ̱³nãi³. Nxe³ti¹. Txa²a̱u³txi³ ẽ¹nãu³nũ¹ai²nãn¹jau³xai²na² Je³su²jah³la² ya³lu²tãu³a¹ nũ̱³kxũn³txi³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ta¹hxai²hẽ¹li¹. Te²u¹jã¹nxe² sa²hau³kot3sẽ¹li¹. Nxe³ki̱³te²ju²hẽ³la².
— Ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ̱¹ki²sa²sai¹sa²na³na¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, nxe³ki̱³te²ju²hẽ³la². 22 A²nxe³jah¹lai²na² Je³su²jah³lai²na² oh³nãu³nũ¹ka³nãu³a¹ ka³la³xi²sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² a²wi¹tãu³a¹ a²hxi²kan¹khaix1tãu³a¹ ã³ha³ti³sai¹sxã³ ã³wxe³nũ¹yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³, a²ta³nãu³xa² oh³xai²nãn¹te²su² te²nãu³xa² ha³ta̱³nxãn²txi³ a²ta³nãu³xa² hxi²kan¹ta² si³yxau³te²su² te²nãu³xa² ha³ta̱³nxãn²txi³ a²ta³nãu³xa² nũ̱³kxũn³te²su² te²nãu³xa² ha³ta̱³nxãn²txi³ a²yxo²ha³kxa¹ whãi²na¹ Je³su²jah³lai²na² a²yu³hẽ³nãu³a¹ yxau³yain¹tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³la².