4
Sũ̱³na² a²ten³jau³su² ĩ³hau³ko³tũh¹sxã³ yxau²xai³ki̱³jau³su²
Jã¹nxe³jut3su² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² a²nũ²ai²na² khãuh³lxa³txi³nha²na²hẽ³la². Nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³ hai³txi³ khãuh³lxa³ti³nha²ju³tai²li² en²nha²ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³kxa²yã¹yxah³lxin¹sxã³ khãuh³lxa³ti³nyhah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhi¹nha²sxã³ khãuh³lxa³ti³nyha¹jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta³lo³jah³lxin¹ju³ta² ã³wa²su¹khai³nxe³nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³, yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na² yxau²xai³yah³lxi¹nhĩ¹nãn¹te²ka³ya̱³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãu³a¹ ten³jau³xa² so¹lxi³ ĩ³hau³ko³tũh¹sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Hai³txi³ wxa²sĩ̱³nãu³ai²na² ko̱³nxe³thin¹yah³lxin¹jau³la³ yxau²xai³yah³lxi³txa³hẽ¹la². A²ha² kxã³nxa², a²nũ²a² Txa²wã¹sũ̱³na² Sũ̱³ni²nxa³tũ̱³ka̱³txa² yã¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³thin¹sxã³ yxo²kwa̱i³nain¹jau³xa² yã¹nxe³jau³lxi³ yxau²xai³lyah³lxi³to³ta¹hin¹ti³ai¹ti²tu³wa². Yah³lxin¹ju³ta²sa¹: a̱u³txi³ wxa²ẽ¹nãu³a¹ ko̱³nxe³ti³ yxo²kwa̱i³ni², ko̱³nxe³ti³ yxo²kwa̱in³yah³lxin¹jau³su² ko̱³nxe³ti³ wa³ni̱³lon³kxi²nyhu¹i² yain³jau³xa² ũn³jau³xa² ĩ³na²sxã³ wen¹sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³i², Sũ̱³na² sa²ki³lxo³nha²te²a² ĩ³sa²nẽn¹kxi²sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³i², nxe³yah³lxi³to³ta¹hin¹ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹, hĩ¹na² hãix1nã¹yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Sũ̱³nxi²nxa³tũ̱³ka̱³txai²na² wxa²ha³lo²a² ã³ne³wxe³ti³hex1ye¹nx2ti³xa³wa². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ Je³su²jah³la² nũ̱³ka̱³txai²na² ã³na¹sain¹sĩn¹te²ta²hẽn³kũ²? Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ a²kxã³nxai³tã² kwa² ha³lo²a² ha³nxe¹lxi³txi³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ya³sain¹to³hxai²kait3jã¹nxe³ ya³sain¹to³hxa³kũ²? Nxe³kxi¹nx2tain¹jau³su² ĩ³yxo²kwĩn¹ki¹nx2ti³sxã³ ko̱³nxe³ti³hit1sxã³ ĩ³ye³kxi¹nx2tain¹na³la². Yxãn¹ta¹, a²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² a²hĩ¹nai²na² a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³tai²na², yxan¹nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yau¹ũ³nha²yain¹sãn²ka³tu̱³ a²wah³yu³ta² ha³lo²lo³tain¹tu¹wa². Nxe³tãu³a¹, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ka³te̱n³su² ta̱³nxa² ya³lu²te²su² ta̱³nxa², nxe³sxã³, yuh³xai²nãn¹ta³ko³xai²na² yxau³ain¹sxã³ kãi³sa²tẽ³ain¹ju³txai²yã¹nxe³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ wxa²nxũ̱¹ha̱in³nha²sxã³ ĩ³yĩ¹li²xai³ain¹tu¹wa². Ha³lo²a² nxe³nẽ³ju³ta³nũ³a² ya̱u³son³ki²nẽ³na³la². Jã¹nxe³jau³su², Je³su²jah³la² a²nũ²a² ya³lu²te²a² yãu³ka³txa² ha³ta̱³nxãn²txi³ ã³tĩ̱³xi²sxã³, wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³yau¹ũ³hain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
— Ta³nxũ̱¹ka̱³txai²na², ha³lo²a² yuh³xai²nãn¹ta³ko³xa² yxau²ho³hai¹nhĩ¹nai³tã² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹na²hẽ³na¹. Nxe³ain¹ju³ta² yo³ha² ya³lu²ain¹na²hẽ³na¹. Nxe³sxã³, yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³i², a²yo³ha² ya³lu²ju³ta² yũ², nxe³kxa²yã¹xain¹na²hẽ³na¹. Yxãn¹ta¹, a²hĩ¹nai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² tũ̱¹ka̱³txai²na² ya³lu²te² yãu³ka³txi³nũ̱³ka̱³txa² ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹tũ¹xã¹, sa²yxo²wet1sa²sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ka³te̱n³ti³hi¹txain¹sxã³, txai²yã¹nxe³sxã³ yxau²wa³to²hain¹txai²lã¹. Nxe³jau³su², ĩ³ye³kxi²nha²sxã³, Je³su²jah³la² ĩ³tih³nxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Txa²wã¹sũ̱³na² a³la³kxi²ti³hi¹tẽ³jau³su²
Nxe³jah³lxi³sã²lxa². Yuh³xai²nãn¹ta³ko³xa² hxan³je³nãu³wa³kxa² ya̱u³son³ki²nẽ³na³la². Nxe³ha²kxai³, wi¹la̱in³nha², wain³txi³ kãi³sxã³ yxau²xai³li² nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ha³tin³ti³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hen³txi³jah³lxi³hẽ¹la². Hãi¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², hxi²kan¹khai¹nxe³jau³xa² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². A̱u³txi³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² whãi²na¹ wi¹la̱in³nha²sxã³ a³lxi²waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². A³lxi²waun¹nhyah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³ti³ kãi³ũh¹nx2ti³to³hain¹kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³ ne³wã²na³yah³lxi³to³hin¹tu¹wa². Jã¹nxe³sxã³:
— A²nũ²a² ã̱³xa² txa²sxi²ha² wxã²na³na¹. Ha³la³ka³lxa³lon³ki²sa²na³na¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, wi¹lĩ³hen³txi³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Wxa²ẽ¹nãu³a¹ hãi³a² ĩ³yen²yhu¹ah³lxan³kxe³su² ka³lih³khai¹nxe³sxã³ wi¹lĩ³hen³txi³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². 10 Jã¹nxe³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³la³kxi²te²lo³tũ¹nxa²lxi³ju³ta² wã²nxũ̱h¹ ha³na³ka³lxi³ a³la³kxi²ti³hi¹ti² ai³nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³nx2ti³jau³lxi³, a²nũ²a² ã̱³xa² yxo²ha³kxa¹ ã³nhxi²nũ¹nũ²waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². 11 A²ĩ²li³te² ĩ³nxa²:
— Wãn³txa² wi¹jau³xa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³tih³nxai¹na¹tũ¹xã¹. Ain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³khai³xa² so¹lxi³ ĩ³tih³nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³:
— A²nũ²a² ã̱³xa² ã³nhxi²nũ¹nũ³hai¹na¹tũ¹xã¹. Ain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kan¹ti³hit1sa²jau³su² ã̱³xai²na² ã³nhxi²nũ¹nũ³hai¹na¹tũ¹xã¹. Nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ²nx2ti³ka³tu̱³, wxa²ha³lo²a² ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Je³su² Kris²tu³jah¹la² ta³nxũ̱¹ka̱³txai²na² a²ẽ¹na² hau³ko³tain¹jah¹lai²la¹wi¹. Nxai¹nha²kxai³ wi¹kãi³ain¹na³li¹. Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³sa²nẽn¹kxi²a³sah¹lxi³hẽ¹li¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹, nxe³nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² so¹lxi³ wxi²kin³ti³ton³khai¹nxe² wa³to²hi², hxi²kan¹khai¹nxe² wa³to²hi², nxe³jah¹lai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³ ye¹nx2ta¹wa².
Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² kxan²ti³ khãuh³lxa³ti³hit1tẽ³jau³su²
12 Ne³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹la². A³lxi¹nx2ta¹wa². Nxe³ha²kxai³ ya³nx2ta¹wa². Ha³lo²a² ha³nxeh³lxi³khai¹nxe³ju³ta², ha³nxe²a² a³lan²khai¹nxe³tho³hũ̱³ju³ta² ha³lo²lo³txa²lxi³na³la². Nxe³nx2ti³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²nha²te³nah¹lxi¹:
— Txa²nũ̱³ka̱³txai²na² kan²txi³ yxo²ĩ²sain¹ta̱³nxa², sai¹nxa³ta̱³nxa² ai¹na¹nhã¹. Na¹ha²kxai³ ha³lo²ai²na² ha³nxeh³lxi³ju³txai²na² ũh³wxe³sxã³ ũ³wha³ka³ne³sai³nai¹na¹tũ¹xã¹. Nxe³nx2ti³jau³su², Txa²wã¹sũ̱³na² ũh³wxe³nx2ti³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³nx2ti³kxe³su², ĩ³wã̱³wã̱³ta³kxi², ĩ³yxuh³lxi² nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la².
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ha³lo²a² ha³nxeh³lxi³ju³ta² ũh³wxe³sa³te²la¹ku², Txa²wã¹sũ̱³nu²su³ku². Nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². 13 Yah³lxin¹ta¹ hãi¹nxe³sxã³ ĩ³ka³li³jah¹lxi³hẽ¹la². Je³su²jah³la² wi¹kãi³khai¹nxe³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³, a²nũ²a² kuh³lxa³thin¹tũ̱³ka̱³txa² khãuh³lxa³txi³hi¹yhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³ ha³lo²lo³txa²lxi³na³la². Nxe³ha²kxai³:
— Je³su²jah³la² ha³lo²a² khãuh³lxa³txi³ju³tau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³ wxa²nhũ¹yhu³sa²na³na¹, Je³su²jah³la² wãn³txa² sa²yxo²we¹ta¹ha²kxai³la². Sa³ha²kxai³, ka³li³sa³nha¹. Nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, yxan¹nãu³a¹ Je³su²jah³la² wxi²kin³ti³ton³sxã³ a³ya³ti¹xi²nẽ³tu¹wa². Nxe³nẽ³tãu³a¹, kãin²ka³li³sxã³ ã³sen³sai¹khai¹nxe³sxã³ kãin²ka³li³yhah¹lxin¹tu¹wa². 14 Wxãi²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² a²wẽ³ha³lxi³syah¹lxi¹lxa². Yah³lxin¹kxe³su², sa²nẽ³hẽ²txa²lxi³sxã³ a²nũ²a² kuh³lxa³thin¹te²a² ko̱³nxe³ti³hit1sxã³ ĩ³ye³kxi¹nx2ti³na³la². Nxe³nx2ti³kxa² ha³ta̱³nxãn²txi³ ĩ³ka³li³je¹jah³lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² wxi²kin³ti³ton³jah¹la² yxau³ya³nx2ti³sxã³ sa²hxi²ka¹txa²lxi³na³la². Nxe³nx2ti³ha²kxai³ ĩ³ka³li³jah³lxi³hẽ¹la². 15 Yxãn¹ta¹ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³su²lhã³i², ã̱³xa² yen³ka² kãi³sa²no¹i², wai³nxa³txi³ kãi³i², a²nũ²a² ã̱³xa² ko̱³nxe³ti³ kãi³si¹hain¹yah³lxin¹jau³su² ĩ³ye³kxi², nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹li¹. Jã¹nxe³yah³lxin¹ju³ta² wah³yu³tu̱³, yuh³xai²nãn¹te² a²hxi²kan¹ti³nũ̱³ka̱³txa² khãuh³lxa³ti³hi¹txa²lxi³kxa²ya̱n³ti³su² nxe³ye¹nx2ta¹wa². 16 Yxãn¹ta¹, Je³su²jah³la² so¹lxi³ sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² kuh³lxa³tin¹te²a² ĩ³sa²ne³hẽ²txa²lxi³sxã³ khãuh³lxa³ti³hi¹txa²lxi³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ãu²lxa²to³nha²sxã³ ĩ³ye³kxi²yah³lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³ ĩ³sa²nẽn¹kxi²jah³lxi³hẽ¹la².
— A²nũ²a² nũ̱³ka̱³txai²na², Je³su²jah³la² yã¹nxe³sxã³ ĩ³yĩ¹li²sa²sxã³ ĩ³yxo²kwĩn¹ki²sa²na³na¹. Na¹ha²kxai³ ka³li³sa³nhã¹. Nxe³jah³lxi³hẽ¹la².
17 Jã¹nxa¹jau³su², hĩ¹nai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ kãi³ki̱³kxe³su² wi¹ta̱³nxa² wi¹lxa³ta̱³nxa² nxe³kxa²yã¹nxe² ĩ³yo³hi²ju³ta² ãn³si³wxe³nũ¹nhẽ³na³la². Ha³lo²a² ĩ³yĩ¹li²nũ¹nhẽ³je³nãu³wa³kxa² hau³kon³na³la². Nxe³ha²kxai³ txa²wã¹wẽ³ha³lxi³su² te²ki̱³na¹xai²na² txa²nũ² ĩ³yĩ¹li²nũ¹nhẽ³sãn²nũ²la², hã²wxãn³txi³te²lxi³nũ² ãn³si³wẽ̱³nxi²sxã³, a²nũ̱³ka̱³txi³ ã̱³xa² sa²kxai³lu² wãn³txa² wi¹jau³xa² sa²yxo²ã³ain¹tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yĩ¹li²nũ¹hain¹kxai¹lẽ¹. 18 Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²na² nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²nãu³xa² wi¹lhin¹te²nãu³xa² a²ko̱³nxe³ju³ta² kxã̱u³sxã³ sa²wa²su¹tain¹tu¹wi¹. Nxe³ta¹, ĩ³lxi³thi¹nxa³tũ̱³ka̱³txai²lẽ¹: “Txa²wã¹sũ̱³na² ten³sa²nxãn³nhã¹. Hãi¹nxe³sxã³ sa²yxo²ã³sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹tũ¹xã¹.” Nxe² yxau²xai³lain¹tũ̱³ka̱³txai²lẽ¹. Hai³txi³ sa²wa²su¹ti³he¹xai¹nxa³lho³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
19 Jã¹nxe³yah³lxin¹ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãu³a¹ ĩ³ye³kxi²nha²sxã³ ten³jau³xa² yã¹nxe³jau³lxi³ khãuh³lxa³txi³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, hãi¹nxe³sxã³ wain³txi³ kãi³sa²tẽ³je¹jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³sa³kũx1:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wet1sa²jah¹la² wi¹lhin¹jah¹lai²la¹xã¹. Sa²yxo²we¹nha²jah¹lai²la¹xã¹. Na¹ha²kxai³ hãi¹nxe³sxã³ yxo²ĩ²sa²tẽ³a¹tũ¹xã¹. Na¹ka³tu̱³ sa²wai³wait3sxã³ wi¹kãi³a¹tũ¹xã¹. Nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Ju¹ta² wain³na³la².