5
O³ve²a² ĩ³wãi²lo³kxah³la² yã¹yxah³lxin¹jau³su²
Wxa²yah³la²nãu³xai²na² hxi²kan¹ya³nx2ti³tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Wxãi²yã¹nxe³sxã³ yah³lo²hũ̱³nũn³te²sa¹wa². Txai²na¹xai²na² a²kxã³nxa² Je³su² Kris²tu³jah¹la² khãuh³lxa³txi³ju³txai³tã² te²yen³na² ĩ²a¹jah¹lai¹ta³lxa³na¹wa². Na¹ha²kxai³, yxan¹nãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² Je³su² Kris²tu³jah¹la² wxi²kin³ti³ton³ti³hi¹tu¹wa². Nxe³tãu³nũ³ã¹ wxi²kin³ti³ton³ti³hit1sa²kah³lo²nũ³sa³ha²kxai³ nxe³jah¹lo²sa¹wa². Na¹te³na¹xai²na², txa²yxo²ka³nãu³a¹ whãi²na¹ a̱in³nha²sxã³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Nxe³nx2ta¹te³nah¹lxi¹: Txa²wã¹sũ̱³na² a²wẽ³ha³lxi³yu³ta² yxo²ĩ²nx2tain¹te³nai¹ti³tu³wa². A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² wi¹sa²hau³ko³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Wi¹lhin¹te²a² wa³kxẽn³yah³la² a²ka³yxuh³xa² o³ve²a² ĩ³wãi²lo³kxa² wi¹lũ³yhai¹tain¹jut3sũ̱³nxe² nxe³tain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, sa²ye³so¹nha²nxa³sxã³, wi¹wi¹nxe² sa²hau³ko³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— U³lha³nhã¹. Kwa² ten³nxa³kxe³su² ha³lo²lot3sa²te³lhxã³ sa²na³na¹. Yah³lxin¹jau³su² sa²hau³ko³txain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹yxãn¹ta¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãu³ãn¹jau³xa² so¹lxi³ te³ni², a²sa³wi³ha³lxa² hxi²nũ¹nũ³hai¹na¹ju³ta³nũ³a² te³ni², na¹xã¹. Hai³txi³ kwa² a²yo³ha² so¹lxi³ yxo²kwa̱i³na¹jau³la³ o²la³kxin²nxa³xã¹. Nxe³yah³lxin¹jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxa² sa²hau³ko³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³ yxo²ha³nxe³lha³txi³ a²sa³wi³ha³lxa² ĩ³kwa³na³ain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ wi¹kãi³je¹tain¹yah³lxi³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² tĩh³na² ĩ³yau¹ũ³txain¹yah³lxi³hẽ¹la².
— Ĩ²hxi²so¹sain¹sxã³ txai²yã¹nxe³sxã³ wi¹kãi³ain¹txai²lã¹. Nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Nain¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Je³su²jah³la² o³ve²a² wãi²lo³te²hũ̱³jah¹lai²la¹wa². Hxi²kan¹khai¹nxe³sxã³ wa³kxẽ³nhũ̱³jah¹lai²la¹wa². A²nxe³jah¹lo²su² jah¹la² yxan¹nãu³a¹ kã³nxa² ĩ³xi²sxã³ a³ya³ti¹xi²nẽ³tãu³a¹ wi¹sa²hau³ko³tain¹yah³lxin¹kxa²yo³su² kãin² wxi²kin³ti³ton³ti³hi¹txa²lxi³tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² wxi²kin³ti³ton³sa²tẽ³wa³to²hi²jah¹lai²la¹wa². Te²yã¹nxe³te²hũ̱³sxã³ ti³hi¹txa²lxi³tu¹wa².
Jã¹nxe³jut3su², sax3ne³lax3ku³nãu³ ĩ³nxai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². A²yah³lo²nãu³xa² a²yu³hẽ³nãu³a¹ yxau³jah³lxi³sxã³ sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹la². Ya³nx2ta¹wa². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Wxa²yu³ta² yxo²ha³kxa¹, ã̱³xa² a²yu³hẽ³nãu³a¹ ã³wxe³nũ¹whaun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Wi¹wi¹nxe² ã³nhxi²nũ¹nũ³yhah¹lxin¹txai²lã¹. Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² yxo²kãin²txi³ kãin²te²lo³nha²te²su² kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² en²khai¹nxe³kah³lo²su² hĩ̱³nx2na³li¹. Yxãn¹ta¹: “A²nũ²a² ã̱³xa² yu³hẽ³nãu³a¹ yxau³nũ¹ha¹tũ¹xã¹.” Nxe³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² thãi³ti³la² wi¹lhin¹sxã³ sa²hau³ko³kah³lo²su² hĩ̱³nx2na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ ã̱³xa² yu³hẽ³nãu³a¹ ã³wxe³nũ¹whaun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kan¹khaix1jah¹lai²la¹xã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe³jah¹la² yu³hẽ³nãu³a¹, yxau³nũ¹jah³lxi³sxã³ sa²yxo²we¹jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ha³lo²a² wã²nxũ̱h¹ ĩ³yĩ¹li²nũ¹nx2ti³je³nãu³wa³kxa² hau³kon³na³na¹. Nain¹kxai²nãn²tu̱³, kãin²te²lo³txa²lxi³sxã³ ĩ³sa²nẽn¹kxi¹nx2ti³tu¹wa², Txa²wã¹sũ̱³na²sa³. Jã¹nxe³sxã³, ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² yxo²ha³kxa¹, hxi²waun³ta³kxi²nha¹lxin¹ju³ta² ha³kxa², Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, jah¹la² wxa²ha³lo²a² sa²ye³so¹nha²nxa³sxã³ ĩ²nx2ti³ha²kxai³, wi¹sa²hau³ko³txa²lxi³ha²kxai³, nxe³nx2ti³jah¹lai²la¹wa².
Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ha³lo²a² wi¹la̱in³nha², sa²ye³so¹nyhah¹lxan³kxe³su² wi¹lĩ²i², nxe³jah³lxi³hẽ¹la². A²ta³a² ĩ³ko̱x1ko̱¹son²ki¹nx2ti³jah¹la² o²la³kxi¹nx2ti³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²ã³sxã³ ã³na¹si¹nx2ti³jau³su² o²la³kxi¹nx2ti³na³la². Ya²na¹la² ai³lha²thet3sxã³ tuh³ne³ki¹nx2ti³jau³hũ̱³nxe²:
— Ã̱u³sa³nha¹. A²nũ²a² sĩ̱³na² so¹jĩ²na¹tũ¹xã¹. Nxe³nx2ti³jau³hũ̱³nxe², a²ta³a² wa³ka³ton³nx2ti³sxã³ a²ta³ai²na² a²ten³ju³ta² kãi³si¹yhah³lxin¹jau³su² o²la³kxi¹nx2ti³na³la². Nxe³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, wxãi²nãn²ta³ Je³su²jah³la² kan²txi³ i³sxã³ yxo²ĩ²jah³lxi³sxã³, a²ta³a² ũn³ti³hit1sxã³ sa²ne³khau²ki¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² te²ki̱³na¹xai²na² yuh³xai²nãn¹ko³xai²na² yxau³ye²te²ki̱³kxe³na¹xai²na² yxo²ha³kxa¹, txai²yã¹nxe³sxã³ a²ta³a² khãuh³lxa³txi³nẽ³lhĩ̱³nx2na³na¹. Hai³txi³ nũ̱h¹ txai²na² so¹lxi³ khãuh³lxa³txi³sai¹nxa³xã¹. Ju¹ta² wi¹ko̱³nha¹xã¹. Nxe³jah³lxi³hẽ¹la². 10 Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ kãin² thã̱i³ti³la² a³lxi²nẽ³jah¹lai²la¹wa². A²nxe³jah¹lo²su² tãu³a¹, kxã³nãu³u¹tai²na² ĩ³kaix1so¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³:
— Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ kxã³nãu³a¹ ha³ta̱³nxãn²txi³ wxi²kin³ti³ton³ti³hit1sa²tẽ³nxa²lxa¹tu¹wi¹. Nxe³nx2ti³si¹jau³su² ĩ³kaix1so¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³nx2ti³kxe³su²:
— Jũ¹nxe² kxãn³su² khãuh³lxa³txi³nx2ti³sãn²ka³tu̱³, nxe³nũ²la² ha³lo²a² hau³kon³ki²na³na¹. Nxe³nx2ti³tãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹, a̱u³txi³ wxa²ẽ¹nãu³a¹ yxo²ha³kxa¹ ĩ³we²nxi²sxã³ hxi²kan¹ti³hi¹ti², wi¹wi¹nxe², yxau²ũ¹ki²sa²tẽ³ti³hi¹ti², nxe³nx2ti³tu¹wa². 11 Jah¹la² so¹lxi³ hxi²kan¹khai¹nxe² wa³to²hi²jah¹lai²la¹wa². Nxe³ya³nx2ta¹wa².
Pe²jah³lai²na² a²ne³ki³san¹jau³su²
12 Sil³vã²nah³la² sa²yxo²we¹nha²sxã³ Je³su²jah³la² yxo²ĩ²jah¹lai²la¹wa². Nxe³sain¹sxã³, Pe²jah³lo²na¹xai²na² yxo²wãn³txai²na² a³lu²xa³jau³xai²na² Sil³vã²nah³lai²na² ain³kxi²so¹ki²sa²sxã³ a²hxi²ka² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ti³na³la². A²nxe³na¹jau³xai²na² ha³lo²ai²na² ĩ³kwxẽ²ki¹nx2ti³si¹ha¹jau³su² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². A²ya³la³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ kãin² thã̱i³ti³la² a³lxi¹nx2ti³na³la². Nxe³nx2ti³ju³tai²na², kan²txi³ i³sxã³ wi¹wi¹nxe² yxau²sa²tẽ³kxũ¹jah³lxi³hẽ¹la².
13 Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txa², Ro²ma²thĩn³ thĩ¹nai²na² yxau³ye²sa²tũ̱³ka̱³txai²na², thĩ¹nai²na² wxa²ha³ti³su² tũ̱³ka̱³txai²na² a²ha³ta̱³nxa² sa²si¹hã³nx2ti³na³la². Jã¹nxe³sxã³, Mar²kah³lai²na² txa²ki³lha³lhũ̱³ye²sa³jah¹lai²na² a²ha³ta̱³nxa² sa²si¹hã³nx2ti³na³la². 14 A³lxi²waun¹nha¹ju³ah³lxi³sxã³ wi¹lĩ³hen³txi³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² a²hãu²ju³ta² yxau²xai³yah³lxin¹ju³ta² ten³sa³nha²wa².