4
Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³ki̱³jau³su²
Jã¹nxe³jut3su² kan²txi³ yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ ĩ³sa²nẽn¹kxi¹nx2ta¹wa². Nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³lyah³lxin¹tai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Txa²wã³tã̱³nãu³sah¹lxi¹lxa². A³lxi¹nx2ta¹wa². Ne³kan²kxi²ti³hex1nxe³nx2ti³nxa³nha²wa². Ka²li¹txi²sah¹lxin¹nha²wa². Nxe³ye¹nx2ta¹wa².
Nxa²ha¹te¹ E³vo³ti²a³ka³lxãi³. Sĩ³ti²ka³kxa³lxãi³, Nxe³jah³nxa². Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ya³hi¹nha²kxai³ hãu²non³sxã³ yxau³a³nha¹jah³he¹na². Nxa²ha¹te¹ wxãi²na² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ã³non²ta³kxi²khaix1nxe³jah¹lo³ ĩ³nxa² txu¹ti³nãu³xin³ti² ĩ³wai³txai¹nhẽ³la². Nxe³sxã³ txu¹ti³nãu³xin³ti² Kle³mẽ²te²yah³la², txa²ya̱³lxi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ wi¹lo²la³kxain¹na²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hain¹kxa² wi¹wa³ko³nain¹na²hẽ³la². Nxain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² oh³nãu³a² ka³te̱n³su² yxau²xai³te²nu³a² ha³te̱h³nxã³nxa² ã²la² ũ³wha²li¹la³kxi²na²hẽ³la².
Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxa² kãin² ka³lih³jah¹lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe² e³kxi¹nx2ti³sxã³ ka³li³sa²tẽ³jah¹lxi³hẽ¹la².
Thãi³ti³la² kãi³ũh¹nhya¹ju³ah³lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² a³ka³nxi²sxã³ wa̱³li²ju³ta³nũ³a² nxe³je³nãu³wa³kxi³lon³na³la². Ha³lo²a² he¹yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² hxi²waun³txi³yah³lxi³txa̱³lxa². Nxe³yãn¹ta¹ yen³kxa² ĩ²li³ju³ta² a²ten³nxa²lxi³ju³ta² nũ¹hĩ²sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi¹txai¹yah³lxi³hẽ¹la². Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ain³kxi¹nx2ti³jau³nũ³su² yxo²ĩ²jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³yah³lxi³to³hin¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ka³lih³kxi¹nx2ti³jau³nũ³su² ĩ³hen³txi³jah¹lxi³hẽ¹la², Txa²wã¹sũ̱³na²sa³. Yxah³lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹sũ̱³na² hãun²ju³ta² ũ³hũ¹nx2ti³tu¹wa². A²nxe³ju³ta² a²nũ²a² hxi²kan¹txi³ ã³ne³wxe³ye²hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² hãu²no³nha²ki̱³ju³ta² ũ³hũ¹nẽ³jah¹lai²la¹wa². A²nxe³sxã³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nx2ti³ha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² hãu²nũh¹sa²tẽ³nx2ti³tu¹wa².
Jã¹nxe³na¹jut3su² txa²wã³tã̱³syah¹lxi¹lxa². A̱in³nhyah¹lxin¹kxe³su² ĩ²khaix1nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Ha³lo²a² wi¹ju³ta³nũ³a² yũ³ta̱³nxa² sa²nẽn¹kxi²nẽ³kxe³nũ³a² yũ³ta̱³nxa² nxe³kxai²nãn²tu̱³ a̱in³nha²sxã³ ĩ²khaix1nha¹je²jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹, ha³lo²a² wain³te²lo³ju³ta² so¹lxi³ ha³lo²a² wi¹lhin¹ki̱³kxe³nũ³a² so¹lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² ye³na² ta̱³nxa² a²nũ²a² ye³na² ta̱³nxa² wain³ye²ki̱³kxa² so¹lxi³ ha³lo²a² ko̱³ti³he¹nxa³kxa² so¹lxi³ ha³lo²a² a³lxi²si¹nhẽ³kxe³nũ³a² so¹lxi³ ha³lo²a² wi¹le³kxi²ki̱³ju³ta³nũ³a² so¹lxi³ nxe³te² he³la³kxa² a̱in³nha¹je¹jah³lxi³hẽ¹la². Txa²wãn³txa² e³so¹kxi²sah³lxin¹jau³xai²na² a²yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²wet1sah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wãn³txain²txi³ kãi³a¹ju³tain²txi³ sa²yxo²wet1sah¹lxi³hẽ¹la². Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hãu²non³ju³ta² wa³kxi³nxe³sxã³ ã³si³tẽ³la³kxi²xai³nx2ti³tu¹wa².
Pau²lah³lai²na² wi¹lxo³kxi²jau³su²
10 Nxe³nxa²ha¹te¹ hĩ¹nai²li² ã³non²ta³kxi²sah¹lxin¹ju³ta² ã³si³wxe³xi²yah³lxi¹nhẽ³la². A²kxã³nxai³tã² te²yã¹nxe² ã³non²ta³kxi²sah¹lxin¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³nũ²la² hxi²ka¹yah³lxa³nha²kxai³ hãi¹nxa¹sah¹lxin¹tai¹ti²tu³wa².
— Wxãi²li² ten³nxa²sĩn¹nxa³nhai¹. Nxe³yah²lxa³nhẽ³la². Yxãn¹ta¹:
— Hxi²kan¹txi³ ã³non²ta³kxi¹nx2ti³nxa³nhai¹. Sah¹lxi¹nhẽ³la². Yxãn¹ta¹ hĩ¹na² te²yãx1sah¹lxi¹lxa². Nxe³sah¹lxi¹nha²kxai³ Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³sa³ha²kxai³ ĩ³ka³lih³khaix1sa³nha²wa². 11 Yxãn¹ta¹ yen³kxi³txa²sa²kxe³su¹ nxe²nxa³nha²wa². Ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta³nũ³a² ka³lih³kxi²la²nha² yxau²xai³nha¹nha²wa². 12 Yen³kxa² yũ³sa²nxa³kxe³su² ĩ²a¹ha²kxai³ yen³kxa² tau³ton³kxi²sa²kxe³su² ĩ²a¹ha²kxai³ te²sa¹wa². Nxe³ha²kxai³ ha³lo²a² ĩ²li³je³na² hi¹na¹kxan²ti³ ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² ĩ³ha¹txi²na¹ha²kxai³ ka³lih³kxi²nha¹nha²wa², ũ³kxi²sa²jut3su² ta̱³nxa² he³ja³lu²sa²jut3su² ta̱³nxa² yen³kxi³ha¹kxe³su² ta̱³nxa² yen³kxi³txa²sa²kxe³su² ta̱³nxa² nxe³kxan²ti³ ka³lih³kxi²la²nha¹nha²wa². 13 Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³sa²kxe³su² ĩ³hxi²kat1sa³ha²kxai³ ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² wxã³nũh¹sa²kxan²ti³ hxi²ka¹na¹wa².
14 Nxe³na¹kxan²ti³ khãuh³nha¹ju³tai³tã² ã³non²ta³kxi²sah¹lxin¹tai¹ti²tu³wa². Ju¹tai²li² wain³na³la². 15 Kxã³nxai³tã² Ma³se³to²na²ko³xa² a³li³a¹hĩ¹nai³tã² a²wi¹lhĩ¹na² wxã³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txi¹nx2ta¹hĩ¹nai³tã² wxa²nũ̱³ka̱³txi³nãu³ ĩ³nxa² Fi³li³po²thĩ³na² yxau³yah³lxin¹te² ĩ³nxa² so¹lxi³ ã³non²ta³kxi²sah¹lxin¹tai¹ti²tu³wa². 16 A²kxã³nxa² Te³sa³lo²ni³ka²thĩ³na² yxau³na¹hĩ¹nai³tã² yen³kxi³txa²kxe³sã¹. Sah¹lxin¹jau³su² wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² yen³kxi³khai³xa² wã²nhũh¹sxã³ ĩ³sa²si¹hã³xi²sah¹lxi³to³hin¹tai¹ti²tu³wa².
17 — Kwa²hãi¹te³lhxã³ yen³kxa² yxo²kwa̱in³kxai¹na¹nha¹. Hai³txi³ te²txã³wa². Wi¹kãi³sa²tot1jah³lxin¹ju³ta³nũ³a² ten³sa³nha²wa². Yxah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ka³lih³khaix1sah¹lxin¹tu¹wa². 18 Jã¹nxa¹jut3su² ũ³yho³hi²ki³a² ũ³sa²si¹hã³sah¹lxin¹kxa² a²yxo²ha³kxa¹ so¹kxi¹nx2ta¹hẽ³la². So¹kxi¹nx2ta¹ha²kxai³ yen³kxa² wã³kon³kxi²sa³ju³ta² yũ³na¹wa². E³pa³fro³ti²jah³la² wxã³na²hẽ³la². Wxã³nũ²la² wxa²yen³kxa² ũ³hũ¹ah³lxin¹kxa² ũ³hũ¹sa³na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³ hĩ¹nai²li² yen³kxa² tau³ton³nha²wa². Nxe² kãi³ũ¹sah¹lxin¹ju³tai²li² ha³nxe²a² wi¹lũ³tho³xa² yã¹nxe³hĩ̱³nx2na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³nxũ̱n³so¹nũh¹nx2ti³kxa² yã¹nx2na³la². Nxe³tho³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³nxũ̱n³so¹kxai²nãn²tu̱³ ĩ³ka³li³lhxun¹na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ wi¹kãi³ũh¹sah¹lxin¹ju³tai²li² ĩ³ka³li³lhxun¹nũn³na³la². Ĩ³ka³li³lhxu¹nha²kxai³ wi¹lhit1sxã³ ĩ²nxa²lxi³na³la². 19 Jã¹nxe³jut3su² tau³ton³kxi¹nx2ti³kxe³su² Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ũ³hũ¹nx2ti³tu¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nx2ti³ha²kxai³ tau³ton³kxi¹nx2ti³ju³ta² ũ³hũ¹nx2ti³tu¹wa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² sa²kxai³lu² oh³nãn¹ta³ yen³kxa² kãin² yũ³ha²kxai³ nxe² ũh¹nx2ti³tu¹wa². 20 Nxe³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹lai²li² Txa²wã¹wĩ³nu²su² ha²kxai³ nxe³jah¹lai²li² wxi²kin³ti³ton³ju³ta² ã²la² kãi²non³ju³ta² ten³sa³nha²wa². Hai³txi³ ne³ki³so³nxa³ju³ta³nũ³su² yũ³ti³he¹nxa³lho³la². Nxe³ju³ta² ye¹nx2ta¹wa².
Pau²lah³lai²na² a²ne³ki³san¹jau³su²
21 Je³su² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²yah³lxin¹te²nãu³ ĩ³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² a²sa³wi³ha³lxi³syah¹lxin¹te²nãu³ ĩ³nxa² nxe³sxã³ txa²ha³ta̱³nxa² wi¹lhen³txi¹nx2ta¹wa². Txa²wã¹lon³ti³tãu³xai²na² yxau³ya³sain¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² a²ha³ta̱³nxa² wi¹lhen³txi¹nx2ti³nũn³ya³sain¹na³la². 22 Ro²ma²thĩ³nãn¹ko³xa² kãin²ko³xai²na² a²wa³kxẽn³yah³lai²na² sxi²ha² yxau³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²ha³ta̱³nxa² wi¹lhen³txi¹nx2ti³nũn³ya³sain¹na³la². Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ te²yã¹nxe³nũh¹nx2ti³nũn³ya³sain¹na³la².
23 Jã¹nxe³jut3su² Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹lo²su² ha²kxai³ nxe³jah¹la² kãin² thãi³ti³la² a³lxi¹nx2ti³ju³ta² ten³sa³nha²wa². Jã¹nxa¹jau³su² txai²li² Pau²lah³lo²na¹xai²na² nxe³ye¹nx2ta¹wa².