16
A²ha³ta̱³nxa² ũ³sa²si¹hã³jau³su²
Fe²ba³ka³lxa² ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2ta¹wa². A²nxe³ta¹ka³lxa² txa²wã¹wã³tã̱³ta²su² ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ta¹ka³lxu³su² ha²kxai³, nx2na³la². Nũ¹ã¹ Sẽ³kre²a²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa² kãin² ã³nhxi²nũ¹nũ³hain¹ta¹ka³lxai²la¹wa². Ta¹ka³lxa² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ta¹ka³lxai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³, wi¹lhen³txi³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Ju¹ta² wain³na³la², Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³syah¹lxi¹nha²kxai³la². Jã¹nxe³sxã³, ta¹ka³lxai²na² ha³lo²a² ĩ²li³ju³ta² wã³kon³ye²kxai²nãn²tu̱³, ĩ²ũ¹tain¹yah³lxi³hẽ¹la². A²nũ²a² ã̱³xa² wi¹lĩ²yũ¹hi², txain²txi³ ã³nhxi²nũ¹nũ³sa³i², sa³ta¹ka³lxai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³ ye¹nx2ta¹wa².
Na¹ha²kxai³, Pri³si²la³ka³lxa², A³kwi²lah³la² nxe³sxã³, txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³jah³lxi³hẽ¹la². A²nxe³te²nãu³xa² ã³nũ²ki²ya³sain¹sxã³, Je³su² Kris²tu³jah¹la² a²wa³ka³li³yu³ta² wa³kon³ya³sain¹na²hẽ³la². A²nxe³te²nãu³xa², ha³lo²a² ha³nxeh³lxi³khai¹nxe³ju³ta² wxa²sa²naun¹sain¹na²hẽ³la². Ya³lu²sain¹jau³su² wxa²sa²naun¹sain¹na²hẽ³la². Sai¹nha²kxai³, txain²txi³ kãin² ĩ³ka³li³hi², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txa² ã³nhai¹tũn³sxã³ Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³ye²yhain¹tũ̱³ka̱³txain²txi³ kãin² ĩ³ka³li³hi² ya³sain¹na²hẽ³la². Jã¹nxe³sxã³, Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa², A²ki³lha³lxai²na² sxi²ha² ã³yãn³ki³nũ²ki² tũ̱³ka̱³txa² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³nũ³nhẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³, E³pe³ne²tah³la² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³nũ³nhẽ¹la². A²nxe³jah¹la² txa²ya̱³lxa³khai³su² ha²kxai³, a³lxi²na¹kxah³lo²su² ha²kxai³, nx2na³la². A²kxã³nxa² A²si³a³ko̱³xa² yxau³tũ̱³ka̱³txa² jah¹la² txã², Je³su² Kris²tu³jah¹la² sa²yxo²wet1sãn²na²hẽ³la². Jã¹nxe³sxã³, Ma³ri²a³ka³lxa² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³nũ³nhẽ¹la². Ta¹ka³lxa² kãin² wa³kon³ya³nx2tain¹te³nai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³sxã³ Ãn³tro²na³kah³la² Jũ²ni³a³ka³lxa² ain¹sxã³, txai²yã¹nxe³sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sain¹na³la². Txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². A²ha² kxã³nxa², a²nũ²a² ã̱³xai²na² hxi²ka² sxi²ha² kan²thĩ³na² ũn³tĩ¹ki²wxe³sain¹na²hẽ³la². Nxe³na¹hĩ¹nai³tã², a²nxe³te²nãu³xai²na² ũ³tĩ¹ki²wxe²ya³sain¹to³nha²hẽ³la². A²nxe³te²nãu³xai²na², txa²nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² wi¹lĩ²sĩ¹nhxai²na¹hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³tih³nxe³sĩ¹na¹tũ̱³ka̱³txi³na¹xai²na² wi¹lĩ²sĩ¹nhxai²na¹hẽ³la². A²nxe³te²nãu³xai²na², a²ha² kxã³nxa² txai²na² Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹txa³ta̱³lxa² ã²la² sa²yxo²we¹tain¹ta¹hẽ¹la².
Jã¹nxe³sxã³, Ãm3pli³a²jah³la² txa²ya̱³lxa³nũ³ai²la¹wa². A³lxi²na¹kxah³lai²la¹wa². Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³jah¹lai²la¹wa². A²nxe³jah¹la² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³nũ³nhẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³, U³bã²nah³la² Je³su² Kris²tu³jah¹la² wa³ka³li³yu³ta³lot3sxã³ ã³nhxi²nũ¹nũ³sa²sĩn¹jah¹lo²su² nxe³ha²kxai³, Es³ta²kah³la² txa²ya̱³lxa² a³lxi²na¹kxah³lo²su² nũ³nha²kxai³, nain¹na³la². A²nxe³jah¹la²nãu³xa² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³nũ³nhẽ¹la². 10 Jã¹nxe³sxã³, A³pe²lah³la² Je³su²jah³la² kan²txi³ sa²yxo²we¹khaix1jah¹lai²la¹wa².
— Ha³lo²a² ha³nxeh³lxi²na³na¹. Nxe³kxan²ti³, hãi¹yxãn¹ta¹ sa²yxo²we¹jah¹lai²la¹wa². A²nxe³jah¹la² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³, A³ris³to²bah³la² a²ka³lxa¹ti³su² te²a² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². 11 Jã¹nxe³sxã³, E³ro³ti³ãu²ah³la² txai²yã¹nxe³sxã³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sain¹na³la². A²nxe³jah¹la² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi², Na³si²sah³la² a²ka³lxa¹ti³su² tũ̱³ka̱³txa², ã³nhai¹tũ³sxã³ Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ye²yhain¹tũ̱³ka̱³txa² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi², nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹la².
12 Jã¹nxe³sxã³, Tri³fẽ²na³ka³lxa² Tri³fo²sa³ka³lxa² ain¹sxã³, Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² wa³ka³li³yu³ta³lot3sxã³ wa³kon³ta¹ka³lxi³nãu³xai²la¹wa². Nxe³ta¹ka³lxi³nãu³xa² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³nũ³nhẽ¹la². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³sxã³, txa²ya̱³lxa² Pe²si³ta³ka³lxa² a³lxi²ki̱³ta¹ka³lxa² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² kãin² wa³kon³kxi²ta¹ka³lxai²la¹wa². A²nxe³ta¹ka³lxa² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³nũ³nhẽ¹la². 13 Jã¹nxe³sxã³, Ru²fah³la² a²nũ²a² ã̱³xa² ã³sen³sai¹sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² sa²yxo²we¹jah¹lai²la¹wa². A²nxe³jah¹la² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³nũ³nhẽ¹la². A²nxe³jah¹la² a²hã³ka³na² sa²kxai³lu², txa²hã³ka³na² hũ̱³sxã³ ã³nhxi²nũ¹nũ³sai¹nhxai²na²hẽ³la². A²nxe³ta¹ka³lxa² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³txain¹yah³lxi³hẽ¹la². 14 Jã¹nxe³sxã³, A³sĩ²kri³jah³la², Fle³kõ²jah³la², Er²me³sah³la² Pa²tro³bah³la², Er²ma³sah³la² ain¹sxã³, txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi², Txa²wã¹sũ̱³na² nũ̱³ka̱³txi³su² jah¹lo²nãu³xa² ã̱³xa² A³sĩ²kri³jah³lai²na² nũ̱³ka̱³txai²na² sxi²ha² yxau³yain¹jah¹lo²nãu³xa² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi², nxe³txain¹yah³lxi³nũ³nhẽ¹la². 15 Jã¹nxe³sxã³, Fi³lo³lo²kah³la² Ju²li³a³ka³lxa² ain¹sxã³, txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi², Ne³re²ah³la², a²ha³lĩn³ta³ka³lxa² ain¹sxã³ txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi², O³lĩ²pah³la² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi², Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txa² yxau³yain¹tũ̱³ka̱³txa² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi² nxe³txain¹yah³lxi³hẽ¹la².
16 A³lxi²waun¹nha¹jah³lxi³sxã³ ĩ³hen³txi³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxi¹nha²kxai³, Je³su²jah³la² sa²yxo²we¹tain¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ ha³lo²lo³txai³lain¹ju³ta² yxau²xai³lain¹sxã³ ĩ³ka³li³si¹nx2ti³jau³su², ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nx2tain¹na³la².
Ĩ³tih³nxe³jau³xa² a²ne³ki³san¹jau³su²
17 Nxe³jah³lxi³sa²lxa². Txa²wã³tã̱³yah³lxi¹lxa². Na¹ha²kxai³, txa²yxo²ka³nãu³ai²na² whãi²na¹ a̱u³txi³ a̱in³nha²sxã³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Ain³kxi²sah¹lxi³hẽ¹la². A²nũ²a² ku̱³lhxa³thin¹te²a² ya³nx2ti³ha³ta²wa². A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² wi¹lĩ³we¹yhu¹yah³lxin¹ju³ta² kho³te³lhxã³ o²la³kxi², Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²we¹jah³lxin¹ju³ta² ã³ke³tã³nã¹sih¹nxa²ti³jau³nũ³su² o²la³kxi², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah³lxin¹jau³xa² sa²yxo²ã³si¹nx2ti³jau³nũ³su² ĩ³tih³nxe², nxe³nx2ti³ha³ta²wa². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²lẽ¹. Yxau²nũ²kah³lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³ ã³nhait1sxã³ ha³na³ka³lxi³ yxau³je²txain¹yah³lxi³hẽ¹la². 18 A²nxe³tũ̱³ka̱³txa², hai³txi³ Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹la² sa²yxo²we¹tũ̱³ka̱³txi³sxa³wa². Hãi¹nxe³sxã³ yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² so¹lxi³ ko̱³nxe³ti³ yxo²kwa̱in³tũ̱³ka̱³txai²la¹wa². Wãn³txa² wi¹ki³lxo³jau³xa² ĩ³ki³ha¹ki¹nx2ti³sxã³ kwa² wi¹lhin¹ki³lxo³ti³hi¹txa²lxi³ha³ta²wa². Te²u¹jã¹nxe³jau³xa², a²nũ²a² a³la³kxi²nxa³te²su² te²a² ain³kxi²kxai²lẽ¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ãn³ke³tã³nã¹hĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³nx2ti³ha³ta²wa². 19 Yxãn¹ta¹, wxa²yu³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² kan²txi³ sa²yxo²we¹jah³lxi³to³ta¹hi¹nhẽ³la². Nxe³yah³lxin¹ju³tau³tẽx1tã², a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a³la³kxain¹na³la². Nxe³ha²kxai³, ka³li³sa²si¹yhah³lxin¹nha²wa². Jã¹nxa¹jau³su², ha³lo²a² wi¹ju³ta² so¹lxi³ a³la³kxi², ha³na³ka³lxi³ ko̱³nxe³ju³ta² sa²yxo²we¹jah²lxan³kxe³su², wi¹lhin¹sxã³ yxau², nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² ten³sa³nha²wa². 20 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ã³nhãu²no³ti³hi¹tẽ³jah¹lo²su² na³la². A²nxe³jah¹lo²su² jah¹la² jũ¹nxe³ ye³jen¹nãu³a¹ Sa³ta³na²jah¹la² nũ̱³kxũn³ju³ta² wa³ka³ti³lo³tu¹wa². Nxe³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ki³kxai³lu² wxa²nũ³kxũn³yah³lxin¹ju³ta³lo̱t3sxã³ Sa³ta³na²jah¹la² yxau³sye¹nx2ti³tu¹wa². Hai³txi³, nũ̱³kxũn³txi³ sa²nẽ³khau²ki¹xi¹nx2ti³xa³lho³la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hãu²non³sxã³ yxau³yah³lxin¹tu¹wa². Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Je³su²jah³la² kãin² thã̱i³ti³la² a³lxi¹nx2ti³ju³ta² ten³sa³nha²wa².
21 Ti³mo²jah³la² txai²yã¹nxe³sxã³ Je³su²jah³la² wa³ka³li³yu³ta² wa³kon³kxi²jah¹lo²su² jah¹la² a²ha³ta̱³nxa² ũ³sa²si¹hã³ũ¹nx2ti³na³la². Jã¹nxe³sxã³, Lu²si³ah³la², Ja³sãu²ah³la², So³si³pa²jah³la² ain¹sxã³, txai²yã¹nxe³sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sain¹na³la². A²nxe³jah¹lo²nãu³xa² Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³ a²ha³ta̱³nxa² ũ³sa²si¹hã³ũ¹nx2tain¹na³la².
22 Jã¹nxe³sxã³, txai²na¹xai²na² Te²si³o³ah³lo²na¹xai²na² Pau²lah³la² yxo²wãn³txa² ain³kxi²so¹sxã³, ta³nxã¹nxai²na² ũ³wha²li¹la³kxi¹nx2ta¹wa². Wxãi²yã¹nxe³sxã³ Je³su²jah³la² a²sa³wit3sa¹wa². Na¹te³na¹xai²na² txa²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³nx2ta¹wa².
23 Jã¹nxe³sxã³, Kai²ah³la² a²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³nx2ti³na³la². A²nxe³jah¹la² sxi²ha², Pau²lah³lo²na¹xai²na² yxau³yai¹na¹ha²kxai³, Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²sxã³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txai²na² thĩ¹nãin²txi³ ã³yã³nũ²kxi²ya³sain¹to³sĩn¹na³la². Jã¹nxe³sxã³, E³ras²jah³la² sxi²jen³na² kãin²je³na² yxau³na¹je³je¹nai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² ũ³yho³hi²txã³nxa² ĩ³hau³kot3so¹ain¹jah¹lai²la¹wa². A²nxe³jah¹la² a²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³nx2ti³na³la². Jã¹nxe³sxã³, Kwa³jah³la² txa²wã³tã̱³jah¹la² a²ha³ta̱³nxa² ĩ³hen³txi³nx2ti³na³la². 24 Jã¹nxa¹jau³su², Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² Je³su² Kris²tu³jah¹la² kãin² thã̱i³ti³la² a³lxi¹nx2ti³ju³ta² ten³sa³nha²wa².
Sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxi²ki̱³jau³su²
25 Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxa¹sah¹lxi³hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² so¹lxi³ hxi²kan¹txi³lo³txa²lxi³jah¹lo²nũ³ai²la¹wa². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, kan²txi³, Sũ̱³na² sa²yxo²wet1sa²tẽ³yah³lxin¹tu¹wa². Jã¹nxe³si¹nx2ti³jau³su², nxe³nx2ti³na³la². Txai²na¹xai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹ka³tu̱³, Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lot3jah¹la³ ĩ³yau¹ũ³nx2ti³to³hxai²na¹tai¹ti²tu³wa². Nxe³na¹jau³xai²yã¹nxe³jau³lxi³ Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kan¹txi³lo³txa²lxi³tu¹wa². Wãn³txai²na² tah²yau³xai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ti³sxã³, Je³su²jah³la² ĩ³yau¹ũ³nx2ti³te³lhxã³ ĩ³ye³kxi¹nx2ti³to³ha¹wa². Nxe³na¹jau³xai²na², kxã³nãu³u¹tai²na² a²lhun³tu² a³la³kxi²txi³hex1ki̱³sxa³jau³su² ha²kxai³, wãn³txa² hãi³jau³su² ha²kxai³, ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹, a²jut1so¹lxi³ a²nũ²a² ũ³wha²li¹lhxã³ ũh³yũ²ki²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 26 Nxe³ju³ta², ha³la³je¹nũ³wa³kxu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³tih³nxe³tũ̱³ka̱³txi³su² tũ̱³ka̱³txi³nũ³a² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na², Sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²so¹ki²sxã³ ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³lhxã³, wãn³txi³tu̱³ tah²yau³tu̱³ ũh³yũ²ki²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³te²na¹, hĩ¹nai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³kxai³lu², ka³te̱n³su² yxau²wa³to²a³li³tãu³su² tãu³kxai³lu², ĩ³kwa³na³te³nah¹lxi¹, a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² sa²kxai³lu² sa²yxo²we¹te³na¹, wãn³txai²na² tah²yau³xai²na² ĩ³ye³sxã³, a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹ko³xan¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² yxo²ha³kxa¹ e³lẽ³na² ĩ³yau¹ũ³hain¹na³la². A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²i², sa²yxo²we¹ti², nain¹txai²lã¹. Ain¹na³la².
27 Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ hãi¹nxe² a³la³kxi²ta³lun²khai¹nxe³tãu³su² tãu³a¹, wxi²kin³ti³ton³sxã³ ĩ³yĩ¹li²wa³to²hi²ya³sah¹lxi³hẽ¹la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² kãin² sa²hau³ko³tẽ³lha²kxai³, nxe³ya³sah¹lxi³hẽ¹la². Ju¹ta² wain³na³la². Ta³lu²na¹wa².