2
Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ki̱³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³jau³su²
Ju²ta³la³ nxa²ha¹te¹ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²yxau²xai³txa²hẽ³la². Nxe²e³kxin¹te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²li² hxi²ka¹nai¹nxa³wi¹. ónon²ta³kxi¹txai¹nhẽ³li¹. Nxe³ta̱³nxa²:
— Jah¹lai²li² wi¹lĩ²txai¹nhẽ³li¹. Nxe³ta̱³nxa²:
— Jah¹la² a²ẽ¹nãu³ai²na² sa²hau³ko³txai¹nhẽ³li¹. Nxe³ta̱³nxa²:
— Jah¹lai²li² ã³non²ta³kxai¹nĩn¹tai¹ti²tu³wi¹. Wi¹lhin¹khaix1ni¹lxi¹. Sa²nẽn¹kxi¹nxa²ha¹wi¹. Nxe³ta̱³nxa² nxe³txain¹to³hẽ¹la². A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ nxe³nũh¹txai¹nhẽ³la². Nxe³sxã³ kwa³na³nẽ³tũ³ka̱³txa² Txa²wã¹hxi²kan¹ti³nãu³xã² yxo²ha³kxa¹ Sũ̱³na² nxe²e³kxi¹txai¹nhẽ³la². Nxẽ¹kxai²nãn²tu̱³ ha³lo²a² sa²hãu²no³ti² txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² sa²hãu²no³ti² nxe³kxai²nãn²tu̱³ wi¹yxau³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxẽ¹kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhin¹sxã³ yxau² wi¹lhen³txi³nyhu¹sxã³ yxau² nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhĩ̱³nx2na³la². Txa²wã¹sũ̱³na²kxai³lu² txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² sa²hau³ko³tẽ³jah¹la²kxai³lu² ka³lih³khai¹nxe³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a²ko̱³nxe³ju³ta² wxa²wa²su¹txũ¹hai¹ni² wãn³txa² ya²la³lyau³xa² a³la³kxi²si¹hai¹ni² nxain¹ju³ta³nũ³a² Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³ju³tai²la¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ka³na³ka³na³tã³la². Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ka³na³ka³na³te²a² Je³su² Kris²tu³jah¹la² so¹lxi³ a²nũ²nãu³xai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² ĩ²sa²si³tẽ³kxi²nẽ³jah¹lai²la¹wa². A²nũ²a² ã̱³xa² hxi²kan¹te²sxa³yu²hẽ³la². A²nxe³jah¹la² wã²nxũ̱¹hĩ²nha²sxã³ ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³jau³xai²li² ha³lo²a² ã³nhau³ko³thĩ¹nai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²kxai³lu² a²nũ²nãu³xa² hãi¹nxe³ti³xa¹ wã³ko³nxa³te²tu̱³ ĩ³yau¹ũ³nhẽ³te³lhxã³ ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²nxe³jau³xai²na² ĩ³yau¹ũ¹hain¹te³lhxã³ ĩ³kaix1so¹sa³na²hẽ³la². Sa³ha²kxai³ a²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²a² a²yxo²ha³kxa¹ wãn³txa² ya²la³lyau³xa² wãn³txa² yxo²ĩ²si¹nhẽ³lain¹jau³nũ³a² ĩ³hen³txi³sa²sãn²nũ²la² ĩ³sa²si¹hã³sa³na²hẽ³la². Ki³han³nxa³wa². Wãn³txi³su² ĩ³ye³a¹wa².
Jã¹nxe³jut3su² in³txi³nãu³xa² ha³lo²a² ĩ²li³je³na² he¹ain¹tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxain¹ju³ta² ten³sa³nha²wa². A²ẽ¹nãu³ai²na² wi¹lhi¹nha²kxai³ wxa²hxi²ka²la¹nha²sxã³ e³kxi²nxain¹ju³ta² ten³sa³nha²wa². Jã¹nxe³sxã³ a²ẽ¹nãu³ai²na² ĩ³xa̱n³txi³ju³ta² yũ²nxa³ha²kxai³ ko̱³txi³ wã²nxũ̱¹ha̱in³nha²ju³ta² yũ²nxa³ha²kxai³ ain¹ju³ta² ten³sa³nha²wa².
Te²yã¹nxe³sxã³ txu¹ti³nãu³xa² sa²kxai³lu² wã²la² wi¹khaix1ka³lo³a² ũ³whi²kxi²nhain¹kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹jut3sxa³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ kãi³ta³kxẽ¹ha² a³lxi²khaix1tĩh³na² ũ³yhxe²ta³hẽ¹nha² ta̱³nxa² ou²ra³ka² a³lxi²ki³ai²na² a²ne³kxĩ̱³sa² ũ³nhe³kũ¹nha² ta̱³nxa² nxain¹ju³tai²na² whãi²na¹ hxi²kan¹jut3sxa³wa². A²nũ²a² kwa² ĩ²kxain¹sxã³ ĩ³sa²nẽ¹kxain¹ju³ta² wai³nxa³wa². Yxãn¹ta¹ wã²la² kwa² wi¹ka³lo³a² wi¹lhau³ko³nha²ka³lo³a² wain³na³la². 10 Yxãn¹ta¹ wi¹lhin¹ye²te²a² yen³kxa² wi¹lo²la³kxi²kxai²nãn²tu̱³ ã²la² wai³nhĩ̱³nx2na³la². 11 Te²yã¹nxe³sxã³ txu¹ha² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³tih³nxain¹kxai²nãn²tu̱³ ka³nah²nxe³sxã³ yxau³sxã³ ain³kxain¹kxai²nãn²tu̱³ wai³nhĩ̱³nx2na³la². 12 Yxãn¹ta¹ txu¹sa²te²kxai³lu² in³txa² ĩ³tih³nxe³ta̱³nxa² ĩ³kwa³na³ta̱³nxa² nxe³ju³tai²na² ten³sa²nxa³nha²wa². Wai³nxa³wa². Hãi¹sxã³ ka³nah²nxe³sxã³ yxau³sxa̱in³kxi²kxai²nãn²tu̱³ wai³nhĩ̱³nx2na³la². 13 Nxe³ha²kxai³ a²wi¹lhĩ¹nu¹ta²kxai³lu² A³tãu²ah³lu¹tai²na² txa²nũ² we¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Hã²wxãn³txa³ E²va³ka³lxu¹tai²kxai³lu² we¹tũn³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa², Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka²sa². Hã²wxãn³txa³ Sa³ta³na²jah¹lai²na² hi²sen³su² ta¹ka³lxi³nu¹ta²kxai³ ĩ³ki³ha¹kxi²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 14 Te²yã¹nxe³sxã³ A³tãu²ah³lu¹tai²na² hai³txi³ ã³ke³tũ¹ta¹hxai²nxa³ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ txu¹ha³ka³lxai²na² ã³ke³tũ¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ko̱³nxe³ti³ kãi³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². 15 Jã¹nxe³sxã³ wẽ³sa² a³li³lah¹tãu³a² txu¹ha² khãuhx3nha²te²jai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²i² a²nũ²a² a³lxi²waun¹nyhu¹i² ai¹nha²kxai³ a²ẽ¹nãu³ai²na² a²ko̱³nxe³ju³ta² ã³wa²su¹tu¹wa².