3
Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² a²hxi²kan¹te²nãu³xa²
Nxa²ha¹te¹ txa²wã¹nũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² a²hxi²kan¹ti³su² ki̱³ju³ta² ten³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhĩ̱³nx2na³la². Wai³nhĩ̱³nx2na³la². Ki³han³nxa³wa². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ a²hxi²kan¹ti³su² ki̱³ju³ta² ten³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhin¹ki̱³ju³ta² kãin² yũ³ki̱³sa²kxai³ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ²li³te²a² hxi²kan¹txi³ ko̱³nxe³ti³ e³kxi²nẽ³lai¹nhĩ̱³nx2nxa³wa². Nxe³nẽ³lai¹nha²kxai³ txu¹ha² ka³na³ka³na³te²a² so¹lxi³ tẽ³i² wain³txi³ wã²nxũ¹ha̱in³nha² txa²wã¹o²la³kxi²ki̱³ju³ta² wain³txi³ kãi³i² a²hoh³lxi³su² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ wi¹le³kxi² nxe³ne̱³lhĩ̱³nx2na³la². Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² u²lxi³ wxã³kxai²nãn²tu̱³ wi¹lhin¹sxã³ yain³txa² wã²nhũ¹hĩ̱³ki̱³tã³la². Te²yã¹nxe³sxã³ wãn³txa² ã³ne³wxe²nxa³te²a² wxã³kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ ĩ³yau¹ũ³hĩn³ki̱³tã³la². Jã¹nxe³ju³kxai³lu² yain³jau³xa² ũ̱n³jau³xa² ĩ³na²sxã³ wen¹ki̱³sxa³ha²kxai³ txa²wã¹nũ̱³ka̱³txa² kwa² ã³nhe¹kxi²nyhu¹ki̱³sxa³ha²kxai³ nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² hãi¹nxe³ti³xa¹ wi¹lhin¹sxã³ ĩ²ha²kxai³ hãu²non³sxã³ yxau³ha²kxai³ yen³kxa² yxo²kwa̱in³nẽ³lxa³ha²kxai³ nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Te²yã¹nxe³sxã³ txa²wã¹sxi²ha² yxau³tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ hxi²kan¹txi³ hau³kot3sĩ̱³ki̱³tã³la². Txa²wã¹wẽ³ha³lxa² wain³txi³ ĩ³tih³nxe³ki̱³sa²kxai³ wain³txi³ sa²yxo²we¹tẽ³lai¹nhĩ̱³nx2na³la². Nxe³ha²kxai³ txa²wã¹wẽ³ha³lxa² hxi²kan¹txi³ hau³ko³ki̱³sxa³kxai²nãn²tu̱³ yxo²ĩ²ki̱³tũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xai²na² hxi²kan¹txi³ ĩ³hau³kot3hĩ̱³ki̱³sxa³wa². A²nxe³jah¹la² kwẽn¹tai²na¹ yxo²ĩ² ã³si³wxe³kxai²nãn²tu̱³ hxi²kan¹txi³ ĩ³hau³ko³tẽ³lxa³lho³la². Nxe³ke³la³te²kxai³:
— Kãin² yxo²ĩ²te²sa¹wi¹. Ain¹jau³su² nxe³kxai²nãn²tu̱³ a²ẽ¹nãu³a² ĩ³yxo²kãin²ti³nha²sxã³ ko̱³nxe³ti³ kãi³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Sa³ta³na²jah¹la² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²kxa² yã¹nxe³sxã³ ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nũn³tu¹wa², Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka²sa³. Nxe³kxa²yu³su² a²nũ²a² yxo²ĩ²ai¹nxa³te²a² wi¹le³ai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ Sa³ta³na²jah¹la² hi²sen³su² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²na² ko̱³nxe³te²lo³jau³su² ha³ta̱³nxe³ha³ta²wa².
Yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² ĩ²ũ³te²nãu³xa²
Txa²wã¹nũ̱³ka̱³txi³ki̱³na¹xa² yen³kxa² wã²nhũ¹ki̱³ju³ta² o²la³kxi²ti³ten³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ txa²wã¹yxau²xai³ki̱³tãu³a² wi¹lhin¹sxã³ yxau³ye² yau³ka³na³ka³nat3sxã³ a²ya³la³lyau³tu̱³ e³i² yain³jau³xa² ũn³jau³xa² ĩ³na²sxã³ we¹nxa³i² yen³kxa² kwa² yxo²kwa̱i³nxa³i² nxe³hĩn³ki̱³tã³la². Txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² a̱u³txi³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² tah²lxi³ we¹tẽ³jah¹la² nxe³te²na² wãn³txa² so¹lxi³ sa²yxo²so¹sxã³ kãi³te²la³ hĩ̱³nx2na³la². 10 A²nxe³jah¹la² wa³ka³la² ã̱³xa² o²la³kxi²sãn²sxã³ a̱in³sxã³ ĩ²ain¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wi¹li² wai³ni² nxe²na³na¹ ki̱³kxai²nãn²tu̱³ hai³txi³ a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² ĩ²ki̱³sxa³kxai²nãn²tu̱³ nxe³hĩ¹na¹ yen³kxa² wã²nhũ²xai³ki̱³ju³ta² o²la³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wai³nhĩ̱³nx2na³la². 11 Nxa²ha¹te¹ te²yã¹nxe³sxã³ txu¹ti³nãu³xa² a²yxau²xai³lain¹tãu³a² wi¹lhin¹sxã³ yxau³ain¹ye²ha²kxai³ wãn³txa² ya²la³lyau³xa² so¹lxi³ e³ha²kxai³ yain³jau³xa² ũn³jau³xa² ĩ³na²sxã³ we¹nxa³ha²kxai³ a²wa³ka³li³yu³ta² wain³txi³ o²la³kxi²ha²kxai³ nxe³hĩ̱³nx2na³la². 12 A²nxe³jah¹lai²na² yen³kxa² wã²nhũ¹xai³ki̱³ju³ta² o²la³kxi²jah¹la² sa²kxai³lu² txu¹ha² ka³na³ka³na³ta² so¹lxi³ tẽ³ha²kxai³ a²wẽ³ha³lxai²na² whãi²na¹ wain³txi³ ĩ³tih³nxe³ha²kxai³ nxe³hĩ̱³nx2na³la². Nxe³sxã³ a²sxi²ha² yxau³ju³ta² wain³txi³ ĩ³hau³ko³tũ¹hĩ̱³nx2na³la². 13 Nxe³ha²kxai³ ju¹tai²na² ha³kxa¹ wain³txi³ o²la³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ wxa²nũ̱³ka̱³txai²na² wi¹le³kxi²nyhai¹nhĩ̱³nx2na³la². Nxe³nyhain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² wxi²kan¹ton³sxã³ ĩ³tih³nxai¹nhĩ̱³nx2na³la².
óno¹sa²tẽ³kxi²nẽ³jau³su²
14 Nxe³na¹jau³su² ũ³wha²li¹le¹nxa²ha¹wa². Ki³han³nxa³wa². Ye³jen¹na² wxã³sxã³ ĩ²nxa²ha¹ju³ta² ten³khaix1sa³nha²wa². 15 Nxe³na¹ta¹ hxi²kan¹sa²nxa³ke³la³te²kxai³ wãn³txa² ĩ³yau¹ũ¹nxa²ha¹jau³xai²li² ã²la² a³la³kxi²hĩ̱³nxa¹lxa². Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txa² wain³txi³ yxau²xai³lain¹ju³ta² wi¹wi¹nxe² ĩ³hau³ko³tũ¹hai¹nhĩ̱³nxa¹lxa². A²nxe³tũ̱¹ka̱³txai²li² Txa²wã¹sũ̱³na² ka³te̱n³yah¹la² a²sa³wi³ha³lxai²la¹wa². Ya²la³lyau³xan²tu̱³ Sũ̱³na² wãn³txi³su² ye²ha²kxai³ a̱in³kxi²yxau²xai³tũ̱³ka̱³txai²la¹wa². 16 Ya²la³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² ã³ne³hi¹kxi³ju³ta² wa³lxe³ju³tai²la¹wa². Nxe³ta¹ Je³su²jah³la² ã³nhxi²ka¹tẽ³jah¹lai²la¹wa².
A²nxe³jah¹la² a²nũ²khai³hũ̱³nxe² a³ka³nxi²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
Te²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³txi³su² Jah¹lo²su² te²a² wi¹lhin¹sa²sai¹ye²kxe³su² ĩ³tih³nxe³nẽ³ta¹hxai¹ti³ai¹ti²tu³wa².
Te²yã¹nxe³sxã³ oh³xan¹tũ̱³ka̱³txa² ĩ²ain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
Je³su²jah³la² sa³wi³ha³lxa² Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³hen³txain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
A²nũ²a² ha³lo²a² ĩ²li³ko³xa² yxau³kxan²ti³ yxo²ĩ²yah³lxi³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
Nxe³te²kxa³kxa¹ oh³nãu³nũ¹ka³na¹ wa̱³li² ka³la³xi²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².