2
Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² ya³lo³txi³ki̱³jau³su²
Txa²wẽ³sãi³. Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³nĩ¹nha²kxai³ thãi³ti³la² a³lxi¹nxa²ha²kxai³ ĩ³ya³lo³ti¹sẽ¹la². Wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³tih³nxe³nxa²ha¹tai¹ti²tu³wa². A²nũ²a² ka³lxa¹te²nãu³xa² ĩ²nẽ³lain¹tai¹ti²tu³wa². A²nxe³jau³xai²na² a²nũ²a² ã̱³xa² ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ yxo²ĩ²te²na² ĩ³tih³nxe³txai¹nhẽ³la². Nxe³sxã³ Wain³txi³ o²la³kxin¹kxai²nãn²tu̱³ ãh¹a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³tih³nxe³nyhain¹tu¹wa².
Nxe³ha²kxai³ kwa³jan³ta² so³ta²to² yã¹nxe³sxã³ khãuh³lxa³txi³nha¹kxan²ti³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² wãn³txa² ya³lo³txi¹sẽ¹la². So³ta²to²jah¹la² yen³kxa² toh³lxi³ta² kwa² o²la³kxi²te²sxa³yu²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ a²hxi²kan¹jah³la² a²ten³ju³ta² so¹lxi³ o²la³kxi²te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe³jut3su² sa³nxe³la³ki³nãu³xa² sa²kxai³lu² bo²la²nã̱³ka² tẽ³sxã³ kwa²wa³ni̱³lo³nain¹te²jai¹ti²tu³wa². Wain³txi³ wa³ni̱³lo³nain¹kxai²nãn²tu̱³ a²yo³ha² yũ³hĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹ wain³txi³ wa³ni̱³lo³nai¹nxa³kxai²nãn²tu̱³ a²yo³ha² yũ³hĩ̱³nx2nxa³wa². Te²yã¹nxe³jut3su² hai³sxa² wa³kon³jah¹la² nũ̱³kxũn³txi³ wa³kon³ye²kxai²nãn²tu̱³ kxãn³nãu³a¹ jah¹lai²na² txa²nũ² yain³txa² kãin² so¹hĩ̱³nx2na³la². Nxe³na¹jut3su² a²si³yxau³tãu³a² ĩ²khai¹nxe³sẽ¹la². Nẽn¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² wain³txi³ ĩ³yau¹ũ³nxa²tu¹wa².
Nxe³ha²kxai³ Je³su² Kris²tu³jah¹la² ya³lu²sxã³ ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²jah¹lain²txi³ Ta³vi²yah³lu¹tai²na² a²ne³tah²nãu³su² jah¹lain²txi³ nxe³te²jai¹ti²tu³wa². Ju¹tai²li² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txai¹na¹jau³xai²la¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² kwa³na³sain¹jau³xai²la¹wa². Nxe³sain¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² hĩ¹na² sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ̱¹kxi²sain¹thĩ³na² ko̱³nxe³thin¹te²a² ũ³tĩ̱¹kxi²sa²thĩ³na² khãuhx3nha²sxã³ yxau³na¹wa². Sain¹kxan²ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² hxi²kan¹ti³ ũ³tĩ̱¹ki²wxe³kxi³te²sxa³yu²hẽ³la². 10 Nxe³na¹jut3su² ũ³tĩ̱¹kxi²nha²sxã³ yxau³na¹kxan²ti³ ya³lo³txi²sa³nha²wa². A²nũ²a² ã̱³xa² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sxã³ ã³yũ³so¹te²na² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² wãn³txa² wi¹jau³xa² sa²yxo²we¹tain¹kxai²nãn²tu̱³ kxãn³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² yxau³ju³ta² wi¹lhin¹sxã³ yxau²xai³lain¹nũn³tu¹wa². Nxe³ju³tai²li² ten³khaix1sa³nha²wa², khãuhx3sa³kxan²ti³na².
11 Jã¹nxe³jut3su² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² yxo²ĩ²ki̱³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² khãuhx3nha²sxã³ ya³lu²ki̱³kxan²ti³ kxãn³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka² ka³te̱n³su² yxau²xai³la³kxi²ki̱³tu¹wa². Wãn³txi³khai³xai²la¹wa².
12 Khãuhx3nha²ki³jut3su² e³nxũ³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ kxãn³nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³nu²su² te²kxai³lu² a³ka³nxi²sxã³ a³wa̱³li²hĩ¹na¹ a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ a²hxi²kan¹ta² si³yxau³tãu³lo³tain¹tu¹wa². Nxe³hĩ¹na¹ ã³si³tẽ³kxi²ki̱³sxã³ hxi²kan¹ti³hi¹tẽ³nũn³tu¹wa².
Yxãn¹ta¹ hĩ¹na² sa²yxo²ã³ain¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³ kxãn³nãu³a¹ sa²yxo²ã³nẽ³nũn³tu¹wa².
13 Yxo²ĩ²nha²ki̱³ju³ta² hxi²tha³nha²sxã³ sa²yxo²ã³nha²ki̱³kxan²ti³ jah¹lai²li² hai³txi³ hxi²tha³nha²sxã³ sa²yxo²ã³nha²jah¹lo³sxa³wa².
Wã²nxũ̱h¹ en²nha²jah¹lo²sxa³wa².
Jau¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ ya²la³tu̱³jau³xai²la¹wa².
Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ãu²lxin²kxa²ya̱n³txi³su² wi¹wa³kon³ki̱³jau³su²
14 Jã¹nxe³jut3su² jau¹xai²na² yxo²ha³kxa¹ ĩ³hen³txi³txai¹nhẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² ne³wã²na³ai¹nha³ta²wa². Nxai¹nĩn¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³jah¹la² ĩ²nẽ³na³li¹. Nẽ³lha²kxai³ wãn³txa² toh³lxi³jau³xa² ĩ³ye³ĩ³yi²lhon¹ta³kxi²nyhu¹ah³lxi³txa³hẽ¹li¹, yxo²ĩ²yah³lxin¹ju³ta² ã³na¹yah³lxin¹kxa²ya̱n³ti³su¹. Nxẽn¹jau³su² nxe³txai¹nhẽ³la². 15 Jã¹nxe³sxã³ wa³ka³li³yu³ta² wi¹lo²la³kxi²jah¹la² yã¹nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ya²la³lyau³xan²tu̱³ wain³txi³ ĩ³yau¹ũ³txai¹nhẽ³la². Wi¹lo²la³kxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² ĩ³ãu²lxin¹ju³ta² yũ³nxa²hĩ̱³nx2nxa³wa². 16 Jã¹nxe³sxã³ wãn³txa² Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ e³kxi²jau³xa² ã³na¹i² kwa²toh³lxi³jau³xa² ã³na¹i² nxe³sẽ¹la². Nxe³jau³jau¹xai²na² e³kxi²sxã³ kãi³jah¹la² sa²kxai³lu² ã²la² ko̱³nxe³thin¹sxã³ o²la³kxi²hĩ̱³nx2na³la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³nũ³nhĩ̱³nx2na³la², ko̱³nxe³thin¹jah¹la²sa³. 17 Jã¹nxe³jut3su² txa²wã¹sĩ̱³na² jũ¹nxĩ³ton³sxã³ ko̱³nxe³ti³ a̱un³kxai²nãn²tu̱³ hĩ³ne³ki³nũ̱³xa² wxa²to̱¹la³kxi²nha²ki̱³sxa³kxai²nãn²tu̱³ ye³jen¹na² kãin² ko̱³nxe³ton³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³jau³su² te²yã¹nxe³sxã³ kãin² ko̱³to³nhĩ̱³nx2na³la². Hi³me³ne²yah³la² Fi³le²to²jah³la² nxe²kãi³ain¹te²ju²hẽ³la². 18 Ya²la³lyau³xa² ã³na¹ain¹sxã³ ĩ³ki³ha¹kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Je³su²jah³la² sa²so¹kxi²nẽ³ju³ta² ã²la² ha³nãu³hi²nẽ³nhai¹. Ain¹jau³su² ha²kxai³ a²nũ²a² nũ̱³kxũn³ti³ yxo²ĩ²xa³te²na² hi²sen³su² Je³su²jah³lai²na² wãn³txa² wã̱³tain¹na²hẽ³la². 19 Nxa²ha¹te¹ yxo²ĩ²ki̱³ju³ta² a²si³yxau³ju³ta² ya²la³lai²la¹wa². Wxi²kan¹txi³ kan²khai¹nxe²na³la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² e³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Yxo²ĩ²sain¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ĩ²xai³te²sa¹wi¹. Te²yã¹nxũn³jau³xa²sa¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³lxa² yxo²ĩ²so¹te²a² ko̱³nxa³thin¹ju³ta² ã³na¹tai¹lxi¹. Nxe³sain¹na²hẽ³la².
20 Te²yã¹nxe³jut3su² sxi²ha² kãin²thĩ³na² yen³kxih³khaix1te²a² sxi²ha² yen³kxa² wi¹khaix1tẽ³na² yũ³hxai²tai¹ti²tu³wa². Ou²ro²tẽ³na² yũ² pra²ta²tẽ³na² yũ² nhxai²tai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ kũ³we²ki²la² wi¹lxa³tẽ³na² yũ³nũ³nhxai²tai¹ti²tu³wa². Hi³sa³ka³tẽ¹na² yũ² kxĩh³nũ̱³xẽ¹na² yũ² nhxai²tai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ yen³kxa² wi¹te²a² ũ³ha¹tẽ³na² yũ² yen³kxa² ko̱³nxe³te²a² ũ³ha¹tẽ³na² yũ² nhxai²tai¹ti²tu³wa². 21 Jã¹nxe³jut3su² jau¹xai²li² ko̱³nxe³jau³xa² ã³na¹ki̱³kxai²nãn²tu̱³ txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² wi¹lhxan³ka²ti³nha²ki̱³kxai²nãn²tu̱³ yen³kxa² wi¹tẽ³hũ̱³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Tẽ¹nai²li² hxan³kxi²tẽn³su² ha²kxai³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² a²wa³ka³li³yu³khai³xa² wi¹ju³ta³nũ³a² o²la³kxi²ki̱³si¹jau³su² sa²hau³ko³kxi²nẽ³lai¹nhĩ̱³nx2na³la². 22 Nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² sa³nxe³la³ki³su² jah¹la² ko̱³nxe³ti³ kãi³ju³ta² yũ³te²ju²hẽ³la². Jã¹nxe³sxã³ kãi³txa³hẽ¹la². Ju¹tai²li² ã³na¹txa²hẽ³la². Hãi¹sxã³ wi¹ju³ta² so¹lxi³ nũ̱³kxũn³txi³ kãi³txa²hẽ³la². Wain³txi³ o²la³kxi¹sẽ¹la². Yxo²ĩ²khai¹nxe³sẽ¹la². A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a³lxi²khai¹nxe³txai¹nhẽ³la². Nxe³sxã³ hãu²no³txain¹sxã³ yxau³jah³lxi³hẽ¹la². Nxe³ju³tai²na² yxo²ha³kxa¹ a²ẽ¹nãu³ai²na² wi¹lhin¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹te²a² nxe² kãi³ai¹nhxai²na²hẽ³la². Jã¹nxe³sẽ¹la². 23-24 Yxãn¹ta¹ wãn³txa² wa³lxe³jau³xa² hxi²kan¹ti³ ã³ne³wxe²nxa³jau³xa² kwa²ĩ³ye³ki²nyhu¹txa³hẽ¹la², ĩ³xa̱n³ta³kxi²nyhu¹in¹kxa²ya̱n³txi³sa². A²nũ²a² kwa²toh³lxi³te²a² kwa²he¹ki²te³lhxã³ ĩ³ye³ĩ³yi²lhon¹ta³kxi²te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² sa³wit3su² ti³hex1te²sxa³yu²hẽ³la². A²nũ²a² ã̱³xa² thãi³ti³la² wi¹lhin¹sxã³ ĩ²ũh¹jah¹lai²la¹wa². Wãn³txa² wi¹jau³xa² a²nũ²a² ya³nãn³ta³ki²la²sxã³ wain³txi³ ai²nxa³te²a² hxi²kan¹ti³ ĩ³tih³nxe³hĩ̱³nx2na³la². 25 Nxe³sxã³ wãn³txa² ya²la³lyau³xa² ã³ne³wxe²nxa³te²a² yxo²xũ̱n³txi³ ĩ³ye³kxi¹nxain¹kxan²ti³ thãi³ti³la²sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³txai¹nhẽ³la². Nxai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ a²ko̱³nxain¹ju³ta² ã³na¹ain¹ka³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²si¹hai¹nĩn¹jau³su² nxe³te³lhxã³ nxe³txai¹nhẽ³la². 26 Nxain¹kxai²nãn²tu̱³ Sa³ta³na²jah¹la² tĩh³na² ã³ai¹nhĩ̱³nx2na³la². Nxain¹kxai²nãn²tu̱³ sa²yxo²ã³sain¹te²a² ĩ²ã³nha²sxã³ wi¹lhin¹sxã³ ã³wa̱³li²hĩ̱³nx2na³la², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹te³lha³ka².