12
Hwa inim, mbas inim, iperen en ogagwi inigigi wene
Ogagya higya lagirik, mbogot vaga andoma ninilup arup menda modok iya erogo ambi ogwagya higi. Higya dugwit, hwa ambi saut eyave vaga mendek werekma, sogwes yum hak andi, mo il at yirik, eke, unggul vaga nggudit-nggudit mendarek anggelekma dadiwap 12 hudi hunik agarik higi. Hwa ako, avula werekma, eyak iluk igya dugwit endak hedagiluk edup en yagan watya dugwit, na iri higi.
Na iri lagama, mbogot vaga andoma ninilup arup enalon werek menda adik ambi ogwagya higi. Higya dugwit, mbas ombok awigovak ovagak agamut mudu swa nggenak iris ovagak atma, eyave ambiat arovara, unggul 7. Unggul ako vaga aruk adema aik 10 yago werek higi, eke, unggul 7 ako vaga nggudit-nggudit maduk sivovo ovagak mendarek ovok erogo yirik higi. At mbas ako agya vaga dadiwap mbogot vaga agarik ako nin mberen inigik, nin ambi agako higirogo ako vedalogo wen vaga mbo wombabaik wagya higi. Higya lagirik, mbas ombok ako en, “Hwa ako eyak endaklagya halok, nayogon o,” yiluk, hwa ako adema hanjalek welaga. Hanjalak welaga ovara, at hwa ako en ap at endaklagya lagama, avyak ako haru ogo wolok wene yugeraligama At Ala adema ba inggya higi. Avyak ako yi ap akwa ndi avakwa ovok erogo enasin inis ombok dugwit ane anye vaga wene yugirigya dogosogon.* Eke, avyak ako ba ingga lagama, isa ako, dogopim Ala en dikduk okbagarikmu harumu avakwa dekma andoma hoda laga werekma, Ala en eyaga hegek, ndugwis 1.260 hudi ari lagya higi.
Andi ogagya higya lagirik, o mbogot vaga andoma ndup sumbutu inigis. At Mikael aori malaikat menda inim en at mbas ombok awigovak ovagak ako, aori malaikat weyak menda inim mbogot vaga andoma ndup sumbutu dugwit war-wat yugu inigis. Ndup sumbutu dugwit, iren mbas ombok ako aori inim enanye dek erogo bugu lagaorik, “O mbogot vaga yoma dogop dek o,” yiluk, at mbas ombok ako aori inim haryogo wen vaga mbo wombabisa wagwi inigis. At mbas ombok awigovak ovagak wombaba waga ako andi, o muk en yi avakwa ndi avakwa ovok erogo enambutmu dagasiga menda inis Sile ako andi, inis ambi setan aratma, at aori inim ovok erogo mbogot vaga en haryogo wen vaga wombabisa wagwi inigis.
10 Haryogo wombabisa wagu lagaoma, ane ombok ambi mbogot vaga andoma en iri dugwit,
“At Ala ivaga nenaswei Ala aburi hutun-howam huluk wene enovaga bisaliga ako, vage wombaba wagarikmu,
At Ala anye vaga Sile sovalogo baluk, aburi enagap wendatya,
Nenasin Ala en it yi avakwa ndi avakwa ovok At avema bugu,
At abut denogo bagagi Keretus ako, enasin inis ombok dugwit wene yugirigya,
Ogagu dogop hudi ako, ovok oklandiga yi aro.
11 It nenaswei Ala aburi ako andi, ‘Ninirup halok sek aro,’ yiluk, inugutek hegek Sile aburi en initao,
Wam Ndomba Eyak amuya winggigi ako enendawi andi vaga vanggabaluk dugwit,
Yesus wene iri lagagi ako vagalogo yugeregek nagwis vaga
Sile sovalogo bagao o.
12 Hat mbogot inim, hit mbogot vaga agipik inim, henendawi adenggen umbutu dogones o.
Eke, hit wen vaga agipik ako inim, is ombok yanggadek laut vaga agipik ako inim, hit ako andi,
Henanggelekma at Sile wombaba waga ako en, ‘An dek okbanup andi, o vage horok ari wandiga o,’ yiluk,
Aninis wisane en hit avakwa sale-vale erogo bigigayogon atma,
Henabwa o!”
yiluk, iri higi.
13 Eke, at mbas ombok ako en, “An wen vaga modok at mbo wombabani waga higi,” imbitya lagarik, hwa ako amusek laga. At hwa eyak avyak endak laga ako at amusek laga. 14 Amusek lagya lagama, watya hawen, o at hwa ako dogopim Ala en dikduk okbagarikmu harumu avakwa dekma akoma lapwak yiluk, Ala en swa eram mbongga amik ndatak, hwa ako, amik werek okbagya lagama, wigak-wigak yagan o akoma laga. O akoma lagya lagarik werekma, Ala en eyaga hegek, tiga setengah tahun ogagya higi.
15 Eke, lagya hegek, is en hwa andi wolok lapwak yiluk, is ombok nggut landiga hak, at mbas ombok ako elagapma en is suvurogo adoma lakbagas. 16 Lakbagas ovara, wen ako en hwa ako yonggat higya dugwit, elagap bisak baluk, is ombok mbas elagapma en suvurogo lakbagas ako, wen elo mbedekma andoma wombabagya higi.
17 Andi ogagya lagama, at mbas ombok ako en hwa ako inim aninis wisane iri lagarik, hwa ako eyagi nin inim ndup sumburi lagya higi. At hwa eyagi andi, at Ala en wene yukneraliga menda des erogo ogarit lagwi inim, Yesus en vagalogo yugeragagi wene avyarat ombakluk musek lagwi inim, at hwa eyagi andi it aro. 18 Eke at mbas ako andi, is ombok yanggadek laut omban vaga mendek yi lagya lagarik werek higi.
 
* 12:5 Mazmur 2:9 yokhanes.