13
Yangge do ovagak aninis werek ambi en ogagya hagagi wene
Andi ogagya higya lagirik, yangge do hak aninis werek ambi is ombok yanggadek laut endawima en wulu wagya higi. At yangge do hak ako andi, aruk adema aik 10, eke, unggul 7, werek higi. Aik 10 ako vaga nggudit-nggudit sivovo ovagak mendarek ovok yirik, eke, unggul 7 ako vaga Ala inis wiyiknom-weyaknom erogo bagao dirup mbalek ovok agarik higi. Yangge do ovagak aninis wisane ima en wulu wagya higi eyave ako andi, yangge harimau ovagak. At isok andi, ombok wam beruang isok ovagak, eke, elagap ako andi, yangge singga elagap ban ogarek ako ovagak werek higi. At mbas ombok awigovak ovagak ako en, “An nanye vaga ogarit lagya, an wene yugeraligama dugwit, wene yugirigya, ogagya dogonyok yiluk, ovok erogo hat handok okbagagi o,” yiluk, yugugu higi.
Yugugu higya lagirik, yangge unggul nin ako hegek, unggul ambi ako watu lagama, modok hambigiluk ogwagya higi. Mondok hambigiluk ogagya ovara, sek agya lagarik, it avakwa wen vaga menda ovok erogo, “Vok!” yugugu dugwit, at adigat amusek lagu inigis. Eke, mbas ombok ako en at yangge do hak ima en wulu waga ako, awene yugigas ma, avakwa en mbas ombok ako at inis ombok yiluk, inis siyabagao. Eke, yangge ako ogo inis siyabagu dugwit, “Yangge yi ndatak ambi agarwik modok dekma, sani en at inim ndup sumburup embetep? Modok dek aro,” yiluk, at inis siyabagwi inigis.
At yangge aninis werek ima en wulu waga ako siyabatigya dugwit, Ala wiyiknom-weyaknom erogo bagya, eke, avakwa enasin inis ombok dugwit wene yugirigya, ogagya dogopwak yiluk, saut 42 nggao yigiluk, hek bagya higi. Ogagya dugwit, yangge ako en at Ala eyave inim, at inis inim, at agarikmu inim, eke, it mbogot vaga agarwik menda inim, it ovok erogo at ane vaga wiyiknom-weyaknom erogo bigik lagya higi.
It ap ininis unggul adik-adik inim, enane adik-adik inim, enagamut adik-adik inim, yi avakwa ndi avakwa ovok erogo at yangge ako en enasin inis ombok dugwit avema sovalogo bisapwak yiluk, mondok okbagya higi. Eke, at yangge ako en it Yesus aburi ake denek ako inim ndup sumbutu dugwit, inirit lagya dogopwak yiluk, mondok okbagya higi. At Ala en o muk mbogot-wen yi ao wakhegetek dugwit, “It avakwa mondok-mondok iniluk okbisaup o,” yiluk, ininis Ndomba Eyak watugwa ako ambuku vaga dirup watigi. It avakwa ininis mbuku vaga dirup mbalek agarik dek halok andi, it ovok erogo at yangge ako inis siyabagwi inigis.
9-10 “It heda maginivup denek halok heda maginipwis,
Hambupwak yiluk mbusi segowa vaga enarup denek halok, initwis,
Ogwagu dogosogom o,
yiluk, yagagi ako at oginivit lasogom ma, oginivit lagusigik, it Ala aburi ake denek ako en, enendawi hora yiluk, enendawi wadok dek dugwit, wugu dogopwak o.
“Henaruk werek a dek a? Henaruk werek halok, wene andi des erogo at hunggu dogones o,” yiluk, yuknugu higi.
Yangge do ovagak adik ambi en ogagya hagagi wene
11 Andi okbaluk, hivis en yangge do ovagak adik ambi wen elola en daga wagya higi. At yangge ako aruk adema aik mberen ndomba aik ovagak ovara, ane andi, mbas ombok ane ako ovagak iri higi. 12 Yangge endak is yanggadekma en daga waga awene yugugu lagama, yangge vivis ako wene anye menda yugigas ako wigya lagarik, it avakwa wen vaga agarwik ovok erogo yugeraga. Yugirigya dugwit, “Hit en yangge endak daga waga unggul ambi watu lagaoma, hambigiluk ogaga ovara, sek aga ako adigat inis siyabagu dogones o,” yiluk, ane anye vaga abet erogo yugirigya higi. 13 Eke, yangge hivis wen elola daga waga ako en nggarogo ogarubuk menda iya erogo ogarit lagya dugwit, avakwa ovok inivaga hali hunik mbogot vaga en wen vaga wombaba wagya higi. 14 At yangge endak daga waga ane yugigas vaga, yangge vivis ako en nggarogo ogarubuk menda iya erogo ogarit lagya dugwit, avakwa wen vaga agarwik ako Yesus amusek lagup en yiluk, enambutmu inggya dugwit ane huluk yugirigya higi. Avakwa wen vaga agarwik ako enambutmu inggya dugwit, “Yangge hak ambi mbusi segowa vaga watao ovara, iluk aga ako, agut wakhegek huvuwak ambi ogovak higirogo baluk, at adigat inis siyabagu dogones o,” yiluk, it yugirigya higi.
15 Yugirigya lagama, yangge endak daga waga agut wakhegek huvuwak ogovak higirik ako ane yumwak yiluk, yangge vivis ako en elagap agarero endawima vup erogo mabaup andok okbagas ma, vup erogo mabagya higi. At agarero endawima vup erogo ma bagya lagama, agut wakhegek ogovak higirik ako ane werek agya lagarik, it avakwa at inis siyabagetek ako aninis en enarit lagya higi.
16 At yangge andi en it ap ininis werek inim, ininis dek inim, ininggis werek inim, ininggis dek inim, un agarwik menda inim, avakwa enayeloman inim, ovok erogo enelup agek ambi ininggis amotkan vaga a, enembet vaga a, dirup mbalogo bogogi. Dirup mbalogo bugu lagarik, yugirigya dugwit, 17 “It avakwa andi, yangge endak daga waga ako, at inis a, ata at anomor a, eneyave vaga dirup mbalek agarwik dek halok andi, enangge onggo mbalirigwi, eke, yi menda ndi menda hunggwis, ogagu dogop modok moga o,” yiluk, wene mbilinogo yugirigya higi.
18 Higya lagirik, at wene yuknugu ako en ambi inim yuknugu higya dugwit, “Wene mbilinogo yugirigya hegen ako andi, it ap enendawi werek en adigat sigam hugu dogosogom. At yangge ako en dirup mbanggas ako andi, ap ambi inisanomor dirup mbalek 666 atma, it avakwa enendawi werek halok, ‘Nomor weyak andi, yi at higi o,’ yiluk, dibagu dogopwak o,” yiluk, yuknugu higi.