14
Ndawi swi menda viyanggwis inigigi wene
Yuknugu higya lagirik, werekma, at Ndomba Eyak ako ndom Sion vaga mendek werekma nil higi. Eke, it avakwa 144.000 ako, enembet vaga Ndomba Eyak inis inim, At asin inis inim, iperen ininis enadik-enadik enembet vaga dirip mbalek menda ako, Ndomba Eyak inim mendek werekma inigis. Inugu lagirik, is satut wambigya dugwit ane ombok iris, o unggulane ombok erogo ogagya, ogagya ako ovagak, mbogot vaga en nggindar ombok wisane ane ogasagwi ako ovagak, ane ombok ambi iris naruk hunggis.
Hunggu lagirik, At wene yugeraligama agarik eyave ako inim, it avakwa en iniselagwidek menda eneyave 4 ako inim, eke, it mbogot vaga agarwik enanggok ap ombok-ombok 24 ako inim, werek inigik, it eneyave 144.000 ako en enadoma dugwit, ndawi swi menda watwis inigis. Eke, ndawi watwis inigis ako andi, it avakwa ugun en mamulbaluk viyalup mondok meyan o. Ata, At Ala en, it eneyave 144.000 avakwa wen vaga menda enanggelekma en enomaluk dek okbagya dugwit enonggo mbalogo enagap wendatigi ako en adigat viyalup andi sek atma, viyanggwis inigis o.
It ap 144.000 ako andi, enendawi sek adik denek dugwit, akwa inim mondok dambulik dek at agarwik. It Ndomba Eyak ako adigat inim lendagwi. Yi menda ndi menda endak menda Ala ake belagwi hak, avakwa nin inigik, it ako adigat Ala inim, At Ndomba Eyak inim, enake denek dogopwak yiluk, enonggo mbalogo enagap wendatigi. It ako huluk wene ambi mondok yagalagudek atma, weyak ambi enovaga mondok dek at inigis o.
 
Malaikat eneyave henggam en ogagwi inigigi wene
Andi inugu lagirik, werekma, malaikat adik ambi en mbogot ilim yoma lagya higi. At malaikat adik andi en, wene dek asigadek mondok itok agarik Sek Wene Yesus avok ako, avakwa wen vaga menda ininis unggul adik-adik inim, enane adik-adik inim, enagamut adik-adik inim, yi avakwa ndi avakwa wen vaga agipik ovok erogo yugeragiluk mbogot ilim yoma lagya higi. Lagya dugwit, “Mbogot inim, wen inim, is ombok yanggadek laut inim, is liris wulu wandigama inim, At Ala en adigat wakhagagi atma, at avema seve yiluk, at inis siyabagu dogones. Yogak Ala en henowak dilhinivup hudi vage horok vanggo yagarikmu, henalon en At Ala agayuk wutu dugwit, At avema seve yiluk, inis siyabagu dogones,” yiluk, ane ombok vaga yagan lagya higi.
Yagan lagya lagama, aswe ambi wagya dugwit, “It avakwa o kota ombok Babel andi, hwa yanenggek ovagak agarwik. It hwa yanenggek ovagak atma, amburup nenek ogivisiga nelok, ugun-ugun ogarit lendagwi hak, enendawi ninggya halok weyak ugun ogarit nelagwi. Ogarit nagu dugwit, ‘Nit ogasagwi yi, it yi avakwa ndi avakwa ininis unggul dombok ovok erogo wane-wane ogagu dogopwak o,’ yiluk, mamulerelagwima, enawi inim, eneyave inim, mondok dek erogo bigis o. Mondok dek erogo bigis o,” yiluk, iris naruk hunggis.
It malaikat mberen ako wene andi, yugurugu lagaoma, adik ambi wagya lagarik, ane ombok vaga iri dugwit, “It avakwa en yangge do ovagak ako inim, at agut wakhegek huvuwak ogovak higirik ako inim, ininis siyabugu dugwit, it enaburi yedok hapwak yiluk, ininggis vaga a, enembet vaga a, yangge inis dirup mbalek agarik halok, 10 aninis modok wisane enovaga bugu dogosogon. Anggur amburup is inim nudik dek, ata amburup adigat nudik nunggu dugwit eda wisane helagwi hak, At Ala en it avakwa andi, enabwa embetetek aninis mondok wisane enovaga bugu dogosogon. Aninis wisane enovaga bugu dugwit, hali monggalek helep enggen belerang inim hora okbugu dogomima, it Ala ake denek agarwik malaikat inim, At Ndomba Eyak inim, inil inigik, mondok edup wisane en yagan yimbilok-mendalok yugu dogosogom o,” yiluk, iris naruk hunggis.
11 “It avakwa ininggis vaga a, enembet vaga a, yangge inis dirup mbalek dugwit, yangge inim, at agut wakhegek huvuwak ogovak higirik ako inim, ininis siyabugu dogosogon ako, hali hunik helep enggen inim enovaga dan okbayogon yuvuk ako nggatuk yegetek modok-modok enovaga en wunggu dogosogon. Wunggu hegek, dingga inim, o hup inim, sat yanggal hedegetek modok-modok yagan watu dogosogom o,” yiluk, iris naruk hunggis.
12 Iris naruk hunggu lagima, At ane yuknugu ako en, “It enendawi Yesus ovaga vanggabaluk, ane yugup ndatak ogarit lagwi, eke, Ala en, yerogo ogwarup nderogo ogwarup, yagagi wene des erogo musek lagwi, ogasagwi At aburi ake denek ako, edup-mbedup enovaga bisasogom. Edup-mbedup enovaga bugu-sigik ovara, enendawi wadok dek dugwit, wugu dogopwak o,” yiluk, yuknugu higi.
13 Andi yuknugu lagama, mbogot vaga en wene ambi inim yuknugu dugwit, “Yogak en, it ap Nenasin inis ombok inim hunik dugwit hambisagwi ako, enendawi adenggen at umbutu dogosogom o, yiluk, dirup mbalu,” yuknigas. Yuknugu lagama, Ala Averiniki en, “Avyarat o. It hambugu-selok, iniluk dugwit, sadida oginipu hegek yavup ogarit lendagwi ako, Ala en unggut akluk hekbisayogon dekma, enendawi adenggen umbutu dugwit, sat yanggal hidugu dogosogom o,” yiluk, iris naruk hunggis.
 
Enggen hoda agarikmu, mbanggya hagagi wene
14 Wene iris ako naruk hunggu lagirik, werekma, avakwa enelose ovagak ambi nggudit-nggudit mendarek mbusi emas menda unggul vaga yirik, eke, yaga savit ovat wisane inggimu vagogo dugwit, hena mudu vaga horaik agarik nil higi. 15 Higya lagima, malaikat adik ambi Ala awi valekma en wulu wagya lagarik, ane ombok vaga At hena vaga horaik agarik ako yugugu dugwit, “O wen vaga yagamu andoma enggen yugup modok hoda aga vage mbalup hudi agarikmu, heyaga savit hedelok, hodo erogo enggen mbali wambilak o,” yiluk, yugigas. 16 Yugugu lagama, At hena vaga horaik agarik ako en eyaga savit ako vaga o wen vaga andoma enggen yugup mondok hoda aga ako, ovok erogo enggen mbali wambigya higi.
17 Wambigya lagama, mbogot vaga Ala awi valekma akoma en malaikat adik ambi wulu wagya lagarik, at ogo, yaga savit ovat wisane inggimu werek higi.
18 Andi en, malaikat adik ambi hali hunisiga menda vagago agarik ako hali hunisigama akoma en wulu wagya lagarik, at malaikat eyaga savit ovat wisane endak inggimu wulu waga ako, yugugu dugwit, “O wen vaga yagamu andoma anggur enggen yugup ako, mondok hoda agarikmu, heyaga savit ovat wisane andi vaga mbalogo yidi wambilak o,” yiluk, yugugu higi. 19 Yugugu lagama, at malaikat ako en anggur enggen mbalik en yiluk eyaga savit ako wolok wen vaga wambu wagya higi. Wambu wagya lagarik, anggur enggen ako ovok erogo mbalogo baluk, wonggalogo Ala aninis en sovalinivupwak yiluk, sovalinivisigama ombok akoma mabagya higi.
20 Mabagya lagama, anggur enggen amburup sovalinivisigama o kota leget weram akoma sovalbugu hegek, avakwa enamuya is nggut hak yanggadit inggya dugwit, aguruk wisane kuda unggul wane-wane agya lagarik, atok o adumu tiga ratus kilometer wane-wane ari lagya higi.