15
Atok vaga edup-mbedup okbugu hagagi wene
Andi okbaluk, hivis mbogot vaga andoma ninilup arup enalon werek menda modok iya ogagya higi. Ogagya higya dugwit, malaikat eneyave 7 en atok vaga avakwa edup ogonuvupwak yiluk, adwanggak adem 7 andok agarwik inigis. It malaikat 7 yi en avakwa edup ogonuvupwak yiluk, adwanggak adem 7 enovaga bisa warimi ako, atok vaga okbisaup menda aro. Atok vaga okbugu iniselok, okbaluk, Ala aninis ombasiga ako wotok erogo dek agya dogomindik, endawi seve yisogon, higi.
Higya lagirik, inamut ombok yanggadek laut ovagak ovara, elose wukagak kaca yendela ogarek herek damok ogasiga anggelekma en hali abya wunggu higi. Higya lagirik, werekma, avakwa inamut ombok yanggadek ako omban vaga mendek agarwik inigis. It avakwa ako en yangge endak daga waga ako inim, agut wakhegek huvuwak ogovak higirik ako inim, ininis siyabagatek. Eke, at inis ininggis enembet vaga dirup warup ako wegetek dugwit, Ala inis adigat siyabagao ako en, inamut ombok yanggadek ako omban vaga mendek agarwik inigis. Nggindar ombok Ala en wogeraga ininggimu vagogo dugwit, nggindar ako ane ogagwi, eke, Ala inis siyabagu dugwit, ndawi watwis, ogagu-sigis. Ndawi watu dugwit, ndawi Ndomba Eyak ako en yagagi inim, ndawi Ala ayeloman Musa en yagagi inim, watu-sigis. Ndawi watao andi eyave yerogo:
“Nenasin Ala hanye adigat agindik,
Hat ogasiga ako andi,
mondok iya erogo ogagya,
nggarogo ogarubuk menda ogagya,
Yi avakwa ndi avakwa enasin hinis ombok dugwit,
mondok eyave atma nggedok adigat ogagya,
ogasiga o.
Nenasin o,
Hat hadigat sek adik denekma,
Avakwa ovok erogo hat hagayuk wutwis,
Hat hinis siyabagagwi,
ogarusogom o.
Hat modok atma nggedok adigat ogasiga ako,
sigam agyama,
yi avakwa ndi avakwa ovok erogo
Havema seve yi wakluk,
hinis siyabagagu dogosogom o,”
yiluk, ndawi watwis inigis.
Andi watwis inugu lagirik, Ala ninim agarik ombarupwak yiluk, Ala awi eravo valek mbogot vaga agarik ako, sup hurik higi. Higya lagirik, akoma en malaikat eneyave 7 ako en avakwa edup-mbedup okbisaup adwanggak adem 7 ako, wolok wulu wagu inigis. It ako sogwes yum adup modok mudu abya amumulip ogarek yirik, eke, mbup nggetalek obak mbusi emas vaga ogovak higirik eneyave vaga yirik agarwik inigis.
Inugu lagirik, nil neyagek, it avakwa en iniselagwidek menda eneyave 4 ako ambi en sogolowak mbusi emas vaga ogovak higirik 7 akoma it malaikat eneyave 7 ako wogirigya higi. Sogolowak 7 ako at Ala iluk modok itok agarik aninis avakwa enovaga bisamwak yiluk, elagap vaga erogo nudik higi.
Wogirigya lagama, Ala modok anye wisanema, eyave awiya wisane ogagya vaga en yuvuk wisane wunggu dugwit, Ala awi valekma akoma hobo-hobo agya higi. It malaikat eneyave 7 ako en edup okbisaup adwanggak adem 7 avakwa enovaga okbisaup ako, wotok erogo okbigitek inigik, avakwa o mbogot vaga andoma Ala awi valekma andoma nunggup dek at agya higi.