21
Mbogot-wen swi ogarek hagagi wene
Andi ogagya higya lagirik, werekma, mbogot-wen endak werek ogagagi ako inim, is ombok yanggadek laut ako inim, dek agya hegek, avoloma mbogot-wen swi ogovak higirik ako ari wagya higi. Higya lagirik, hwa ambi agun hedagiluk, angge-angge diduk okhodolok wandiga hak, o kota mondok adik denek Yerusalem swi ogarek ako, Ala werekma mbogot vaga en wambu wagya higi.
Wambu wagya lagarik, wene yugeraligama andoma en ane ombok ambi iri dugwit, “Ala avakwa enanggelekma dogopim akoma dogogiluk, eyave wambu wandiga andi, hanes o. At eyave ako aburi inim dugwit, iren, ‘Hat nenasin Ala aro,’ yiluk, yugugwis, eke, aren, ‘Hit an naburi aro,’ yiluk, yugirigya, ogagu dogosogom o. Mbogot-wen endak ogarek ako vaga dugwit, enendawi anggin hugu lagagwa ako, dek agarikmu, swi ogarek ako vaga enasin Ala inim dugwit, yup owangga dek erogo bisamindikmu, hambugwi, de wene yugwi, enendawi wakhedugwis, edup hugwi, ogagu dogosogom mondok dek o,” yiluk, iris naruk hunggis.
Iris naruk hunggu lagarik, werekma, at wene yugeraligama kursi sek vaga horaik agarik ako en an yuknugu dugwit, “Anen, yi menda ndi menda ovok erogo swi werek ogarogo baliga yi, hanes!” yiluk, iri lagarik, ambi yuknugu dugwit, “An wene avyarat atma nggedok yagaliga atma, wene yi dirup waru,” yiluk, yuknigas.
Yuknugu lagarik, ambi inim yuknugu dugwit, “O muk endak erogo welagagis adem Alpa inim, eke, atok vaga mondok dogop Omega inim, andi An atma, yukhigis ako andi, vage ogagyama yiluk yukhisiga o.
“It avakwa is uvup oginipu halok, Anen is iniluk ogonivisiga menda liris wungguma en onggo dek we un at nodogo wogirigya dogosogon o. It an nane mbo bagetek enendawi wadok dek vagago dugwit, des erogo musek lagu iniselok, mavorangge wogorelagwi hak, okbisaup wene haruk hunggin ako oginipu dogomindik, An enasin Ala at agya, eke, it An naburi at agwi, ogagu dogosogom. Eke, it Ala wene musek laup enalon ombasagwi inim, avyarat ombarup enanggon ombasagwi inim, weyak mbobo ugup hegek ugun ogarit lendagwi inim, avakwa enasagwi inim, avakwa ugun oginivisagwi inim, mum vaga inirisagwi inim, ovat vaga inirisagwi inim, huvuwak ininis siyabelagwi inim, enane huluk yagalagwi inim, it ovok erogo it dogopim vipuk erogo bagagirikmu hali abya wuluk adigat ogwasigama akoma mbo lakbisayogon. Ndugwis mberen hambup ako andi, ambi, we un iniluk dukluk, hambisagwi, eke, ambi, vivis hali abyama mondok-mondok lakbisayogon ako andi, andi aro,” yiluk, yuknugu higi.
 
O Yerusalem swi ogarek hagagi wene
Yuknugu lagama, malaikat eneyave 7 ako en avakwa edup okbisaup adwanggak adem 7 sogolowak vaga nudik vagogo welagao ako, ambi en nadema wagya lagarik, yuknugu dugwit, “Ndomba Eyak ogwa hedaup hwavyak ako, hil hanok yiluk, oma o.”
10 Yuknugu lagarik, Ala Averiniki nendawima dis iri lagama, neyave woknombolok ndom ombok adup vaga bani inggya lagarik, o kota mondok adik denek Yerusalem swi ogarek ako Ala werekma mbogot vaga en wambu wagya, “Andi hil hanen,” yiluk, yuknigas. 11 Yuknugu lagama, helep onggo ombok wukagak ovagak inis yaspis ako menda amumulip ogasiga hak, elose wukagak mondok awiya ogasiga ovagak, o kota swi ogarek amumulip ogagya andi, Ala siyalek dugwit, awiya abinak ogarek agarik ako en at ogwagya higi.
12 Eke, o kota leget eyave wogo andi, mondok iya adup erogo valekma, sup mbanggut leget mbalek 12 hudi, eke, sup mbanggut leget mbalek andok ako andi, malaikat eneyave 12 at agarwik inigis. Eke, sup mbanggut eyave vaga avakwa Iserali ininis unggul 12 menda ako ininis dirup mbalek agarik inigis. 13 O leget eyave vaga sup mbanggut mo il daga wandigama timur vikit henggam mbalek, eke, mo il huruk yi landigama barat vikit sup mbanggut henggam mbalek, o utara vikit sup mbanggut henggam mbalek, o selatan vikit ako andi, sup mbanggut henggam mbalek, agarik higi. 14 O leget eyave valek andi, helep owak bago 12 vaga valek higi. Eke, helep owak bago ako vaga, at Ndomba Eyak aori lakbogogi menda 12 ako ininis dirup warek agarik higi.
15 Eke, At wene yuknigas ako en o kota inim, sup mbanggut leget mbalek ako inim, o leget wogo inim, adup maren hudi agarik yiluk, wakhegek wanggun meter mbusi emas vaga inggimu agarik higi. 16 Nil neyagek, at ako en o kota ako wakhegek ako vaga wal okhigya dugwit, atok winimen-wenamen inim, venak-venak inim, o owak adup iligik inim, andi dua ribu dua ratus kilometer hak wakhegek valek higi. O kota leget venak-venak wogo agarik ako andi, venak ambi adup, venak ambi dul, anderogo dek, adup wane-wane agarik higi.
17 At malaikat ako en o kota valek wal okhigya lagarik, andi okbaluk, o leget eve adup iligikan ako adigat wal okhigya lagama, at wakhegek ako vaga wal okhagas ako andi, nit avakwa wal okhelagwi ako hak 65 meter at ogarek higi. 18 O leget eyave ako andi, helep yaspis ako vaga valek, eke, o kota ako andi, mbusi emas at menda vaga adigat wukagak mondok awiya ogasiga ovagak ako vaga valek higi.
19 O kota ako, yi helep ndi helep eyave segedok halok adigat ovaga dikduk ogarek owak bagao higi. Helep owak wenamen ndalek andi, helep yaspis. Helep yaspis ovaga bago ako andi, helep nilam. Helep nilam ovaga bago ako andi, helep mirah. Helep mirah ovaga bago ako andi, helep zamrud. 20 Helep zamrud ovaga bago ako andi, helep unam. Helep unam ovaga bago ako andi, helep sardis. Helep sardisovaga bago ako andi, helep ratna cempaka. Helep ratna cempaka ovaga bago ako andi, helep beril. Helep beril ovaga bago ako andi, helep krisolit. Helep krisolit ovaga bago ako andi, helep krisopras. Helep krisopras ovaga bago ako andi, helep lazuardi. Helep lazuardi ovaga bago atok vaga ako andi, helep kecubung, helep elose eyave segedok vaga adigat ovaga dikduk ogarek valek higi.
21 Sup mbanggut eyave 12 menda ako andi, helep onggo ombok menda inis mutiara vaga enadik-enadik ogarek higi. Sup mbanggut ambi, helep mutiara ambi ogarek atma, nin ogo, anderogo adigat ogarek higi. Eke, o kota ilim sup yago andi, mbusi emas at menda adigat wukagak mondok awiya ogasiga ovagak ndalek higi.
22 At Anye Adigat Agarik Nenasin Ala inim, at Ndomba Eyak inim, Ala awi valek hak eneyave enanggelekma inim at werekma, it avakwa Ala ninim agarik ombarupwak yiluk, awi valek ako dek at higi.
23 At Ala mondok siyalek eyave awiya abinak iya erogo ogagya ako vaga o kota andi, awiya ogagya, eke, hali yevedek ovagak andi, Ndomba Eyak en at awiya anderogo at ogagya, ogasagwima, it avakwa en, “Mo il inim, saut inim, awiya arupwak dek ai,” yiluk, yegetek at inigis. 24 Yi avakwa ndi avakwa ininis unggul adik-adik ovok erogo o awiya andi vaga nagwis, eke, yi ap ndi ap ininis ombok wen vaga agarwik ovok erogo o awiya andi vaga enangge yi menda ndi menda onggo ombok menda hedelok nunggugwi, ogagu inigis.
25 O kota andoma o hup asigadek mondok-mondok dingga adigat werekma, sup mondok hurik at agarik higi. 26 Yi avakwa ndi avakwa ininis unggul adik-adik ovok erogo enangge-enangge wisane werek iniselok, vok yugeralagwi menda hedolok, o kota andoma nunggugu inigis.
27 Nunggugu inigis ovara, it weyak enendawima vagogo agarwik, weyak mbobo ugup hegek ugun ogarit nagwis, huluk yugwi, ogasagwi ako halok andi, nunggugwi mondok inigibuk. Ata, it avakwa iniluk mondok-mondok okbisaup ininis mbuku vaga dirup warek Ndomba Eyak vagogo agarik andi halok adigat nunggugu inigis.