8
Heda marek vivis mago ako wotok erogo visinggu hagagi wene
Ndomba Eyak ako en heda vivis marek 7 ako visinggu lagama, setengah jam ovagak agya dugwit, mbogot vaga andoma enane dek, enavologane dek, inisogane dek, mbauk adigat ogagya higi. Ogagya lagarik, it malaikat eneyave 7 Ala avema mendek agarwik ako ane ombok ogasiga trompet 7 wogirigya higi.
Higya neyagek, malaikat adik ambi sogolowak mbusi emas vaga ogovak higirik inggimu wolok, Ala ake warogo hali hunisagwima mendek yi wagya higi. Mendek yi wagya lagama, amben eyave segedok menda wisane wogugu higi. Wogugu lagama, Ala ake hali hunisagwima mbusi emas vaga ogovak higirik Ala wene yugeraligama avema akoma, amben eyave segedok menda ako inim, it Ala aburi ake denek samban ogasagwi enane yugugwis ako inim, Ala ake bagya higi. At malaikat en Ala ake anderogo bagya hegek, amben eyave sek menda hali ninggama yuvuk inim, Ala aburi samban ogasagwi enane yugugwis inim, inggimu en Ala adema inggya higi.
Ako ogagya higya neyagek, at malaikat ako en amben eyave sek menda sogolowak vaga nudik welaga ako, hali hunisigama akoma en hali hunik wigya lagarik, sogolowak ako vaga mabaluk, wen vaga mbo wombaba wagya higi. Wen vaga mbo wombaba wagya lagama, o unggulane iris, o bigavok yovalevet higya, ogagya hegek, o wen wadok yukul-yukul ogagya higi.
 
Ane ombok ogasiga trompet ako ane ogagwi hunggigi wene
Andi ogagya higya lagirik, it malaikat eneyave 7 enadik-enadik ane ombok ogasiga menda trompet wogeraga vagogo agarwik ako, ane ogwaruguluk, dik-duk dak-duk ogagwi inigis.
Ane ombok ogasiga trompet vagogo agarwik ako, ambi endak trompet ane ogagya lagama, musu hol es salyu inim, hali inim, amuya inim, nanggibuk-hanggibuk erogo baluk, o wen vaga mbo wombabaik wagya higi. Wombabaik wagyalagama, wen inim, yo inim, nin agako higirogo mberen hekbaluk, nin ambi higirek hali ninggya dugwit, yoangga-heda angga swi ogo ovok erogo nenggek lagya higi.
Malaikat ambi ane ombok ogasiga trompet ako, ane ogagya lagama, okbaluk, enaswe ambi en trompet ane ogagya hegek, ndom ombok ambi hali wuluk yagan is ombok yanggadek laut ako vaga mbeyak ha wambigya higi. Mbeyak ha wambigya lagama, is ombok yanggadek nin agako higirogo mberen hekbagya dugwit, nin ambi higirek ako amuya ogwarogo bagya higi. Ogwarogo bagarikmu, yi menda ndi menda iluk menda is elola agarik ako nin mberen higirogo hekbagya dugwit, nin agako higirogo ako hambit lagwi, eke, yi mburis ndi mburis is agakoma nagwis ako nin mberen higirogo hekbagya dugwit, nin agako higirogo ako windilek-hedalek oklarit lagya, ogwagya higi.
10 Malaikat mberen ane ombok ogasiga trompet ako, ane ogagu lagaoma, okbaluk, at ambi en trompet ane ogagya hegek, dadiwap ombok ambi hali wuluk yagaliga ako ovagak mbogot vaga en wuluk yagan wambu wagya higi. Wambu wagya lagarik, is landigama inim, iliris wulu wandigama inim, ovok erogo nin mberen higirogo hekbagya dugwit, nin agako higirek ako eda erogo baik lagya higi. 11 Dadiwap ako andi, inis Eda atma, is nin agako higirek ako eda ogwarogo baik lagarikmu, avakwa nunggu lagaorik, eneve wisane hambit lagwi inigis.
12 Malaikat henggam ane ombok ogasiga trompet ako, ane ogagu lagaoma, at ambi en trompet ane ogagya hegek, mo il awiya inim, saut awiya inim, dadiwap awiya inim, venak agako higirek ako, abya dek ogwarogo bagya higi. Abya dek ogwarogo bagya lagama, o dingga ako awiya maduk agya, eke, o hup halok, o modok hwis iris, ogagya dogopwak yiluk, mo il awiya inim, saut awiya inim, dadiwap awiya inim, nin mberen higirogo hekbagya dugwit, nin agako higirek ako, awiya dek agya higi.
13 Andi agya higya neyagek, swa eram mbongga mbogot ilim yoma wigak-wigak yagan lagya dugwit, ane ombok vaga iri higi. Iri dugwit, “Malaikat eneyave 7 ako, it eneyave 4 ane ombok ogasiga trompet ane vage ogagao ovara, eneyave henggam andi, ane ogwaruguluk, modok diduk ogasagwi. Ogasagwima, it avakwa ovok erogo wen vaga agarwik andi, ayai, enabwa, enabwa o,” yiluk, ane ombok vaga yagan lagya naruk hunggis.