7
Iserali menda eneyave 144,000 denogo bogogi wene
Andi ogagwi inugu lagirik, an Yohanes en malaikat eneyave 4 inigis. It malaikat eneyave 4 ako, o wema yoma atok venak-venak 4 mendek agarwik inigis. Mendek werekma, o wen atok venak-venak 4 ako o havut wane-wane 4 at warit wulu wandigama, o wen vaga inim, is ombok yanggadek laut inim, yoangga-hedangga inim, o havut en avolok ogarit lagya hawen, o havut vagago agarwik inigis. Inugu lagirik, werekma, malaikat adik ambi mo il daga wandigama en wulu wagya higi. Wulu wagya dugwit, Ala iluk agarik ako aburi denogo bisiluk, amburup yedok erogo okbigik wolok wagya higi. Wolok wagya lagarik, it malaikat eneyave 4 wen inim, is ombok yanggadek laut inim, weyak erogo baup andok okbogogi ako, ane ombok vaga yugirigya dugwit, “Nit nenasin Ala ayelomani denek ako yedok dogopwak yiluk, amburup enembet vaga erabigitek neyagek, wen inim, is ombok yanggadek laut inim, yoangga-heda angga inim, weyak erogo baup moga o,” yiluk, yugirigya higi. Yugirigya lagama, ane ambi iri dugwit, “It Iserali vaga Yakup aburi wigalek ininis unggul adik-adik ovok eneyave dambup erogo 144.000 denogo bisayogon o,” yiluk, iris naruk hunggu lagirik,
inis unggul Yekura menda 12.000 denogo bugu,
inis unggul Uruben menda 12.000 denogo bugu,
inis unggul Nggat menda 12.000 denogo bugu,
inis unggul Asiyet menda 12.000 denogo bugu,
inis unggul Naptali menda 12.000 denogo bugu,
inis unggul Manase menda 12.000 denogo bugu,
inis unggul Simeyon menda 12.000 denogo bugu,
inis unggul Lewi menda 12.000 denogo bugu,
inis unggul Isakat menda 12.000 denogo bugu,
inis unggul Sebulon menda 12.000 denogo bugu,
inis unggul Yusup menda 12.000 denogo bugu,
inis unggul Benyamin menda 12.000 denogo bugu,
ogagya dugwit, ayelomani denek ako yedok dogopwak yiluk, amburup enembet vaga erabigik laga ako andi, eneyave dambup erogo 144.000 at inigis o.
 
Avakwa wisane homago inigigi wene
Andi ogagya higya lagirik, it avakwa ininis unggul adik-adik inim, enane adik-adik inim, enagamut adik-adik inim, enanggelekma en ambi nggigik homago ako andi, eneyave wisane ininggis dinggilup ogo modok meyan inigis. It avakwa andi, enasum adup mudu yanggwi iris hak yikbaluk yo ndila angga hedalek ininggimu vagago dugwit, At wene yugeraligama kursi sek vaga horaik agarik ako inim, Ndomba Eyak ako inim, iperen enavema mendek yiluk, 10 enane ombok yugu dugwit,
“Wene yugeraligama horaik agindik Hat nenasin Ala ako inim,
Hat Ndomba Eyak ako inim,
Hiperen en nenagap wendatugupma, wa,”
yiluk, yugurugwi inigis. 11 Yugurugwi inigik, At wene yugeraligama inim, it mbogot vaga agarwik enanggok ap ombok-ombok eneyave 24 ako inim, it avakwa en iniselagwidek menda eneyave 4 ako inim, ilim werek inigik, it malaikat yilin-walin ogarek mendek agarwik ako ovok erogo At wene yugeraligama horaik agarik ako, enape samulik avema seve yiluk, Ala inis siyabagwi inigis. 12 Ala inis siyabagu dugwit, ndawi eyave yi watao:
“Avyarat Amin!
Hat nenasin Ala atma,
Yi wene ndi wene ovok hilup,
Hat hadik mondok hanye aro,
yiluk, ‘Wa,’ yukhugu dugwit,
hagayuk wutwis,
hinis siyabagagwi,
hai watwis,
Modok-modok ogagu dogosogom o,
amin,”
yiluk, yugugwis inigis.
13 Yugugu lagaoma, it mbogot vaga agarwik enanggok ambi en an yuknugu dugwit, “It avakwa enasum mudu yirik andi, sani? Eke, nggoma en wagao embeten?”
14 Yuknugu lagama, “Nasin. An nunggut atma, haren enat eru,” yugugu lagima, aren an yuknugu dugwit, “Dek o. It yi, avakwa anggin-mbanggin modok wisane okbugu inigik, enanggelekma en wulu wagao ako eneyave yi aro. It ako andi, enasum mondok mudu arupwak yiluk, Ndomba Eyak amuya ako vaga enasum hothedagao. Hothedagaorikmu,
15 ‘Wene yugeraligama Ala ivaga andoma dugwit,
Hutun-howam Ala awi valekma ake ogagu-sigik,
At wene yugeraligama kursi sek vaga horaik agarik nenasin Ala ako en weyak enovaga agya hawen, avema bisiluk agarik o.
16-17 Eke, wene yugeraligama ilim adigat agarik Ndomba Eyak ako en eneyave des erogo at vagenombogo agarik.
Iniluk modok dogopwak yiluk, is il eyave mudis wogenombolok layogonma,
Erom uvup ogonupu, is uvup ogonupu, mo edup en inita, o heket en enanyedek erogo bugu,
ogwasogon modok dek o.
It yup yagwi iniselok, Ala en at yup oangga dek erogo bisayogon o,’ ”
yiluk, yuknugu higi.