6
Mbuku virik-verek heda 7 marek ako visinggigi wene
Andi ogagwi inugu neyagek, Ndomba Eyak ako en mbuku virik-verek heda 7 marek ako ambi endak marek visinggigi. Visinggu hegek, avakwa iniselagwidek menda eneyave 4 ako ambi en ane o unggulane ovagak iri dugwit, “Oma,” iris naruk hunggis. Naruk hunggu lagirik, nil neyagek, kuda iris mudu swa yanggwi ovagak atma, ambor vaga ambi horaik ayegen inggimu wigya higi. Wigya lagama, nggudit-nggudit ambi yikbaluk, lakbagya lagama, avakwa sovalbisaigen yiluk, ndup ogari lagya higi.
Okbaluk, Ndomba Eyak ako en heda endak marek visinggu lagarik, ambi marek ako visinggu higi. Visinggu hegek, eneyave 4 ako enaswe ambi en iri dugwit, “Oma,” iris naruk hunggu lagirik, nil neyagek, kuda adik ambi iris mudu hali abya hak atma, ambor vaga ambi horaik wagya higi. Wagya lagama, Ala en, “It avakwa o wen vaga yagamu andoma enendawi ugun seyalek adenggen nagu dogop dek. Ata, ir-it war-wat yugu dogopwak o,” yiluk, Ala en at kuda ambor vaga wagya ako andok dogop mendek okbagya dugwit, mbusinggarep erasul adup ambi wogogu higi o.
Eke, Ndomba Eyak ako en heda mberen marek ako visinggu lagarik, ambi marek visinggu higi. Visinggu hegek, avakwa iniselagwidek menda eneyave 4 ako enaswe ambi en iri dugwit, “Oma,” iris naruk hunggu lagirik, nil neyagek kuda mudis ovagak atma, ambor vaga ambi horaik anggin wakhegek ako menda inggimu wolok wagya higi. Wolok wagyama it avakwa iniselagwidek menda eneyave 4 ako, enanggelekma en ane ambi iri dugwit, “Tepung gandum kaleng ambiat yidik ako andi, onggo ombok yoparip ndugwis ambiat vaga it yavup ogasagwi onggo wogorelagwi wane-wane ako vaga hunggu dogosogom. Eke, beras kaleng henggam yidik ako andi, wane-wane onggo ombok yoparip ndugwis ambiat vaga it yavup ogasagwi onggo wogorelagwi ako vaga hunggu dogosogom. Anderogo ovara, yo saitun amburup inim, anggur amburup inim andi, weyak erogo baup moga o,” yiluk, iri higi.
Andi okbaluk, Ndomba Eyak ako en heda henggam marek ako visinggu lagarik, ambi marek ako visinggas. Visinggu hegek, avakwa iniselagwidek menda eneyave 4 ako enaswe ambi en iri dugwit, “Oma,” iris naruk hunggis. Iri lagirik, nil neyagek, ap hambigiluk ogagya dugwit, elose mudu deyalogo baliga andi hak, kuda iris anderogo at ambi inis Hambisagwi Andok ako kuda ambor vaga horaik wagya higi. Wagya hegek, ambi inis Hambuluk Lendagwima ambetaga labo erogo wagya higi. Iperen wagu lagaoma, iren avakwa o wen vaga nin mogologo hetbugu dugwit, nin mogologo seperempat ako segowa vaga enarit lagwi, hambupwak yiluk, uvup erogo bugwis, adwanggak idup-idup ogwarogo bugwis, eke, wam nggusa inim, yangge do inim en, hivirinuvupwak yiluk, enaninis ogwarogo bugwis, ogarit lagu dogopwak yiluk, andok okbugu higi.
Andi okbaluk, Ndomba Eyak ako en heda 4 marek visinggu lagarik, ambi marek ako visinggu higi Visinggu lagama, it avakwa Ala wene wokbaluk, Keretus awene mondok des erogo vagalogo yugeregek lagu-selok, initu lagagwa ako, enanggela Ala ake warogo hali hunisagwima avema andenam werek inigis. 10 It initu lagagwa enanggela ako en enane ombok yugugu dugwit, “Nenasin Hinis ombok Ala wai. Hat hadik modok ombok avyarat adik denek agindik atma, it avakwa o wen vaga menda en ninitugwa nenamuya wambegek lagagi ako, enowak dilogo onggo inititek heyagek, ndugwis maren arisogon o,” yiluk, yugugu inigis. Yugugu lagaoma, 11 “Dek o. Hit henowa-henasin inim, it hinim Ala wene modok dibaluk musek lagwi inim, hit hinitugwa ndatak inurusogom halok andi, onggo ambivaga dambup erogo inirisogon atma, we un ndugwis ambiat mbauk dogosogon o,” yiluk, enasum mudu adup enadik-enadik yikbugu inigis.
12 Andi okbaluk, Ndomba Eyak ako en heda 5 marek visinggu lagarik, ambi marek ako visinggas. Visinggu lagama, o wadok ombok yukul-yukul iris, hain hali agadya mbetalek hak mo il hwis iris, saut muya ovagak agya, 13 o havut endengga ombok wagya dugwit yo widis enggen ao bao hegek heralogo wen vaga ya ndun nda ndun wambegek wandiga hak, dadiwap mbogot vaga en wen vaga wambu wagya higi. 14 Wambu wagya lagama, mbuku virik-verek ogasagwi andi hak mbogot nggago iri dugwit, virik-verek ari lagya, eke, ndom inim, is enggema wen hudi mbalekma inim, ovok erogo wolok adikmu ari lagek ogagya higi.
15-17 Andi ogagya higya lagirik, it avakwa wen vaga menda enasini ininis ombok inim, ap ombok-ombok inim, it ap ndugandok inim, ap ininggis werek inim, ap enane anye inim, avakwa enayeloman inim, avakwa un agarwik menda inim, ovok en yugu dugwit, “Ala Yesus iperen enaninis en okbininup hudi vage vanggo yagarikmu, nit niniluk dogop dek at helagwi o,” yiluk, enalon en, “Nggoma lauk?” yiluk, wis elola inim, helep elola inim, hwilak lari lagao. Hwilak lari lagu lagaorik, “At wene yugeraligama horaik agarik ako inim, Ndomba Eyak inim, iperen nit ninisagup en, ndom yi vaga inim, helep ombok yi vaga inim, nit sopalninivu o,” yiluk, ndom inim, helep inim, yugugwis inigis.