5
Ndomba Eyak en buku virik-verek ogarek wigya hagagi wene
Andi ogasagwi inugu lagirik, ambi higya dugwit, mbuku virik-verek ogarek ambi adup venak-venak dirup mbalekma, At wene yugeraligama kursi sek vaga horaik agarik ako inggis amotkan vagogo agarik higi. Eke, mbuku virik-verek vaga dirup warek ako, inil hagup en yiluk, lilin amburup ako vaga ambi heda mabagek ambi heda mabagek, ogarit heda 7 vaga marek ogarek higi. Higya neyagek, malaikat anye werek ambi en ane ombok iri dugwit, “Mbuku mbalek virik-verek ogarek yi, ap ambi sa en heda visilogo bikhaup sek o?” Iri lagama, mbogot vaga inim, wen vaga inim, wen avema inim, avakwa wisane at agarwik ovara, it ambi en heda visilogo bikha warup sek inigitek atma, ambi bikha wagya hegetek o.
Ap ambi visilogo bikha warup sek inigitek atma, visilogo bikha wagetek at welagama, “Nit ap ovok weyak ogasagwi mendama, nit visilogo bikhaup meyan at higi o,” yiluk, nendawi modok wakhidigya dugwit, yup ombok yagi. Ao yup yigya lagima, mbogot vaga agarwik enanggok ap ombok-ombok ako ambi en an yuknugu dugwit, “Yup yarup moga o. Yo ambi aruknuk dagasiga andi hak, inis unggul Yekura en Daut ombao yangge singga ovagak endaklagagi ako, ayegen anye agagirikmu, aren mbuku virik-verek heda 7 marek ako, visilogo bikhaup sek atma, bikha wigya hayogon o.”
Yuknugu lagama, enanggok ap ombok-ombok 24 ako inim, avakwa en iniselagwidek menda eneyave 4 ako inim, wene yugeraligama andenam walinek inigik, Ndomba Eyak ambi eyave warek hak ovara, it enanggelekma mendek higi. Wam Ndomba Eyak ako andi, aruk adema aik 7, eke, il 7, agarik higi. Aruk adema aik 7 inim, il 7 inim, ako andi, Ala Averiniki andogon adem 7 ogasiga ako o wen vaga yi awi ndi awi lakbisaliga ako aro.
Andi en, an Yohanes en higya dugwit, Ndomba Eyak ako wagya lagarik, wene yugeraligama kursi sek vaga horaik mbuku inggis amotkan vagogo agarik ako inggimu en wigya higi. Wigya lagama, it avakwa en iniselagwidek menda eneyave 4 ako inim, mbogot vaga agarwik enanggok ap ombok-ombok eneyave 24 ako inim, Ndomba Eyak ako avema seve yagagwa. Seve yiluk, it enanggok ap ombok-ombok ako en nggindar inim, sogolowak mbusi emas vaga mendarek amben eyave sek menda nudik ako inim, enadik-enadik vagogo dugwit, ndawi vaga yugugwis inigis o. Amben eyave sek menda sogolowak mbusi emas vaga nudik ako andi, it Ala aburi At ake denek samban ogasagwi enane nudik ovagak higi. It avakwa en iniselagwidek menda eneyave 4 ako inim, mbogot vaga agarwik enanggok ap ombok-ombok eneyave 24 ako inim, ndawi swi menda watugwa. Ndawi swi menda watu dugwit, ndawi eyave yi watao:
“It avakwa ininis unggul adik-adik inim,
enane adik-adik inim,
enagamut adik-adik inim,
Enanggelekma en ambitap nggigilogo Ala aburi arupwak yiluk,
Hat hatu lagagwama,
hamwiya vaga enonggo mbanggigin andi vaga
mbuku virik-verek heda marek ako,
haren wogogo wigya dogomindik visilup sek aro.
10 It avakwa ininis unggul adik-adik enanggelekma en hat hamuya vaga enonggo mbanggigin ako,
nenasin Ala avema bisiluk,
Imam hak At ake ogagu dogopwak yiluk denogo mondok okbigigindikmu,
Ininis ombok dugwit, avakwa wen vaga yagamu andoma agarwik ako enavema bisiluk, ‘Yi ogares, ndi ogares,’ yugurugu dogosogom o,”
yiluk, ndawi swi menda watwis naruk hunggis.
11 Andi ogagu inugu neyagek, it malaikat eneyave wisane yoangga hedangga leyalek hak nit nininggis dinggilup meyan andi ndatak inigis. It malaikat ako en, wene yugeraligama kursi sek ako inim, it avakwa en iniselagwidek menda eneyave ako inim, it mbogot vaga agarwik enanggok ap ombok-ombok ako inim, ilim werek inigik, malaikat ako en walinogo enane ombok vaga ndawi watao. Ndawi eyave watao andi yi:
12 “Ndomba Eyak watugwa ako,
Yi avakwa ndi avakwa avema seve yi nunggugwi,
‘At inggis mondok werek,
Yi wene ndi wene ovok ilup,
At adik mondok anye aro,’
yiluk, agayuk wutwis,
inis siyabagwi,
hai watwis,
Ogagu dogop sek aro,”
yiluk, ndawi watao. 13 Anderogo hak, it mbogot vaga agarwik inim, wen vaga agarwik inim, wen avema agarwik inim, is ombok yanggadek laut endawima nagwis inim, Ala en ogovakhigitigi yi menda ndi menda yi avakwa ndi avakwa ovok erogo enane ombok vaga ndawi watao. Ndawi eyave watao ako andi yi o:
“At wene yukneraligama horaik agarik ako inim,
At Ndomba Eyak ako inim,
iperen enanye mondok werek atma,
Enavema seve yiluk,
hai watwis,
enagayuk wutwis,
ininis siyabugwis,
modok-modok ogagu dogosogom o,”
yiluk, ndawi watao. 14 Ndawi watu-sigik, it iniselagwidek menda eneyave 4 ako en, “Avyarat yagao o,” yiluk, “Amin,” yugwi, eke, it enanggok ap ombok-ombok 24 ako en enavema seve yiluk, ininis siyabugwis, ogagu inigis o.