4
Mbogot vaga Ala inis siyabagwi inigigi wene
Andi yuknugu lagama, nabi ambi higya dugwit, o mbogot vaga andoma sup mbanggut ambi hurik higi. Higya neyagek, akoma en ap ambi en ane ombok ogasiga trompet ako hak, ane ombok endak yuknugu hunggis ako ambi inim yuknugu dugwit, “Yogak ogarup hegen ako okbaluk, hivis ogarup ako yukhisogon yiluk dagama o,” yiluk, yuknigas. Ao at andenam yuknuguma, Ala Averiniki nendawima dis iri lagarik, woknombolok bani anggas higi. Bani anggas werekma, mbogot vaga andoma wene yugeraligama kursi sek vaga, ap ambi horaik werek higi.
O awiya amumulip herek damok ogasiga hak, ap horaik agarik ako andi, helep onggo ombok elose mondok sekyaspis ovagak, helep sardis ovagak, ogarek werek higi. Eke, at horaik agarikmu yuwaru mondok abinak helep zamrud ovagak yilin-walin werek higi. Werekma, it mbogot vaga agarwik enanggok ap ombok-ombok eneyave 24 en At wene yugeraliga menda ako ilim hegek, it wene yugerelagwima kursi sek ako vaga 24 walinogo horaik dugwit, enasum yanggwi hak yirik, eke, nggudit-nggudit mbusi emas vaga enunggul vaga yirik, okbaluk inigis.
At wene yugeraligama andoma en o bigavok yovalevet higya hegek, unggulane yagan wulu wagya higi. Eke, wene yugeraligama elosema vikit andenam yunda 7 yevedek werek higi. Yunda 7 yevedek ako andi, Ala Averiniki andogon adem 7 ogasiga ako arat. Wene yugeraligama kursi sek avema andenam kaca yendela modok eyave obak inamut ombok yanggadek laut ovagak ovara, elose wukagak mondok awiya ogasiga ovagak higi.
Eke, o andenam avakwa en iniselagwidek menda eneyave 4 enavilis enambot enombandu venak-venak andoma inil yago wisane werekma, wene yugeraligama ilim andenam walinek werek inigis. Eneyave ako andi, ambi yangge singga elose ovagak, ambi sapi nggulok elose ovagak, ambi andi, elose avakwa enelose ovagak, eke, ambi andi, swa eram mbongga amik wigalek ako ovagak, werek inigis. Avakwa en iniselagwidek menda eneyave 4 ako andi, enadik-enadik enamik 6 werek atma, eneyave inim enamik avema andenam inim ovok at inil yago werek inigis. It ako mbup yegetek hutun-howam enane yugu dugwit,
“Nenasin Ala hanye adigat agindik,
Hat mondok sek adik denek,
Muk welagagin,
Yogak agindik,
Hivis dogogun,
Hat mondok sek adik denek aro,”
yiluk, yugigik adigat ogagu inigis. Ogagu dugwit, At modok-modok iluk itok agarik wene yugeraligama horaik agarik ako, “Wa,” yiluk, inis siyabagwi, hai watwis, ogagu inigis. 10-11 Ogagu-sigik, it enanggok ap ombok-ombok eneyave 24 ako en At modok-modok iluk itok agarik wene yugeraligama kursi sek vaga horaik agarik ako, avema seve yiluk, siyabagek ogagu inigis. Siyabagek ogagu dugwit,
“Nenasin Ala wa.
Hat hendawi wenggebaluk,
yi menda ndi menda ovok erogo werek ogarisogon o,
yiluk, ogagagin.
Hat hadigat mondok eve ombok atma,
Yi avakwa ndi avakwa ovok Hat havema seve yiluk,
Hinis siyabagagwi,
Hai watwis,
ogagu dogopwak o,”
yiluk, nggudit-nggudit mendarek yirik ako, nggolalogo At avema ba wagwi inigis.