3
Ala aburi enaruwam dogop mendok okbisaup wene
“Ap ambi en, an Ala aburi enaruwam dogosogon o, ombasiga halok, yavup ogarup embetas andi, iya aro,” yiluk, avakwa en yagalagwi menda ako andi, avyarat yagalagwi.
Ap ambi Ala aburi enaruwam dogop mendok okbaup ombasagwi halok andi, avakwa enane at ovaga belagudek halok, ogwa ambiat wogo halok, endawi suam watya halok, endawi werek halok, endawi luvuk erek halok, enaganiya isagya halok, avakwa sek mamulirigya halok, amburup nenek oginivisiga menda agaum erogo naligadek halok, aninis mbikit agya dek, endawi yanggalek halok, yo yawi war-wat iridek halok, yoparip endawi hogoup ombasigadek halok, ap anderogo menda andi, Ala aburi enaruwam dogopwak yiluk mendok okbisaup sek aro.
Ap ambi Ala aburi enaruwam dogop andi, at aburi des erogo unde waginipu, mamulirigya, aburi en at ane hunggwis, ogagya halok adigat mendok okbaup. Ap ambi en at aburi des erogo unde waginivup inggut halok, Ala aburi andi, nggarogonggan holinipu dogosogon embetep? Ap ao swi at Yesus vaga vanggabaluk avyarat embetas halok mendok okbaup dek. Sile endawi siyabatigya lagagimu, anggin ovaga okbagagi ako hak, ap andi, anderogo endawi siyabetaliga vaga anggin ovaga okbagya hao en, mendok okbaup dek. At mendok okbaup ako, it ap avyarat ombasagwi dek menda en at ogasiga vaga avok mbanggu dugwit, “Ap andi, andogon sek aro,” yagalagwi halok adigat mendok okbaup. Ata, at weyak ogarimi vaga, it ap avyarat ombasagwi dek menda en at ogasiga vaga avok mbanggu dugwit, “Ap andi, andogon weyak,” yugu-sigik mendok okbaup halok, bagas heda bagoma adonggop nggeto yagaliga hak, sile en ap andi, anderogo endawi nomalisogon.
Ap yonggaragak mendok okbisaup wene
Eke, it ap yonggaragak ako, anderogo it enovavut sek halok, enane mberen dek ambiat adigat yagalagwi halok, anggur amburup nenek oginivisiga menda enagaum erogo nelagwidek halok, yoparip hogop ombakluk avakwa we-wes oginavisagudek halok, eke, Ala en ninim dambubininagiluk at abut Yesus lakba wagagi wene mbauk hwilago welagagi ovara yogak sigam agagi ako, vagago dugwit, enomaluk horogo baluk enendawi seyalek vaga ogagu-selok, ap andi menda mendok okbisaup sek aro.
10 It ap yonggaragak dogop andi, endak enavut mbabaluk, enane enovaga biselagudek halok, mendok okbisaup sek.
11 It enogwai andi anderogo enovavut sek dugwit, wene enabis atok vaga wolok nelagwidek halok, enendawi werek halok, eke, it yagalagwi ndatak ininggis anye vaga ogagu-selok, akwa anderogo menda iniselok, it enaguni ap yonggaragak mendok okbisaup sek aro.
12 It ap yonggaragak andi, enogwa ambiat wogo halok, eke, inaburi inim, it inim agarwik menda inim, unde waginipu iniselok adigat mendok okbisaup sek aro. 13 It ap yonggaragak ogarit lendagwi menda ako it eneyave hwalogo ogaguselok, ininis werek dogosogom o. Eke, it eneyave hwalogo ogaguselok, nit nenendawi Keretus Yesus ovaga vanggabaluk avyarat ombasagwi wene ako, it enalon embetetek dugwit, yugeregek nagu dogosogom aro.
Wene mbauk hwilago welagagi wene
14-15 An vage hadema warup ombasiga ovara, an ambi yidup iri hao en, Ala aburi dugwit, nggarogo ogarit lagu dogop helup arinyok yiluk, nape wenggelek dugwit, dirup yi mbalhisiga. Nit Ala aburi ako Ala mondok iluk itok menda angge aro. Eke, o valek ako owak sek ngguvulik vaga ndun yagaliga dek itok-itok agarik hak, avyarat wene Yesus avok ako nit Ala aburi vaga sigam erogo itok-itok agarik. 16 Ala wene wokbaluk nenendawi eve vaga ogarit lagu dogop wene mbauk hwilago dombok welagagi ako mondok iya aro. Andi,
“At ap at ari wagya lagagimu, Yi Ala abut, ombarupwak yiluk, Averiniki en sigam okbagagi.
Sigam okbagya lagagimu, it malaikat en At eyave inil hugwi,
At awene it weram Yakuri dek menda werekma yugeregek lagwi,
It ap yi awi ndi awi Yesus Ala abut avyarat ai, umbutwi,
ogagu lagagwama,
O segedokma abinak adigat agarikmu wolok inggigi o,”
yiluk, yagalagwi menda ako mondok avyarat higyo.