Isura ye 13
Tubaye kuwa nilongela kwa lugha ya bandu ni za malaika. Lakini kati nibile kwaa ni upendo, nibile kati shaba yailela au upatu wauvuma. Ni kati nibile na karama ya unabii ni malango ga kweli yaibonekana kwaa ni maarifa, ni mana nibile na imani ya kuhamisha kitombe. Lakini mana itei nibile kwaa ni upendo, nenga na kilebe kwaa. Na tubaye kuwa niatoa milki yango yoti ni kubalisha maskini, ni mana nalowa kutoa yega yango ili nisonywe ni mwoto. Lakini mana nibile kwaa ni upendo, ifaika kwaa. Upendo uvumiliya na hufadhili. Upendo ujisifu kwaa au kuipuna. Ubile kwaa ni kiburi au ukorofi. Upala kwaa makowe gake, ubona kwaa uchungu haraka, wala ubalanga kwaa mabaya. Upuraia kwaa udhalimu. Badala yake, upuraika mu'kweli. Upendo hupumiliya makowe goti; uaminiya makowe gote, ubile ni ujasiri katika makowe yote, ni ustahimili makowe gote. Upendo ukoma kwaa. Mana itei kwabile ni unabii, wote walowa peta. Mana itei kwabile ni lugha, yalowa koma. Mana itei kwabile ni maarifa, yalowa peta. Kwa kuwa tutangite kwa sehemu ni twapanga unabii kwa sehemu. 10 Lakini mana iisile yelo yaibile kamili, yelo yaibile kwaa kamili yapeta. 11 Panibile nchunu, nibayite kati mwana nchunu, natiwasa kati mwana nchunu, natiamua kati mwana nchunu. Panibile mundu nkolo, niibekite kutalu ga mwana nchunu. 12 Kwa mana nambeambe twabona kati kwa kioo, kati sura mulibendo, lakini muda wolo twalowa bona minyo kwa minyo. Nambeambe nitangite kwa sehemu, lakini muda wolo nitangite muno kati nenga yaniyowanike muno. 13 Lakini nambeambe makowe aga matatu gatidumu: imani, tumaini lyaisa, ni upendo. Lakini lyalibile likolo zaidi ya aga ni upendo.