Isura ye 12
Kuhusu karama ya mu'roho, ainja ni alombo bango nipala kwaa mkose tanga. Mutangite kuwa pamubile apagani mukengamine ni kuongozwa nayo. Kwa nyoo, nipala muitange kuwa ntopo yeyote ywalongela kwa Roho wa Nnongo kabaya”Yesu atilaanilwa.” Ntopo yeyote ywabaya, “Yesu ni Ngwana,” ila katika Roho mpeletau. Bai kwabile ni karama mbalembale, ila Roho ni ywembe yumo. Ni kwabile ni huduma mbalembale, ila Ngwana ni ywembe yumo. Ni kwabile ni aina mbalembale ya kazi, lakini Nnongo ni ywembe yumo ywapanga kazi zote katika boti. Bai kila yumo upewa ufunuo wa Roho kwa faida ya wote. Maana mundu yumo apeilwe ni Roho neno lya hekima, ni ywenge neno lya maarifa kwa Roho yoo yolo. Kwa ywenge umpeya imani kwa Roho ywembe yolo, ni kwa ywenge karama ya ponya kwa Roho yumo. 10 Kwa ywenge matendo ga ngupu, ni ywenge unabii. Na kati ywenge uwezo wa yowa Roho, ywenge aina mbalembale ya lugha, ni kwa ywenge tafsiri ya lugha. 11 Lakini Roho ni yoo yolo ywapanga kazi zote, umpeya kila mundu karama kwa kadiri ya uchaguzi wake mwene. 12 Kwa mana kati yega ni umo, na ubile ni iungo yanyansima, ni iungo yoti ni ya yega woo wolo, nyonyonyo na Kristo. 13 Kwa mana katika roho yumo twenga twabote tutibatizwa kuwa yega umo, kwamba Ayahudi ni Ayunani kae, kuwa amanda kae au huru, ni bote tuinyweile Roho imo. 14 Kwa mana yega ni iungo kwaa chimo, ila ni yanyansima. 15 Mana itei magolo walowa baya, “kwa mana nenga na luboko kwaa, nenga na sehemu kwaa ya yega,” ipangika kwaa kubile kwaa ni sehemu ya yega. 16 Na mana itei likutu lilowa baya, “kwa kuwa nenga na liiyo kwaamnenga na seheme kwaa ya yega,” yee ailipangi kwaa kupangika kuwa sehemu ya yega. 17 Kati yega wote ubile liyo, likutu lyabile kwaako? Kati yega yoti yabile likutu, kwabile kwaako nungya? 18 Lakini Nnongo abekite kila iungo ya yega mahali pake kati yaapangite mwene. 19 Ni kati yoti ibile iungo imo, yega ibile kwako? 20 Nga nyo nambeambe iungo yanansima, lakini yega ni yimo. 21 Liyo laweza kwaa kuubakiya luboko, “Nibile kwaa na haja ni wenga.” Wala ntwe uweza kwaa kugabakiya magolo, nibile kwaa ni haja na mwenga.” 22 Lakini iungo ya yega yatibonekana kuwa ni heshima yahitajika muno. 23 Na iungo ya yega yatuwasile vyabile ni hekima njene, twaipea heshima muno, ni iungo yitu yabile kwaa na mvuto yabile ni uzuri muno. 24 Nambeambe iungo yitu yaibile ni mvuto yabile kwaa ni haja ya kupeyelwa heshima, kwa kuwa tayari ibile ni heshima. Lakini Nnongo aiunganisha iungo yote mpamo, ni kuipeya heshima zaidi yelo yaibile heshimilwa. 25 Apangite nyoo ili pabile kwaa ni mgawanyiko katika yega, ila iungo yoti itunzane kwa upendo wa yumo. 26 Ni muda iungo chimo mana kiumile, iungo yoti yalowa umia mpamo. Au wakati iungo chimo chaheshimilwa, iungo yoti yalowa puraika mpamo. 27 Nambeambe mwenga mwa yega wa Kristo, ni iungo kila chimo kichake. 28 Ni Nnongo abekite katika likanisa kwanza mitume, ibele manabii, tatu baalimu, boka po balo boti bapanga makowe makolo, boka po karama ya uponyaji, balo basaidiao, balo bapanga kazi ya kubaongoza, ni boti babile ni aina mbalembale ya lugha. 29 Je twenga twabote ni mitume? Twenga twabote twa manabii? twenga twabote ni baalimu? Je twenga twabote tupanga matendo ga miujiza? 30 Je twenga twabote tubile ni karama ya uponyaji? Twenga twabote tulongela kwa lugha? Twenga twabote twatafsiri lugha? 31 Muipale muno karama yaibile ngolo. Ni nenga nalowa kuabonekeya ndela yainoyite muno.