Baefeso
Isura ye 1
Paulo, mmanda wa Kristo kwa mapenzi ga Nnongo, kwa balo batengwile kwaajili ya Nnongo batami Efeso na babile baaminifu mu'Kristo Yesu. Neema ibe kwinu ni amani yaboka kwa Nnongo Tate bitu ni Ngwana Yesu Kristo. Nnongo ni Tate wa Ngwana witu Yesu apeilwe sifa. Ni ywembe ywatubarikiye kwa kila baraka ya roho, mu'mahali pa kumaunde nkati ya Kristo. Kabla ya kuumbwa dunia, Nnongo atuchawile twenga twaaminiye mu'Kristo. Atuchawile twenga ili tuwezu kupangika kuwa atakatifu ni tulaumikiwa kwaa nnonge yake. Mu'lipendo Nnongo atuchawile mwanzo kwa kutulopwa kati bana bake kwa ndela ya Yesu Kristo. Apangite nyanya kwa mana apendeziwe panga chelo cha atamaniye. Matokeo gake ni kuwa Nnongo atitukuzwa kwa neema ya utukufu wake. Cheno nga chaatupeile bure kwa ndela ya mpendwa wake. Kwa kuwa mu'mpendwa wake, tubile ni ukombozi petya mwai wake, msamaha wa sambi. Tubile ni leno kwa sababu ya utajiri wa neema yake. Apangite neema yee kuwa tanyansima kwa ajili yitu mu'hekima ni ufahamu. Nnongo apangite iyowanike kwitu yelo kweli yaiyowanika kwaa ya mpango, bokana ni hamu yaiyowanike nkati ya Kristo. 10 Muda nyakati zatitimya kwa utimilifu wa mpango bake, Nnongo alowa kuvibeka mpamo ni kila kilebe cha kumaunde ni cha kunani ya nnema nkati ya Kristo. 11 Nkati ya Kristo twabile twachaulilwe ni kukusudiwa kabla ya muuda. Ayee ibile bokana na mpango wa ywapanga ilebe yoti kwa kusudi lya mapenzi gake. 12 Nnongo apangite nyoo ili tuweze kuwapo kwa sifa ya utukufu wake. Twabile wa kwanza kuwa ni ujasiri nkati ya Kristo. 13 Yabile kwa ndela ya Kristo kwamba mwaliyowa neno lya kweli, injili ya ukochopoli wenu kwa ndela ya Kristo. Yabile mu'ywembe pia kwamba mwaaminiya ni kutiwa mhuri ni Roho Mtakatifu ywabile ahidiwa. 14 Roho nga dhamana ya urithi witu mpaka umiliki wapatikaane. Ayee yabile ni kwa sifa ya utukufu wake. 15 Kwa sababu yee, tangu wakati mwayowanike kuhusu imani yinu nkati ya Ngwana Yesu na kuhusu pendo lenu kwa balo boti wabile watitengwa kwa ajili yake. 16 Nilekite kwaa kumshukuru Nnongo kwaajili yinu na kuwataja mu'maombi yango. 17 Naloba kwamba Nnongo wa Ngwana witu Yesu Kristo, tate ba utukufu, alowa kuwapeya roho ya hekima, mafunuo ga ufahamu wake. 18 Naloba kuwa minyo yinu ya mioyo yaibekwile bweya kwa mwenga kutanga ni waako ujasiri wa kukemelwa kwinu. Naloba kwamba muuyowe utajiri wa utukufu wa urithi wake nkati ya balo batengwile kwaajili yake. 19 Naloba kwamba uyowe ukolo uzidio wa likakala kyake nkati yinu ambao twaaminiya. Wolo ukolo wabokana na kupanga kazi mu likakala lyake. 20 Ayee na likakala lyapanga kazi nkati ya Kristo wakati Nnongo ywamfufuile kuoma kwa bandu ba mu'kiwo ni kunketisha mu'luboko lwake wa kummalyo mu'pandu pa kumaunde. 21 Atami Kristo kunani kutalu ni utawala, mamlaka, nguvu, enzi, na kila lina lyalikemelwa. Ywamtamiliye Yesu mwanja kae kwa wakati kwaa wolo lakini kwa wakati woisa. 22 Nnongo abaite kuitisha ilebe yoti pae a magolo ga Kristo. Ampangite ywembe ntwe kunani ya ilebe yoti mu'likanisa. 23 Ni likanisa kwamba nga yega wake, ukamilifu wake ambae hujaza ilebe yote mu'ndela yoti.