Isura ye 2
Kati yelo mwabile mwawile mu'makosa na sambi yinu. Yabile mu'aga kwanza mwatiyenda lingana na nyakati ya ulimwengu huu. Mwabile mwatiboka kwa kunkengama ntawala wa mamlaka ya kumaunde. Ayee nga roho yake yolo apangaye kazi mu, bana ba kuasi. Twenga wote twabile nkati ya balo baaminiya kwaa hapo mwanzo. Twabile tupangite kwa namna ya tamaa inoite kwaa ya yega yitu. Twabile twapanga mapenzi ga yega yitu ni ufahamu witu. Twabile kwa asili ya bana ba dhahabu kati benge. Lakini Nnongo ywabile ni rehema yanyansima kwa sababu ya lipendo lyake likolo lyaatupendile twenga. Muda twabile mu'kiwo mu'makosa yitu, atuletya pamope mu'maisha gaayambe nkati ya Kristo. Ni kwa neema kuwa nati lopolelwa. Nnongo kayogolya mpamo ni kutupanga tama pamope mu'pandu pa'kumaunde nkati ya Kristo Yesu. Apangite nyoo ili muda waisa aweze kutubonekea utajiri nkolo wa neema yake. Utubonekeya twenga alee kwa ndela ya wema wake nkati ya Kristo Yesu. Kwa neema mupangilwe akochopoli kwa ndela ya imani. Na yee iboka kwaa kwitu. Ni zawadi ya Nnongo. Itokana kwaa ni makowe. Matokeo gake, abile kwaa mundu yumo ywa kujisifu. 10 Kwa sababu twenga twabile kazi ya Nnongo. tuumbilwe mu'Kristo Yesu upanga makowe yanoite. Ni makowe aga ambayo Nnongo agapangite tangu zamani za kale kwaajili yitu, ili tutyange mu'agoo. 11 Kwa nyo mukumbukye kuwa kunchogo mwabile bandu ba mataifa kwa namna ya yega. Mkemelwa”mbile kwaa ni tohara” kwa chelo chakemelwa tohara ya yega yapangilwe kwa maboko ga bandu. 12 Kwa muda woo mwabile mwati tengwa na Kristo. Mwabile ageni kwa bandu ba Israeli. Mwabile ageni kwa liagano lya ahadi. Mwabile kwaa ni uhakika wa muda uisile. Mwabile bila Nnongo mu'ulimwengu. 13 Lakini nambeambe mu'Kristo Yesu mwenga ambao kunchogo mwabile kutalu ni Nnongo mpangilwe papipi ni Nnongo kwa mwai ya Kristo. 14 Kwa mana ywembe nga amani yitu. Apangite abele kuwa yumo. Kwa yega yake atikuuharibu ukuta wa utengano wabile utitenganisha, huo uadui. 15 Kwamba atikuikomesha saliya ya amri na kanuni ili aumbile mundu yumo wayambe nkati yake. Apangite amani. 16 Apangite nyoo ili kubakwembanisha makundi abele ya bandu kuwa yega yimo kwa Nnongo petya msalaba. Kwa ndela ya msalaba aupangite uadui kuwa kiwo 17 Yesu aisile ni kutangaza amani kwinu mwenga mwabile kutalu ni amani kwa balo babile papipi. 18 Kwa mana kwa ndela ya Yesu twenga abele tubile na nafasi kwa yolo Roho yumo kuyingya kwa Tate. 19 Nyoo bai, mwenga bandu ba mataifa mwasafiri kwaa ni ageni kae. Ila mwa wenyeji pamope ni balo batengwile kwa ajili ya Nnongo ni ajumbe mu'nyumba ya Nnongo. 20 Mchengwilwe nnani ya msingi wa mitume ni manabii. Kristo Yesu mwene abile liwe kolo lya mbembeni. 21 Mu'ywembe lyengo lyoti latikuunganisha pamope ni kukua kati hekalu nkati ya Ngwana. 22 Ni nkati yake mwenga mchengwilwe pamope kati mahali pa tamya pa Nnongo mu'Roho.