Isura ye na 12
Kwa nyo nenda kunoba, mwalongo, kwa huruma yake Nnongo, mwipiyi yega yinu ibe sadaka yebi ngoto, yepeletike, yaiyeketya Nnongo, Aye nga ibada yinu yene mana. Wala kene mupwatise na muna ya lunia yii, ila mugalambuke kwopangilwa mwayambe niya jino. Mupange nyoo mupate tanga pulaika kwa Nnongo gaga bile mazuri, ga kupulaisa na gabi kamili. Mana nendo koya. kwa sababu ya uruma ya anipeyilwe, panga kila mundu ambae abile nkati yinu apalikwa kwa wasa sana usu juu ya mwene kuliko mwapalikwa wasa. Ila apalikwa wasa kwa hekima, katu mwaibile Nnongo apei kala yumo kiasi pulani cha aminiya. Kwa kuwa twina iungo ya nannchima mu yega jimo, ila sio iungo yoti i na lyengo limo. Nga nyonyo, twenga twotubi bingi twi mundu yumo nkati ya Kirisitu, na iungo kila simo na nyine. Twii na makalama gana nchima kwa kati urumo mwa mupeyilwe mana itei kalama ya mundu ni unabii, na ipangilwe kwa kadili ya aminiya kwake. Mene itei kalama ga mundu ga huduma na atumike. mana itei jwenge aina kalama ga pundisa bai apundise. Mana itei mungu jwenge kalama gake faliji, bai afaliji, Mana itei kalama ga mundu piya, apange nyo kwa karimu, mana itei mundu jwenge kalama gake ongosa, na ayendeli kwa uangalifu. mana itei mundu jwenge bonekana na huruma na iyendeli kwa pulaika. Penda kana kube na ubocho, muchukii ubou, mukamwe gagabi gananoga. 10 Husu pendana alongo, mupendane mwabene na mwabene husu isima, mwisimiane wene kwa wene. 11 Husu bidii, kene mulegeleke wamubile nawo husu roho mube na hamu husu Nngwana, mutumikie. 12 Mupalaike mu ujasili wa mubile nawo husu masoba gagaisa. Muba na lenda kwa matatiso ngino musinde loba. 13 Musiliki muga basikikwe baamini. Mupale ndela yanachima ya bonekana ukarimu. 14 Mwarobi baraka boti babatesa mwenga, mwabariki wala kene mwalaani. 15 Mupulai pamope na babapulaika, mulele pamope na babalela. 16 Mube na nia yimo mwenga kwa mwenga. kana muwase kwa kwipuna, mwayeketi bandu ba hali ya pae. Kene mube na hekima kwa mawaso yinu mwabene. 17 Kana mwanepe mundu ywoywote ubaya kwa ubaya. Mupange makowe gananoga paminyo ga bandu boti. 18 Mene ke wezekana, kati mwaibikilwe kayino mube na amani na bandu boti. 19 Wopendilwe, kamwilepi kisasi mwabene ila mwipeye nyongo ya Nnongo. mana itiandikilwa “kisasi chango, nenga nalowa lepa, alongei Nngwana”. 20 Ila mmaya wako abi na njala, unise. Mana abi na nyota, mpei mache kwa mwanza mana apangite nyoo, ukalya makaa ga mwoto mu nde wake. 21 Kana ushindwe na ubaya, ila ubaya ushindwe kwa wema.