Isura ye na 13
kila nafsi ibe na utii kwa bene madalaka ga kunani, mana utupu utawala ila uboi kwa Nnongo. Nasilikali yebile aibekite Nnongo. Nga jwa penga selekali hajwo apenga amri ya Nnongo; na balo babapinga balowa pokya ukumu juu ya be bene. sababu atawala si botisa kwa babapanga gananoga-lii, ila babatenda mabaya. je utamaniya kotoka selekali/ upange gagabile mazuri na walowa lumbilwa kwa goo. Nembe kumtumikia Nnongo, wenga kwa ajili ya wema, Ila mana wapanga bila likosa kwa sababu mtumwa wa Nnongo, kunepa kisasi cha ukali kunani ya jule jwa panga mabaya. Nganyo ipalikwa utii, siyo tu kwa mwanja ukale, ila kai sabau ya dhamili. Aye nembe go lipa kodi. Na bembe utawala ni batumilwe na Nnongo, na bembe benda yendelya panga likowe lee. Munepe kila mundu jwa mdai: kodi jwa takilwa kodi, ushuru jwa pala usuru, kumnyogopa jwa palikwa yopelwe, heshima jwa palikwa heshimilwa. Kana mdaiwe kilebe sosote sa na mundu, ila mpendane bene ni bene. kuba ywembe ate kumpenda jirani yake atekamilisha seliya. Kwa kuwa wapanga kwa umalaya wabulagakwa wajibu kwa, watamaniya kwa, na mana kwi na amri tenye nembe, iyanga banike mumakowe ga, walowa kupenda jirani jwako wa mwene. 10 Upendo umega kwa jirani wa mundu kwa nyoo, upendo ngai kamilishe seliya. 11 sababu ya yee, mutangite muda, kwamba tayari muda wa buka mulugono, mana wokovu witu ubi karibu sana ya watu ngolu patwa ami mwanzo. 12 Kilo kitiyendely a na mutwekati kwi karibu na tugabike pabwega atenda ga mulobendo, natuwale silaha ya papyeya. 13 tuyende bila kosea, kati mubweya, kene kwa masikukuu ga madhambi no lobya. Na kana tuyende kumalaya na tamaniya yaikotoka keleboyelwa, na kwileka pitina na bwingu. 14 Ila tuwa mwale Nngwana Yesu KIrisitu, na twileke nafsi kwa ajili ya yega, kwa tamaniya kwake.