Isura ye na 14
Mumpoki jwembe jwabinele katika aminiya, bila piya ukumu husu tubwa kwake. Mundu yumo atiaminiya juyolya chochoti, na jwenge jwa binnele alya mboga bai. Mundu jwa alya kila kilebe kene wasalawe yulyu jwa kotoka lya kila kilebe. Na jwembe jwa lya lii kila kilebe kene amuhukumu jwe jwa lya kila kilebe mana Nnongo ayomwile kwipokya. Wenga wa nyai, wenga wa hukumu mtumwa wa mtawala mundu jwenge? nnonge ya Nngwana wake panga yema au tumbuka. lakini alowa kuntukuya, mana Nngwana inda wesa kupanga ayeme. Mundu yumo kuithamini lisiku limo kuliko yenge, jwenge kwithamini siku yoti sawasawa. Hebu kila mundu aishawishi muakili yake mwene. Jwembe ywa kamwa lisoba, alikamwa kwandela ya awana. Na kwa yolo jwalya alya kwa sababu ya Nngwana. Na jwembe nembe piya sukuru kwa Nnongo. Mana ntopo jwa tama kwa nafsi yake, na ntupu jwa waa kwajili yake mwene. Mana itei twenda lama tulama kwa ajili ya Nngwana. Mana ibii Katu waa, tuwaa mwalo wa Amwenye. Mana ibii katuishi Ni ku'waa mali ya Amwenye. Kwasababu kwalikudi ale Kirisitu atiwa na alowa tama kae, linga abe Nngwana wa bote babawile babatama. 10 Ila wenga mwanja namani mwukumu Nnongo? utage twenga twabote twalowa yema Nnongo go? utage twenga twabote twalowa yema nnonge ya kitego cha ukumilwa cha Nnongo. 11 Mana iandikiwe, kati mwanitama “galongula Nngwana “kachango nenga kila lingoti lya ngilikilya, na kila lulimilwa numba Nnongo”. 12 Tumbe kila yumo alowa piya hesabu yake mwene kwa Nnongo. 13 Kwa nyo kana tuyende lii kae ukumwana, ila badala yake tuamwe nyonyo. Ntupu jwa beka kikobala au tengo kwa nongo we. 14 Ndangite na nitishawika kwa Nngwana Yesu, panga ntupo kilebe cha kibi kichapu ni kwa jwembe tu jwa wasa kila kilebe usapu kwa sababu kasake usapu. 15 Mana itei sababu ya chakulya nongo go alowa huzunika, utyanga lii kwopendana kanaumualabiye kwa chakulya sako mundu kwa ajili yake Kirisitu ati waa. 16 Hivyo kana mulusu yendo nginu gana nnoga gasababise bandu kwa tania. 17 kwa sababu utawala wa Nnongo si kwa ajili ya chakulya na nywa, ila kwa ajili ya haki, amani, pulaika pulaika na Roho mpeletau. 18 Mana jumbe jwa mtumikiya Kirisitu kwa hali ye anyeketile Nnongo kwa bandu banyeketile. 19 Nga nyo bai, tubwate makowe ga Imani na makowe ga kusenga mundu na bembeke. 20 kana wa alabiye lyengo lya Nnongo kwa mwanja chakulya. Ilebe yote kweli nnjap, ila mbaya kwa mundu yolo jwa lya na kupanga jwembe kwikobala. 21 Bola kotoka lya nyama, wala nywa wembe, wala chocho chalowa Nnongo wanga kubala. 22 hiye imani malumu yabile nayo, ukati yako wa mwene na Nnongo. Utibalikilwa yolo jwa i ukumu mwene mu chelo cha kiyeketya. 23 Jwa bi na masaka ayomwile ukumilwa mwene kalya, sababu itokana kwa aminiya na sosote cha kikotwike aminiya ni sambi.