Isura ye na 6
Tubaye buli? Tuyendeli musambi lenga uruma iyongeseke? Ata. twenga twatuwile musambi, tulowa wesa buli Kai tama mo? Mutangite Lili balo baba batisilwe nkati ya Kirisitu babatizwi mumaiti gake? Twabile twasikilwa pamope na jwembe pitya mu utizo mukiwo. Ayee yapangilwe linga Kati Kirisitu mwajumwike buka mukiwo pitya mu utukufu wa Tate, lenga na twenga tuweze tyanga mu wayambie wa maisa. Mana mana-tuunganisilwe pamope na jwembe katika mfano wa kiwo sake, tuunganisilwe mu ufufuo wake. Twenga tutangite nyonyo, umundu witu wa zamani wati sulubiswa pamope na jwembe lenga yega ya sambi ualibikwe. Aye yabu nkati lenga wite kana tuyende lii batwa utumwa ba sambi. Jwembe ywabile apangilwe mwene haki lingana sambi. Lakini mana tuwile pamope na Kirisitu, tuaminiya panga twalowa tama na jwembe kai. Tutangite panga Kirisitu atijifufulilwa buka mukiwo, na jwembe maiti-lii. Kiwo kitawala lili kae. 10 Mana kwa abari ya kiwo chabwile mu sambi, awhile mara jimo kwaajili ya boti, hata nyoo maisa gatama, atama kwajili ya Nnongo. 11 Kwa ndela yoo, na mwenga na mwemupalikwa kwibalanga muwile katika sambi, ila mwakoto kwa Nnongo nkati ya Kirisitu Yesu. 12 Kwasababu yo kana uyeketi sambi itawale payega yako lenga uweze kwitii tamaa zake. 13 Kene wapiye seme ya yenga yako musambi kati yombo yange haki, ila wipiye wamwene kwa Nnongo, kati bababile akoto buka mukiwo. Namwipeye sehemu ya yenga jinu kati yombo ya haki kwa Nnongo. 14 Kana mwileke sambi itawale kwa kuwa mubili paie ya seliya, ila pae ya uruma. 15 Kinamanile? Tupange sambi kwa sababu tubuli-lii pae ya seliya, ila pae ya uruma? Ataa. 16 Mutangitelili panga kwake jwembe jwa ipiya mwene Kati atumishi jwembe ngamupanga mtumisi wake jwo, jwembe ngamupalikwa kumtii? Ayee kweli hata kwa mwenga mwatumwa a'sambi yaipelekya kukiwo, kutumwa wautii waukepeleka ku haki. 17 Lakini tushukuru Nnongo! Kwa kuwa mwabi mwatumwa ba sambi, lakini muyomwile tii buka kumwoyo kati mapundiso ga mpokile. 18 Mupangilwa uru buka mu sambi na mutangite mwatumwa ba haki. 19 Ninalongela kati na mundu kwasababu ya mapungufu nga miili yinu. Kwa mana kati mwebile mwamwipiyele iungo ya yenga jino, ba mwatumwa wa haki kwa takasika. 20 Kwa kuwa mwapoki atumwa ba sambi, mwabile uru kutolu na haki. 21 Kwa muda woo, mwabile na litunda gani kwa makowe na kwa saa yeno mwibona oni kwa ago? Kwasababu matokeo ga makowe ago ni kiwo. 22 Lakini kwa saa yeno mupangilwe uru kutolu na sambi na mupangike mwa atumwa kwa Nnongo, mubi na litunda kwa ajili ya utakaso. Buka ukoto wangeyomoka. 23 Kwasababu msaala wa sambi ni kiwo, ila sawadi ya bure ya Nnongo ni bwomi wangeyomoka kwa Kirisitu Nngwana witu.