21
Bhèni balu dhu unu boe ngaa-ngaa, hia kolete dhu ae risi
(Markus 12:41-44)
Lodꞌo Yesus ajꞌa ètu Èmu Kapua Manèngi-Mangajꞌi, ladhe nèdhi dhèu kaja mai pamaso doi asa dꞌara boaraka derma. Ladhe nèdhi kahèi bhèni balu ca dhèu dhu unu boe ngaa-ngaa mai madhutu sabajꞌa. Na pamaso kahèi doi dua sen asa dꞌara boaraka ne. Doi na seꞌe, kabꞌua ciki ooꞌe di. Ka Yesus lii dènge ana madhutu Na, peka na, “Nanene pabeꞌa-beꞌa! Bhèni balu ne, dhoka pamaso doi dua sen di, te ngaa na hia risi nèti dhèu aaꞌi-aaꞌi ra. Dhèu leo se pamaso doi kolete nèti doi karisi rèngu. Te ngaa bhèni balu ne hia aaꞌi mèu-mèu doi na tao mi doi kolete. Masi ka nèti doi neꞌe, nèngu ako taha mamuri.”
Lamatua Yesus peka gaguri Èmu Kapua Manèngi-Mangajꞌi
(Mateos 24:1-2, Markus 13:1-2)
Lodꞌo èèna, ana madhutu Yesus dhu koa-kadꞌiri Èmu Kapua Manèngi-Mangajꞌi, peka na, “Ama! Ladhe ku laa, Èmu ne beꞌa titu kèna! Ra pake hadhu cetak dhu kapai hua, ka ra pacaꞌe mera titu kèna. Aa dhèu hia kahèi mèdha ra dhu kabꞌua, sèna ka pasaraga Èmu Lamatua ne!”
Te ngaa Yesus bꞌala, na, “Èmu ne mema saraga. Te ngaa nèbhu heka, dhèu paguri eela hadhu se, toke mera dènge rai.”
Lodꞌo-lodꞌo sasusa dènge jꞌajꞌèra
(Mateos 24:3-14, Markus 13:3-13)
Hèia ana madhutu Yesus se karèi, peka na, “Ama Mese! Ngaa dhu Ama peka-padhai deo na, jꞌajꞌajꞌi na pèri lodꞌo? Ladhe lodꞌo na dètu le, tadha-tadha na sèmi ngaa sa?”
Ka Yesus dhaa, aku Nèngu na, “Sadꞌi miu jꞌaga paie-iie, ho baku lèke tipu. Te èèna na rupa-rupa dhèu mai tèbꞌa kakara ra, peka na, ‘Jaꞌa ne, Kristus.’ Abhu kahèi dhu peka na, ‘Lodꞌo aꞌèle rai-haha dètu kèna!’ Te ngaa baku mi parcaya kahèi! Ladhe miu tadèngi ka dhèu palolo, peka na: dhèu patao-palaha, dènge papara-pakèjꞌi ètu mia-mia, baku mi cagꞌagꞌa. Sèra sa hudꞌi jꞌajꞌi uru ku. Te ngaa dꞌai mèka lodꞌo èle rai-haha ne.
10 Bèli-camèdꞌa suku èci pamusu dènge suku leo. Negara èci papara-pakèjꞌi dènge negara leo. 11 Èèna na, jꞌajꞌi rai opo dhu kapai aae. Ètu mia-mia, manganga-madꞌèu dhu seli eele, aa èi papèdꞌa padꞌai cèu palème era. Bèli-camèdꞌa dhèu ladhe rèdhi kahèi tadha dhu pamadhaꞌu dhèu, aa tadha-tadha dhu kapai aae ètu dedha-liru. 12 Jꞌara seꞌe se jꞌajꞌi aaꞌi mèka, te ngaa èèna na dhèu mai kèpe rare miu, aa pajꞌèra miu, lula miu parcaya Jaꞌa. Hèia ra soro miu asa dhèu dhu uri lii langu ètu dꞌara èmu-èmu sabajꞌa, aa ra taha miu ètu dꞌara bèdho. Ra rèti miu asa madha dhèu aae-dhèu aae, dènge dhèu paredha leo. Aaꞌi-aaꞌi se jꞌajꞌi, lula miu madhutu Jaꞌa. 13 Te ngaa miu hudꞌi pake lodꞌo neꞌe, sèna ka peka dènge rèngu Lii Lolo Beꞌa Jaꞌa. 14 De mage pangee tasamia miu siri iisi. 15 Te lodꞌo èèna, Jaꞌa hia miu lii-lii dhu pamèci dènge lii dhaa. Dènge sèmi èèna, musu miu sèra, reꞌa heka peka-padhai sèmi ngaa hari. 16-17 Bèli-camèdꞌa dhèu tèka dꞌara dènge miu, lula miu madhutu Jaꞌa. Abhu nèti aꞌari miu unu mi, sèmi ina-ama, aꞌari, kera baꞌi, rae lesa dènge mone anga-aangalai. Èèna na nèti rèngu seꞌe ka, tenge jꞌara ho pahie eele miu, toke ra pamadhe miu cahagꞌe. 18 Te ngaa miu baku madhaꞌu, te Lamatua bhèlu boe miu. Rèu kètu miu ca loa sa kabhui eele boe, ladhe dènge boe dadꞌèi Na. 19 Ladhe miu taha mere taruu, tatu Ama Lamatua pala-bagi mamuri hia miu.”
Èèna na kota Yerusalem ele iie
(Mateos 24:15-21, Markus 13:14-19)
20 Yesus padhai lii tabha hari, aku Nèngu na, “Ladhe miu mèdhi ka sordadꞌu mai pamusu reo rare Yerusalem, miu meꞌa le, na, dꞌai lodꞌo ele iie Yerusalem kèna. 21 Ropa ladhe mèdhi sèmi èèna, dhèu ètu propensi Yudea rai dènge ka asa ledhe-ledhe. Dhèu ètu dꞌara kota kèdꞌi kahèi, sèna ka rai. Aa dhèu ètu rae, mai ia ka asa dꞌara kota. 22 Te Lamatua hia lodꞌo-lodꞌo sasusa sèra, ho huku dhèu-dhèu dhu roꞌo boe nanene Nèngu. Seꞌe se lèke nuka sèmi lii padhai nèti dhèu rèti lii padhai Ama Lamatua dhu suri tèke karèi nèti uru ka. 23 Lodꞌo èèna, dhèu dhu jꞌèra risi, nuka, dhèu bhèni dhu dènge babia, aa ina-ina dhu dènge ana susu. Lodꞌo èèna, abhu susa palème rai-haha, aa dhèu Yahudi jꞌèra bia, lula Ama Lamatua nasa dènge rèngu sèra. 24 Èèna na musu mai pamadhe si cahagꞌe, aa taha cahagꞌe ho jꞌajꞌi ènu ètu mia-mia ètu rai-haha ne. Ka dhèu leo rai kara dhu tadhe boe Ama Lamatua, mai jꞌajꞌèli pakajꞌalu kota Yerusalem, aa koasa rare kabarai na, toke èle lodꞌo ra.”
Mamai hari Dhèu Rai-haha Tareꞌa-reꞌa
(Mateos 24:29-31, Markus 13:24-27)
25 Èle ka Yesus lole mamai hari Na, aku Nèngu na, “Bèli-camèdꞌa ladhe Dhèu Rai-haha Tareꞌa-reꞌa neo mai hari, abhu tadha ètu madha lodꞌo, hèru, dènge hua hètu-hua hètu. Ètu rai-haha ne abhu tadha kahèi, sèmi uli sea, dhasi koꞌa dhu loe boe, aa naha aae lalulu mai. Seꞌe se tao dhèu rai-haha ne, madhaꞌu dènge ele ngangee, toke reꞌa heka tao ngaa-ngaa. 26 Koasa-koasa ètu dedha-liru loe boe karèbha. Ropa ladhe rèdhi aaꞌi-aaꞌi, hèia ra madhaꞌu titu kèna, lula rai-haha ne oe ele iie kèna! 27 Èle ku heka dhèu ladhe rèdhi Jaꞌa kèna, ‘Dhèu Rai-haha Tareꞌa-reꞌa ne puru mai ètu dꞌara raꞌi-liru’. Jaꞌa mai dènge koasa, aa dènge dadedha dhu kapai risi eele. 28 Ladhe mulai jꞌajꞌi ka tadha sèra, na, miu boti ka kètu miu, te lodꞌo dꞌai kèna, Lamatua hia mamuri mi miu.”
Lii pakasame nèti ajꞌu
(Mateos 24:32-35, Markus 13:28-31)
29 Èle èèna ka, Yesus lolo pake lii pakasame, aku Nèngu na, “Miu taru kira pabeꞌa-beꞌa ku mi ajꞌu sèra. 30 Ladhe dꞌai ka hèru rèu ra karara, èèna tadha na hèru hadhu dètu le. 31 Sèmi èèna kahèi dènge lodꞌo-lodꞌo sasusa. Ladhe cèu, èèna tadha na paredha Ama Lamatua dhu dètu iiki le.
32 Jaꞌa pasanèdꞌe mema miu! Nèti dhèu aaꞌi-aaꞌi dhu mamuri limuri ne, bèli-camèdꞌa cahagꞌe dhae madhe mèka, te lodꞌo-lodꞌo jꞌajꞌèra se mai le. 33 Masi ka liru dènge rai-haha ele, te ngaa Lii Holo-Nori Jaꞌa taha taa-taa.”
Mate tatae mamai hari Lamatua Yesus
34 Hèia Yesus tuhu lii padhai Na, aku Nèngu na, “Mi jꞌaga-jꞌaga, te cagꞌagꞌa laa Jaꞌa mai hari sahèka! Mage dhoka miu taru kira heka, hèia miu mamuri dènge minu mahu, aa bhute dhoka tenge mamuri karejꞌe di. Mage dhoka miu meꞌa boe tadha ne, lula miu bhute dènge jꞌara dhu leo. 35 Ladhe Jaꞌa lèpa hari mai, abhu boe ca dhèu sa dhu bisa pahuni iisi ra nèti madha Jaꞌa. 36 De miu hudꞌi mate tatae ku. Baku maꞌète manèngi-mangajꞌi, sèna ka miu bisa taha ètu talora aae sasusa sèra. Dènge sèmi èèna, ropa Jaꞌa lèpa hari mai, miu makae boe titu ètu madha Dhèu Rai-haha Tareꞌa-reꞌa ne.”
37 Bèli-bèli, ladhe re mèu, Yesus laꞌe ajꞌa Lii Holo-Nori Lamatua ètu Èmu Kapua Manèngi-Mangajꞌi. Te ngaa ladhe re mèda, kalua nèti Yerusalem ho laꞌe bhèjꞌi asa rae ètu ledhe Saitun. 38 Madꞌae aae era, dhèu ae-ae dhu mai le pakaboko ètu Èmu Kapua Manèngi-Mangajꞌi, ho nanene lii ajꞌa-nori Na.
21:15 Lukas 12:11-12 21:22 Hosea 9:7 21:25 Yesaya 13:10, Yeskial 32:7, Yoel 2:31, Rai-haha Rupa Hiu 6:12-13 21:27 Daniel 7:13, Rai-haha Rupa Hiu 1:7 21:37 Lukas 19:47